Kuopion Yhteiskoulu liian arvokas lakkautettavaksi

Vastaanottaja: Kuopion kaupunki, PL 228, 70101 Kuopio

Aloitteentekijän tiedot: Kuopion Yhteiskoulun yläasteen vanhempainyhdistys ry
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tämä adressi keräsi 1434 nimeä internetissä ja 41 nimeä paperiversioon, joka oli esillä yhdessä kuopiolaispisteessä, yhteensä 1475 nimeä.

Adressi ja kuntalaisaloite luovutettiin 11.11.2009 Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Marja-Leena Puputille, joka kertoi aloitteen olevan hyvin ajankohtainen ja sen saavan huolellisen käsittelyn.

Lämmin kiitos kaikille osallistujille!

(Tähän adressiin ei nyt enää kerätä nimiä)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kuopion kaupungin keskustan ainoan yläkoulun - Yhteiskoulun - lakkauttamisesta on tehty päätös. Päätöksessä on jätetty huomioimatta edelleen suurentuva keskustan koulujen tarve, tavoitettavuus ja suosio.

Viimeisimpien, vuoden 2009 tilannetta koskevien tietojen mukaan Kuopion väestömäärä on tasaisessa kasvussa mm. keskustassa ja Saaristokaupungissa. Myös yläkouluikäisten määrä on keskustan alueella tasainen, kuten se on ollut vuosikymmenien ajan. Päivitettyjen tietojen valossa voidaankin todeta, että kouluverkostosuunnitelman taustalla ollut huoli keskustan alueen laskevista väestöennusteista on ollut aiheeton. Keskustan alueen toimivat peruspalvelut ja elävyys ovat koko kaupungin etu ja houkuttelevat myös uusia työikäisiä perheineen muuttamaan Kuopioon.

Kuopion Yhteiskoulu on musiikkipainotteinen yläkoulu. Yläkouluikäisten musiikinharrastajien opinnoille pitäisi edelleen taata luonteva mahdollisuus Yhteiskoulussa ja sen lähellä olevissa muissa musiikkioppilaitoksissa. On itsestään selvää, että koulun, musiikkioppilaitoksen ja kodin välille ei saisi muodostua kohtuuttoman suuria etäisyyksiä kasvavan nuoren kulkea.

Jos Kuopiossa on yksi yläkoulu liikaa oppilasmääriin nähden, se tulisi vähentää alueelta jolla ilmenee puutetta oppilaista. Yhteiskoulun alue ei sellainen ole. Yhteiskoulun ja Musiikkilukion tilanne olisi otettava kokonaan uudelleen käsiteltäväksi kouluverkostosuunnitelman päivityksen yhteydessä.

Me allekirjoittaneet vaadimme Kuopion Yhteiskoulun lakkauttamispäätöksen ottamista uuteen käsittelyyn ja päätöksen perumista, sekä Kuopion koulujen kehittämistä edelleen paremmin toimivaksi verkostoksi myös oppilaiden turvallisuuden ja opiskelumahdollisuuksien kehittämisen kannalta.

Tarkemmat perustelutJaana Kusnetsov, Kuopion Yhteiskoulun yläasteen vanhempainyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään