ADRESSI ISRAELIN JA JERUSALEMIN JAKAMISTA VASTAAN!

Ota yhteyttä adressin tekijään

TV7 ja laittomuuden temppeli!

2020-01-15 19:24:06

TV7 ja laittomuuden temppeli!
https://m.youtube.com/watch?v=Ptk4nuywWX0&feature=youtu.be
+
Yirabbi Simon Livson Helsingin juutalaisesta seurakunnasta ja ja Israelin Ystävät ry:n toiminnanjohtaja Ilkka Vakkurin yhteinen alustus ja keskustelutilaisuus.
Tilaisuus pidetään Sepänkeskuksessa, kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä.
Torstaina 23.1.2020
Puhetilaisuus alkaa klo 18
Kahvitilaisuus alkaa klo 17:30
Välitä tätä viestiä eteenpäin.
+
Israelin ulkoministeriö on määrännyt Israelin suurlähetystöt osallistumaan pridekapinamarsseihin niissä maissa, joissa niitä järjestetään!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157068534928262


Isänmaan asialla - ryhmä

Avioliitto - mistä on kysymys? "Valvomaton morsian ?" Osa 2

2020-01-09 10:30:49


"Valvomaton morsian ?" Osa 2 https://www.youtube.com/watch?v=48rUb9YFDag


 

Avioliitto  Kolme tiukkaa kysymystä!

Faktat pöytään: Miksi aihe liikuttaa? Miksi kirjaa tarvitaan juuri nyt? Mitä sillä tavoitellaan?
https://www.facebook.com/avioliittokirja/videos/vb.1248166298550006/1249762145057088/?type=2&theater

MIEHETTÄREN SUUREMPI KUNNIA! 
TÄMÄ SALAISUUS ON SUURI; MINÄ TARKOITAN KRISTUSTA JA SEURAKUNTAA ! 
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157058647708262

AITO AVIOLIITTO: Aabrahamin ja Saaran Usko ja Elämä! Aidon Avioliiton tärkein tunnusmerkki = alamaisuus: vallanalaisuus!
https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/aito-avioliitto-aabrahamin-ja-saaran-usko-ja-el%C3%A4m%C3%A4-aidon-avioliiton-t%C3%A4rkein-tunn/1180027538724081/

HÄÄPÄIVÄNÄMME + 38v + 6.6.2019 RAKKAALLE TERTTU-VAIMOLLENI: KELPO VAIMON YLISTYS! : )) KIITOS JEESUS!
https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/h%C3%A4%C3%A4p%C3%A4iv%C3%A4n%C3%A4mme-38v-662019-rakkaalle-terttu-vaimolleni-kelpo-vaimon-ylistys-kiitos/1184017184991783/Uskova Vaimo peitätkö vai häpäisetkö pääsi -> miehesi -> Jumalanpalveluksessa rukoillessa ja profetoidessa?


Onko vaimokin Jumalan kuva ja kunnia, kuten aviomies?
Aviomies on Jumalan kuva ja kunnia, mutta vaimo on miehen kunnia. Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. Vaimo on miehetär. Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu".https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/uskova-vaimo-peit%C3%A4tk%C3%B6-vai-h%C3%A4p%C3%A4isetk%C3%B6-p%C3%A4%C3%A4si-miehesi-jumalanpalveluksessa-rukoille/1179940552066113/

JEESUS opettaa, että Hänen ruumiissaan – 1 Kor 12: Kristuksen ruumis – halvempiarvoinen saa suuremman kunnian. Kuka on tämä halvempiarvoinen? JEESUS opettaa, että mies on Jumalan kuva ja kunnia ja mies heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. Mies ja nainen ovat kyllä SAMAN ARMON perillisiä. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian (=halvempi arvoinen) kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska HE OVAT ELÄMÄN ARMON PERILLISIÄ NIINKUIN TEKIN; ETTEIVÄT TEIDÄN RUKOUKSENNE ESTYISI. Eli halvempiarvoinen on JEESUKSEN opetuksen mukaan nainen ja Hänelle kuuluu suurempi kunnia. 

Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen - AADAMIN - hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun - MIEHETTÄREN - joka on hänelle sopiva." 

Jos halvempiarvoinen ei toimi JEESUKSEN opetuksen mukaan hunnutettuna ja pää peitettynä rukoillessa ja profetoidessa, niin hän häpäisee päänsä eli miehensä, jolloin mies ei voi toimia oikein Jumalan kuvana ja kunniana Kristuksen ruumiissa. Koska halvempiarvoinen heijastaa joko miehen kunniaa tai häpeää, niin Hänen tehtävänsä on ERITTÄIN TÄRKEÄ! Jos nainen ei toimi Kristuksen ruumiissa omalla paikallaan oikein, ei voi mieskään toimia siinä oikein! Olemme uskon kautta Aabrahamin ja Saaran Uskon perillisiä – 1 Pietari 3: 1-7. Saara kutsui Aabrahamia herrakseen – adoni – koska hän oli Aabrahamin kunnia. Jos emme toimi Sanan mukaan rukouksemme estyy.

Kristuksen ruumiissa on halvempiarvoisen osoitettava alamaisuutta – Efesolaiset 5:27 - ja vallanalaisuutta – 1 Korinttolaiset 11:10 - jotta voi toimia sen jäsenenä oikein ja mies on sidottu tähän. Jos mies/nainen ei toimi oikein, niin myös rukoukset ovat estettynä. 

1.Johanneksen kirje: 2:28 Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä HÄPEÄLLÄ karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan. 

Kristus on jokaisen miehen pää ja mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää. Miehen tehtävä on opettaa nämä asiat naiselle, koska Jumalan Sana tulee miehelle ja naisen on kysyttävä, miten asiat ovat, jotta hän tietäisi, miten hänen on toimittava, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa. Jos naiset tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään. 

Jos mies ei ole Uskossa, niin samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta SANOITTAKIN voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Toivottavasti seurakunnassanne on sitten Veljiä, jotka opettavat nämä asiat uskottoman miehen vaimolle ja myös aviopareille, jos molemmat ovat Uskossa.

Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. 

Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.

1.Mooseksen kirja: 2:23 Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu." .

1.Mooseksen kirja: 1:27 Ja Jumala loi ihmisen - AADAMIN - omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet - AADAMIN - loi; mieheksi - JUMALAN KUVAKSI JA KUNNIAKSI, JOKA HEIJASTAA JUMALAN KUNNIAA - ja naiseksi - MIEHETTÄREKSI, JOKA HEIJASTAA MIEHEN KUNNIAA - loi heidät.

Matteuksen evankeliumi: 
19:4 Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'
19:5 ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'?
19:6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

1.Korinttolaiskirje:
12:22 Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan HEIKOMPIA (=NAISET) ovat välttämättömiä; 
( 1.Pietarin kirje: 3:7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin HEIKOMMAN astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.), 

1 Kor 12:23 ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme; 
4 Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä.
1 Kor 11:5 Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönnä, häpäisee päänsä, sillä se on aivan sama, kuin jos hänen päänsä olisi paljaaksi ajeltu. 

1 Kor 12:24 mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle (=NAISELLE) suuremman kunnian,
(1.Korinttolaiskirje: 11:7 Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. 

12:25 ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan.

Efesolaiskirje:
5:24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. 

1.Johanneksen kirje:
2:28 Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan. 

1.Pietarin kirje:
3:1 Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin,
3:2 kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa.
3:3 Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista,
3:4 vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.
3:5 Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset;
3:6 niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää.
3:7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. 

1. Korinttolaiskirje 11

Pään peittäminen jumalanpalveluksessa

1 Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Kristuksen seuraaja.
1 Olkaat minun seuraajani, niinkuin minäkin Kristuksen.
1 Seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minäkin seuraan Kristusta. [1. Kor. 4:16+]

2 Minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani, niinkuin minä ne teille olen antanut.
2 Mutta minä kiitän teitä, rakkaat veljeni, että te minua kaikissa muistatte, ja että te pidätte ne säädyt, jotka minä teille annoin.
2 Kiitän teitä siitä, että aina muistatte ja noudatatte niitä opetuksia, jotka olen välittänyt teille. [2. Tess. 2:15]

3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.
3 Mutta minä tahdon, että teidän pitää tietämän, että Kristus on jokaisen miehen pää; mutta mies on vaimon pää, ja Jumala on Kristuksen pää.
3 Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. [Ef. 5:23]

4 Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä.
4 Jokainen mies, joka rukoilee eli propheteeraa, ja pitää jotakin päänsä päällä, se häpäisee päänsä.
4 Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi*, hän häpäisee päänsä. [Profetoiminen ei ole tässä ennustamista vaan Hengen välittömästä vaikutuksesta syntyvää selväsanaista puhetta, vrt. 14:3.]

5 Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönnä, häpäisee päänsä, sillä se on aivan sama, kuin jos hänen päänsä olisi paljaaksi ajeltu.
5 Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee eli propheteeraa peittämättömällä päällä, se häpäisee päänsä; sillä se on niinkuin se ajeltu olis.
5 Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois.

6 Sillä jos vaimo ei verhoa päätään, leikkauttakoon hiuksensakin; mutta koska on häpeäksi vaimolle, että hän leikkauttaa tai ajattaa hiuksensa, niin verhotkoon itsensä.
6 Sillä ellei vaimo anna itsiänsä peittää, niin kerittäkään myös hänen hiuksensa; vaan että se on ruma, että vaimon pitäis keritty eli ajeltu oleman, niin peittäkään päänsä.
6 Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä.

7 Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia.
7 Mutta ei miehen pidä päätänsä peittämän, sillä hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia.
7 Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. [1. Moos. 1:26, 1. Moos. 5:1, 1. Moos. 9:6]

8 Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä;
8 Sillä ei mies ole vaimosta, mutta vaimo on miehestä.
8 Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, [1. Moos. 2:23; 1. Tim. 2:13]

9 eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten.
9 Ja ei mies ole luotu vaimon tähden, mutta vaimo on luotu miehen tähden.
9 eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia. [1. Moos. 2:18]

10 Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden.
10 Sentähden pitää vaimon pitämän voiman päänsä päällä enkelitten tähden;
10 Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa merkkiä enkeleiden takia.

11 Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä eikä miestä ilman vaimoa.
11 Muutoin ei ole mies paitsi vaimoa, eikä vaimo paitsi miestä, Herrassa,
11 Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista,

12 Sillä samoin kuin vaimo on alkuisin miehestä, samoin myös mies on vaimon kautta; mutta kaikki on Jumalasta.
12 Sillä niinkuin vaimo on miehestä, niin on myös mies vaimon kautta; mutta kaikki Jumalasta.
12 sillä niin kuin nainen on luotu miehestä, myös mies on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on saanut alkunsa Jumalasta. [Room. 11:36]

13 Päättäkää itse: sopiiko vaimon rukoilla Jumalaa pää peittämätönnä?
13 Tuomitkaat itse keskenänne: onko se kaunis, että vaimo avopäin Jumalaa rukoilee?
13 Päätelkää itse, onko naisen sopivaa rukoilla Jumalaa avopäin.

14 Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi;
14 Eikö luontokin sitä teille opeta, että se on miehelle häpiäksi, jos hänellä on pitkät hiukset?
14 Opettaahan jo luontokin teille, että pitkä tukka on miehelle häpeäksi

15 ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi? Sillä ovathan hiukset annetut hänelle hunnuksi.
15 Mutta vaimolle on se kunniaksi, että hänellä on pitkät hiukset; sillä hiukset ovat hänelle peitteeksi annetut.
15 mutta naiselle kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naiselle hunnuksi.

16 Mutta jos joku haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa eikä Jumalan seurakunnilla.
16 Mutta jos joku näkyy riitainen olevan, ei meillä eikä Jumalan seurakunnilla se tapa ole.
16 Jos joku kuitenkin väittää vastaan, niin sanon hänelle, ettei meillä ole sellaista tapaa eikä yleensäkään Jumalan seurakunnilla.

1.Korinttolaiskirje:
14:32 Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset;
14:33 sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa,
14:34 olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo.
14:35 Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa.
14:36 Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Vai ainoastaan teidänkö tykönne se on tullut?
14:37 Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky.
14:38 Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä.
14:39 Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta.
14:40 Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä.

1.Pietarin kirje:
3:1 Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin,
3:2 kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa.
3:3 Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista,
3:4 vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.
3:5 Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset;
3:6 niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää.
3:7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.

1.Timoteuksen kirje:
2:9 niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, 
2:10 vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi. 
2:11 Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; 
2:12 mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. 
2:13 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; 
2:14 eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. 
2:15 Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. 

Efesolaiskirje: 
5:22 Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; 
5:23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. 
5:24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. 
5:25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, 
5:26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, 
5:27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. 
5:28 Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. 
5:29 Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, 
5:30 sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. 
5:31 "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." 
5:32 Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. 
5:33 Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.
-
1.Mooseksen kirja:
2:15 Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. 
2:16 Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, 
2:17 mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." 
2:18 Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva." 
2:19 Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. 
2:20 Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut. 
2:21 Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. 
2:22 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. 
2:23 Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu." 
2:24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. >> Jakeen lisätiedot
2:25 Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa. 
-
 


 

Isänmaan asialla - ryhmä

Raamattu-siteeraus voi olla rikos, sanoo valtakunnan­syyttäjä!

2020-01-06 22:49:38

Kuvan mahdollinen sisältö: 5 henkilöä, hymyileviä ihmisiä, yleisö ja ulkoilma, possible text that says 'AUSTRALIA YESTERDAY YES AUSTRALIA TODAY GOD STILL SPEAKS'


Isänmaan asialla - ryhmä

Nämä ovat olleet viime vuosien isoimmat piikit kirkosta eroamisessa: ”Yleensä taustalla Päivi Räsänen”

2019-12-30 11:55:05

Nämä ovat olleet viime vuosien isoimmat piikit kirkosta eroamisessa: ”Yleensä taustalla Päivi Räsänen” 
Eilen klo 17:11 (muokattu eilen klo 19:20)
 Kaikkiaan 2000-luvulla kirkosta eronneita on 868 000.Päivi Räsänen on saanut monet ihmiset eroamaan kirkosta.Päivi Räsänen on saanut monet ihmiset eroamaan kirkosta.Päivi Räsänen on saanut monet ihmiset eroamaan kirkosta. IL-TVEnsi vuoden alussa kirkkoon kuuluu enää alle 69 prosenttia suomalaisista kuuluu kirkkoon, tiedottaa eroakirkosta.fi-palvelu. +2.Korinttolaiskirje:6:14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?6:15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?6:16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani."6:17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani6:18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias."+ Vuoden 2000 alussa vielä 85 prosenttia suomalaisista kuului kirkkoon. Pudotus on näin ollen 16 prosenttiyksikköä. Vertailun vuoksi vuosien 1980 ja 2000 välillä osuus väheni viisi prosenttiyksikköä. Kaikkiaan 2000-luvulla kirkosta eronneita on 868 000. Heistä eroakirkosta.fi-palvelua on käyttänyt 725 000. Kirkkoon liittyneitä tällä vuosituhannella on kaikkiaan ollut noin 260 000. Liittyminenkin on mahdollista sähköisesti, mutta kirkko ei ole julkaissut tilastoa liitykirkkoon.fi-sivun suosiosta. Isoimmat piikitEroakirkosta.fi-palvelun tiedottaja Jori Mäntysalo kertoo, että vuosina 2007–2019 kirkosta eroamisessa on ollut isoin yksittäinen piikki vuonna 2010. Myös muutamia muita, pienempiä piikkejä on ollut. – Yleensä piikin taustalla on ollut Päivi Räsänen, Mäntysalo sanoo. Vuonna 2010 ison piikin aiheutti Ajankohtaisen kakkosen niin sanottu homoilta, jossa yhtenä keskustelijana oli kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Ohjelmassa keskusteltiin homoseksuaalisen yhteiskunnallisista oikeuksista. Räsänen ei esiintynyt ohjelmassa kirkon edustajana. Mäntysalo sanoo, että tuolloin Räsänen aiheutti homovastaisiksi tulkituilla kommenteillaan noin 40 000 kirkosta eroamista. Räsänen puolusti omien sanojensa mukaan Raamatun mukaista avioliittomallia. Myös muita, pienempiä piikkejä on vuoden 2010 jälkeen ollut. Kaikkiaan 2000-luvulla kirkosta eronneita on 868 000. Kuvituskuva Kuopion tuomiokirkosta.Kaikkiaan 2000-luvulla kirkosta eronneita on 868 000. Kuvituskuva Kuopion tuomiokirkosta.Kaikkiaan 2000-luvulla kirkosta eronneita on 868 000. Kuvituskuva Kuopion tuomiokirkosta. KARI KAUPPINENVuonna 2011 piikin eroissa aiheutti puolestaan Kristillisen nuortenmedian Nuotan Älä alistu! -kampanja, jonka mukaan homo- ja biseksuaalisuudesta voi parantua kristinuskon avulla. Vuonna 2013 eropiikin aiheutti Mäntysalon mukaan silloin sisäministerinä toimineen Räsäsen puhe, jossa hän rohkaisi kuulijoitaan tottelemaan Jumalaa, vaikka samalla tulisi rikkoneeksi lakia. Sen sijaan vuoden 2014 eroamisten taustalla on todennäköisesti useita syitä: kyseiselle vuodelle ajoittuivat kirkollisvaalit, avioliittolain äänestys eduskunnassa sekä Päivi Räsäsen kommentointi mediassa. Kyseisenä vuonna Räsänen herätti huomiota muun muassa vastustamalla näkyvästi avioliitolain muutosta. Eroja aiheutti kyseisenä vuonna todennäköisesti myös Vantaan seurakunnan osallistuminen seksimessuille. Eroakirkosta.fi-palvelun toinen perustaja Petri Karisma kertoi Iltalehdelle viime vuonna, että pieni eroamispiikki koettiin myös vuonna 2016, kun silloinen arkkipiispa Kari Mäkinen kertoi kannattavansa samaa sukupuolta olevien vihkimistä. Räsänen kommentoi aihetta Iltalehden julkaistua jutun kirkosta eroamisen piikeistä. Hän muistuttaa, että kirkon oman kirkkojärjestyksen mukaan ”Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin,” ja ”kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.” – Väitän, että kirkosta eroavat ovat suurelta osin varsin heikosti sitoutuneita kirkon toimintaan ja pelastuksen sanomaan. Kun Raamatun opetuksia julkisesti nostetaan esiin, he havahtuvat ristiriitaan kirkon oppiperustan ja oman arvomaailmansa välillä. Osa taas on eronnut kirkosta siksi, että kirkon oma sitoutuminen Raamatun opetuksiin on höltynyt. En väistä omaa vastuutani kirkon rivijäsenenä kirkon tilasta, mutta mietin, mikä on kirkon johtajien vastuu kehityksestä? Onko Jumalan sanan opetuksia piiloteltu ja vaikeita kysymyksiä väistelty yleistä suosiota ja hyväksyntää tavoitellen? Räsänen kommentoi Iltalehdelle lähettämässään sähköpostissa. Syntyvyys vaikuttaaKirkon jäsenmäärän vähenemisen taustalla on myös alhainen syntyvyys. Kirkkoon kuuluvia kuolee nykyään vuosittain noin 15 000 enemmän kuin vauvoja kastetaan kirkon jäseniksi. Vielä vuonna 2013 luvut olivat suunnilleen tasoissa, ja vuosituhannen alussa kastettuja oli 7000 enemmän kuin kuolleita. Tänä vuonna kirkosta eroajia on noin 55 000, ja liittyjiä vastaavasti noin 16 000. – Kirkkoon kuuluu alle puolet suomalaisista noin vuonna 2032, arvioi eroakirkosta.fi-palvelun tiedottaja Jori Mäntysalo. Juttuun lisätty Räsäsen kommentti 29.12. kello 19.16. + Helsingin tuomiokirkon portailla otettiin historiallinen yhteiskuva– ”Me ollaan naimisissa!” 


