Teerikarinpuisto

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kaupunginhallituksen päätös 8.5.2017 / tontteja Teerikarinpuistoon

2017-05-26 07:45:51

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksissaan 2.5. ja 8.5.2017 ns. Teerikarinpuiston kaavamuutosta ja teki siitä päätöksen siirtämättä asiaa kaupunginvaltuuston käsittelyyn. 

Adressimme sivulla on päivitys tilanteeseen sekä linkki kaavakarttoihin sekä päätöksen kaikkiin dokumentteihin SEKÄ VALITUSOHJEISIIN.

Päätös on asetettu kaupungin toimesta nähtäville 16.5.2017, josta on alkanut 30 vrk valitusaika. 

Adressi löytyy siis täältä: https://www.adressit.com/teerikarinpuisto ja sieltä löytyy kaikki virallinen tieto.

Päätöstä ei tehty yksimielisesti ja asiassa vedottiin mm. näihin asioihin:

Koska rakennuskantaa pystytään tiivistämään Kustavintien varteen tulevilla kolmella tontilla, sekä Mustamäentien päähän tulevalla yhdellä tontilla, tontti 11, tulee puistoalueet muilta osin rauhoittaa asukkaiden virkistysalueiksi. Teerikarinpuisto sekä Nuppulanpuisto ovat alueen asukkaiden ja koululaisten aktiivisessa käytössä olevia lähivirkistysalueita. Tästä kertovat puistoissa kulkevat polkuverkostot sekä lasten metsiin rakentamat majat.

ja

Teerikarinpuisto on luonnonvaraista metsää. Alue on asukkaiden runsaassa ulkoilukäytössä, se toimii myös lasten koulureittinä ja oppimisympäristönä sekä merkittävänä viherkäytävänä ja ekologisena yhteytenä kahden suuremman vihreän alueen välillä. Esitetty asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotus takaa vain kapeahkon kävelyreitin Teerikarinpuiston läpi, mutta ei huomioi alueen virkistysarvoja eikä laajemman alueen kannalta tärkeää ekologista yhteyttä, jolla on merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuteen.

ja päätöstä pidetään myös maankäyttölain vastaisena, sillä se kajoaa asukkaiden virkistyskäytössä olevaan puistoalueeseen:

Asemakaavaehdotus on lisäksi esitetty hyväksyttäväksi vähäisen. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 1441/2006 toteaa että ”Vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä asemakaavan muutosta, jossa muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, supistetaan puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita taikka nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, heikennetään rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säilymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla.” Tämän, sekä asemakaavanmuutoksesta annettu mittava mielipidemäärän perusteella asemakaavanmuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja tulee näin ollen saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Tästä päätöksestä on siis mahdollista valittaa ja tällainen valitus on nyt suunnitteilla. Asiasta tiedotetaan myös Teerikarinpuiston suojelemisen Facebook-sivulla.

 

Tässä vaiheessa haluan adressin alullepanijana kiittää kaikkia yli 300 sataa adressin allekirjoittajaa (nettiadressi 300 nimeä, paperiadressi <10 nimeä). Panoksenne on ollut merkittävä tässä asiassa ja myös Turun Sanomat on monesti vedonnut laajaa huomiota saaneeseen adressiin. Vaikka kaavamuutosta saatiinkin tässä prosessissa lievennettyä eikä koko puisto ole menossa louhinnan ja metsureiden työkentäksi, on asiassa siis silti vielä mahdollista pelastaa enemmän puistoaluetta. 

Puistoon on ilmestynyt oheisen kuvan mukainen kyltti (sen ripustaja on tuntematon).

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan valitukseen, voit olla yhteydessä Taina Euroon (tainaeuro@gmail.com).

IMG_54441.jpg


Taina Euro

Teerikarinpuiston kaavamuutos lautakunnassa tiistaina 11.4.2017

2017-04-07 12:06:51

PÄIVITYS 7.4.2017

 

Teerikarinpuiston asemakaavamuutos tulee käsittelyyn lautakunnassa tiistaina 11.4.2017 eli aivan heti kuntavaalien jälkeen.

 

Tässä linkki dokumentteihin:

http://ah.turku.fi/ksylk/2017/0411009l/3529701.htm

Asiakirjoihin on kirjattu virheellisesti adressin allekirjoittajien lukumäärä. Allekirjoittajilla on mahdollisuus valita, näkyykö heidän nimensä julkisesti. 79 allekirjoittajaa on valinnut, että nimi näkyy vain adressin laatijalle (sekä se voidaan toimittaa eteenpäin tulostettuna). Asemakaavamuutoksen asiakirjoissa nämä 79 on virheellisesti merkitty allekirjoituksensa poistaneiksi, mikä ei ole totta. Neljäsosa adressin allekirjoittajista EI SIIS OLE MUUTTANUT MIELIPIDETTÄÄN. Sen sijaan lukuisa joukko asukkaita, muita kuntalaisia ja lähiseudun toimijoita on jättänyt huolisellisen ja perustellun mielipiteensä Teerikarinpuiston puolesta. 

Olen huomauttanut lautakunnan jäseniä tästä tarkoitushakuisesta virheestä.

Teerikarinpuiston Facebook-sivulla on myös muutaman kuntavaaliehdokkaan kannanotto Teerikarinpuiston puolesta. 

Varmista, että oma kuntavaaliehdokkaasi haluaa säästää Teerikarinpuiston. Vielä voimme tehdä jotain. 

 


Taina Euro

Jätä mielipiteesi suunnitelmaan kaavoittajalle viimeistään 31.8.

