YLE-vero pois - kansalaisvetoomus

SuomenLippu.jpg

SUOMEN TALOUS KUNTOON TURHAT VEROT POISTAMALLA!

Tämän adressin tarkoituksena on lähettää eduskunnalle viesti siitä, että suomalaisten elinkustannukset ovat kasvaneet kestämättömälle tasolle. Täten esitämme, että eduskunta ryhtyy kiireellisiin toimiin, jotta täysin turha 2,5 prosentin yleisradiovero (lyhyesti YLE-vero) lakkautetaan.

Vuoden 2013 alusta Yle-vero korvasi siihen asti voimassa olleen televisiolupamaksun. Verosta on säädetty lailla yleisradioverosta (817/2017) ja siihen on tehty kytkentöjä muista säädöksistä. Vero kerätään vuosittain yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä. Vero koetaan laajasti epäoikeudenmukaisena ja syrjivänä. Kun Yle-vero lopetetaan ja veroaste laskee, niin suomalaisille jää palkasta ja yritystuloista enemmän käyttörahaa talouden elvyttämiseen.

Perustelut

Yle-vero on epäoikeudenmukainen muun muassa seuraavista syistä:

  1. Yleisradion palveluiden ylläpito tulee kalliiksi suomalaisille ja siitä maksaa eniten sellaiset, jotka eivät käytä lainkaan kyseisiä palveluita. Enemmistö 0,5 miljardin euron YLE-verosta kerätään yrityksiltä.
  2. Yrittäjän henkilökohtainen yleisradiovero määräytyy puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteissumman sekä yrittäjän eläkevakuutuksen palkkasumman perusteella sen mukaan, kumpi näistä on suurempi, vaikka yritystoiminta on tappiollista.
  3. Veroa tulee maksaa, vaikka ei käyttäisi Ylen palveluita lainkaan esimerkiksi verovuoden aikana kuolleen henkilön yleisradiovero määrätään hänen kuolinpesällensä tuloverolain 17 §:n 1 momentin mukaisesti
  4. Verorahoilla ylläpidettävä Yleisradio on nykyaikana yksinkertaisesti tarpeeton, koska internet, äly-tv ja radio tarjoavat valtavat määrät maksutonta ohjelmistoa ja palvelua. Suomalainen kulttuuri ei ole riippuvainen verorahoin ylläpidetystä Yleisradiosta.

Yle-vero on syrjivä muun muassa seuraavista syistä:

  1. Yle lähettää sisältököyhää edullisesti hankittua ohjelmistoa ja poliittista propagandaa. Toiminta on ristiriidassa lain Yleisradion toiminnan 7 § kanssa, jonka mukaan "Yleisradion Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti tukea kansanvaltaa". Rajaamalla ohjelmiin osallistumisoikeutta ja ohjelmissa käsiteltyjä näkökulmia ainoastaan hallituksen linjan mukaiseksi loukataan kansanvaltaa.
  2. Yleisradio ei ole poliittisesti sitoutumaton. Yleisradiota johtaa poliittisesti valittu hallintoneuvosto, jotka saavat kokouspalkkion lisäksi peiteltyä puoluetukea hallintoneuvon jäseninä. On kohtuutonta, että ihmiset joutuvat maksamaan veroa siitä hyvästä, että Yleisradio julkaisee poliittisesti väritettyjä uutisia. Lisäksi erityisesti vaalien alla pienpuolueet eivät saa samanlaista kohtelua kuin eduskuntapuolueet, vaikka pienpuolueiden kannattajat maksavat muiden kansalaisten lailla Yle-veroa.
  3. Ylen vuoksi kaupalliset maakunta- ja paikallismediat joutuvat kamppailemaan yhä kovemmin selviytymisestään. Yleisradio voi muiden kanavien tavoin hankkia rahoituksensa esimerkiksi maksukortilla ja/tai mainoksilla.
  4. Syrjäseuduilla asuvat joutuvat maksamaan YLE-veroa, vaikka kanavat eivät näkyisikään heidän televisioissaan.

Sitoutumaton Vaikuttaja ry:n hallitus / Camilla Rissa, Erika Keski-Korhonen, Mikko Luomala    Ota yhteyttä adressin tekijään