Sodomiittikisapappi Leena Huovisen alkusanojen jälkeen luettiin niin sodomiittiarkkipiispa emeritus Kari Mäkisen kuin nykyisen sodomiittiarkkipiispa Tapio Luoman välittämät terveiset ja siunaukset tilaisuuteen osallistuneille aviopareille. - mies+mies ja nainen+nainen - aviopareille:


 


”Olette löytäneet rinnallenne kumppanin, jonka kanssa haluatte elämänne jakaa. Onnittelen teitä tapahtumaan osallistuvia aviopareja ja toivotan teille Jumalan siunausta ja hänen hyvää johdatustaan”,


 


sodomiittiarkkipiispa Luoman jättämässä viestissä luki. Sodomiittiarkkipiispa Tapio Luoma:MIKSI PIDÄTTE TOTUUTTA VÄÄRYYDEN VALLASSA?! Roomalaiskirje:1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. 


Hebrealaiskirje:13:4 Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee. Sodoma


 


2.Pietarin kirje: 2:6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.


 


Sodomiitti tarkoittaa kaikkea muuta kuin luonnollista avioseksiä.


 


1. Korinttolaiskirje 69 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, EIVÄT MIESTEN KANSSA MAKAAVAT MIEHET[Room. 13:13+]10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.11 Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. [Ap. t. 22:16; 1. Kor. 1:2; Tit. 3:5]


 


JEESUS: vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."


 


Juudaan kirje: 1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.


 


+


 


Arkkipiispa emerius Kari Mäkinen MTV uutiset 18.10.2010:Arkkipiispa: Homoseksuaalisuus ei ole minkäänlainen synti. Homoseksuaalisuus on osa ihmisen identiteettiä eikä se ole minkäänlainen synti eikä eheytystä vaativa asia, sanoo arkkipiispa. + Piispa Kaisamari Hintikka toivoo, että Suomessa kirkko mahdollisimman nopeasti päätyy vihkimään myös samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. + 31.10.2019 Piispa Teemu Laajasalo: ”Homoseksuaalisuus ei ole synti, sairaus tai häpeä, homojen syrjiminen on” – > Roomalaiskirje: Ihmisten syyllisyys: 1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, 1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. 
+ Paavi Franciscus: Jumala teki sinusta tällaisen ja rakastaa sinua sellaisena kuin olet, enkä minä välitä siitä, paavi Franciscus totesi yksityisessä keskustelussaan homomiehelle nimeltä Juan Carlos Cruz. + Matteuksen evankeliumi: JEEESUS:23:15 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette! + 2.Pietarin kirje:2:1 Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. + Tiituksen kirje:3:10 Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti,3:11 sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse itsensä tuominnut. + Ilmestyskirja:18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. +   


 

Isänmaan asialla - ryhmä

JEESUS! KÄÄNNÄ ISIEN SYDÄMET LASTEN PUOLEEN!

2019-12-14 11:07:57

 

JEESUS! KÄÄNNÄ ISIEN SYDÄMET LASTEN PUOLEEN SEURAAVAAN ISÄNPÄIVÄÄN MENNESSÄ: 8. marraskuuta 2020!

JEESUKSEN SIUNAAMAA ISÄNPÄIVÄÄ VIRALLISESTI LIPUN KERA KAIKILLE ISILLE LOPULTA SUOMESSAKIN SU 10.11.2019! 
Isänpäivä on nyt viimein virallinen liputuspäivä 2019! 
Isänpäivä sai ylennyksen liputushierarkiassa. 
Äitienpäivä vahvistettiin viralliseksi liputuspäiväksi 1947. 

Ja hän on kääntävä jälleen ISIEN sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän ISIENSÄ puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi! Malakia 4 

Isänpäivä on nyt virallinen liputuspäivä – Liputusasetusta muutettu vain kerran aiemmin - Isänpäivä sai ylennyksen liputushierarkiassa.
https://yle.fi/uutiset/3-10689419 

+ Vanhusten kruunu ovat lastenlapset, ja ISÄT ovat lasten kunnia. Sananlaskut 17

+ Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää. Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. 1 Korinttoliaskirje 11
Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle, naiselle, suuremman kunnian. 1 Korinttolaiskirje 12.
Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden. Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä eli Kristuksen. Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä eli miehensä, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois. Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä. Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä eikä miestä ilman vaimoa. 1 Korinttolaiskirje 11
Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu". 1 Mooseksen kirja 2

+ Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. 1 Pietarin kirje 3

+ Terveen opin mukainen elämä...ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. Mutta puhu sinä niitä, mitkä ovat terveelliseen oppiin soveliaat: Että vanhat olisivat raittiit, kunnialliset, siivolliset, lujat uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä; Vanhat vaimot myös käyttäisivät itsensä niin kuin pyhäin sopii, ei panetteliat, eikä juomarit, mutta hyvin opettavaiset: Että nuoret vaimot heiltä hyviä tapoja oppisivat, miehiänsä rakastaisivat, lapsensa rakkaina pitäisivät, Olisivat siviät, puhtaat, kotonansa pysyväiset, hyvät, miehillensä alamaiset, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. Tiitus 2

+ Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Efesolaiskirje 5

+ Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. 1 Timoteuksen kirje 2

+ On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumia? Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?" / 
Ja jos hurskas tuskalla vapaaksi tulee, kussa sitte jumalatoin ja syntinen näkyy? 1 Pietarin kirje 4

+ Ja hän on kääntävä jälleen ISIEN sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän ISIENSÄ puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Malakia 4

+ Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa. Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät.
Sanokaa hurskaasta, että hänen käy hyvin, sillä he saavat nauttia tekojensa hedelmiä.
Voi jumalatonta! Hänen käy pahoin, sillä hänen kättensä teot maksetaan hänelle. Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.
Herra asettuu käymään oikeutta, nousee kansoja tuomitsemaan.
Herra käy tuomiolle kansansa vanhinten ja sen päämiesten kanssa…Jesaja 3

+ ”Virallisten liputuspäivien arvostus edellyttää pidättyväistä linjaa niiden määrässä. Isänpäivän kohdalla virallistamisessa on kyse ainutlaatuisesta asetelmasta, jossa poistetaan symbolinen ero selkeään vastinpariin eli äitienpäivään nähden”, sisäministeri Mykkänen sanoo. Mykkänen osoitti twiittinsä Yleisradion Radio-Suomelle, jossa parhaillaan keskusteltiin aiheesta. Hän lupasi ”helpottaa tuskaanne”.

+ Isänpäivä 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A4np%C3%A4iv%C3%A4

+ Isänpäivän liputus virallistetaan asetuksella 
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410869/isanpaivan-liputus-virallistetaan-asetuksella

Äitienpäivä on virallinen liputuspäivä. Isänpäivän liputus taas on vakiintunut, kalenteriin merkitty liputuspäivä. Se ei ole tähän asti ollut niiden päivien joukossa, jotka on virallistettu asetuksella liputuksesta Suomen lipulla. - Äidit ja isät on nyt syytä asettaa samalle viivalle myös liputuspäivän aseman osalta. Selkein keino on lisätä isänpäivä asetuksella virallistettujen liputuspäivien joukkoon,
 toteaa sisäministeri Kai Mykkänen. Sisäministeriö on noudattanut pidättyväistä linjaa uusien liputuspäivien suhteen. Asetuksessa mainittuja virallisia liputuspäiviä on muutettu vain kerran, kun vuonna 1996 asetukseen päivitettiin uudet vaalipäivät. Isänpäivää koskevan muutoksen yhteydessä ei ole tarkoitus avata asetusta muilta osin. - Virallisten liputuspäivien arvostus edellyttää pidättyväistä linjaa niiden määrässä. Isänpäivän kohdalla virallistamisessa on kyse ainutlaatuisesta asetelmasta, jossa poistetaan symbolinen ero selkeään vastinpariin eli äitienpäivään nähden, ministeri Mykkänen sanoo. - Laajemmat muutokset esimerkiksi Helsingin yliopiston kalenteritoimikunnan vakiintuneiksi toteamien ja asetuksella virallistettujen liputuspäivien eron tarkastelussa tai liputuspäivien määrässä edellyttäisivät mielestäni joka tapauksessa laajapohjaista ja huolellista valmistelua. Tähän ei ole vaalikauden viimeisinä kuukausina edellytyksiä, Mykkänen lisää. Isänpäivän virallistaminen liputuspäivänä etenee siten, että sisäministeriö valmistelee ja vie valtioneuvoston päätettäväksi esityksen liputusasetuksen muuttamisesta. Sisäministeriö toivottaa lämpimästi hyvää isänpäivää kaikille. 
Lisätietoja: erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 513 1539 erityisasiantuntija Hanne Huvila, p. 0295 488 313 

+ Viralliset liputuspäivät 
https://intermin.fi/suomen-lippu/liputuspaivat

Viralliset liputuspäivät on määrätty Suomen lipulla liputtamisesta annetussa asetuksessa. Jokavuotisia virallisia liputuspäiviä on seitsemän. Lisäksi virallisia liputuspäiviä ovat vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa. Virallisina liputuspäivinä valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan. Viralliset liputuspäivät ovat: 28.2. Kalevalan päivä eli suomalaisen kulttuurin päivä 1.5. Vappu eli suomalaisen työn päivä toukokuun toinen sunnuntai eli äitienpäivä 4.6. puolustusvoimain lippujuhlan päivä eli Suomen marsalkka C.G.E. Mannerheimin syntymäpäivä kesäkuun 20. ja 26. päivän välinen lauantai eli juhannuspäivä, Suomen lipun päiväksi marraskuun toinen sunnuntai eli isänpäivä 6.12. itsenäisyyspäivä päivä, jolloin Suomessa toimitetaan valtiolliset vaalit, kunnallisvaalit, Euroopan parlamentin edustajien vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa. 


