Vetoomus evlut kirkon tunnustuksen ja yhtenäisyyden puolesta

Vetoomus evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen, yhtenäisyyden ja ykseyden puolesta

Suomen eduskunta äänesti perjantaina 28.11.2014 avioliittolain muutosesityksestä.  Esityksen mukaisesti avioliitto olisi mahdollista myös samaa sukupuolta oleville kumppaneille.  Lakimuutos ei puutu Suomen evankelisluterilaisen kirkon avioliittokäsitykseen eikä oikeuteen määrätä kirkollisen vihkimisen ehdoista.  Kirkon voimassa oleva avioliittokäsitys rajaa avioliiton miehen ja naisen väliseksi.

Samana päivänä arkkipiispa Kari Mäkinen ilmoitti kantanaan, että kirkkomme avioliittokäsitys tarvitsee perusteellista tarkastelua ja siinä on uudelleenarvioinnin paikka. Eduskunnan äänestyksen ja arkkipiispan lausunnon jälkeisenä viikonloppuna 13184 suomalaista jätti eroilmoituksensa kirkosta (lähde YLE).

Me luterilaiset kristityt vetoamme Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispoihin ja päättäjiin, että kirkko jatkossakin tukeutuu raamatuntulkinnassaan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen määrittelemään luterilaiseen tunnustukseen sekä avioliittokäsityksessään ja kirkollisissa toimituksissa sitoutuu miehen ja naisen väliseen avioliittoon.

Me vetoamme kaikkiin luterilaista uskoa tunnustaviin kristittyihin Suomessa, että jokainen omalla paikallaan tukisi kirkkomme yhtenäisyyden ja ykseyden säilymistä. Luterilaisen tunnustuksemme mukaan kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta.