VETOOMUS HELSINKILÄISTEN KEHITYSVAMMAISTEN TYÖOSUUSRAHAN PALAUTTAMISEKSI

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 2.12.2014 äänin 6-4 (2 tyhjää, 1 poissa) muuttaa kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnasta maksettavan työosuusrahan maksamiskäytäntöjä 1.1.2015 alkaen niin, että sosiaali- ja terveysviraston omassa palvelutuotannossa ja ostopalveluissa työosuusraha maksetaan samoilla perusteilla.

Päätöksen mukaan työosuusrahaa maksetaan 5 €/ päivässä tavanomaisissa työtoiminnan tehtävissä työtoimintayksikössä, esim. pakkaus- ja kokoamistehtävät, kädentaitoa vaativat tehtävät. Sitä maksetaan 7-12 €/ päivässä vaativissa siivous- ja keittiötöissä toimintayksikössä tai toimintayksikön järjestämänä toimintana yksikön ulkopuolella, esim. puistotyö, kierrätystehtävät ja muut työhön valmentavat tehtävät.

Työosuusrahaa ei makseta jatkossa päivätoiminnassa oleville asiakkaille, joiden toiminta on hoitopainotteista ja heidän tuen tarpeensa on laaja-alaista tai kaikenkattavaa. Asiakas voi osallistua sekä työ- että päivätoimintaan, jolloin työosuusraha maksetaan siltä ajalta kun hän on työtoiminnassa. Työosuusrahaa suoritetaan sen mukaan, kuinka asiakas pystyy osallistumaan toimintaan oman yksiköllisen toimintakykynsä mukaisesti.” (HEL 2014-013280 T 05 03 03)

Sosiaaliviraston toimitusjohtajan päätöksen § 314 14.12.2001 mukaisesti kaikille kehitysvammahuollon työtoimintaan osallistuville maksettiin työosuusraha. Helsingissä työ- ja päivätoiminta oli käytännössä osittain sulautunut yhteen ja näin ollen kaikille asiakkaille on maksettu työosuusrahaa 1 – 7 euroa/toimintapäivä. Asiakkaita oli työ- ja päivätoiminnassa v. 2013 aikana yhteensä 1087. Työtoiminnasta aiheutui vauraalle Helsingin kaupungille tuolloin kustannuksia ruhtinaalliset 309 000 euroa vuodessa.

Saimme 30.1.2020 Pasilan toimintakeskuksesta tiedotteen, jonka mukaan Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen (päätös 24/2.12.2014 § 417) mukaisesti työosuusraha maksetaan asiakkaalle vain työtoimintatehtävistä. Pasilan toimintakeskus tarjoaa pääsääntöisesti vain päivätoimintaa, josta ei työosuusrahaa makseta. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että 10 vuotta jatkunut työosuusrahan maksu poikamme Aarni Mietalan (Arska) kohdalta päättyi Pasilan toimintakeskuksessa 1.1.2020.

Meistä - yhä työtoimintaan Pasilan toimintakeskuksessa osallistuvan Arskan (eläke 782,48 euroa/kk) – pienen, mutta tärkeän työosuusrahan lopettaminen on käsittämätön toimenpide. Havaintojemme ja saamiemme selvitysten mukaan poikamme täyttää edelleen kehitysvammaisen ihmisen työtoiminnalle asetetut kriteerit. ”Henkilöllä katsotaan olevan edellytyksiä osallistua työtoimintaan, jos toimintaan osallistuminen on mahdollista esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan tukemana”. (Lähde: Vammaispalvelujen käsikirja)

Me, kaikki tämän adressin allekirjoittajat, vetoamme, että Helsingin kuntavaltuusto kumoaa 1.1.2015 voimaan astuneen kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnasta maksettavan työosuusrahan maksamiskäytäntönsä. Me vaadimme, että Helsingin kuntavaltuusto palauttaa kaikille niille helsinkiläisille kehitysvammaisille ihmisille oikeuden työosuusrahaan, jotka ovat sen tämän päätöksen (HEL 2014-013280 T 05 03 03) seurauksena menettäneet.

Helsingissä helmikuun 2. päivänä 2020

Matti Laitinen                                      Aarni Mietala

Aarni Mietalan isä                               työosuusrahan menettänyt kehitysvammainen

kärrymies1.JPG