Rädda Dövas museum!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Resolution i anslutning till den demonstration som genomfördes av nätverket Rädda Dövas museum

2011-06-20 17:55:21

Resolution

i anslutning till den demonstration som genomfördes av nätverket Rädda Dövas museum

11 juni 2011

Dövas museum fick sin början år 1907 på initiativ av döva som gått i den första teckenspråkiga skolan. Finlands Dövas Förbund åtog sig att ta hand om det år 1987. Genom dess verksamhet publicerades år 2005 ett enormt verk om dövas och teckenspråkigas flerhundraåriga historia, boken Maahan lämpimään.

Museets samlingar, forskning och utställningar berättar hur döva klarat sig i Finland från de första som använde teckenspråk fram till våra dagar och har också bevarat dagens teckenspråkigas liv för kommande generationer.Ur såväl finländska som andra länders dövas synpunkt är museets värde omätligt. Det visar de över 1600 underskrifterna i adresserna från Finland och ett tjugotal andra länder.

Med museum förstår man bevarande av, forskning i och presentation av det förgångna – systematiskt och målinriktat. Det återkallar i minnet saker som vi inte får glömma och som hjälper oss att första mänskligheten. Museet är samfundets kollektiva minne.

I dag är den dag då dövas intresseorganisation fattar beslut om man vill kasta bort insikterna i vår egen forntid och spåren i vår egen historia. Vill man också glömma den tid då döva blev förödmjukade, de steriliserades i rasförädlingens namn och man försökte hindra deras språk att sprida sig? Vill man glömma det nu när allt det här håller på att hända igen – när vårt teckenspråk som utvecklats under mer än 160 år är hotat?

Hurudan är en människa utan minne? Hon kan inte fungera, hon blir vilsen, hon kan inte fatta beslut om sin framtid. Hon domineras och styrs av andra än hon själv. – Nu föreslår den organisation som representerar vårt lands döva och teckenspråkiga att det kollektiva gångna skall glömmas. Det är svårt att tänka sig att något samfund eller någon grupp skulle göra det med vett och vilja.

Utan historia finns ingen framtid. Säkrar vi museet ett liv räddar vi samtidigt vårt teckenspråkiga liv och vår teckenspråkiga framtid.


Päivi Rainò och Birgitta Wallvik

Finlands Dövas Förbund stänger museet ”tillsvidare”

2011-06-20 17:52:34

Adressen Rädda Dövas museum stängs 20.6.2011.

Tack till alla er som undertecknade adressen om stängningen av Dövas museum.

Finlands Dövas Förbund beslöt ändå på förbundsmötet den 12.6.2011 att stänga museet ”tillsvidare”.

Adresserna överlämnades till förbundets styrelse den 2.5.2011 då samarbetsförhandlingarna var slutförda. Dessutom togs de finska, svenska och engelska adresserna som samlat över 1660 namn på nytt upp i den demonstration som ordnades för att protestera mot stängningen av museet och den resolution som samtidigt överlämnades.

(Resolutionen som överlämnades till Finlands Förbund kan läsas som bilaga till den här adressen.)

Om adressen och Dövas museum har rapporterats i BBC:s program See&Hear den 25.5.2011 och bl.a. i Rundradions teckenspråkiga nyheter (www.yle.fi > viittomakieliset uutiset), Rundradions kulturnyheter den 6.5.2011, Helsingin Sanomat 31.5.2011, Hufvudstadsbladet den 2.4.2011 och i många lokala tidningar.

Nyheter har också funnits på Finlands Dövas Förbunds informationssidor, i de senaste finns också beslutet om museet.

www.kl-deaf.fi > Uutiset: 2.5.2011, 11.6.2011, 12.6.2011

- Kuurojen Liitto vastaanotti Kuurojen museota koskevan adressin

- Kuurojen Liiton liittokokous alkoi helteisessä Helsingissä

- Kuurojen Liitto ry:n liittokokouksen lopputiedote

Museets slutliga öde är ännu öppet. Dövas museums situation kommer att följas upp i Pelastakaa kuurojen museo-nätets sidor i facebook åtminstone till slutet av år 2011.


Birgitta Wallvik och Päivi Rainò

Adressen har överlämnats till Finlands Dövas Förbund 2.5.2011

2011-05-04 10:52:20

 

Birgitta Wallvik och Päivi Rainò överlämnade de finska, svenska och engelska adresserna med de underskrifter som kommit fram till den 30.4.2011 till Finlands Dövas Förbunds verksamhetsledare Markku Jokinen och styrelsens ordförande Jaana Keski-Levijoki.

 

Adresserna överlämnades två dagar före de slutliga förhandlingarna om nedskärningar av personalen 4.5.2011.

 

Överlåtandet av adresserna nämndes också i de teckenspråkiga nyheterna 2.5.2011. Se

 

http://areena.yle.fi/video/1304345435978

Namninsamlingen i adresserna fortsätter tills det slutliga beslutet fattas på förbundsmötet 11-12.6-2011. Då kommer adresserna att stängas.

 


Päivi Rainò och Birgitta WallvikJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.