Vetoomus samaa sukupuolta olevien avioliiton vihkimisten ja siunausten kieltämiseksi Mänttä-Vilppulan seurakunnan kirkoissa

haapari_polvistuu_alttarilla.jpgMänttä-Vilppulan seurakunnan kirkkoneuvosto on alkuvuoden 2021 päätöksessä sallinut pyhien alttarin käytön samaa sukupuolta olevien miesparien ja naisparien avioliittoon vihkimiseen ja siunaamiseen. Päätös on vastoin Raamatun opetusta.

Päätös herätti seurakunnassa heti voimakasta vastustusta. Siitä tehtiin myös peräti neljä asiallista oikaisuvaatimusta. Kirkkoneuvosto hylkäsi oikaisuvaatimukset.
Mänttä-Vilppulan seurakunnan kirkoissa tulee noudattaa Raamatun sanaa, luterilaista oppitunnustusta ja Suomen ev.-lut. kirkon kirkkojärjestystä. Niiden kanssa on jyrkästi ristiriitaista, että kirkkoneuvosto on päätöksellään (9.2., 23.3.) avannut pyhät alttarimme samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimiseen ja siunaamiseen. Kirkon virallisen opin mukaan avioliitto on vain miehen ja naisen liitto. Seurakunnan tulee pysyä Raamatun sanassa, eikä toimia vastoin sitä.

Jeesus sanoi: "Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi." - Mark. 10:6-8

Kirkkojärjestys:                                                                                                   
"Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan." 1§ "Kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa määrätyllä tavalla." 18§
Suomen ev.-lut. kirkon Katekismus:                                                                                                       "Avioliitto on perheen perusta. Julkinen sitoutuminen ja yhteiskunnan vahvistus antavat sille turvan. Elinikäisessä avioliitossa miehen ja naisen suhde voi parhaiten toteutua Jumalan tarkoittamalla tavalla."  Kirkko on avoin kaikille, mutta ei kaikelle. Jumalan nimi on pyhä. Kirkko on pyhä tila. "Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä." - 2. käsky
Siksi seurakuntamme tiloissa ei tule eikä saa vihkiä ja/tai siunata samaa sukupuolta olevien liittoja. Alttareilla vihitään ja siunataan vain yhden miehen ja yhden naisen välisiä avioliittoja.

Toivomme hyvää jokaiselle ihmiselle. Emme ole ketään vastaan. Tahdomme seurakuntamme pysyvän Herramme Jeesuksen Kristuksen opissa. Adressi on laadittu yhdessä monien seurakunnan vaikuttajien kanssa. Allekirjoituksineen adressi luovutetaan syksyllä̈ 2021 kirkkoneuvostolle, -valtuustolle ja Tampereen hiippakunnan piispalle.

Me allekirjoittaneet
Mänttä-Vilppulan seurakunnan luottamushenkilöt, työntekijät, seurakuntalaiset ja muut tukijat vetoamme Tampereen piispa Matti Repoon ja kirkkoneuvostoon, että pyhät alttarit, kirkkotilamme, palautetaan Jumalan sanan opin mukaiseen käyttöön.

Kuva: Kirkon kuvapankki / Kirkkohallitus. Tekijä: Teemu Junkkaala /                     Selkokuva hääparista polvistuneena alttarilla.

 


Pauli Selkee, kappalainen Mänttä-Vilppulan seurakunta    Ota yhteyttä adressin tekijään