Vetoomus Länsi-Asikkalan kyläkoulun säilyttämiseksi

Me allekirjoittaneet vetoamme Asikkalan kunnan päättäjiin Länsi-Asikkalan koulun säilyttämiseksi.

Asikkalan kunta on strategiassaan nykyiselle valtuustokaudelle määritellyt yhdeksi kunnan tulevaisuuden tekijäksi kylien elinvoiman. Kyläkoulut ovat kylien elinvoiman keskus 

Taustatietoa Länsi-Asikkalan kyläkoulusta

Länsi-Asikkalassa asuu tällä hetkellä noin 11% Asikkalan kuntalaisista ja Länsi-Asikkalan kyläkoulussa on tällä hetkellä ykkös-kuutosluokat ja 29 lasta. Se on Asikkalan ainoa koulu, jossa kunnan oppilasennusteet kertovat oppilasmäärien nousevan tulevaisuudessa. Alueelle muuttavat lapset tulevat ennusteiden lisäksi.

Kunnan oppilasennusteen mukaisesti seuraavan viiden vuoden kuluessa Länsi-Asikkalan koulun ykkösluokilla aloittaisi 33 uutta oppilasta.

Kurhilaan on rakennettu kaksi perhekokoista taloa myyntiin. Ostajaehdokkaat ja vuokra-asuntoja etsivät tyypillisesti ovat perheellisiä ja kysyvät kyläkoulun säilymisestä.

Koulu on alueen keskus harrastusmahdollisuuksineen ja koululaisten aktiviteetteja tuetaan kylän vanhempainyhdistyksen, vanhempien ja lasten omien tempausten kautta noin 6,000 eurolla vuodessa.

Koulun pihan urheilumahdollisuuksiin ja liikuntavälineisiin on investoitu suuresti kunnan taholta viimeisen parin vuoden aikana ja ne investoinnit menetettäisiin, jos koulu myytäisiin ulkopuoliselle. Jos koulu jäisi myymättä, se tarkoittaisi että koulun ylläpitokustannukset säilyisivät kunnan harteilla joka tapauksessa.

Viime vuonna kunnan teettämän kuntoraportin mukaan seuraavien vuosien kuluessa koulun julkisivu kaipaa kunnostusta, salaojitus tulee tehdä, pattereiden venttiilit tulee vaihtaa ja muuta pienempää. Siihen tulee tehdä rakennetutkimus. 

Pyydämme Asikkalan kunnan päättäjiä ottamaan myös seuraavat seikat huomioon:

- Länsi-Asikkalassa on kymmeniä tuottoisia yrityksiä ja elinvoimaa tulevaisuuteen. Alueen asukkaat toivovat, että kunta jatkaa panostusta alueen elinvoimaan.

- Asikkalan kuntastrategia nykyiselle valtuustokaudelle määrittää kylien elinvoiman kehittämisen yhdeksi tulevaisuuden tekijöistään. Kunta toimisi aivan strategiansa vastaisesti, jos se ei panosta kyläkouluihin kylien elinvoiman keskuksessa tulevaisuudessa.

- Soteuudistuksen jälkeen kunnan tärkein palvelutuotanto ja kilpailuvaltti muihin kuntiin nähden on kunnan kouluverkko. Länsi-Asikkalan alueella kunnan investoinnit ja panostus  ovat perinteisesti liittyneet kouluverkkoon, joten jos ne lopetettaisiin, kunnan palvelut keskittyisivät Länsi-Asikkalan alueen ulkopuolelle ja kyläkoulu kunnan kilpailuvalttina poistuisi.

- Kun viime vuonna Asikkalan kunta teki varhaiskasvatuksen kyselyn, 15 perhettä osoitti kiinnostustaan siirtää lapsensa Länsi-Asikkalaan. Tämä osoittaa alueen kiinnostusta paikallisuuden ylläpitämiseen.

- Länsi-Asikkala on laaja maantieteellisesti ja koulukuljetusten kustannukset, logistiikan toimivuus ja koulumatkojen ylärajat tulisi pystyä suunnittelemaan huolellisesti, jotta varsinkin pienten oppilaiden koulumatkoista ei tulisi liian rasittavia, kalliita tai määräyksiä rikkovia, jos koulu lakkautettaisiin.

- Koulun profiloituminen luonnontieteisiin koulun luonnonkeskeisen sijainnin tukemana on oppilaiden ja vanhempien mieleen.

- Koulutoiminta Länsi-Asikkalassa ei koskaan ole ollut tuhlailevaa, päinvastoin, budtteja ei ole rikottu ja lasten ja opettajien hyvinvointi on pysynyt korkealla tasolla.

Artikkeleita liittyen kyläkoulujen lopettamisiin ja samanaikaiseen perusopetuksen kustannusten nousuun ja oppimistuloksien laskuun

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yli-puolet-suomen-peruskouluista-on-lakkautettu-30-vuoden-aikana-maaseutu-on-alkanut-taas-kiinnostaa-mutta-sinne-muuttavien-maaraa-rajoittaa-toinenkin-syy/8564966

https://yle.fi/a/74-20048667

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pienet-kylakoulut-halutaan-pelastaa-lakkautuksilta-valtion-lahikoululisalla-aika-jarjetonta-tehda-investointeja-kouluun-mika-mahdollisesti-lakkautetaan/8565388

https://yle.fi/a/74-20048667

Koulutus | Oppimis­tulokset ovat heikentyneet Suomessa poikkeuksellisen nopeasti – syyt on selvitettävä, vaatii ministeriö: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009319152.html

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Satu Jaatinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…