Wolf hunting must be stopped in Finland!

Wolf hunting must be stopped in Finland! 

Licensed hunting was supposed to be a two-year experiment. It revealed that wolf-hunters are not capable of following rules and recommendations that are to be followed as insisted in the EU-directive. As a consequence a considerable amount of the effective wolf population has been killed. The Finnish wolf population is far from the ideal, which would guarantee the long-term survival of the species. Mass-slaughter of breeding individuals will not repair this situation.

Licensed hunting must be intercepted until the population is safe and vital. When the population is sustainable, hunting should be moderated without causing any dramatic damages. This should be evaluated trough the newest scientific evidence, not just by asking a few poachers: “How should we manage wolves?”

Poaching of wolves should be intervened by means of criminal law and police law, not by legalizing illegal acts, which is devastating and unforgivable. Irrational hate towards a species must not be tolerated by any society, government or community.

We have signed this petition, as we do not want Europe to be governed by hatred and blackmailing, which is what has happened in Finland during the two-year experiment of licensed wolf hunting. We plead to the EU Commission and the Finnish government to put an end to this procedure.

La chasse aux loups en Finlande doit cesser!

Les deux années expérimentales de chasse ont démontrés que les chasseurs sont incapables d’adherer les recommandations et les restrictions qui doivent être mis sur la chasse selon la directive. À cause de cela, une partie importante de la population efficace a fini par être tués. Chaque année. La population de loups est loin du niveau que garantirait le survie de l’espèce à long terme, et l’abattage de masse des individus fertiles ne va pas amélioler le situation.

La chasse pour la gestion des loups doit cesser jusqu’a quand le population atteindra un niveau que assura le survie de l’espece, et quand les erreurs commises dans la chasse d’une échelle raisonnable n’auront pas un tel effet dramatique. L’évaluation de la situation doit être basé sur les results des dernières recherches scientifiques, obtenées par outres moyens que en demandant l’opinion sur le gestion de jeu du les personnes qui ont commis la chasse illegal.

Nous doivons résoudre les crimes de la chasse contre les loups par les moyens rendues possibles par le droit penal, pas par tuer légalement un montant des loups multiple du montant tué illégalement. Pour prévenir des crimes en les légalisant, c’est un signal qui a une sens sociale impardonnablement destructive. En outre. la société ni devrait accepter la colère irrationnelle dirigée vers une espèce, ni la récompenser par réaliser la volonté contrôlée par cette haine.

Nous les soussignés ne voulons pas une Europe ou la haine sans la raison et la chantage par le crime guident la politique de la manière qui a passé en Finlande. Nous appelons le gouvernement finlandais et la Commission européenne afin de mettre fin à cette pratique.

Licensjakten på varg måste komma till ett slut!  


Licensjakt var ett två-årigt experiment. Det visade sig att vargjägare är inte duktiga att följa rekommendationer eller regler som lagts i EU-direktiv. Därför bemärkande många ökande vargindivider hade skjutits. Vargpopulation i Finland är inte på ett gynnsamt bevarandestatus. Slakt av dessa vargar reparerar inte situationen.

Licensjakt ska inte fortsättas innan vargmängden är på den livliga nivån som skall säkra den gynnsamma populationen. Om populationen kommer på en vital nivå, jakten måste genomföras med princip av hållbar utveckling. Det måste bedömas med vetenskapliga bevis, inte med att fråga några tjuvskyttar: ”vad skulle vi göra med vargar”.

Tjuvjakten måste åtgärdas med straffrätt och polislagen. Signalen för samhället måste vara att kriminellt beteende ska inte accepteras. Vi behöver inte irrationellt hat för arter som vargar.

Med denna appell, vi som har underskrivit, avsäger att Europa ska inte förvaltas med hat och utpressning. Vi appellerar Europeiska Kommissionen och Finska styrelsen: licensjakten på varg måste komma till ett slut.

Sudenmetsästys suomessa on lopetettava!  
 

Metsästyksen kaksi kokeiluvuotta osoittivat, että metsästäjät ovat kykenemättömiä noudattamaan suosituksia ja rajoituksia, joita metsästykselle on direktiivin mukaan asetettava. Tämän seurauksena saaliiksi päätyi huomattava osuus efektiivisestä populaatiosta.  Suomen susikanta on kaukana siitä tavoitteesta, joka takaisi lajin säilymisen pitkällä aikavälillä, eikä lisääntyvien yksilöiden massateurastus tilannetta korjaa.

Kannanhoidollisesta metsästyksestä on luovuttava kunnes kanta on tasolla, jolla se säilyminen on pitkällä aikavälillä turvattu, eivätkä virheet maltillisesti mitoitetussa metsästyksessä ole enää niin dramaattisia.  Asian arvioinnissa tulee nojautua uusimpaan käytettävissä olevaan tutkimustietoon, joka on hankittu muulla tavoin kuin tiedustelemalla sutta laittomasti metsästäneiden mielipiteitä siitä miten kantaa tulisi hoitaa.

Suteen kohdistuvaan metsästysrikollisuuteen tulee puuttua rikoslain ja poliisilain mahdollistamin keinoin, ei siten, että laillisesti tapetaan moninkertainen määrä susia laittomaan tappamiseen verrattuna. Signaali siitä, että torjutaan rikollisuutta teot laillistamalla, on yhteiskunnalliselta merkitykseltään anteeksiantamattoman tuhoisa. Myöskään eläinlajiin kohdentuvaa irrationaalista vihaa ei yhteiskunnan tule hyväksyä ja palkita siitä toteuttamalla vihan ohjaama tahtotila.

Me allekirjoittaneet emme halua Eurooppaa, missä perusteeton viha ja rikoksella kiristäminen johtavat hallinnollista päätöksentekoa kuten Suomessa nyt on tapahtunut ja vetoamme sekä Suomen hallitukseen, että Euroopan komissioon tämän menettelyn lopettamiseksi.Collared alpafemale Tuike - Shot during lisenced cull 25.1.2016

 

 Thank you for caring!
Tack att du bryr dig om!
Kiitos, että välitit!

 

 

 

 

The petition will be delivered 17.10.2016 to the Ministry of Agriculture and Forestry in Finland and to Mr Karmenu Vella Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, European Commission.LSL TAPIOLA - ANC TAPIOLA
FINLAND
http://www.tapiolary.com
Facebook


Fields:

Etunimi= Firstname
Sukunimi= Lastname
Paikkakunta= City
Maa= Country
Sähköposti= email
Näytetäänkö allekirjoitus kaikille= Is sign visible or not. Kyllä= Yes Ei= no