Vetoomus Päihdepalvelujen säilyttämisestä A-Klinikalla Kotkassa

1. A-Klinikalla on osaavaa ja hyvin koulutettua henkilökuntaa joilla on asiakkaisiin hyvät suhteet,tieto ja luottamus joka on kehittynyt pitkän toiminnan johdosta.
Nyt kaikkien asiakas suhteiden samalle tasolle saamiseksi joudutaan tehdä paljon "turhaa työtä".
Eikö toimintaa/järjestelmiä voitaisi kehittää jos on tarve eikä koittaa rakentaa toimivan tilalle uuttaa josta ei voida olla varmoja kuinka hyvin se tulee toimimaan tai minkälaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia näillä uusilla linjauksilla tulee olemaan. Lisääntynyt rikollisuus, lisääntyneet huumekuolemat jne. ovat mahdollisia seurauksia?


2. "päihdepotilaita on alkuvuoden aikana ryhdytty ohjaamaan A-klinikan sijasta kaupungin perusterveydenhuollon asiakkaiksi."
Eli rasitetaan lisää jo tiukilla olevia terveyskeskuksia joilla ei ole koulutusta tai kokemusta (ainakaan samalla tasolla kuin A-Klinikalla) päihdepotilaiden kunnolliseen hoitoon.

3. A-klinikka on säätiö joten ei tuota toimintaan osallistuville taloudellista etua voitto-osuutena eikä kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.
Ja todennäköisesti tulevan MIEPÄ keskuksen talousvaikutukset tulevat olemaan suuremmat kuin oletettu tai hoidon taso tulee laskemaan huomattavasti.

4. (***)-"Kemppisen mukaan uni- ja rauhoittavien lääkkeiden määräämisessä käyttämään erittäin pidättyvää linjaa ja tarjoamaan ensisijaisesti lääkkeettömiä hoitoja".

-"rauhoittavien ja unilääkkeiden pitkäaikaisen käytön on todettu aiheuttavan dementiaa” 


(*)Mutta viimeisempien tutkimuksien mukaan dementia väite ei pidä paikkaansa ja että bentsodiatsepiinien haittoja korostetaan yksipuolisesti(**) ja potilaiden ahdistus- ja unettomuusoireita väheksytään.

Jo nyt Kemppinen on määrännyt että kaikilta a-klinikan asiakkailta poistetaan unilääkkeet. Mikä jo maallikon mielestä on aivan järjetöntä, ei ainakaan potilaan edun mukaista ja onko edes laillista?

Ja määrätyt lääkemäärät ovat niin pieniä että vastoin yleistä kuvitelmaa useimmille potilaille vaikutus ei ole lainkaan päihdyttävä.
”Bentsoja” katukauppaan ja suonensisäiseen päihdekäyttöön metsästävät pikkurikolliset paljastuvat kyllä nopeasti aidossa hoitosuhteessa. Katukaupasta löytyvät lääkkeet tulevat aivan jostain muualta.

(**)"Asenteellisten syiden takia myös haittavaikutuksia korostetaan. Bentsodiatsepiinit heikentävät jossain määrin muistia, mutta niin tekevät monet masennus- ja psykoosilääkkeetkin.
Lieväasteinen muistin heikentyminen voi potilaan näkökulmasta myös olla pienempi paha kuin jatkuva ahdistuneisuus."
"Hyvästä siedettävyydestään huolimatta bentsodiatsepiinit kuitenkin helposti korvataan kalliimmilla masennus- tai psykoosilääkkeillä,
joilla kuitenkin on useammin joko kiusallisia tai myös vaarallisia haittavaikutuksia."

(**)"päätökset rauhoittavien ja unilääkkeiden määräämisen tai uusimisen kiellosta ovat asenteellisuudessaan surullista luettavaa ja kuultavaa."

-Matti O. Huttunen(LKT, professori, psykiatrian erikoislääkäri)


Lähteet:
(*)http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/tutkimus-bentsodiatsepiinit-eivat-altista-dementialle/#.VtCbwJyLQ_4
http://www.bmj.com/content/352/bmj.i90
(**)http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/bentsodiatsepiineja-ei-pida-kauhistella/#.VtCcUZyLQ_4
(***)http://www.kotka.fi/asukkaalle/ajankohtaista_kotkassa/101/0/kotka_jarjestelee_paihdepalveluita_-_avohoitopotilaat_ohjataan_perusterveydenhuoltoon

https://www.facebook.com/Vetoomus-Kotkan-P%C3%A4ihdehuollon-s%C3%A4ilytt%C3%A4misen-puolesta-1696020047340220/?ref=hl