Vastustamme Turkuun esitettyä keskuskeittiömallia

Me allekirjoittaneet vastustamme Turkuun esitettyä keskuskeittiömallia. Perustelemme kantaamme seuraavasti:

  • Emme halua, että lasten ja vanhusten ruokapalvelut ovat Turussa säästöjen kohde.
  • Keskuskeittiöhankkeeseen kaavaillaan 5,5 miljoonan euron investointeja ja lisäksi tulisivat vuosittaiset 360.000 euron lisävuokrat. Näillä summilla pystyttäisiin korjaamaan olemassa olevat tilat ajanmukaisiksi. Suunnittelussa ei myöskään ole riittävästi huomioitu uusia välittömästi tai välillisesti syntyviä kustannuksia (mm. kuljetuksista ja kuljetuskaluston investoinneista aiheutuvia kuluja).
  • Keskuskeittiömalli ei edistä alueen ruokatuotannon ja ruoan valmistuksen yrittäjyyttä ja työllisyyttä.
  • Vaikka keskuskeittiömalli tuottaisikin säästöjä, ei ole päätöstä jolla ne kohdistettaisiin ruokapalveluun, esimerkiksi ruoan laadun parantamiseen.
  • Ruokakulttuuri omaksutaan olemalla kosketuksissa ruoan valmistukseen arjessa. Ruoan valmistajat ovat kouluissa tärkeitä henkilöitä. Kun valmistus tapahtuu kouluissa lapset oppivat mistä ruoka tulee ja arvostavat ruokaa.
  • Keskittäminen suuriin yksiköihin sisältää joukkoepidemioiden riskin, mikäli esimerkiksi suuri erä valmistuksessa käytettävää raaka-ainetta on saastunut.
  • Keskuskeittiösuunnitelma on ristiriidassa Valtioneuvoston ruokapoliittisen selonteon kanssa erityisesti tavoitellun suomalaisen ruokakulttuurin ja lähi- ja luomuruoan suosimisen osalta.
  • Keskuskeittiöpäätöksellä menetettäisiin mahdollisuus profiloitua kaupungiksi, jossa arvostetaan lähellä tuotettua ja valmistettua, maukasta ja terveellistä ruokaa, ja tuetaan monipuolista arvokasvatusta.

Vaadimme selvitystä Turussa kouluruoalle määritellyistä laadullisista kriteereistä koskien tarjotun ruoan tuoreutta, ravintoarvoja, lisäaineiden määrää, tuotannon vastuullisuutta ja maukkautta nyt ja sen jälkeen kun päätös keskuskeittiöasiassa on tehty.

Vaadimme myös selvitystä siitä, kuinka Valtioneuvoston ruokapoliittisessa selonteossa annetut suositukset toteutuvat turkulaisessa ruokapalvelussa.

Uutisia aiheesta:

http://yle.fi/alueet/turku/2011/03/turku_haluaa_suurkeittiot_-_aidit_vastustavat_2431197.html      

http://www.ts.fi/online/kotimaa/204384.html  

http://www.abounderrattelser.fi/news/2011/03/foraldrar-demonstrerade-mot-fler-centralkok-i-abo.html   

http://www.ts.fi/online/kotimaa/204705.html  

http://www.ts.fi/online/kotimaa/206689.html

http://www.abounderrattelser.fi/news/2011/03/abo-stad-tanker-om-gallande-centralkoken.html

http://yle.fi/alueet/turku/2011/08/turku_haluaa_laatua_kouluruokaan_2803330.html 


Turkulaiset äidit Minna Karhu, Katri Oksanen, Pia Zettinig, Heidi Sundholm ja Riikka Huhta    Ota yhteyttä adressin tekijään