+ Räsänen tyrmäsi: Isänpäivästä ei tule virallista liputuspäivää Ministeri Päivi Räsänen tyrmäsi kansanedustajan esityksen.  
   https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2014121518928842

Ei syytä Sisäministeri Päivi Räsänen (kd) torjui esityksen. – Kun sekä äitienpäivänä että isänpäivänä liputetaan jo vakiintuneen käytännön mukaan yleisesti, sisäministeriö katsoo, ettei liputuksen osalta ole erityisiä syitä miesten yhteiskunnallisen tasa-arvon korostamiseen määräämällä myös isänpäivä viralliseksi liputuspäiväksi, Räsänen vastasi. Tossavainen on pettynyt ministerin vastaukseen. – Olen siitä harmissani ja pahoillani. Kyse on kuitenkin asiasta, jonka voisi helposti korjata, jos vain olisi tahtoa, hän sanoo Iltalehdelle. Tossavainen korostaa, ettei isänpäivän muuttaminen viralliseksi liputuspäiväksi olisi keneltäkään pois eikä maksaisi ekstraa. – Tämä on puhtaasti periaatteellinen kysymys. Siitä syystä en ymmärrä ministerin kantaa lainkaan, hän sanoo. Tossavaisen mielestä isät ovat ansainneet virallisen liputuspäivänsä siinä kuin äiditkin. – On hyvä ja pitkä perinne, että äideillä on virallinen liputuspäivä, mutta samalla lailla myös isät ovat arvostuksensa ansainneet. Yksi osa arvostuksesta on, että myös isänpäivä olisi virallinen liputuspäivä, kun tänä päivänä muutoinkin pyritään kaikessa tasa-arvoon, hän huomauttaa. Valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan virallisina liputuspäivinä. 

+ Isänpäivästä virallinen liputuspäivä 10.11.2017 KLO 13:31 UUTISET 
   https://www.kd.fi/2017/11/10/isanpaivasta-virallinen-liputuspaiva/ 

 


Isänmaan asialla - ryhmä

Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat!

2019-12-11 16:27:22

Suomen uusin 76. sodomiittihallitus...ja niitähän on ollut parisuhdelaki 28.9.2001 alkaen: 72. Katainen, 73. Stubb, 74. Sipilä, 75. Rinne...

Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa. 

Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät.

Sanokaa hurskaasta, että hänen käy hyvin, sillä he saavat nauttia tekojensa hedelmiä.

Voi jumalatonta! Hänen käy pahoin, sillä hänen kättensä teot maksetaan hänelle.

Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. 

Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.

Herra asettuu käymään oikeutta, nousee kansoja tuomitsemaan.

Herra käy tuomiolle kansansa vanhinten ja sen päämiesten kanssa…

 

Suomen hallitus
Pääministeri Sanna Marinin hallitus
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/ministerit

 

Pääministeri 10.12.2019 -

Marin, Sanna SDP Pirkanmaan vaalipiiri 19 087 Valitaan 
Liikenne- ja viestintäministeri 06.06.2019 – 10.12.2019

16.2.2016 puolesta homolaki

17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä


Valtiovarainministeri 10.12.2019 -

Kulmuni, Katri KESK Lapin vaalipiiri 8 418 Valitaan

Elinkeinoministeri 06.06.2019–10.12.2019

16.2.2016 puolesta homolaki

17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

 

Omistajaohjaus- ja eurooppaministeri10.12.2019 -

Tuppurainen, Tytti SDP Oulun vaalipiiri 9 398 Valitaan 
Eurooppaministeri 06.06.2019 – 10.12.2019

28.11.2014 homolain puolesta

12.12.2014 homolain puolesta

16.2.2016 puolesta homolaki

17.2.2017 POISSA avioliiton pitäminen miehen ja naisen välisenä

 

Ulkoministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 -

Haavisto, Pekka VIHR Helsingin vaalipiiri 20 159 Valitaan

28.11.2014 homolain puolesta

12.12.2014 homolain puolesta

16.2.2016 puolesta homolaki

17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

 

Kehitys- ja ulkomaankauppaministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 -

Skinnari, Ville SDP Hämeen vaalipiiri 8 323 Valitaan

16.2.2016 puolesta homolaki

17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

 

Oikeusministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 -

Henriksson, Anna-Maja RKP Vaasan vaalipiiri 14 481 Valitaan 10K/ 17.6.2019

(Tulevaisuusvaliokunta: ( Anna-Maja Henriksson (r) 2.5.2019 -> 5.6.2019 )

28.11.2014 homolain puolesta

12.12.2014 homolain puolesta

16.2.2016 puolesta homolaki

17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

 

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 -

Blomqvist, Thomas RKP Uudenmaan vaalipiiri 6 141 Valitaan

28.11.2014 homolain puolesta

12.12.2014 homolain puolesta

16.2.2016 POISSA homolaki

17.2.2017 POISSA avioliiton pitäminen miehen ja naisen välisenä

 

Sisäministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 -

Maria Ohisalo VIHR Helsingin vaalipiiri 11 797 Valitaan Uusi

Päivän iloinen uutinen, Liukkosen sanoin todella toivoisi, että "Suomessakin oivalletaan mahdollisimman pian, että tämä on asia, josta ei tarvitse sen enempää keskustella. Homoseksuaalisuus on samanlainen ihmisen ominaisuus kuin se, onko siniset tai ruskeat silmät tai onko oikea- tai vasenkätinen."

 

Suomalainen olympiauimari kaapista ulos - ”Vihdoin voin olla oma itseni”

Olympiatason uimari Ari-Pekka Liukkonen kertoi olevansa homoseksuaali Ylen suorassa Urheiluviikonloppu-ohjelmassa ja sitä ennen Ylen Urheilun haastattelussa tänään. Tasan viikon päästä 25 vuotta täyttävä Liukkonen on tiettävästi ensimmäinen suomalainen huippumiesurheilija, joka on tullut julkisesti ulos kaapista uransa aikana.

urheilu


Puolustusministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 -

Kaikkonen, Antti KESK Uudenmaan vaalipiiri 10 747 Valitaan

28.11.2014 homolain puolesta

12.12.2014 homolain puolesta

16.2.2016 POISSA homolaki

17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä


Elinkeinoministeri 10.12.2019 -

Lintilä, Mika KESK Vaasan vaalipiiri 6 003 Valitaan

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) 06.06.2019 – 10.12.2019

28.9.2001 vastaan parisuhdelaki

28.11.2014 homolakia vastaan

12.12.2014 homolakia vastaan

16.2.2016 puolesta homolaki

17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä


Kuntaministeri 10.12.2019 ---

Paatero, Sirpa SDP Kaakkois-Suomen vaalipiiri 7 859 Valitaan 
Kunta- ja omistajaohjausministeri 06.06.2019 - 29.11.2019

