Eläkkeen verotus alemmas

Pienen eläkkeen (minimipalkan suuruisen) verotus saatava palkkatuloverotuksen tasolle. Ei voi olla oikein että esim
1200 e bruttopalkkaa saavan vero% on 15, mutta samansuuruista eläkettä saavan % onkin 24. Nuorella eläkeläisellä veroprosentti vaikeuttaa toimeentuloa huomattavasti. Toki myös
vanhuuseläkeläisellä, asiaan on saatava korjaus.
Palkkatulojen muuttuessa eläkkeeksi, tulot pienenevät muutenkin, verotus kuitenkin kiristyy. Uskomaton ristiriita, pikainen lakimuutos saatava aikaiseksi.
Kun tarpeeksi nimiä on listassa, lista toimitetaan asiaan vaikuttaville kansanedustajille ja ministereille.
Eläkeverotukseen tulee pieni korjaus 2008, mutta vain valtionveron osalta. Tarkoitus olisi saada eläke- ja palkkatulo samanarvoisiksi, myös kunnallisverotuksessa.
Verohallitus ilmoittaa että eläke- ja palkkatulon veroprosentit eivät ole suoraan verrannollisia, koska palkkatyöstä menee myös työeläkemaksu. Näin on, mutta silti eroksi jää viitisen prosenttia suurempi pidätys eläketulosta.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kirsti Pohjola voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…