Savonlinna-Huutokoski -rata avattava henkilöliikenteelle

Savonlinna-Huutokoski -rataosuuden perusparannus valmistui syyskuun lopulla. Ratahallintokeskus uusi tänä vuonna koko 74 km pitkän radan päällysrakenteen eli kiskot, pölkyt ja radan tukikerroksen. Näillä näkymin VR ei ole aloittamassa henkilöliikennettä Savonlinnasta Pieksämäelle, vaan rata kunnostettiin puutavaran kuljetusta varten.

Vaadimme VR:n aloittamaan henkilöliikenteen Savonlinnasta Pieksämäelle. Liikennöinti voitaisiin toteuttaa samalla tavalla kuin Savonlinna-Parikkala-välillä, eli matkustajia kuljettaisi kiskobussi. Olemme taattuja siitä, että matkustajia riittäisi, sillä suuri osa Opettajankoulutuslaitoksen, Ammattikorkeakoulun sekä Savonlinnan Taidelukion opiskelijoista on kotoisin Savonlinnan ulkopuolelta ja matkustavat näin ollen usein.

Tällä hetkellä Savonlinna-Pieksämäki -yhteydet hoidetaan linja-autoilla, joka on ristiriidassa VR:n mainostamaa ilmastonmuutosta vastustavaa kampanjaa vastaan. Kiskobussit Savonlinna-Pieksämäki - yhteydellä olisi ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin linja-autot.

Vetoamme siihen, että myös vähäliikenteiset rataosuudet ovat tärkeä osa toimivien aluekeskusten liikenneyhteyksissä. Savonlinna-Huutokoski-rata liittyy oleellisena osana Järvi-Suomen radan kehittämishankkeeseen sekä Savonlinnan liikennejärjestelyhankkeeseen. Poikittaisratojen kehittäminen on aivan yhtä tärkeä asia kuin Helsingin-yhteyksien jatkuva parantaminen. Rataverkon kehittämishankkeet tähtäävät tulevaisuudessa yhä nopeampaan henkilöliikenteen kulkuun myös Itä-Suomen suuntaan; tämä on aluepoliittinen asia.

Myös Savonlinnan kaupunki on tuonut esille tarpeen Savonlinna-Huutokoski -yhteyden kiskobussiliikenteelle. Uuden liikenneyhteyden avaaminen parantaisi Savonlinnan kaupungin asemaa ja näkyvyyttä sekä Savonlinnan imagoa niin opiskelija- kuin turistikaupunkinakin.

Näillä perusteilla vaadimme VR:n aloittamaan henkilöliikenteen aloittamista Savonlinna-Pieksämäki -välille.

Addressiin kerätään nimiä vuoden loppuun asti (huom. aikaa pidennetty!), jonka jälkeen se lähetetään ainakin VR konsernille.

Oona Nykter, Joensuun Yliopiston Ylioppilaskunnan Savonlinnan alaosasto ry    Ota yhteyttä adressin tekijään