Ylläs ilman kaivoksia -Ei Kolarin Hannukaisen kaivoshankkeelle
Tilannekatsaus syyskuussa 2019

Adressi luovutetaan Kolarin kunnanvaltuustolle sen 17.9.2019 pidettävässä kokouksessa. Nettiaressiin on kertynyt allekirjoituksia 13529. Keräys Äkäslompolon Jounin Kaupalla tuotti 37930 allekirjoitusta. Yhteensä allekirjoituksia on 51459. 

Kaivoshanke on yhä vireillä. Hannukainen Mining Oy on saanyt kaivospiiriluvan, mutta ympäristölupaa hankkeella ei vieläkään ole. Avolouhoksen kaavoitusprosessi on edelleen käynnissä. 

Kansalaisliike Pro Ylläs on toistuvasti asiantuntijoiden avustuksella löytänyt eri lupahakemuksista virheitä. Tästä johtuen lupaprosessi jatkuu edelleen, eikä hanke ole edennyt rakentamisvaiheeseen. 

Ruotsin puolella Pajalan Kaunisvaarassa tilanne on sikäli muuttunut, että Northland Minesin konkurssin jälkeen pitkään suljettuna ollut kaivos avattiin uudelleen kaivosyhtiö Kaunis Iron Ab:n toimesta heinäkuussa 2018. Yhtiön on myös tarkoitus laajentaa toimintaansa avaamalla toinen kaivos läheiseen Sahavaaraan.

Kaunisvaaran ja Hannukaisen kaivosten yhteisvaikutuksia Tornion-Muonionjokeen ei ole selvitetty.  Molempien kaivosten jätevedet päätyisivät kyseiseen jokeen.


Adsessin uudelleenavaus 6.1.2017

Kolarin kunnassa on jälleen meneillään Hannukaisen rautamalmikaivoksen uudelleenavaamiseen käynnistyvä hanke. Siksi avasimme vuonna 2014 perustetun adressin uudelleen.

Tänään, loppiaisena 6.1.2017, Kolarin kunta on avannut Hannukaisen kaivoksen kaavaprosessin lausuttavaksi. Lausuntoaikaa on 6.2.2017 asti, eli yksi kuukausi.
Hannukaisen kaivoshankkeen takana on ollut vuodesta 2015 asti Hannukainen Mining Oy, jonka takana on kolarilainen Tapojärvi Oy. Edellinen hankkeen toimija Northland Mines meni konkurssiin vuonna 2014.

Hannukainen Mining Oy on vasta perustettu kaivosyhtiö. Yhtiöllä ei ole kokemusta eikä rahoitusta kaivoksen perustamiseen ja pyörittämiseen. Edellinen toimija Northland Mines arvioi tarvittavan rahoituksen määräksi miljardi euroa, Tapojärvi Oy:llä ei tällaisia rahoja ole. Hannukainen Miningissa työskentelee tällä hetkellä kolme (3) henkilöä, eikä kaivoksen perustamiseen tarvittavaa henkilöstöä.
Yhtiöllä ei myöskään tällä hetkellä ole kaivospiiriä, kaivoslupaa eikä ympäristölupaa. Yhtiöllä ei ole hyväksyttyä vastausta viranomaisten lupahakemuksia koskeviin täydennyspyyntöihin, jotka koskevat mm. Muonio-Torniojoen vesistön turvaamista. Joki on Natura-alue, rakentamaton lohimatkailullisesti nousujohteessa oleva lohijoki ja rajajoki. Kaivos aikoo laskea prosessivetensä suoraan Muonio-Torniojokeen.

Tällä hetkellä raudan maailmanmarkkinahinta on alhaalla ja rautakaivosten toimintaa supistetaan tai niitä suljetaan, ei avata. Naapurissa Pajalan Kaunisvaarassa edellisen toimijan Nothland Minesin käynnistämä rautakaivos meni konkurssiin 1,5 vuoden toiminnan jälkeen. Siitä aiheutui Ruotsin historian suurin konkurssi eikä Kaunisvaaralle ole jatkajaa löytynyt, vaikka sinne ehdittiin rakentaa valmis infra.

