Seksuaali- ja väkivaltarikollisille kovennetut rangaistukset, pelasta elämä

Seksuaalirikolliset; aikuiset sekä aikuiset jotka kohdistavat väkivaltansa lapsiin eli pedofiilit saavat jatkaa elämäänsä lain suojaamina, koska usein oikeudenkäyntien tiedot ovat salaisia. Lain mukaan salaisiksi julistetuissa oikeudenkäynneissä uhria suojellaan, mutta käytännössä suojan saa väkivaltarikollinen. Edes poliisiorganisaatiossa tiedot eivät ole näkyvissä. Tämä käytäntö suojaa ainoastaan rikollista, ei asianomistajaa eli uhria millään tavoin. Rikollinen jatkaa yleensä toimintaansa, mutta asioihin ei voida puuttua tiedonkulun puutteellisuuden ja oikeudenkäyntien luonteen vuoksi.

Monissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa seksuaalirikolliset saavat jopa elinkautistuomioita. Suomessa tuomiot ovat muodollisia. Omaisuuden vaurioittamisesta voi saada kymmenen vuotta, ihmisen surmaamisesta voi selvitä vuoden mittaisella rangaistuksella ja usein pahoinpitelyt ja seksiin pakottamiset sekä raiskaukset jäävät jopa käsittelemättä viranomaisten vähättelevän suhtautumisen vuoksi. Jos asiat käsitellään, tuomiot ovat muodollisia; ehdollisia rangaistuksia ja asioita tarkastellaan aina tekijän eli syyllisen näkökulmasta hänen yhteiskuntakelpoisuutensa takaamiseksi. Tuomio ja / tai korvaukset eivät saa olla kohtuuttomat hänelle. Kuka ajattelee uhria ja hänen traumatusoitumisensa kautta tulevaa toimintakykyään yhteiskunnan täysivaltaisena toimijana?

Pedofilia on sairaus; perheen / suvun sisällä se on insesti, perheen / suvun ulkopuolella pedofiilia. Seksuaalista väkivaltaa ovat sopimaton katselu, katsomaan pakottaminen, koskettelu, seksuaaliseen kanssakäymiseen pakottaminen, raiskaus ja / tai muu väkivalta joka voi johtaa jopa kuolemaan.

Rikoksentekijä voi olla nainen tai mies, samoin asianomistaja eli uhri johon teko on kohdistunut.

Seksuaaliseen kanssakäymiseen ei saa pakottaa ketään vastoin hänen tahtoaan, ristäen ihmiseltä hänen autonomiansa, itsemääräämisoikeutensa ja koskemattomuutensa. Seksuaaliseen kanssakäymiseen ei saa pakottaa minkään ikäistä ihmistä, eikä syyllistää uhria. Tavallisimpia syytöksiä ovat syyt joita etsitään uhrista: hänen käytöksestään, vaatetuksestaan, paikasta tai vuorokaudenajasta jolloin hän liikkuu ulkona. Rikoksia tapahtuu kaikkina vuorokauden aikoina.

Erityisen vakava tilanne on, kun kyseessä on alaikäinen tai henkilö joka ei tunne tekijää eikä halua seksuaalista kanssakäymistä ja hän ilmaisee asian selkeästi. Lapsen ei voida olettaa uskaltavan vastustaa aikuista eikä toisaalta aikuinenkaan aina kykene reagoimaan, kun hän pelkää.

Kotona tapahtuvat seksuaalirikokset ovat erityisen järkyttäviä, samoin ne tilanteet joissa rikoksentekijä pystyy ammattinsa puolesta alistamaan ja hallitsemaan uhria, lamaannuttaen hänet täysin henkisesti ja / tai fyysisesti ikänsä ja kokonsa puolesta.


Vaadimme

Vaadimme seksuaalirikosten rangaistusten koventamista kaikille rikoksentekijöille ikään, rotuun, sukupuoleen, yhteiskunnalliseen asemaan tai ammattiin katsomatta.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä rangaistusta langetettaessa rikokseen syyllistyneisiin henkilöihin, jotka edustavat maamme ylintä päätösvaltaa ollen eri tavoin päättäjinä, poliitikkoina ( Länsimaisessa kielenkäytössä ilmaisua käytetään yleensä henkilöistä, jotka hoitavat jotakin poliittista luottamustehtävää tai ovat pyrkimässä sellaiseen), asiantuntijoina, virkamiehinä, rikosoikeudellisissa tehtävissä, (tuomioistuimissa) erilaissa ammatillisissa tai luottamustehtävissä, työskentelevät lasten- ja nuorten kanssa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, armeijassa, seurakunnissa tai hengellisissä yhteisöissä, turva-alalla: poliisina, vartijana, järjestyksenvalvojana tai muissa ammttitehtävissä joissa henkilöltä voidaan olettaa turvallista ja ammatillista käytöstä työn lisäksi myös vapaa-ajallaan.


Parhaiten osallistut allekirjoittamalla adressin täällä, mutta voit myös kerätä paperista nimilistaa josta löytyvät ihmisen nimi, sekä paikkakunta ja toimittaa ne minulle mahdollisimman pian. Ilmoita asiasta sähköpostilla.

Tämän adressin nimien keräys alkaa tänään 2.7.2009 jolloin Suomessa oikeusoppineet ovat ottaneet pääosin järkyttyneinä julkisesti kantaa, viime tiistaina kumotun kymmenen vuoden oikeudenkäynnin jälkeen vankeusrangaistuksen saaneen vanhemman konstaapelin, lievennettyä rangaistusta vastaan.

Odotamme tämän poliisimiehen kuten muidenkin virkatehtävissään rikoksia tehneiden joutuvan eroamaan tehtävästään välittömästi.
Kyseessä oleva poliisi suorittaa yhdyskuntapalveluna osan rangaistustaan. Yhdyskuntapalvelupaikkoja ovat usein sairaalat sekä erilaiset laitokset, joissa ihmiset ovat eri syistä potilaina / asiakkaina. Ovatko nämä paikat soveliaita seksuaali- ja väkivaltarikollisille, kysymme vakavasti.


Luovutamme tämän adressin oikeusministeri Tuija Braxille kun saamme vähintään 100.000 nimeä kasaan.

Seksuaali- ja väkivaltarikollisille kovennetut rangaistukset, pelasta elämä
http://www.adressit.com/09