28.11.2014 homolain puolesta

12.12.2014 homolaki POISSA

16.2.2016 POISSA homolaki

17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

 

Opetusministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 -

Andersson, Li VAS Varsinais-Suomen vaalipiiri 24 404 Valitaan

16.2.2016 puolesta homolaki

17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

 

Tiede- ja kulttuuriministeri sijainen elokuusta 2019 - elokuu 2020

Kosonen, Hanna KESK Kaakkois-Suomen vaalipiiri 5 576 Valitaan

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk), sijainen elokuusta 2019 - elokuu 2020

( - Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hanna Kosonen (kesk)

16.2.2016 puolesta homolaki

17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

 

Maa- ja metsätalousministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 ---

Leppä, Jari KESK Kaakkois-Suomen vaalipiiri 7 462 Valitaan

28.9.2001 vastaan parisuhdelaki

28.11.2014 homolakia vastaan

12.12.2014 homolaki POISSA

16.2.2016 vastaan homolaki

17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä


Työministeri 10.12.2019 ---

Haatainen, Tuula SDP Helsingin vaalipiiri 10 871 Valitaan 
Eduskunnan 1.varapuhemies 7.6.2019 – 10.12.2019

28.9.2001 puolesta parisuhdelaki

16.2.2016 POISSA homolaki

17.2.2017 POISSA avioliiton pitäminen miehen ja naisen välisenä 

Liikenne- ja viestintäministeri 10.12.2019 –

Harakka, Timo SDP Uudenmaan vaalipiiri 5 470 Valitaan

Työministeri Timo Harakka (sd) 06.06.2019 – 10.12.2019

( Valtiovarainvaliokunta puheenjohtaja Timo Harakka (sd) 2.5.2019 -> 5.6.2019 )

16.2.2016 puolesta homolaki

17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä


Sosiaali- ja terveysministeri 2019-2021 06.06.2019 – 10.12.2019 ---

Pekonen, Aino-Kaisa VAS Hämeen vaalipiiri 6 872 Valitaan

( Eduskuntaryhmän puheenjohtaja 23.04.2015–06.06.2019 )

28.11.2014 homolain puolesta

12.12.2014 homolain puolesta

16.2.2016 puolesta homolaki

17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

 

Perhe- ja peruspalveluministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 ---

Kiuru, Krista SDP Satakunnan vaalipiiri 8 278 Valitaan

28.11.2014 homolain puolesta

12.12.2014 homolain puolesta

16.2.2016 POISSA homolaki

17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

 

Ympäristö- ja ilmastoministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 ---

Mikkonen, Krista VIHR Savo-Karjalan vaalipiiri 6 189 Valitaan

16.2.2016 puolesta homolaki

17.2.2017 POISSA avioliiton pitäminen miehen ja naisen välisenä

Roomalaiset 1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

 

 1.Johanneksen kirje:
5:16 Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava.
5:17 Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi.


Isänmaan asialla - ryhmä

Katsokaa, lukekaa ja ihmetelkää millainen Räsäsen ”puolustaja” Sebastian Tynkkynen on?

2019-12-07 20:39:01

Katsokaa, lukekaa ja ihmetelkää millainen Räsäsen ”puolustaja” Sebastian Tynkkynen on?

1.Pietarin kirje:
4:17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? 
18 Ja jos hurskas tuskalla vapaaksi tulee, kussa sitte jumalatoin ja syntinen näkyy? 
19 Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on. 

Robson Lindberg ja Sebastian Tynkkynen vierailivat Sensuroimaton Päivärinta -ohjelmassa. Katkaa loppuosa, missä Tynkkynen runttaa Päivi Räsäsen: 39:30

https://www.iltalehti.fi/iltv-paivarinta/a/31d4b5ae-b0a9-4546-a890-d4dbb6f0f73a 
+
Lyhytdokumentti helluntailaisuudesta ja homoseksuaalisuuden hinnasta

https://www.youtube.com/watch?v=8NBRWPAg8o8 
+
Sebastian Tynkkynen erotettiin Oulun helluntaiseurakunnasta, koska hän haluaa naimisiin miehen kanssa – Professori: “Ihmisoikeusnäkökulmasta voitaisiin katsoa syrjinnäksi”

https://yle.fi/uutiset/3-10520566

+
Sebastian Tynkkynen esittelee miesystävänsä Tom of Finland -henkisessä yhteiskuvassa

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005616847.html

+
Onko sananvapaus uhattuna? AlfaStudio 
Aiheesta keskustelemassa kansanedustajat Sebastian Tynkkynen (ps.), Jukka Kopra (kok.) ja Päivi Räsänen (kd.).

https://www.permanto.fi/fi/player/vod?assetId=37164507

+

 


Isänmaan asialla - ryhmä

Herra asettuu käymään oikeutta!

2019-12-06 23:07:41

Roomalaiset 1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa. Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät.
Sanokaa hurskaasta, että hänen käy hyvin, sillä he saavat nauttia tekojensa hedelmiä.
Voi jumalatonta! Hänen käy pahoin, sillä hänen kättensä teot maksetaan hänelle.
Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.
Herra asettuu käymään oikeutta, nousee kansoja tuomitsemaan.
Herra käy tuomiolle kansansa vanhinten ja sen päämiesten kanssa…

Suomen toimitusministeriö:
https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/suomen-eduskunta-2019-2023-eduskuntaryhm%C3%A4t-jonka-hallitus-on-iankaikkinen-hallit/2408027405924082/

Antti Rinne ex-Pääministeri
Rinne, Antti SDP Uudenmaan vaalipiiri 12 086 Valitaan 10K/ FB 17.6.2019
Pääministeri Antti Rinne (sd) 06.06.2019– 
( 24.4.2019 - 7.6.2019 Eduskunnan puhemies )
16.2.2016 puolesta homolaki 
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

Kulmuni, Katri KESK Lapin vaalipiiri 8 418 Valitaan 
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk) 06.06.2019– 
16.2.2016 puolesta homolaki 
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

