Vetoomus Tyks:n U-sairaalan tyhjentämisestä

Vetoomus sairaanhoitopiirin johdolle ja kuntapäättäjille

 

Jo 2002 tehty talotekninen selvitys osoittaa, että U-sairaala on tullut elinkaarensa päähän. 25.5.2012 on tiedotettu julkisesti, että jatkossa korjauksen tarpeessa olevia tiloja ei enää remontoida. 4.2.2013 Aluehallintoviraston (AVI) tekemässä toimintakertomuksessa AVI toteaa seuraavaa: ” Edellä mainittujen selvitysten ja havaintojen perusteella on todennäköistä, että työntekijöille aiheutuu terveydellistä haittaa tai vaaraa synnytysosaston ja lastenpoliklinikan tiloissa työskentelystä”.  AVI toteaa myös, että ” työnantaja ei ole toiminut riittävän oma-aloitteisesti U-sairaalan sisäilman laatua koskevissa asioissa. U-sairaalan sisäilmaongelmat ovat olleet tiedossa jo vuosia, mutta työnantaja ei ole aktiivisesti ja järjestelmällisesti selvittänyt ongelmia ja pyrkinyt poistamaan niitä.” Tällä hetkellä etsitään väistötiloja mm. lastenpoliklinikalle ja synnytysosastolle. (äitiyspoliklinikka on jo väistössä sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetulla osastolla).

Koko U-sairaala kärsii sisäilmaongelmista, vaikka vain synnytysosasto on viime aikoina ollut mediassa esillä. Todellisia säästöjä saadaan ja työntekijöiden terveyttä ylläpidetään ainoastaan luopumalla koko U-sairaalan käytöstä. U-sairaalan sisäilmaongelmista kärsiville osastoille ei voida väistötiloiksi osoittaa U-sairaalan muita osastoja. Toiminnalle soveltuvat korvaavat tilat tulee löytyä U-sairaalan ulkopuolelta.

AVI:n viimeisin raportti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:

www.vsshp.fi/fi/dokumentit/38690/AVI-2013-02-04.pdf