Rädda Dövas museum!

Adressen Rädda Dövas museum har stängts 20.6.2011. Se sidan "Tiedotteet".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dövas museums samlingar fick sin början när Fritzs och Maria Hirns – på sin tid enastående fotografer – donation år 1907. Makarna Hirn var Finlands dövas faders Carl Oscar Malms första elever, de första som använde och dokumenterade det finländska teckenspråket. På museet finns Malms och Hirns brev, föremål och fotografier, likaså dokument och konstverk som donerats av dem som levt efter dem. (http://www.kl-deaf.fi/Kuurojen_museo/sv-FI/)

Dövas museum är globalt en av de mest framstående forskningsenheter som specialiserat sig på dövas historia. Som ett nationellt specialministerium får det stöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

Med Dövas museums medverkan färdigställdes år 2005 ett storverk om Finlands teckenspråkigas historia Maahan lämpimään (E. Salmi & M. Laakso) som publicerades när Finlands Dövas Förbund fyllde 100 år. Den är en av de mest omfattande och viktiga minoritetshistorieböckerna som någonsin publiceras i vårt land. Boken är en forskning om Finlands teckenspråkiga som internationellt citerats mest.

Dövas museum är samfundets kollektiva minne. Det forskar i det förgångna och tolkar det i sina utställningar och dokumenterar också dagens teckenspråkigas liv för kommande generationer. Arbetet är särskilt viktigt nu när det teckenspråkiga samfundets existens och framtid är hotade i och med att antalet teckenspråkiga barn minskat. Trots det har Finlands Dövas Förbund 23.3.2011 beslutat att museets verksamhet läggs ned och dess personal sägs upp. Detta trots att museets verksamhet i det teckenspråkiga språkpolitiska programmet (Finlands Dövas Förbund & Forskningscentralen för de inhemska språken. 2010) anses vara dövas identitets oersättliga grundpelare.

Dövas museum som ägs av Finlands Dövas Förbund fyllde hundra år 2007 och det har i uppgift att bevara och presentera teckenspråkiga dövas kulturella arv. Museet har som mål att stärka teckenspråkiga dövas identitet, öka kännedomen om deras historia och kultur och förmedla information till hörande och döva. Dövas museum är det enda specialmuseum som koncentrerat sig på dövhet för ingen annan har tagit på sig ansvaret för ett professionellt samlande av samfundets historia.

Dövad Förbunds beslut som i ett historiskt perspektiv är kortsiktigt och leder till för helheten oviktiga besparingar kan leda till att Dövas museums samlingar splittras och att den fortgående ökande historiska och samhällsinriktade forskningen upphör. Det material som Malm, Hirn och också alla senare generationer donerat, de dokument som berättar om hur teckenspråkiga döva i vardagen genom ihärdiga ansträngningar klarat oralismen och rashygienen blir skräp utan betydelse för representanter för majoritetskulturen.

 

Vi undertecknade kräver att Finlands Dövas Förbund för sin del säkerställer att Dövas museums verksamhet fortsätter och omedelbart drar tillbaka sitt beslut om att lägga ned Dövas museums verksamhet.

 

Ordförtekning:
Etunimi = förnamn; sukunimi = efternamn , Paikkakunta = ort, Maa = land, Sähköpostiosoite = e-mail (fakultativ!), Näytetäänkö allekirjoituksesi kaikille? = skall din underskrift visas för alla?, Kyllä = ja, Ei = nej

Se även: http://www.facebook.com/pages/Pelastakaa-Kuurojen-museo/155509661177512


Päivi Rainò och Birgitta Wallvik    Ota yhteyttä adressin tekijään
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )