Yhteisötalo Häkki Keravan Kalevassa säilytettävä

Keravan kaupunki on ilmoittanut Häkin eli Loitsutie 1:n asemakaavamuutosaikeesta. Loitsutie 1 (2384) asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa yleisten rakennusten korttelialue rivitalojen korttelialueeksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 13.1.-11.2.2022 ja sinä aikana kaupungille voi lausua mielipiteen.

Kokosimme tämän adressin, jotta saamme painoarvoa lausumallemme: 

Häkkiä ei saa purkaa. 

IMG_20211219_125910.jpg

Olemme nimenneet talon väliaikaisesti uudelleen Kalevan Kylätaloksi ja perustaneet Facebook-ryhmän, jossa on jo 300 kannattajaa. https://www.facebook.com/groups/kalevankylatalo

Perustelemme Häkin säilyttämistä seuraavilla syillä: 

1) Vuonna 1988 valmistunut talo on arkkitehtonisesti merkittävä. Talon suunnitellut arkkitehti Risto Kostia loihti kiehtovan, innovatiivisen ja monikäyttöisen tilan ottaen suunnittelussa huomioon lasten toiveet. Tilat ovat edelleen hyvinkin käyttökelpoiset moneen eri toimintaan.

2) Talon purkua ei voi mielestämme perustella taloudellisesti, sillä tontista saatava tuotto ja maksettavat purku- ja kaavoituskustannukset eivät laskelmiemme mukaan tuo kaupungin talouteen merkittävää lisää.

3) Kestävän kehityksen kannalta ei ole perusteltua, että yksi alueen nuorimmista taloista puretaan.

4) Talosta on tehty kuntotarkastuksia ja sisäilmatutkimuksia ja niiden antamat arviot eivät anna perusteita talon purkamiselle.

5) Toimitilaa harrastuksille ja yhteiselle tekemiselle on rajatusti erityisesti Keravan suurimman kaupunginosan, Kalevan seudulla. Jos Häkki puretaan, toista yhteisötilaa ei alueelle nouse.

6) Taloa käytetään edelleen aktiivisesti. Tiloissa toimii nuorisojärjestöjä ja paikallisia yhteisöjä.

7) Talo on aina ollut ja haluamme sen yhä olevan yhteisöllinen. Haluamme elävöittää talon käytön uudelleen ja yhdistää kaupungin, järjestöjen, yritysten, yhteisöjen ja kuntalaisten voimat ja luoda paikasta matalan kynnyksen monitoimitilan.

8) Kalevan vanhusväestö tarvitsee virkistystoimintaa ja paikan, jossa tavata muita ikäihmisiä päiväsaikaan. Kalevan nuoriso tarvitsee turvallisen paikan kokoontua ilta-aikaan sekä paikan missä harjoittaa tulevaisuuden taitojaan.

9) Talo on merkittävä sijoitus kaupungille tulevaisuutta ajatellen kun kiinteistöjen hinnat nousevat ja tarve yhteisötilojen kysyntään kasvaa. Kaupunki voi hyödyntää tiloja palveluissaan.

10) Häkki on meille rakas ja täynnä yhteisöllisiä muistoja. Alueen väestö on ollut alusta lähtien mukana suunnittelemassa, rakentamassa ja käyttämässä taloa ja nyt suojelemassa sitä. Talo luo yhteisöllisyyttä. 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että yhteisölliseksi rakennettu Häkki jätetään purkamatta ja säilytetään yhteisöllisenä tilana. 

Me allekirjoittaneet sallimme adressin aloittajalle allekirjoitustemme luovuttamisen edelleen Keravan kaupungille.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Heli Nykänen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…