Vetoomus Tornion-Muonionjoen lohen ja vapakalastajien puolesta

Me allekirjoittaneet tuomme esille syvän huolemme ja vastustuksemme ehdotettuihin eriarvoistaviin sääntömuutoksiin Tornion-Muonionjoen kalastuksessa kaudelle 2024. Jos pakko, vaadimme joustavia rajoituksia, jotka ottavat huomioon lohikantojen todelliset tarpeet sekä joella että merialueilla.

 

Vastustamme erityisesti:

* Liian nopeasti tehtyjä sääntömuutoksia, jotka perustuvat ainoastaan yhden vuoden dataan.

* Joella kauden aloituksen myöhentämistä viikolla, mikä ei ota huomioon kalastuksen todellista dynamiikkaa ja syrjii alavirran yrittäjiä. Toimenpide on tehoton, eikä suojele lohta halutulla tavalla. Kauden aloitusta on myöhennetty jo aiemmin ja siirretty elokuulle.

* Vaparajoituksia, jotka eivät tunnusta lohikantojen suojelun todellisia tarpeita. Joella on jo saaliskiintiö.

* Kellonaikoihin perustuvat rajoitukset, joiden täydellinen järjettömyys pelkästään lisää kalastuspainetta ja ruuhkia joella. Näin tehden niistä vastuuttoman ehdotuksen, joka ei palvele lohikantojen suojelua.

 

Ehdotamme seuraavia toimenpiteitä:

* Tasapuolisten rajoitusten asettamista, mitkä huomioivat sekä joki- että merialueiden tarpeet ja lohikantojen kestävän hyödyntämisen.

* Merellä ja jokisuussa ammattikalastuksen tarkastelu perustuen tutkijoiden esittämiin kiintiöihin.

* Joustavan kalastuksen sääntelyn, joka mahdollistaa sääntöjen tarkistamisen kauden aikana lohien nousumäärien perusteella. Jos nousumäärät jäävät vähäisiksi, tulee harkita kalastuksen välitöntä rajoittamista kesken kauden, jotta voidaan varmistaa lohikantojen säilyminen ja elpyminen.

* Jos joella on pakko tehdä rajoituksia, henkilökohtainen kausikiintiö olisi kaikille tasapuolinen.

 

Yhteenveto:

 

Vetoamme päättäjiin, että he kuuntelisivat kalastajayhteisön, paikallisten asukkaiden ja yrittäjien mielipiteitä ja tarpeita. Tämä tarkoittaa ehdotettujen sääntömuutosten tarkkaa harkintaa, merikalastuksen uudelleen tutkimista ja joustavien toimenpiteiden käyttöönottoa, jotka suojelevat lohikantojamme nykyisille ja tuleville sukupolville.


Jussi Riikonen & Ville Korhola    Ota yhteyttä adressin tekijään