Veripalvelut pois SPR:ltä

Me allekirjoittaneet vaadimme, että veripalvelut on siirrettävä SPR:ltä valtiolle. 

Tämä koskee kaikkea veripalveluun liittyvää luovutuksesta ja rekistereistä veripankin ylläpitoon.

Toimiva veripalvelu on oleellinen osa sairaanhoitoa, eikä se saa olla

- minkään yksittäisen järjestön hallussa;
- taloudellista voittoa tuottavaa toimintaa.Adressi on tehty tukemaan muita asiaan liittyviä toimia, ja se toimitetaan huhtikuussa 2016 Sosiaali- ja terveysministeriöön sekä hallitukselle.


Itsenäinen Suomi    Ota yhteyttä adressin tekijään