Vuolijoen koulun säilyminen

Kajaani-Vuolijoki kuntaliitos astui voimaan 1.1.2007.Kuntaliitoksen seurauksena Kajaani on hävittänyt järjestelmällisesti palveluita Vuolijoen alueelta.Ensimmäisenä lähti lukio.Seuraavana oli vuorossa hyvin toiminut ja lasten pitämä ryhmäperhepäivähoito.Terveyskeskuspalveluiden säilymisestä edes pitkä-aikaissairaille käytiin todella kova kädenvääntö.Kajaanin kaupunki on nyt lopettamassa ainoan palvelun kylältämme,koulun.Sen myötä häviävät ainoat harrastus-ja kokoontumistilat,jotka ovat kaikenikäisten ja kaikkien kyläläisten yhteiskäytössä.Koulumatkat kasvavat pahimmillaan jopa 65 kilometriin jos Vuolijoen koulu lakkautetaan,ja tämä koskee ala-aste ja eskari-ikäisiä.Koulun oppilasmäärä on ollut viimevuosina noususuuntainen.Alueellemme on muuttanut asumaan paljon lapsiperheitä juuri kyläkoulun vuoksi.Koska maksamme verot Kajaanin kaupungille katsomme olevan hyvin kohtuullinen vaatimus edes koulun, ja sen myötä harrastustilojen säilymisestä alueellamme.Tähän adressiin toivomme allekirjoituksia kaikilta jotka toivovat Vuolijoen kyläkoulun saavan jatkaa toimintaansa.
Adressi luovutetaan Kajaanin kaupungin päättäjille.