Vaadimme kansanäänestystä ydinvoimasta ja uraanikaivoshankkeista

 

[Huom! Katso Tiedotteet!]

 

Suomessa on rakenteilla yksi ydinvoimala ja rakentamislupaa odottaa kaksi periaatepäätösluvan saanutta ydinvoimalahanketta. Suomessa on vireillä myös kymmeniä kaivoshankkeita, joiden malmioihin kuuluu uraani. Ydinvoima- ja uraanikaivoshankkeissaan Suomi on poikkeus, sillä muualla kehittyneen teknologian maissa pyritään ydinvoimasta pois eikä uraanikaivoksia ole enää muissa EU-maissa.

 

Ydinvoimaenergiaan liittyy kohtuuttoman suuria riskejä.

Tapahtuneiden suurten ydinvoimalaonnettomuuksien syyt ovat olleet erilaisia. Three Mile Island (Harrisburg) -voimalan ja Tshernobylin onnettomuudet johtuivat osin teknisistä puutteista, osin inhimillisistä syistä, Fukushiman katastrofin aiheuttivat luonnonvoimat. Terrori-iskuilta ydinvoimalat ovat toistaiseksi säästyneet, mutta kasvavaa terrorin uhkaa ei voida jättää huomiotta. Ydinvoimayhtiöiden vakuutteluista huolimatta ydinvoimalat ovat haavoittuvia ja kaikkiin mahdollisiin uhkatekijöihin varautuminen on osoittautunut mahdottomaksi, kuten Japanin laaja, yhä jatkuva ydinvoimalakatastrofi osoitti. Suomessakin voi tapahtua käytännössä sama mikä tapahtui Fukushimassa: lauhdeveden virtaus voi tukkeutua esim. tankkerin öljyvuodon tai Pohjois-Suomessa myös ahtojäiden vuoksi. Perämeren pohjukka on myös seismisesti levotonta aluetta. http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/06/fennovoimalta_penataan_lisaselvityksia_maanjaristysriskista_2656593.html

Olkiluoto 3:n rakennusprosessiin liittyy kohtuuttoman paljon epäselvyyksiä, ks. mm. http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=86&t=1059&a=10116 ja http://www.greenpeace.org/finland/fi/media/lehdistotiedotteet/olkiluoto-3-n-reaktorimalli-ei/

Myöskään normaalisti toimiessaan ydinvoimala ei ole haitaton ympäristölle eikä ihmisille. Saksalaistutkimuksessa vv. 1980-2003 Saksan 16 ydinvoimalan suojavyöhykkeillä asuvissa alle 5-vuotiaissa lapsissa todettiin leukemiaa yli kaksinkertainen määrä muualla asuviin verrattuna, ks. http://www.currentconcerns.ch/index.php?id=706

http://www.kaleva.fi/uutiset/tutkija-tyrmaa-puheet-ydinvoiman-paastottomyydesta/857679

Uraanikaivokset ovat aiheuttaneet mittavia ympäristötuhoja ja terveyshaittoja kaikkialla, mm. Australiassa, Kanadassa ja Ranskassa. EU-maissa ei enää olekaan muita toimivia uraanikaivoksia kuin Talvivaara. Se on jo toimintansa alkumetreillä aiheuttanut ympäristöhaittoja. http://talvivaaraymparisto.nettisivu.org/

Oman, ajallisesti käsittämättömän mittavan ongelmansa muodostavat korkea-aktiiviset ydinjätteet. Niiden loppusijoitus on kaikkialla maailmassa ratkaisematta, ja muualla kuin Suomessa ydinjätteen loppusijoitusprojektit onkin keskeytetty toteuttamiskelvottomina. Posivan loppusijoituspaikan periaatepäätös vietiin eduskunnassa läpi uusien voimalalupien käsittelyn ohessa läpihuutojuttuna, vaikka asiantuntijat, mm. geologian professori Matti Saarnisto, antoivat alueen geologiasta jyrkän kielteisiä lausuntoja. http://www.sll.fi/tiedotus/lausunnot/liitto/2009/ymparistovaikutusten-arviointiselostukseen-ydinpolttoaineen-loppusijoituslaitoksen-laajennuksesta-posiva-oy

Posivan (ja Fennovoiman mahdollisen oman loppusijoituspaikan) valmistuessa on myös pelättävissä, että muut EU-maat vaativat oikeutta sijoittaa sinne omia ydinjätteitään. Aiheesta puhutaan tässä saksalaisartikkelissa, jossa Olkiluoto mainitaan nimeltä: http://www.capital.de/politik/100004887.html

 

Ydinvoimasta pois

Ydinvoima ei ole kannattavaa edes kansantaloudellisesti, ja se on huono keino ilmastonmuutoksen torjunnassa. http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Ydinvoima+on+riski+hyvinvoinnille/1135257746330, http://www.ita-savo.fi/Vapaa-aika/aika_ajaa_ydinvoiman_ohi_9110554.html

Sen lisäksi että ydinvoima on kohtuuttoman riskialtis, se on myös kallis ja tarpeeton energiamuoto ja täysin korvattavissa uusiutuvilla. http://www.co2-raportti.fi/index.php?page=ilmastouutisia&news_id=2954

EU:n talousmahtimaa Saksa tekikin vastikään päätöksen luopua ydinvoimasta vuoteen 2020 mennessä. Sveitsi on tehnyt päätöksen sulkea ydinvoimalansa vuoteen 2034 mennessä. Italian kansa äänesti myös ydinvoimaa vastaan.

Kansanäänestyksiä on ydinvoimasta järjestetty aiemminkin: Itävalta päätti v. 1978 jättää rakenteilla olleen ydinvoimalan käynnistämättä, Ruotsin kansanäänestys hylkäsi ydinvoiman v. 1980.

 

Myös Suomessa on uudelleenarvioinnin paikka. Vaadimme Suomeen syksyn 2012 kunnallisvaalien yhteyteen kansanäänestystä seuraavista asioista:

 

1. Olkiluoto 3:n käynnistyslupa

2. Fennovoiman ja TVO:n rakentamisluvat

3. Lisäydinvoiman hyväksyttävyys

4. Uraanikaivosluvat, mukaan lukien kaivoshankkeet, joissa uraani on yhtenä osana malmiota

5. Posivan Onkalo-projektin jatkaminen

 

 

Meri-Lapin ydinverkosto http://www.ydinverkosto.net/

Karsikon puolesta Ry http://www.karsikonpuolesta.net/

Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan ry http://uraanivoima.com/?p=yhteystiedot

Pro Hanhikivi ry http://prohkivi.vuodatus.net/

Naiset Rauhan Puolesta http://www.naisetrauhanpuolesta.org/

Naiset Atomivoimaa Vastaan http://www.naisetrauhanpuolesta.org/

Luonto-Liitto http://luontoliitto.fi/

Maan ystävät http://www.maanystavat.fi/

Tekniikka elämää palvelemaan  http://tep.kaapeli.fi/

Edelleen Ei ydinvoimaa

Suomen Rauhanpuolustajain Lapin piirijärjestö ry http://laplandpeace.wordpress.com/

EU:n Vastainen Kansanrintama ry http://www.kansanaani.net/