Viinijärven yläkoulun säilyttämisen puolesta

Vetoomus Viinijärven yläkoulun säilyttämisen puolesta


Liperin kunnanjohtaja on esittänyt kunnanhallitukselle, että Viinijärven yläkoulu, Käsämän alakoulu ja Salokylän alakoulu lakkautetaan. Samalla Liperiin muodostettaisiin suuryläkoulu, johon kuljetettaisiin oppilaat koko kunnan alueelta.

Liperiläiset ja viinijärveläiset ovat olleet tyytyväisiä saamaansa lähipalveluun: sopivankokoiseen, omaan yläkouluun. Ylämyllyläisilläkin on ollut mahdollisuus valita kahden mukavan koulun väliltä. Suuryläkoulu romuttaisi tämän idyllin. Viinijärven yläkoulun lakkauttamisesta saatava taloudellinen hyöty on marginaalinen, mutta vaikutukset 433 oppilaan ja heidän vanhempiensa arkeen ja koko läntisen Liperin tulevaisuuteen ovat massiiviset.

Vallitseva taloudellinen tilanne huomioiden kyläkoulut tulevat lakkautumaan noin viiden vuoden aikajänteellä joka tapauksessa. Käsämän koulun lakkautuessa Viinijärven alakoulun tiloihin voi tulla noin 25 oppilasta lisää. Loput voidaan sijoittaa asuinpaikkansa mukaan joko Liperin tai Ylämyllyn kouluihin. Käsämän koulun lakkauttamista ei voi käyttää tekosyynä Viinijärven yläkoulun lakkauttamiselle. Asiat eivät ole sidoksissa toisiinsa.

Seuraavan kuuden vuoden ajan taajamaseuduilla asuvien oppilaiden määrä vaihtelee välillä 17–30 Liperissä ja 17–27 Viinijärvellä. Kuljetusoppilaita on molemmissa kouluissa noin 80 %. Sen lisäksi, että kahden yläkoulun mallilla taataan hyvä oppimistulos yläkoululaisille, pidetään myös läntinen Liperi virkeänä ja houkuttelevana asuinalueena.

Kouluratkaisun pitää olla sellainen, mihin voi olla tyytyväinen vielä kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päästäkin. Kaikista huonoin tilanne on se, että kyläkoulujen lakkauttamisen lisäksi meillä on yksi suurlaitos yläkoululaisille. Jos päättäjillä ei nyt riitä rohkeus säilyttää Viinijärven yläkoulua, syntyy päätös johon kukaan ei ole tyytyväinen tulevaisuudessa.

Viinijärven koulun henki, oppimistulokset ja kustannustehokkuus ovat hyvät. Olemme vahvasti sitä mieltä, että Viinijärven yläkoulu tulee säilyttää vähintään kolmisarjaisena kyläkoulupäätöksestä riippumatta.


Viinijärven vanhempainneuvosto

 

Lisätietoa: http://proviinijarvi.wordpress.com