Vesivaara

Oulun Vesi suunnittelee pohjaveden pumppaamista Oulun talousvedeksi Viinivaarasta 70 km:n päästä Oulusta ja Kiiminkien harjujaksoilta, 33 000 m3 vuorokaudessa. Hankkeen haittavaikutuksia ovat mm.

1.    Oululaisten vesimaksu nousee 20-30 %.
2.    Oululaisten maksettavaksi jää yli 70 miljoonan euroa.
3.    Arvokkaita lähteitä, puroja ja suoalueita kuivuu.
4.    Järvien vedenpinta laskee.
5.    Jokien virtaama laskee ja kosket ovat vaarassa kuivua.
6.    Arvokalojen (lohi ja taimen) lisääntyminen vaarantuu.
7.    Kevättulvien riski kasvaa suppopatojen ja keväisten jääpatojen takia.
8.    Yli 20 vuoden aikana vuosittain tehdyt yli 200 000 euron kalastuksen hoitotoimet menevät hukkaan.
9.    Vapaa-aikakalastuksen edellytykset heikkenevät huomattavasti.
10.  Matkailuun ja matkailurakenteisiin tehtyjen investointien vaikutukset heikkenevät.
11.  Alueen asukkaiden elinympäristön viihtyvyys kärsii.

* Vain 5 % talousvedestä käytetään juomana tai ruoanlaittoon, loppu menee wc:n huuhteluun, peseytymiseen jne.

* Vesivaara-kampanjalla on vaihtoehtoja Oulun Veden Viinivaara-hankkeelle. www.vesioulu.fi

Vaadin Oulun kaupunkia luopumaan Viinivaara-hankkeesta sen ihmisille, elinkeinoille ja ympäristölle haitallisten vaikutusten vuoksi.


Vesivaara-kampanja    Ota yhteyttä adressin tekijään