Hannukaisiin ollaan suunnittelemassa suhdannekaivosta ja sitä Ylläksen matkailu ei kestä. Vaikutukset näkyvät suoraan myös Kolarin kunnan taloudessa. Matkailu on Kolarin ylivoimaisesti merkittävin elinkeino, puolet kunnan alueen tulonmuodostuksesta tulee matkailusta, joka on luontomatkailua.

Normaaliin isoon luonnonvarahankkeeseen ja kaavaprosessiin kuuluu avoin, vuorovaikutteinen ja läpinäkyvä suunnittelu. Tämä ei toteudu Hannukaisen kaivoshankkeessa. Viimeisin avoin tilaisuus kuntalaisille ja kansalaisille oli huhtikuussa 2014. Kaivosyhtiö Hannukainen Mining Oy ei ole esittäytynyt avoimessa tilaisuudessa kertaakaan. Avointa keskustelufoorumia ei ole.

Edellisen adressin aukiolon aikana allekirjoituksia kerättiin netin ja paperisen keräyksen avulla noin 23 500 nimeä. Kaivoksen avaamiseen tarvitaan sosiaalinen toimilupa ja sitä ei meiltä allekirjoittaneilta tule.

Me allekirjoittaneet emme edelleenkään halua kaivosta Hannukaisiin, lähelle Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa ja Ylläksen matkailualuetta. Allekirjoittamalla adressin, kerrot myös kantasi Kolarin kunnalle, joka kaavoituksella voi estää kaivoksen perustamisen liian lähelle luontoarvoiltaan ja matkailullisesti tärkeitä alueita. Näin on esimerkiksi Kuusamon kaupunki tehnyt.

Tätä adressia kerätään paitsi Internetissä myös Jounin kaupassa Äkäslompolossa.

Huom! Jos olet jo allekirjoittanut adressin edellisen nimikeräyksen aikana, älä tee sitä uudelleen. Kiitos tuesta!


Linkkejä Hannukaiseen liittyen:

http://www.kolari.fi/fi/viralliset-ilmoitukset/kuulutus-hannukaisen-kaivosalueen-osayleiskaava.html

http://www.hannukainenmining.fi/hannukainen-mining.html

http://www.metla.fi/hanke/7451/7451-julkaisut.htm

https://verkkokauppa.juvenes.fi/tuote/23886/kaivos-suomalaisessa-yhteiskunnassa

http://www.lapinkansa.fi/lappi/kaivoksen-vastustajat-lahtevat-vaaleihin-noussee-vaaleissa-paakysymykseksi-15857687/

 

Adressiteksti helmikuu-elokuu 2014:

Kolarin Hannukaisiin, Ylläksen matkailukeskuksen alueelle, Pallas-Yllästunturin kansallispuiston läheisyyteen, on suunnitteilla Euroopan suurin avolouhoksena toteutettava rautamalmikaivos. Kaivos tulee sijaitsemaan 8km päässä Äkäslompolon kylästä ja Yllästunturista. Toteutuessaan kaivos pitää sisällän kaksi avolouhosta, kooltaan 1,2 ja 2,5 km pitkää sekä 0,7 ja 1,8 km leveää kaivannaisaluetta sivukivikasoineen. Kaivoksen suunniteltu toimintaikä on 17 vuotta. Jos kaivos rakennetaan, tuhoaa se luontoa laajalta alueelta ja vaarantaa Kolarin kunnan pääelinkeinon; Ylläksen matkailun.

Ylläksen alueen matkailun vetovoimaisuus perustuu puhtaaseen luontoon ja luonnon tuottamiin elämyksiin. Kaivoksen aiheuttamat maisema-, melu-, pöly-, tärinä- ja valosaastevaikutukset heikentävät suoraan koko rakennus- ja toimintakauden ajan alueen luontoarvoja ja vaikuttavat matkailuun negatiivisesti.

