EI YDINVOIMALLE! EI LEUKEMIALLE!

Ydinvoimaloiden suojavyöhykkeillä asuvissa alle 5-vuotiaissa lapsissa todettiin leukemiaa yli kaksinkertainen määrä muualla asuviin verrattuna/ saksalaistutkimuksissa v. 1980 – 2003 (2)   

Herää kysymys mikä on politiikkojen vastuu tulevien leukemiatapausten suhteen?  Kansan enemmistö on ollut ydinvoimaloiden rakentamista vastaan. 

Suomessa kuitenkin ei voinut olla kovasti ongelmia leukemian kanssa, koska aikaisemmin Suomen ydinvoimaloiden suojavyöhykkeillä asui vain n. 100 ihmistä. Kuitenkin esim. Fennovoiman 2010 kaavailemassa Simoon ydinvoimalan suojavyöhykkeellä on yli 3000 ihmistä ja niin edelleen.

Simoon ydinvoimalan rakentaminen huolestuttaa, koska Meri-Lapin ydinverkoston lausunnossa 8.6.2009 sanotaan, että

Simon lähialueella, Suomen rajojen ulkopuolella on tapahtunut useita maanjäristyksiä, joiden voimakkuus on ollut yli 4 Richterin asteikoilla” mutta ”lyhyen tekstin jälkeen asia on sivutettu, mikä on outoa ydinvoimalakohtaisen laitoksen osalla” (3)

Tuttavani tyttölapsi kuoli eräässä metsän pikkujärvessä uimisen jälkeen Venäjällä. Syyksi kerrottiin ydinsaastuneisuutta. 

Seuraavat tiedot huolestuttavat myös: ”Olkiluodossa on todettu joitakin ulkomaalaisia työntekijöiden tekevän työtä 2 euron tuntipalkalla… Ulkomailta toimivat ja halpatyövoima käyttävät yritykset eivät useinkaan hoida vaadittuja velvoitteita” Itsenäisyyspuolueen lehti Nro 7/2010.

Tieteen Instituutin Iso-Britanniassa Lontoossa (Institute of Science in Society) kotisivuilla sanotaan että 

YDINTEOLLISUUS ON JO TULLUT TALOUDEN JA TUVALLISUUDEN PAINAJAISEKSI 

Ja että esimerkiksi USA:n ydinteollisuus on epäonnistunut kaataa edes yhdenkään osavaltion kieltoja lisäreaktoreiden rakentamisessa (4)

Ruotsissa on päätetty rakentaa Euroopan tuulivoimapuisto, asemesta ydinvoimaloita sanoihin akoihin kun Suomessa on tehty päätös rakentaa ydinvoimaloita. Tuulivoimapuisto lisää vielä kivasti työpaikkoja. Tuulivoimapuiston sähköntuotanto vastaa kahta ydinreaktoria. Ruotsissa siirtyminen uusiutuvan energiaan on harkittu vakavasti jo pitkään (1)  

Miksi sitten Suomeen rakennetaan ydinvoimaloita? Ja kaiken lisäksi

SUOMEEN RAKENNETAAN MAAILMAN SUURIN ATOMIVOIMALAKESKITTYMÄ   

”Suomiko uhrataan EU:n sopimuksilla tuotantoalueeksi, jossa ihmisten terveellinen elämä käy mahdottomaksi?  Suomen maata ei tulisi käyttää EU:n määräysvallassa muiden maiden hyötykäyttöön  

Tämä maa on meidän suomalaisten maa”. (Aune Mänttäri IPU/ Itsenäisyyspuolueen lehti Nro 10/2010) 

Minua huolestuttaa: kuka pitää huolta suomalaisista EU:ssa?

Suomen komissaari EU:ssa joutuu vannomaan vallan, että hän rangaistuksen uhalla puolustaa kaikissa tapauksissa EU:ta eikä synnyinmaataan. EU-parlamentilla ei ole valtaa tehdä lakialoitetta.

