Vesangan kirjasto pitää säilyttää Jyväskylässä

KIITOS KAIKILLE 394 ALLEKIRJOITTANEELLE!

Adressi on toimitettu 15.9. kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtajalle kokouksen liitteeksi sekä 26.10. kaikille valtuustoryhmien puheenjohtajille ja kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille.

•••


Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta on keskiviikkona 15.9.2021 päättämässä Vesangan kirjaston lakkauttamisesta

Vesangan kirjasto sijaitsee Vesankatalolla päiväkotikoulun yhteydessä. Sen rooli on erittäin merkittävä koululaisille, päiväkotilaisille ja kaikille alueen asukkaille, mm. lapsiperheille ja eläkeläisille. Vesangan kirjasto on huomattavasti tehokkaampi kuin useat muut Jyväskylän kaupungin kirjastot.

Jyväskylän kaupunkikirjaston toimintatilaston (2020) lukujen valossa Vesangan kirjasto jää viimeiseksi vuotuisessa lainausmäärässä, mutta tilastot eivät huomioi alueen asukasmäärää tai kirjaston aukioloaikaa. Vesangan kirjasto oli vuosina 2019-2020 auki n. 400 tuntia ja tuona aikana tehtiin lainauksia keskimäärin 22 000 kpl vuodessa. Aukiolotuntia kohden lainauksia tehtiin siis noin 55 kpl. Jyväskylän muihin lähikirjastoihin suhteutettuna Vesangan kirjasto onkin 4. tehokkain kirjasto eikä viimeinen (13.) kuten tilasto antaisi ymmärtää.

Vesangan asukaslukuun suhteutettuna kirjaston lainausmäärä on 17 kpl / asukas. Muihin kirjastoihin verrattuna tämäkin on varsin korkea määrä. Lakkauttamispäätöstä harkittaessa olisikin otettava huomioon vuotuinen lainausmäärä suhteessa alueen asukaslukuun ja lainausmäärä suhteessa aukioloaikaan, eikä pelkästään vuotuista lainausmäärää. Lopettamispäätös perustuen pelkästään lainausmäärään olisi epäoikeudenmukainen nyt vesankalaisia kohtaan.  

Taloudellinen säästö suhteessa sen aiheuttamiin haasteisiin

Vesangan kirjaston lakkauttamisesta saatava säästö on mainittu kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityslistassa olevan 34 000 euroa vuodessa. Saatavaa säästöä tulisi kuitenkin verrata lakkauttamisen aiheuttamiin ongelmiin kuten kirjastopalvelujen tavoitettavuuteen, lasten ja nuorten lukuaktiivisuuden kehittymiseen (vrt. Suomen Pisa-tutkimuksen sijoituksen jatkuva heikkeneminen) sekä myös ympäristövaikutuksiin, jos kaikkien pitäisi lähteä hakemaan luettavaa kaupungista asti yli 20 km matka eikä julkiset liikenneyhteydet ole riittävät.

Kirjastoauto olisi toimimaton vaihtoehto tässä tapauksessa, jos kustannuksia pitäisi säästää, sillä Vesangan koulu tarvitsisi ison oppilasmäärän saavuttamiseen useiden tuntien pysähdyksen ainakin kahdesti viikossa. Vesangan päiväkotikoulu on keskisuuri, yli 280 lasta. Päiväkoti ja koulu lainaavat lukukirjat kirjastosta. Kirjastossa on myös järjestetty lasten satutunteja ja aikuisten lukupiirejä. Lisäksi Vesangan kirjasto toimii ihmisten tärkeänä kokoontumispaikkana ja kirjasto tarjoaa myös mahdollisuuden tietokoneen käyttöön sekä tarvittaessa kirjastonhoitajan opastusta siihen.

Onko lopettamispäätös suhteessa kaupungin strategiaan?

Jyväskylän kaupungin strategian pääkohdat ovat

1. osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat

2. raikas ja kasvava elinvoima

3. resurssien viisas käyttö

4. liikuntapääkaupunki  

Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat -kohta avataan strategiassa alla olevalla tavalla.

Lisäämme lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen. Kirjaston lakkauttaminen merkittävästi vähentäisi koululaisten ja päiväkotilaisten kirjaston käyttöä, heikentäisi mahdollisuutta lukemiseen ja kulttuurilliseen kehittymiseen. Kaupunginkirjaston toimintaohjelmassa olevat Kirjavinkkaukset sekä kaikille avoimet satutunnit saattaisivat jäädä toteutumatta.

* Tuemme asukkaiden osallistumista ja lisäämme vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kirjaston lakkauttamisen suunnittelussa ei ole lainkaan kuultu vesankalaisia. Tieto kirjaston mahdollisesta lakkauttamisesta tuli vasta noin viikko ennen tulevaa lautakunnan kokousta, jossa lakkauttamisesta päätetään.

* Edistämme asukkaiden yhdenvertaisuutta ja otamme huomioon kulttuurisen moninaisuuden. Kirjastojen avainlukujen valossa kirjaston lakkauttaminen ei tue kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta, ja se heikentäisi juuri niiden kyläläisten mahdollisuutta kirjaston palveluihin, joille se on erityisen tärkeää.

* Parannamme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koko Jyväskylässä. Vesangan kirjaston aukioloaikaa on supistettu jo paljon pienemmäksi kuin muissa kaupungin kirjastoissa. Näin ollen lakkauttamisen sijaan olisi pohdittava vaihtoehtoisia säästökohteita esim. huomioimalla muiden kirjastojen aukioloaikojen supistaminen ennen Vesangan kirjaston lakkauttamista.

* Vahvistamme yhteisöllisyyttä, tuemme harrastustoimintaa ja vähennämme yksinäisyyttä. Kirjaston lakkauttaminen heikentäisi lasten, nuorten ja aikuisten mahdollisuutta saada elämyksiä kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista, joita kirjaston kautta on mahdollista nauttia. Kirjasto on myös tärkeä kohtaamispaikka, kun kylällä ei ole muuta säännöllistä kaikille avointa paikkaa, jossa voi käydä yksin tai yhdessä. Tästä kertoo myös kirjaston itsepalvelupisteen alhainen käyttöprosentti (<60 %), kun ihmiset haluavat palvelua tutulta kirjastonhoitajalta, jonka kanssa voi samalla keskustella sen sijaan, että asiointi hoidettaisiin automaatin avulla.

* Edistämme kulttuurin ja taiteen moni-ilmeisyyttä. Kirjasto tarjoaa monipuolisesti luettavaa, katsottavaa ja toimintaa. Vesangan kirjasto tarjoaa myös paikallisille taideharrastajille (kerhoille) mahdollisuuden vitriininäyttelyille sekä liikuntakulttuurillisena uutuutena kirjastosta voi lainata Jyväskylän kaupungin frisbeegolfkiekkoja sisältävän kassin. Suosittu frisbeegolfrata sijaitseekin 100 m etäisyydellä kirjastosta.

 •••

Oletko samaa mieltä ja vastustat Vesangan kirjaston lakkauttamista? - Allekirjoittaessasi osallistut Vesangan Kyläyhdistyksen, Kuohun Nuorisoseuran ja Nyrölän Kyläyhdistyksen kirjoittamaan eriävään mielipiteeseen kulttuuri- ja liikuntalautakunnan 15.9.2021 kokoukseen. Tätä adressia saa myös jakaa huomioiden mm. kesäasukkaat ja Vesangan alueella kyläilevät ihmiset kauempaakin. Kiitos tuestasi!


Vesangan Kyläyhdistys Ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Vesangan Kyläyhdistys Ry. voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…