Ympäristöä ja asukkaita kunnioittavaa veneilyä Espoossa

Espoon Suomenojalta on poistumassa 1200-1300 veneen talvisäilytysalue. Suvisaaristossa sijaitseva Skatanniitty on ollut esiselvityksissä yhtenä vaihtoehtona. Alueelle on esitetty sijoitettavaksi 550 kpl suurta yli 8 m venettä säilytettäväksi ja huollettavaksi. Muista alueista poiketen Skatanniitty sijaitsee keskellä asutusta ja paikassa, jossa ympäristön pilaantumista on mahdotonta välttää. Kaupunkien talvisäilytysalueilla suoritetaan laajasti omatoimista huoltoa ja kunnostusta. Tällaista toimintaa ei valvota ja säädellä, kuten yksityisellä sektoria.  Aiheesta tehty tutkimus (Gustafsson, Jenny – Haaksi, Hanna: Haitalliset aineet pientelakoilla ja talvisäilytyspaikoilla) osoittaa, että talvisäilytysalueiden maaperä on pilaantunut. 

Vaadimme, että veneilyä Espoossa edistetään ympäristöä ja asukkaita kunnioittaen. Esitämme myös, että talvisäilytysalueet sijoitetaan alueille, joissa maaperän pilaantumisen seuraukset ovat hallittavissa. Tällaisia alueita ovat mm. kaatopaikka- ja teollisuusalueet. On espoolaisten etu, että Espoon saaristo pidetään siistinä. 

Toivomme myös, että talvisäilytykseen sekä siihen liittyvään huoltotoimintaan osoitetaan siihen sopivia alueita lähikunnista sekä tuetaan yksityisen sektorin pavelutuotannon kehittämistä. On pidettävä huolta siitä, että tehdyt ratkaisut ovat myös taloudellisesti järkeviä ja laaja-alaisesti espoolaisia hyödyttäviä. Talvisäilytys on pieni osa veneilyä ja muitakin veneilyn osa-alueita tulisi edistää. 

Veneilevät Espoolaiset

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kariitta Korpela voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö raiskauksista olla kovemmat tuomiot?