VETOOMUS KORIAN UIMAHALLIN SÄILYTTÄMISEKSI!

Adressit on luovutettu 16.10.2019 Kouvolan liikunta- ja kulttuurilautakunnalle. Ne vastaanotti lautakunnan johtaja Vesa Toikka ja puheenjohtaja Sinikka Rouvari. Netissä 21.9.-13.10. olleen adressin allekirjoitti 371 henkilöä ja Korian uimahallin kahvipöydällä 23.9.-13.10. olleen paperiversion allekirjoitti 714 henkilöä eli yhteensä 1085 hlöä. KIITOS ALLEKIRJOITTANEILLE! 

Lisäyksenä alla olevaan liitin tekstin:

Viime viikolla 9.10. ilmi tulleen tiedon mukaan Kuusankosken uimahalli suljettaisiin jo 2021! Olisiko mahdollista, että säästettäisiin yksi uimahalli - Korian uimahalli - heille, jotka pitävät vesiliikunnasta rauhallisemmassa ympäristössä ja helposti saavutettavissa olevassa paikassa. Tai pahimmassa tapauksessa - Korian uimahallia ei suljettaisi ainakaan ennen uuden uimahallin valmistumista

______

Me allekirjoittaneet vaadimme, ettei Kouvolan kaupunki lopeta uimapalveluiden ostoaan Elimäen Puustelli ry:n omistamasta Korian uimahallista eikä näin ollen edesauta sen toiminnan lopettamista! 

Kouvolan kaupunki aikoo lopettaa uimapalveluiden ostonsa Elimäen Puustelli ry:n omistamasta Korian uimahallista eli rahallisen tuen ja hallia uhkaa lakkauttaminen. Koska kaupunki ei omista uimahallirakennusta, on Korian uimahallin osuus kaupungin menoista huomattavasti pienempi kuin kaupungin omistamien uimahallien eli näin ollen palvelujen ostoa tulisi jatkaa.

Korian uimahallissa käy väkeä yli kuntarajojen ja monet tulevat sinne jopa ohi kaupunginosien muiden uimahallien, sillä se on ESTEETÖN, käyttäjäystävällinen halli. Koululaisia kyyditään busseilla Korialle yli kuntarajojen mm. Porlammilta, Lapinjärveltä, Kausalasta, ym.

Korian uimahalli on varsinainen monitoimihalli, jossa uinnin ja vesiliikunnan lisäksi useat kävijät kahvittelevat, lounastavat, käyvät fysikaalisissa hoidoissa, vesijumpissa, laviksessa, parturissa – saman katon alla! Uimarien ja vesijumppaajien välisten sosiaalisten kontaktien lisäksi merkittävässä roolissa on uimahallikävijöiden tuoma elo ja ilo niille Korian Puustellin asukkaille, jotka pystyvät liikkumaan kahvion aulassa ja ruokasalissaan – heille huudetaan heipat ja jutellaan kun nähdään.

Kun Korian uimahallissa kävijöiden kesken on puhuttu hallin sulkemisuhasta ja uudesta hankkeesta, niin paikalla on ollut ihmisiä sekä ympäri Kouvolaa että kaupungin ulkopuolelta. Näissä keskusteluissa on mm. käynyt ilmi, että monitoimihalliin suunniteltua 50 metrin rataa ei monikaan pysty uimaan yhtäjaksoisesti, vaan tarvitsevat huilitauon jo 25 metrin kohdalla. Kilpauimareita kaupungistamme löytyy varsin vähän kuntouimareiden ja vesiliikuntaa eri muodoissaan harrastavien määrään nähden.

Josko kaupunki ottaisi järjen käteen ja lopettaisi ihmisten terveydellä ja sen edistämättömyydellä leikkimisen! Halutaanko ehdoin tahdoin täyttää terveyskeskukset ja sairaalat tai mitä kioskeja ne tulevaisuudessa tulevatkaan olemaan ja kasvattaa terveydenhuollon menoja, kun lähihallien sulkemisen myötä ihmisten liikuntaharrastukset oletettavasti vähenevät ja se taas tulee lisäämään esim. tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja sairauslomien määriä.

Annetaan Korian uimahallin käyttäjille mahdollisuus jatkaa uintia ja vesiliikuntaa omassa tutussa hallissa, ylläpitää tai parantaa terveydentilaansa tällä monivaikutteisella harrastuksella, joka sopii lähes kaikille, myös erilaisista vaivoista kärsiville, liikuntarajoitteisille, kuntoutukseen – monille vesiliikunta on ainoa liikuntamuoto mitä he pystyvät harrastamaan. Kaupungille löytyy säästöjä monesta muusta kohteesta, jotka eivät kohdistu ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.