Vetoomus Vallilan konepajan tulevaisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta

VR:n on pidettävä kiinni jo sovitusta ja vietävä The Train Factory -neuvottelut päätökseen

Yli puolen vuoden kahdenkeskisten neuvotteluiden jälkeen VR on yksipuolisesti muuttanut Vallilan Konepajan kiinteistöjen kauppaehtoja. The Train Factory -nimellä kulkeva konsepti, jolle koko asukasyhteisö, Helsingin päättäjät ja museoviranomaiset ovat antaneet yksimielisen tukensa, on näin suuressa vaarassa jäädä toteutumatta juuri kun kaupat piti tehdä. Nyt VR on myymässä Konepajan keskeisiä rakennuksia tuntemattomalle ostajalle, jonka suunnitelmista ei tiedetä mitään.

Me vaadimme VR:tä noudattamaan oikeudenmukaisen ja terveen liiketoiminnan periaatteita ja saattamaan kauppaneuvottelut päätökseen Bruce Oreckin kanssa jo sovittujen ehtojen pohjalta. Vasta tämän jälkeen voidaan käynnistää neuvottelut uuden ostajaehdokkaan kanssa.

Tilanne

Yhdysvaltojen ex-suurlähettiläs Bruce Oreck käynnisti neuvottelut Vallilan Konepajan päärakennusten ostamisesta loppukesällä 2017. Oreck oli valmis vastaamaan kaikista velvollisuuksista liittyen kokoonpanohalliin, maalaamoon sekä sähköjunahalliin, jotka olivat kaupan kohteet. Tämän lisäksi Oreck oli myös valmis ottamaan täyden vastuun saastuneesta ympäristöstä niin kiinteistön ympärillä kuin sen alla. VR suostui ehtoihin kuitenkin korottaen hinnan, minkä Oreck hyväksyi.

Kauppaneuvottelujen loppuunsaattaminen asetettiin maanantaille 9. huhtikuuta 2018, jolloin kaikki oli Oreckin puolelta valmista vaadittaviin toimiin kaupan viimeistelylle. Tästä huolimatta 26. maaliskuuta 2018 VR ilmoitti kauppojen solmimisen sijaan haluavansa löytää ostajan, joka tarjoaa paremman hinnan. Eilen, 17.4.2018 VR ilmoitti Oreckilla olevan 48 tuntia aikaa esittää parempi tarjous tai rakennukset myydään toiselle ostajalle.

Oreck oli aikeissaan täysin avoin ja yhteistyöhaluinen. Yhteistyössä Konepaja-liikkeen ja asukasyhteisön kanssa hän esitteli visionsa ja pyysi kaupunkilaisilta ideoita Konepajalle. Tavoitteena oli tehdä Vallilan Konepajasta ainutlaatuinen ja kansainvälisesti kiinnostava kohde, joka hyödyttäisi koko Helsinkiä. Suunnitelmien laajasta hyödystä niin rakennuksille, alueelle kuin koko Helsingille oltiin hyvin yksimielisiä. Paikalliset asukkaat tukivat hanketta vahvasti, toisin kuin aiemmin esillä olleita suunnitelmia rautakaupan perustamiseksi alueelle.

The Train Factory on yhdessä kehitetty konsepti

“Toimivaa kaupunkia rakennetaan luottamuksen varaan. Turvallisuus ja kaupunkilaisten keskinäinen luottamus ja yhteenkuuluvuuden tunne on kaupungin kilpailuvaltti. Kaupunki on kaikkia varten. Kaupunkia rakennetaan yhdessä.”– Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021

Elämme avoimuuden ja läpinäkyvyyden aikaa. Tämä koskee myös kaupungin kehittämistä: asukkailla on oikeus paitsi tietää myös päästä vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan Helsinki rakentuu. Helsinki on kaupunkistrategiassaan nostanut asukasvuorovaikutuksen yhdeksi pääteemakseen. Tavoitteena on tehdä pääkaupungista hauskempi kaupunki, joka kiinnostaa myös ulkomaisia sijoittajia.

Bruce Oreckin The Train Factory -konsepti noudatti 2010-luvun yhteistyöperiaatteita. Hän kutsui naapuruston koolle heti neuvotteluiden käynnistyttyä. Hän oli aidosti valmis kuulemaan, mitä asukkaat Konepajalle toivovat. Hän oli avoin suunnitelmistaan ja esitteli konseptia myös median kautta.

Sitoutuminen kauppaneuvotteluihin palautettava

Bruce Oreckin toimisto on käynyt neuvotteluita sata vuotta vanhojen, rakennushistoriallisesti merkittävien rakennusten ostamisesta VR:ltä yli puoli vuotta. Tänä aikana Oreck on investoinut valtavan määrän henkilötyötunteja sekä pääomaa taustatyöhön: rakennuksen kuntoselvitykseen, maaperän tutkimiseen, suojelumääräysten selvittämiseen, monen muun lupa-asian hoitamiseen ja vuokralaisten kanssa neuvottelemiseen.

Sitoutuminen kauppaneuvotteluiden loppuun saattamiseen oli syvä ja pohjautui luottamukselle, että myös myyjä on halukas viemään kahdenkeskiset neuvottelut päätökseen. Tällaisessa tilanteessa kauppaehtojen muuttaminen äkillisesti myyjän puolelta yksipuolisesti on epäoikeudenmukaista toimintaa. Se ei noudata hyvän ja avoimen liiketoiminnan periaatteita.

“Suomi on 100 vuoden ajan erottunut kansakuntien kesken paikkana, jossa ihmiset ovat sanansa mittaisia. Tässä neuvotteluprosessissa olen työskennellyt läheisessä yhteistyössä useiden ihmisten kanssa VR:n keskijohdosta, jokaisen ollen kunniallinen ja luotettava. Olen työskennellyt naapureiden, virkamiesten sekä valtion virastojen ja kiinteistönvälittäjien kanssa. Heistä kaikki omasivat nämä hienot perisuomalaiset ominaisuudet.

Kaikesta tästä huolimatta olen päätynyt tilanteeseen, jossa kaupanteon loppumetreillä valtion omistaman yksikön, VR:n, hallitus menee ja tekee jotain täysin epäsuomalaista. VR asetti ehdot sekä hinnan, sallivat kaiken työn, kustannukset ja ajan, jotta sijoitus oli mahdollinen. Tämän jälkeen he eivät pitäneet sanaansa.

Tämä ei ole oikein. Se ei todellakaan ole suomalaista, ja jos tämä etenee korjaamatta, se tarkoittaa, että Suomi on menettänyt jotain arvokkaampaa kuin pelkän kiinteistön.”– Bruce Oreck 18.4.2018

Konepajan, helsinkiläisten ja avoimuuden puolesta,
Konepaja-liike


Jaakko Blomberg, Konepaja-liike    Ota yhteyttä adressin tekijään