Adressi ystävyysseurojen valtionavustusten supistamista vastaan

Ystävyysseurojen valtionavustusta uhkaa 56%:n supistus

Valtion tulo- ja menoarvioon suunniteltu 1,5 miljoonan suuruinen valtionavun leikkaaminen kohdistuisi suoraan jäsenistöön. Suomen kansalaisista suurin osa kuuluu johonkin ystävyysseuraan. Suurimmilla seuroilla on kymmeniä tuhansia jäseniä. Valtionavun supistaminen kohdistuu suoraan meihin jäseniin jäsenmaksujen korotuksina ja toiminnan supistuksilla. Tätäkö me haluamme? Lisäksi ystävyysseuratyö on erittäin arvokasta työtä suvaitsevuuden ja kansalaisten vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että valtiontuen leikkaamiset peruutetaan ja
valtion tulo- ja menoarvioon palautetaan poistetut varat (Opetusministeriön hallinnonala: 29.01.25 Kansainvälinen toiminta ja 29.80.50 Eräät avustukset), jotta ystävyysseurojen toiminta voi jatkua myös tulevaisuudessa.

Asia päätetään suuntaan tai toiseen 8.12.2006 eduskunnassa. Tämä adressi lähetetään eduskuntaan ko. kokoukseen 1.12.2006.

*********
Viesti eduskunnasta (30.11.2006): "hyviä uutisia ystävyysseurojen asiassa! Sivistys- ja tiedejaostossa saimme esityksemme mukaan budjettisopuun ja määrärahojanne ei leikata."