Suomen ensimmäiset kansallispuistot perustettiin vuonna 1938. Yksi näistä oli Pallas-Ounastunturin kansallispuisto. Nykyinen, edellisestä laajennettu Pallas-Yllästunturin kansallispuisto perustettiin vuonna 2005. Se suojelee Pallas- ja Ounastuntureiden lisäksi myös tunturiketjun eteläistä päätä. Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta on tullut Suomen suosituin kansallispuisto. Vuonna 2013 kansallispuistossa vierailtiin 488 400 kertaa. Suosittu käyntikohde tukee myös paikallista matkailuelinkeinoa, ja Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta on kehittynyt kestävän luontomatkailun suunnannäyttäjä. Tämä kehitys on kaivoksen myötä vaarassa tuhoutua Ylläksen alueella.

Kaivoksen yhden kilometrin turva-alueen sisälle sekä reunamille jäävät osa Kuer- ja Äkäsjoesta ja kaivoksen toiminnasta aiheutuvat vaikutukset vaarantavat uhanalaisen meritaimenen poikastuotannon. Lisäksi kaivoksen prosessivedet johdetaan putkella Muonionjokeen, johon lasketaan jo Ruotsin Kaunisvaaran käynnissä olevan kaivoksen prosessivedet. On mahdollista, että näitä avolouhoksia tulee Suomen ja Ruotsin puolelta yhteensä viisi -kolme Kaunisvaaran alueelta ja kaksi Hannukaisista. On suuri uhka, että näiden kaivosten yhteisvedet vaikuttavat jokeen niin vahingollisesti, että nosteessa oleva lohimatkailu ja joen virkistyskäyttö kärsivät Tornio-Muonionjoessa.

Me Ylläksen alueen asukkaat ja yrittäjät olemme huolissamme. Lyhytaikainen 17 vuoden kaivostoiminta vaikuttaa tuhoisasti asuinympäristöömme, elinkeinoomme ja lastemme tulevaisuuteen. Kaivos toteutuessaan turmelee Äkäslompolon ja Ylläksen jatkuvasti kasvavan matkailun. Matkailu tuo leivän suurimmalle osalle seudun asukkaista ja on mahdollistanut kylien elinvoimaisuuden ja kasvun.

Me allekirjoittaneet yksityishenkilöt, yritykset ja yhdistykset jaamme paikallisten huolen ja vaadimme, että Hannukaisen kaivoshanke jätetään toteuttamatta ja Ylläksen matkailualue rauhoitetaan luontomatkailualueeksi.

Liitteet:

Hannukaisen kaivos: http://www.hannukaisenkaivos.fi/

Hannukaisen kaivos YVA: http://www.hannukaisenkaivos.fi/YVA.htm

Ylläksen Matkailuyhdistys ry lausunto: http://www.akaslompolo.net/kaivos/yllaksenmatkailuyhdistys_YVA-lausunto.pdf

Äkäslompolon kyläyhdistys ry lausunto: http://www.äkäslompolo.fi/media/dokumentteja/yva_lausunto_2013.pdf

Lapin Matkailuelinkeinon Liitto ry lausunto: http://www.lme.fi/web/wp-content/uploads/2013/09/LausuntoNorthland-Mines-Oy-YVA.pdf

Lapin luonnonsuojelupiirin lausunto: http://www.sll.fi/lappi/edunvalvonta/lausunto-hannukaisen-yva-selostuksesta

Rajajokikomission lausunto: http://www.fsgk.se/2013/Hannukainen_kaivoshanke_yva-selostuslausunto_25112013.pdf

Tornio-Muoniojokiseura ry lausunto: http://jokiseura.fi/arkisto/jokiseura_lausunto_lapinely%2002122013.pdf

Lapin ELY tiedote: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/kolarin-hannukaisen-kaivoshankkeen-ymparistovaikutukset-arvioitu-lapin-ely-keskus-#.UvEh9fbYmvc

Lapin ELY lausunto kaivoshankkeen YVA:stahttp://www.hannukaisenkaivos.fi/aineisto/Yhteysviranomaisen_lausunto.pdf

Tutkimusta aiheesta: http://www.metla.fi/hanke/7451/7451-julkaisut.htm

Ylläs ilman kaivoksia facebook-sivut: https://fi-fi.facebook.com/hannukaisenkaivos

 

Kartalla kaivoksen toiminta-alue ja nykytilanne: http://hannukaisenkaivos.fi/aineisto/Toiminta-alue_ja_nykytilanne_A3_20120905.pdf