Vetoomus paremman Suomen puolesta

Me, Suomen kansa, vaadimme, että Suomen valtion johdon ja virkamiesten on ajateltava tämän maan parasta. Sen lisäksi Suomen valtion johdon on toimittava rauhan hengessä ”idän ja lännen” välissä, luotava yhteistyötä eikä vastakkainasettelua minkään valtioiden tai ihmisryhmien välille. Suomi ei voi olla jonkin maan tai ihmisryhmän puolella jolloin se on samalla jotakin toista vastaan. Suomen valtion johdon on ymmärrettävä, että vastakkainasettelulla ei ole koskaan saatu aikaan hyvää eikä tulla saamaan jatkossakaan. Suomen valtion johdon ja virkamiesten on ymmärrettävä moraali ja etiikka päätöstensä taustalla.

Valtion johdon on kuunneltava päätöstensä tekoprosessissa laajaa asiantuntijakuntaa ja kansalaisia. Mikä ei tarkoita pelkkiä virkamiehiä, vaan myös muita alansa asiantuntijoita. Mitkään päätökset eivät voi huonontaa kansalaisen oikeuksia, elämää, toimeentuloa, mahdollisuuksia olla täysivaltainen kansalainen. Mitään päätöksiä ei voi alistaa ”markkinavoimille” eikä ihmisten eriarvoistamista saa perustella rahalla määriteltävillä perusteilla. Sellainen politiikka missä rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy, ei ole yhdenkään sivistysvaltion tai hyvinvointivaltion tapa hoitaa politiikkaa. Kaikista päätöksistä pitää näkyä ihmisyyteen ja ihmisarvoon perustuvat motiivit.

Valtion johdon sekä virkamiesten tehtävä on puuttua veronkiertoon ja yksityisten yritysten valtaviin voittoihin, joita on saatu aikaiseksi työntekijöiden matalilla palkoilla ja irtisanomisilla voiton lisäämiseksi tai esim. huonolaatuisella rakentamisella tai hintojen moraalittomalla nostolla. Valtion johdon ja virkamiesten tulee myös puuttua elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden valtavaan bisnekseen ja valehteluun jolla yritetään vääristää sitä mikä on ihmiselle, eläimille ja luonnolle terveellistä. Heidän tulee myös puuttua muihin maihin valuviin rahavirtoihin jotka kuuluisivat Suomen valtiolle eli kansalle. Valtion johto ei voi olettaa, että jokin ihmisryhmä joutuisi elämään velaksi- esim. opiskelijat. Suomen valtion johto ei saa perustella esim. leikkauspolitiikkaa rahan puutteella. Kaikista päätöksistä on kautta linjan nähtävä korkean moraalin mukaiset perusteet millä kansa saa elää tasa-arvoista elämää muiden kansalaisten rinnalla. Oikeudet ja velvollisuudet on oltava yhtäläiset kaikille kansalaisille mihinkään katsomatta. Kaikkien kansalaisten on saatava samanlainen, tasa-arvoinen kohtelu.

Suomen valtion johto ei voi toimia kansalaisia eikä rauhanajatusta vastaan. Tämä sisältää mm. sotaharjoitukset Suomen maaperällä, Suomen oloja ja kaupankäyntiä koskevan TTIP-sopimuksen mikä tuntuvasti tulee heikentämään kaupankäyntiä Suomessa ja johtaa suuryhtiöiden ylivaltaan Suomen(kin)markkinoilla, Suomen pohjavesiä ei saa myydä monikansallisille yhtiöille mistä olisi tuntuvaa haittaa Suomen luonnolle ja kansalaisten hyvinvoinnille. Suomen valtion johdon on tuettava talouden tervettä kehitystä ja eteenpäin menoa. Kaikki toimenpiteet mistä on haittaa Suomen kansalle, muille kansoille, omalle terveelle taloudelle ja hyvinvoinnille on heti muutettava myönteistä yhteistä tulevaisuutta tukeviksi. Jos Suomen valtion johto ja virkamiehet eivät noudata päätöksissään oman valtion, maa-alueen, luonnon, kaikkien kansalaisten etua kansalaisuuteen katsomatta, vaan alistaa itsensä ”markkinavoimille” tai yksipuoliseen määräysvaltaan perustuvalle politiikalle, on johdon välittömästi erottava ja päätökset peruttava. Kaikki päätökset tulee olla läpinäkyviä ja niiden tulee olla selitettävissä salailematta mitään yksityiskohtia mitkä päätösten taustalla on. Tämä kaikki on mahdollista jos perustuslakia tulkitaan oikein. Jokainen kohta löytyy Suomen perustuslaista.


Herättelyä paremman Suomen puolesta,

Susanna Vettenranta, Kalevi Riikonen, Kirsikka Martikainen, Veli-Pekka Pelkonen, Pirjo Pelkonen, Titta Saaristo, Asko Nummela, Timo Allamo, Terhi Jansson, Timo Nissinen, Olli Pajula, Vesa Äijälä, Minna Åval, Nona Lahti-Röyskö, Jari "Boogie" Mustonen, Pirjo Säisä-Winter, Jouko Winter, Sini Kallioniemi, Ritva Silver, Pirjo Hilakari, Esa Laukkanen, Tiina Elisabeth Sillankorva, Heikki Riikonen


Susanna Vettenranta    Ota yhteyttä adressin tekijään