Vetoomus Alakitkantien (Kuusamo) kunnostamiseksi (Tien sijainti: Valtatie 5-Tolvantie eli Riisitunturille menevä "oikoreitti")

VETOOMUS ALAKITKANTIEN KUNNOSTAMISEKSI

Alakitkantien (13 km) huono kunto, kapeus ja mutkaisuus on huolettanut kyläläisiä, mökkiläisiä, matkailijoita ja muita tienkäyttäjiä vuosien ajan.

Talvisin sesonkiaikoina liikenne Alakitkantiellä on kaikkein vilkkainta, kun matkailijat ja paikalliset käyvät ihastelemassa talviasussaan olevaa Riisitunturia. Liikennemäärät turismin vuoksi ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti. Vuonna 2020 Riisitunturilla kävijöitä oli jopa 67100, joka on 53 % enemmän kuin vuonna 2019 (Koillissanomat 26.01.2021). Huomioitavaa on, että valtaosa kävijöistä on Rukan suunnalta. Koronapandemia lisäsi etätyöskentelyä mökeillä ja myös tämä näkyi kasvaneena liikennemääränä ja näkyy edelleen. Suuresta liikennemäärästä kertoo, että tien ajourat pysyvät sorapinnalla lähes koko talven.  

Kohdetiedot (Alakitkantie): Suomen Väylät (vayla.fi)

Vaarallisia kohtaamisia Alakitkantiellä on ollut päivittäin etenkin sesonkiaikana, kun Riisitunturin kävijät kulkevat Alakitkantien kautta. Onnettomuusriskiä on kasvattanut myös ajonopeus. Osa autoilijoista on ajanut silmin nähden huomattavaa ylinopeutta mutkat oikoen. Eniten raskas liikenne on aiheuttanut lukuisia vaaratilanteita tien kapeuden, liukkauden, huonokuntoisuuden ja mutkaisuuden vuoksi. Lisäksi raskas liikenne on vaurioittanut tietä pahoin etenkin keväisin. Talvikeleillä Alakitkantiellä on tapahtunut useita ulosajoja joka vuosi. 

Alakitkantien kapeus, huono kunto ja kuoppaisuus etenkin keväisin on hidaste nopean avun saamiselle hätätilanteissa. Myös ajoneuvot kärsivät tien huonosta kunnosta. Ajoneuvoista on mennyt ja menee rikki mm. renkaita, iskunvaimentimia, ohjausniveliä tai ajoneuvoihin tulee muuta korjausta vaativia vahinkoja (esim. kiven iskemät tuulilaseihin). Lisäksi autot likaantuvat ja pölyttyvät helposti, mikä aiheuttaa paljon vaivaa ja harmia sekä lisäkuluja autojen omistajille ja käyttäjille.

Tien ollessa kuiva ja lumeton, autot nostattavat siinä määrin pölyä, että tiellä on mahdoton hengittää ja liikkua polkupyörällä tai kävellen. Tästä on esimerkkinä tämän vuoden huhtikuu, kun tien pinta auringossa kuivui. Kävely oli autoliikenteen vuoksi täysin mahdotonta. Kuivan tien seurauksena on tullut useasti suolaustarpeita, mikä on aiheuttanut lisäkuluja tien kunnossapitoon. Lisäksi soratien aiheuttamat meluhaitat (esim. peräkärryn kanssa tai tukkirekalla kuoppaista tietä ajavat) ovat merkittävät.

Alakitkantien varressa on paljon loma- ja omakotiasutusta. Tien kapeuden, mutkaisuuden, huonokuntoisuuden ja suuren liikennemäärän vuoksi tiellä liikkuminen jalkaisin tai pyöräillen ei ole turvallista huomioiden, että lapsetkin käyttävät tietä liikkumiseen (koulumatkat ja vapaa-aika).  

”Alakitkantie on vanha valtatie 5, joka on muuttunut maantieksi 18896 vuonna 1977 uuden valtatien 5 valmistumisen jälkeen. Tie on vuoden 1958 ilmakuvissa samalla paikalla kuin nykyinen tie eli se on rakennettu ennen vuotta 1958. Vuoden 1939 tiekartassa tie jo näkyy eli se on todella vanha tie. Ainoastaan Kilkilösalmen kohdalla on vuonna 1975 tehty uutta tietä lyhyellä matkalla korvattaessa lossi sillalla.” (ELY-keskus 20.5.2024) Eli tietä ei ole suunniteltu turismin seurauksena syntyneelle suurelle, ympärivuotiselle liikennemäärälle.

”Sorateistä ei ole kovin paljoa rekisteritietoja. Ainoat tiedot, mitä Alakitkantiestä löydettiin ovat 2010 ja 2018 tehdyt runkokelirikkokorjaukset. Alakitkantie kulkee pääosin hyvillä pohjamailla ja on melko kevyesti aikanaan rakennettu. Tielle tehtiin Destian urakan 2014–2019 aikana runkokelirikkokorjauksia lähinnä loppupäähän samalla, kun parannettiin Tolvantietä (tie numero 9471).” (ELY-keskus 20.5.2024)

Tien kunnossapito on puutteellista. Esimerkiksi syksyllä 2023 ennen pakkasten tuloa tie jätettiin kuoppaiseksi, mikä ilmeni keväällä 2024 monttuina. Tämä on toistunut lähes poikkeuksetta syksyisin ennen pakkasia.