EU on muuttunut Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. EU:n lainsäädäntö Lissabonin sopimuksen jälkeen on jäsenmaiden lakien yläpuolella. Lissabonin sopimus, joka on astunut voimaan 12.2009 asettaa meidät epäreilun asemaan. Pykälä 7 sopimuksen protokollin antaa kansallisparlamentille, EU-parlamenteille ja kansalaisille valtaa ainoastaan valita asioista, joista ne ovat eri mieltä. Kuitenkin Euroopan komissiolla ei ole velvoitetta muuttaa tai peruuttaa yhtään sen  toiminnoista. Mutta EU:n direktiivit ovat pakollisia noudatettavaksi http://www.kortie.fi/

SUOMESTA ON TULOSSA ULKOMAISEN YDINJÄTTEEN KAATOPAIKKA

Jo vuonna 2005 E.ON (joka omistaa Fennovoiman 34%:sti) on mainostanut Saksassa Suomen kallioperää myös saksalaiselle korkea-aktiiviselle ydinjätteelle mahdollisena loppusijoituspaikkana(3)  

Saksan rooli EU:n ohjaamisessa  ihmetyttää muutenkin -> lue lisää        

Ydinjätteiden loppusijoitukselle Saksassa useat tutkijat ja poliitikot ovat väläytelleet ratkaisun löytyvän nimenomaan harvaanasutusta Suomesta (1) 

Jätteiden suojaksi suunniteltujen kuparikapseleiden kestävyydestä on esitetty vahvoja epäilyjä esimerkiksi ruotsalaisissa  tutkimuksissa. (1)    

Suomalaisen maaperän saastunteisuutta 200 000 vuodeksi eteenpäin ydinjätteillä huolestuttaa! Koska 200 000 vuoden ajan ydinjätteet ovat vaarallisia terveydelle ja ympäristölle(3).

Ydinvoimalat kaiken lisäksi heikentävät maan puolustusta, niitä voidaan käyttää ydinaseen tavoin

Meri-Lapin ydinverkoston lausunnossa 8.6.2009 sanotaan, että ”Aseellinen hyökkäys on erityisesti ydinvoimalalaitokseen liittyvä riski”. ”Muut energiatuotantolaitokset eivät ole niin houkuttelevia aseellisen tuhoamisyritysten kohteita, kuin ydinvoimala” (3)   

Tshernobylin laskeuma oli 30 - 40-kertainen, siihen mikä vapautui Hiroshima ja Nagasaki atomipommista Japanissa toisen maailmansodan aikana(4)   

"Ydinvoima on tarpeetonta, koska tarvittava sähkö voidaan tuottaa koetellulla tekniikalla uusiutuvista energialähteistä" (1)

Joukko eurooppalaisia politiikkoja ja yli kaksisataa yritystä, järjestöä ovat allekirjoittaneet  vetoomuksen, jossa vaaditaan sataprosenttisesti uusiutuvan energian käyttöä vuoteen 2050 mennessä (5) 

Katsokaa, kuinka paljon muita terveellisiä ja kestäviä vaihtoehtoja on saatavana Institute of Science in Society UK Lontoossa raportista 

 Niitä kutsutaan VIHREÄKSI UUSIUTUVAKSI, SAASTUTTAMATTOMAKSI, TURVALLISIKSI JA TERVEELLISIKSI ENERGIOIKSI

Niihin kuuluu mm. tuuli-, vesi- ja aurinkopaneelienergiat. Nämä vaihtoehdot ovat myös taloudellisesti järkeviä käyttää, niin ehdotan että käytetään ainoastaan niitä. 

Allekirjoituksellamme vahvistamme tahdomme:

1. Että kansalle tiedotetaan ydinvoimaloiden, ydinjätteiden ja ydinsäilytysten vaaroista ja sen jälkeen pidetään niihin liittyvä kansanäänestys

2. KOSKA LISSABONIN SOPIMUS ASETTAA MEIDÄT EPÄREILUUN ASEMAAN ETTÄ SUOMI LOPETTAA EU:N JÄSENYYDEN VÄLITTÖMÄSTI! 

 

Lisätietoa katso  ->    http://www.kortie.fi/page_1295973151193.html 

 

 Lana Kortie

Itsenäisyyspuolueen kansanedustajaehdokas 

 

 

 

 

Lähteet: 
(1)  Antti Pesonen Blogi Itsenäisyyspuolueen puheenjohtajan 
(2)  Hilkka Lipposen laatima adressi "Vältämme ydinsähköä ja ydinvoimaosakkaitten tuotteita"
(3)  Meri-Lapin ydinverkoston 8.6.2009 laatima "Lausunto Fennovoiman Periaatepäätöshakemuksesta"
(4)  Institute of Science in Society UK Lontoossa Raportti 30.9.09  (5) "Yritykset haluavat vihreää energiaa"J. Aromaa Greenpeace

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Lana Kortie voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Luotatko nykyhallituksen kykyyn ratkaista maan talousongelmat?