Vetoomus Kehitysvammaisteatteri La Stradan toiminnan jatkumisen tueksi!

Me adressin allekirjoittaneet vetoamme Tampereen kaupunkiin jotta Kehitysvammaisteatteri La Strada saisi lisää taloudellista tukea ja voisi jatkaa tärkeää toimintaansa.

 

Suomen ensimmäinen ja ainoa kehitysvammaisteatteri La Strada on sinnitellyt apurahojen ja suurelta
osin talkootyönä ja vapaaehtoisesti tehdyn työn turvin v. 2009 saakka. Tämän hetken haasteet ovat vakavat, toiminta on vaarassa loppua.

Markkinointi ja mainonta tehdään lähes nollabudjetilla. Homma pyörii oman, palkatta työskentelevän porukan sekä talkoolaisten, kuntouttavassa työtoiminnassa/työkokeilussa toimivien tai työllistämistuella työskentelevien avulla. Taloudellista voittoa ei haeta, saldo karttuu henkisen pääoman puolelle! Mutta laskuthan on maksettava eikös juu. Toivoisimme saavamme lisää apua Tampereen kaupungilta - tuen määrän päivittämistä kohtamaan tämän päivän realiteetit.

La Strada haluaa edelleen jatkaa tärkeää työtään ja tukea kehitysvammaisten osallisuutta kulttuurin tekemisessä. Tulevaisuudessa laajemmin myös teatteriopintoja; tiiviimpää koulutusta sekä erilaisia kursseja ja tapahtumia (esim. kehitysvammaisten teatterityöpajoja). Yksi toiminnan kulmakivistä on tiivis yhteistyö muiden kulttuurintekijöiden kanssa. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneita ovat esim. Näkövammaisteatteri Teatteriyhdistys Sokkelo ry ja Pirkanmaan Tanssiopisto. Yhteistyötä tehdään mm. myös Tampereen Ammattikorkeakoulun sosionomi- sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun opiskelijoiden kanssa.

Aktiivinen rooli teatterin tekemisessä tukee kehitysvammaisen itsenäisyyttä, antaa voimaannuttavia kokemuksia rakentaa ja ylläpitää arvostavaa suhdetta omaan itseen, myös suhteessa yhteiskuntaan sen tasa-arvoisena jäsenenä. Kehitysvammaisilla on tasavertainen oikeus teatterin tarjoamaan ilmaisukanavaan! Oikeus tehdä omilla ehdoillaan, omista lähtökohdistaan. Näkyen ja kuuluen!

Pidetään La Stradan pyörät pyörimässä!

 


Päivi Kovalainen/Kehitysvammaisteatteri La Strada    Ota yhteyttä adressin tekijään