Vuoksen ja Saimaan yhdistävän kanavahankkeen vastustaminen!

Me allekirjoittaneet vetoamme Imatran Kaupungin päättäjiin ja vaadimme Saimaan ja Vuoksen yhdistävän kanavahankkeen suunnittelun lopettamista.
 
Imatran kaupunginhallitus on esittänyt vuoden 2021 budjettiin 200 000 euroa kanavan yleissuunnitteluun. Vetoamme kaupunginhallitukseen, että tuota yleissuunnittelurahaa ei hyväksyttäisi budjetissa ja suunnittelu lopetettaisiin kokonaan kanavan osalta.
 
Kanavan  lopullinen hinta tulisi alustavien laskelmien mukaan olemaan lähes 14 miljoonaa euroa. Vaikka tähän saataisiin tukea valtiolta taikka muiltakin tahoilta, niin Imatran kaupungin osuus tulee olemaan suuri. Ennenkuin tämä ns.elinvoimahanke maksaa itsestään jotain kaupungille takaisin, niin siihen menee monia, monia vuosia. 
 
Imatran kaupungin päättäjät ovat viimevuosina tehneet monta elinvoimahanketta ja kuitenkin kaupungin asukkaat voivat entistä huonommin, kuten olemme nähneet ja kuulleet. Näin asia ei voi enää mennä, joten vaadimme Imatran Kaupungin  päättäjiämme panostamaan pitkällä tähtäimellä asukkaiden hyvinvointiin. 
 
Nyt olisikin tärkeää Imatran kaupungin myös itse panostaa lasten, nuorten ja heidän perheiden hyvinvointiin. Erityisesti heikoimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien auttamiseksi ja heidän hyvinvoinnin tukemiseksi. Kaupunki ei ainoastaan voi ulkoistaa asiaa järjestöille, seurakunnille, yrityksille ja muille vastaaville tahoille, vaan heidän tulisi ottaa myös itse vastuu toiminnasta. 
 
Vaadimme kaupungin päättäjiä laittamaan nuo kanavan suunnitteluun ja toteuttamiseen tarkoitetut rahat kaupungin asukkaiden pitkäjänteiseen tukemiseen: kehittämään ja suunnittelemaan sekä toteuttamaan erilaisia toiminta- ja tukimuotoja, jotta kaupungistamme kasvaisi todellinen hyvinvoiva kaupunki, jossa asukkaat voivat hyvin. Näillä toimintamuodoilla voidaan myös työllisyyttä saada kohennettua, jotta elinvoima kasvaa. 
 
 
Adressin tulen luovuttamaan Imatran Kaupunginvaltuustolle
maanantaina 7.12.2020.
 
Milla Eerola
 
 
Voit tutustua kanavasuunnitteluun alla olevasta linkistä:
  
 

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Milla Eerola voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…