2016-08-09 14:51:23

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (AOS) saapui postissa asianomaisille (rajanaapureille ja suunnitelmassa mainituille osapuolille) juhannuksen jälkeen. Yksi Teerikarinpuiston poluista - puiston yläpäässä, Nuppulanpuiston suuntaan - kulkee osin yksityisen maanomistajan mailla. Kaavoittajan kanta on, että "Kulku polkujen kautta on jatkossakin mahdollista kaavoituksen avulla." 

Toivomme mahdollisimman monen lukevan tuon suunnitelman läpi ja toimittamaan kommenttinsa kaavoittajalle. 

Suunnitelma löytyy täältä Turun kaupungin sivuilta ja siihen pyydetään kommentit 31.8. mennessä joko kirjallisesti tai puhelimitse.

Adressiin kerätään edelleen nimiä ja adressia kannattaa jakaa mahdollisimman laajasti!

 

 


Taina Euro

Länsi-Turun vihreät vyöhykkeet - keskustelutilaisuus ke 18.5. klo 17.30

2016-05-16 16:25:45

Tällä viikolla vietetään Länsi-Turun kaupunginosaviikkoa. Sen johdosta Teräsrautelan koululla pidetään keskiviikkona 18.5 klo 17.30-19.30 keskustelutilaisuus (kaupunginosaparlamentti), jossa käsitellään myös kaupunginosan vihreitä vyöhykkeitä. Paikalla keskustelemassa ovat mm. kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen sekä eri puolueiden edustajia. 

Olisi hyvin mukavaa nähdä Teerikarinpuiston säästämisestä kiinnostuneita asukkaita paikalla! Mitä enemmän saamme ääntämme kuuluville, sen parempi. 

Ohjelma löytyy täältä kaupunginosaviikkojen sivuilta ja tässä alla näkyy vielä tekstinä illan aiheita sekä osallistujat.

Länsi-Turun kaupunginosaparlamentti 2016

Kaupunginosan ja koko läntisen Turun kehittämisestä, palveluista ja tulevaisuudesta keskustelevat alueen valtuutetut ja asukkaat.

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen esittelee Turun kaupungin Länsikeskusta ja Länsi-Turkua koskevia kehittämissuunnitelmia ja –mahdollisuuksia.

Tämän jälkeen keskustelua Länsi-Turun kehittämisestä ja asukkaiden osallisuudesta. Aiheina mm. Länsikeskuksen kehittäminen sekä vihreät vyöhykkeet: - kaupunkilaisten henkireikä

Keskustelemassa valtuutettuja eri poliittisista ryhmittymistä. Järj. Länsi-Turku ry.

Puolueiden nimeämät osallistujat: Aki Haapanen (vas), kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Mette Karlsson (vihr), kaupunginvaltuuston varajäsen, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Jarmo Laivoranta (kesk), kaupunginvaltuuston jäsen Mikael Miikkola (ps), kaupunginvaltuuston jäsen, kaupunginhallituksen jäsen, joukkoliikennelautakunnan jäsen Päivi Pietari (sd), kaupunginvaltuuston jäsen, kaupunginhallituksen jäsen, sd-valtuustoryhmän pj Sini Ruohonen (kok), kaupunginvaltuuston varajäsen, kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan jäsen

klo 17.30-19.30, Teräsrautelan koulu, Korkkisvuorenkatu 14

 


Taina Euro

Päivitys 27.4 Teerikarinpuiston kaavoitusasian etenemisestä

2016-04-27 06:53:16

Kiitos, kun olet allekirjoittanut vetoomuksen Teerikarinpuiston suojelemiseksi!

 

PÄIVITYS 27.4:

Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päätti hyväksyä osallistumis- ja arvioimissuunnitelman kokouksessaan 26.4. Alkuperäiseen suunnitelmaan tehtiin liennytys:

"Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ”Teerikarinpuisto" siten muutettuna, että turvataan Teerikarinpuiston luonnonvaraisen metsän ja viherkäytävän säilyminen mahdollisimman laajoina ja hyödynnetään tonttien asemoinnissa mahdollisimman paljon Ylispääntien katualuetta."

Tämä kuitenkin jättää avoimeksi sen, miten monta tonttia alueelle suunnitellaan ja miten ihmeessä luonnonvaraisen metsän turvaaminen voi onnistua samalla rakentaen taloja. Myöskään uuden tien (Ylispääntie, Lukoilantieltä Pirttilähteenkadulle) rakentaminen on kerrassaan kummallista. Tällä hetkellä Pirttilähteenkadun liikenne soljuu tahtia 1 auto / tunti. Voisiko kaupunki sijoittaa rahansa vaikka olemassa olevien teiden parantamiseen sen sijaan, että rakentaa uusia teitä alueille, joilla niille ei ole tarvetta. 

Turun Sanomien uutisointia aiheesta tiistaina 26.4 sekä päätöksen jälkeen keskiviikkona 27.4

KERÄÄMME EDELLEEN NIMIÄ ja tämä vaatimus allekirjoituksineen toimitetaan Turun Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan jäsenille ja kaavoittajalle heti, kun asia etenee sille asteelle, että asianosaisille lähetetään kirjallinen tiedote. Vaadimme myös, että asianosaisiin lisätään Teräsrautelan koulu, Teräsrautelan koulun vanhempainyhdistys, Länsi-Turun asukasyhdistys, Teräsrautelan koulun tiloissa oleva esikoulu sekä iltapäiväkerho. 

terveisin

Teerikarinpuiston suojelemista vaativat asukkaat

 


Taina EuroJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.