Veikkolanpuro II -alueen liikennejärjestelyt ja lasten liikenneturvallisuus

Me allekirjoittaneet vetoamme Kirkkonummen kunnanhallitukseen, jotta Veikkolanpuro II -alueen liikenteelle suunnitellaan vaihtoehtoinen reitti jo kaavoitusvaiheessa eikä liikennettä ohjata tiiviisti rakennetun alueen keskeltä Puukontietä pitkin.

Puukontie ei sovellu valtaväyläksi eikä kokoojakaduksi koska rakennukset ovat hyvin lähellä katua ja näkyvyys risteäville kaduille on heikko. Kadunvarren kiinteistöiltä liitytään suoraan kadulle. Lumisateen sattuessa aurattavalle lumelle ei ole tilaa, joten Puukontiestä muodostuu kapea yksikaistainen ränni. Puukontiellä on jo nyt 30 km/h nopeusrajoitus ja kadulle on suunniteltu hidasteita. Alue on lapsiperheiden asuttamaa ja Puukontiellä liikkuu paljon pieniä lapsia.  

Raskaan liikenteen ohjaaminen jo rakennetun alueen läpi on kestämätöntä ja täysin edesvastuutonta, erityisesti kun vaihtoehtoinen reititys olisi jopa lyhyempi ja mahdollista toteuttaa kunnan omistamalle maalle. Vaihtoehtoinen tieyhteys tarvitaan joka tapauksessa viimeistään silloin kun uuden alueen asukkaat toteavat Puukontie sopimattomuuden alueen valtaväyläksi.


Veikkolanpuron Asukasyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Luotatko nykyhallituksen kykyyn ratkaista maan talousongelmat?