Vitapolisalueen säilyttäminen Muuramen Kinkomaalla

Muuramen Kinkomaalla sijaitsee luonnonkaunis Vitapolis-  alue, jossa sijaitsee entinen keuhkotautiparantola ja hoidetut pihapiirit lukuisine huolto- ja asuinrakennuksineen. 

Me adressin allekirjoittajat  haluamme, että Vitapolis -alue pysyy säilytettävänä suojeltuna alueena , jossa muuramelaiset ja muut luonnonystävät voivat virvoittua ja rauhoittua, ja jossa maltillinen paikkaan soveltuva rakentaminen , korkeintaan kolme -neljä taloa  saisivat asukkaat.  Rantaan voitaisiin rakentaa paviljonki ja kehittää monia vesiliikuntamahdolliduuksia.

Ihmettelemme miksi keskelle metsää kertostalovaltaisen alueen maankäyttö edistäisi maankäyttö -ja rakennuslain mukaisia tavoitteita?  Nyt asemakaavaan esitetty lähiömäinen rakentaminen on auttamattoman vanhentunutta.

Aluella on RKY status.Kaavan on oltava sellainen, että RKY status säilyy.

Alueella on entinen sairaalarakennus , joka on suojeltu, mutta sitä uhkaa purkaminen.  Alueelle on suunniteltu useita korkeita kerrostaloja , jotka uhraavat koko alueen harmonian. Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti sairaalarakennusta ei saa purkaa ennenkuin museoviranomaisilta on saatu lausunto purkamisluvasta, joka sisältää uudisrakentamista koskevat suunnitelmat.

Alueella sijaitsee myös pohjavesikaivo, joka on jätetty kunnostamatta ja se oli jo suunniteltu tulevien 12 -kerroksisten  talojen  alle ! Pohjavesikaivo on äärettömän arvokas. Se tulee laittaa kuntoon. 

Kangasmaasto , joka on terveellinen ja kauniit maisemat olivat aikoinaan perusteena Parantolan sijainnille. Piha -ja rantavyöhykkeen männyt ovat todella upeita. Ne tulee vaalia kansallisomaisuutena.

Kaava-alue, jolla sairaala lisärakennuksineen sijaitsee on kansallisesti ”riskinalainen” , ja myös  sen EU: riskinalaisuus on vielä selvitettävänä. 

AVI:n valmistelussa on pohjavedenottamon suojeleminen. Ja nyt odotetaan AVI:n ohjeistuksia suojelusta ja suojelualueesta.

Vesi on luonnonvara, jota Kinkomaalla voimme saada  omasta kaivosta , kun se viitsitään kunnostaa. Muuramella on tähän velvollisuus! Se on myös kunnan strategian mukaista.

 


Maarit Jakobsson, THM, Muuramen kunnanvaltuutettu, Kinkomaan asukas    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Maarit Jakobsson, THM, Muuramen kunnanvaltuutettu, Kinkomaan asukas voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…