ELY-keskukselta 13.5.2024 saadun tiedon mukaan viimeisten 5 vuoden aikana Alakitkantieltä on soitettu 77 kertaa Tienkäyttäjän linjalle (0200 2100) ja Liikenteen asiakaspalvelussa on kirjattu 18 kpl palautteita koskien tien kunnossapitoa. Tuskin kaikki ovat ilmoitusta tehneet. Tien talvikunnossapito ei ole täyttänyt useinkaan sille määriteltyjä vaatimuksia. Tien talvihoitoluokka on III. Talvihoidon toimenpideaika III-luokan tiellä on 5 tuntia ja se lasketaan sateen päättymisestä. Usein tie on kuitenkin ollut auraamatta pitkälle iltaan. Liukkailla keleillä tien hiekotus on ollut puutteellista. Tarkemmin talvihoidon toimenpiteistä voit lukea Väyläviraston toimintalinjoista.

Viime vuosikymmeninä Alakitkantielle on tehty vain pieniä parannuksia paikkaamalla koloja ja muita tien pintavaurioita. Tämä ylläpito ei enää riitä tien turvalliseen käyttöön. Pienet paikkaukset ovat olleet hätäapu, ne eivät ole olleet ratkaisu. Tie on ehdottomasti liian kapea turvalliseen liikkumiseen.

Alakitkantien varrella on myös yritystoimintaa, paljon pysyvää ja kesäaikaista asutusta sekä hienot ulkoilu- ja kalastusmahdollisuudet.  Turvallinen ja kunnossa oleva tie on elinehto sivukylillä asuville, yrittäjille ja loma-asuntojen omistajille turvallisen asuinympäristön ja palvelujen saavutettavuuden sekä tarjoamisen kannalta. Alueen elinvoimaisuus ja investointihalukkuus hiipuu, jos saavutettavuus kärsii, kun tien kunnosta ei pidetä huolta. Nykyinen tie on vaarallinen liikkumiseen.

Tien kunnostamisella on merkittävä vaikutus myös alueen imagoon, matkailun vetovoimaisuuteen ja tien varressa/Kitkajärven rannalla olevien kiinteistöjen arvoon, tonttien ja kiinteistöjen houkuttelevuuteen sekä kysyntään. Alakitkantie ympäristöineen on myös paikallishistoriallisesti merkittävä (mm. sota-aikaiset vallihaudat).

Me allekirjoittaneet vaadimme mahdollisimman pikaista tien korjausta ja leventämistä sekä talvikunnossapitoluokituksen- ja muiden kunnossapitoluokitusten muuttamista vilkkaasti liikennöityä tietä vastaavaksi.

Lisäksi vaadimme, että tien korkean käyttöasteen vuoksi tielle laitetaan myös päällyste ja tehdään kevyenliikenteenväylä tai levennetään tietä kevyellekin liikenteelle sopivaksi sekä laitetaan katuvalot. Kyseessä on kuitenkin vain 13 km:n tienpätkä.

Nämä toimenpiteet edistäisivät merkittävästi ko. alueen tienkäyttäjien, asukkaiden ja matkailijoiden sekä asuinympäristön turvallisuutta. Sijoitus olisi merkittävä ja kannattava myös matkailun, palveluiden saavutettavuuden / tarjonnan sekä alueen imagon ja elinvoimaisuuden kannalta. Myös investointihalukkuus alueelle lisääntyisi hyvän saavutettavuuden vuoksi.

Toivomme, että tämä vetoomus käsitellään viipymättä ja toivomme myös, että vetoomus johtaa myönteiseen lopputulokseen.

Nettiadressi on avoinna elokuun 2024 loppuun saakka. Tämän jälkeen adressi tullaan luovuttamaan ELY-keskukselle ja liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteelle. Adressi lähetetään tiedoksi myös Kuusamon kaupungille.

 

Kuusamossa 29.05.2024  

 

Alakitkan Kyläyhdistys ry

 

Pohjois-Kuusamon Yrittäjät ry

 

Käylän seudun maamiesseura ry

 

Juhani Tyynelä (pitkäaikainen mökkiläinen Alakitkantieltä)

Eversti evp.

 

Jenni Lindgren (kuusamolainen ja pitkäaikainen mökkiläinen Alakitkantieltä)

Turvallisuusasiantuntija

Lapponia Safety Oy    

 

Lisätietoja:

Jenni Lindgren, jenni.lindgren@lapponiasafety.com, 040 836 4256


Jenni Lindgren, Lapponia Safety Oy    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Jenni Lindgren, Lapponia Safety Oy näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…