Eurooppaministeri 06.06.2019– 
Tuppurainen, Tytti SDP Oulun vaalipiiri 9 398 Valitaan 
28.11.2014 homolain puolesta 
12.12.2014 homolain puolesta 
16.2.2016 puolesta homolaki 
17.2.2017 POISSA avioliiton pitäminen miehen ja naisen välisenä

Ulkoministeri 06.06.2019– 
Haavisto, Pekka VIHR Helsingin vaalipiiri 20 159 Valitaan 
28.11.2014 homolain puolesta 
12.12.2014 homolain puolesta 
16.2.2016 puolesta homolaki 
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

Kehitys- ja ulkomaankauppaministeri 06.06.2019– 
Skinnari, Ville SDP Hämeen vaalipiiri 8 323 Valitaan 
16.2.2016 puolesta homolaki 
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

Anna-Maja Henriksson Oikeusministeri
Henriksson, Anna-Maja RKP Vaasan vaalipiiri 14 481 Valitaan 10K/ 17.6.2019
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) 06.06.2019– 
(Tulevaisuusvaliokunta: ( Anna-Maja Henriksson (r) 2.5.2019 -> 5.6.2019 )
28.11.2014 homolain puolesta 
12.12.2014 homolain puolesta 
16.2.2016 puolesta homolaki 
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri 06.06.2019– 
Blomqvist, Thomas RKP Uudenmaan vaalipiiri 6 141 Valitaan 
28.11.2014 homolain puolesta 
12.12.2014 homolain puolesta 
16.2.2016 POISSA homolaki 
17.2.2017 POISSA avioliiton pitäminen miehen ja naisen välisenä

Sisäministeri
Maria Ohisalo
Päivän iloinen uutinen, Liukkosen sanoin todella toivoisi, että "Suomessakin oivalletaan mahdollisimman pian, että tämä on asia, josta ei tarvitse sen enempää keskustella. Homoseksuaalisuus on samanlainen ihmisen ominaisuus kuin se, onko siniset tai ruskeat silmät tai onko oikea- tai vasenkätinen."

Suomalainen olympiauimari kaapista ulos - ”Vihdoin voin olla oma itseni”
Olympiatason uimari Ari-Pekka Liukkonen kertoi olevansa homoseksuaali Ylen suorassa Urheiluviikonloppu-ohjelmassa ja sitä ennen Ylen Urheilun haastattelussa tänään. Tasan viikon päästä 25 vuotta täyttävä Liukkonen on tiettävästi ensimmäinen suomalainen huippumiesurheilija, joka on tullut julkisesti ulos kaapista uransa aikana.
urheilu

Kaikkonen, Antti KESK Uudenmaan vaalipiiri 10 747 Valitaan 
Puolustusministeri 06.06.2019– 
28.11.2014 homolain puolesta 
12.12.2014 homolain puolesta 
16.2.2016 POISSA homolaki 
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

Lintilä, Mika KESK Vaasan vaalipiiri 6 003 Valitaan 
Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) 06.06.2019– 
28.9.2001 vastaan parisuhdelaki 
28.11.2014 homolakia vastaan 
12.12.2014 homolakia vastaan 
16.2.2016 puolesta homolaki 
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

Ex-kunta- ja omistajaohjausministeri 06.06.2019 - 29.11.2019
Paatero, Sirpa SDP Kaakkois-Suomen vaalipiiri 7 859 Valitaan 
28.11.2014 homolain puolesta 
12.12.2014 homolaki POISSA 
16.2.2016 POISSA homolaki 
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

Opetusministeri 06.06.2019– 
Andersson, Li VAS Varsinais-Suomen vaalipiiri 24 404 Valitaan 
16.2.2016 puolesta homolaki 
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

Tiede- ja kulttuuriministeri 
Kosonen, Hanna KESK Kaakkois-Suomen vaalipiiri 5 576 Valitaan 
Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk), sijainen elokuusta 2019 - elokuu 2012 
( - Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hanna Kosonen (kesk) 
16.2.2016 puolesta homolaki 
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

Leppä, Jari KESK Kaakkois-Suomen vaalipiiri 7 462 Valitaan 
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) 06.06.2019– 
28.9.2001 vastaan parisuhdelaki 
28.11.2014 homolakia vastaan 
12.12.2014 homolaki POISSA 
16.2.2016 vastaan homolaki 
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

Liikenne- ja viestintäministeri 06.06.2019– 
Marin, Sanna SDP Pirkanmaan vaalipiiri 19 087 Valitaan 
16.2.2016 puolesta homolaki 
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

Harakka, Timo SDP Uudenmaan vaalipiiri 5 470 Valitaan
Työministeri Timo Harakka (sd) 06.06.2019– 
( Valtiovarainvaliokunta puheenjohtaja Timo Harakka (sd) 2.5.2019 -> 5.6.2019 )
16.2.2016 puolesta homolaki
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

Pekonen, Aino-Kaisa VAS Hämeen vaalipiiri 6 872 Valitaan 
Sosiaali- ja terveysministeri 2019-2021 Aino-Kaisa Pekonen (vas) 06.06.2019– 
( Eduskuntaryhmän puheenjohtaja 23.04.2015–06.06.2019 )
28.11.2014 homolain puolesta 
12.12.2014 homolain puolesta 
16.2.2016 puolesta homolaki 
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

Perhe- ja peruspalveluministeri 06.06.2019– 
Kiuru, Krista SDP Satakunnan vaalipiiri 8 278 Valitaan
28.11.2014 homolain puolesta 
12.12.2014 homolain puolesta 
16.2.2016 POISSA homolaki 
17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

Ympäristö- ja ilmastoministeri 06.06.2019– 
Mikkonen, Krista VIHR Savo-Karjalan vaalipiiri 6 189 Valitaan 
16.2.2016 puolesta homolaki 
17.2.2017 POISSA avioliiton pitäminen miehen ja naisen välisenä


Isänmaan asialla - ryhmä

Julkilausuman liki 900 allekirjoittajaa: Sananvapaus, Raamattu ja Räsänen

2019-12-05 08:19:54

 

Kristillisiltä vaikuttajilta kannanotto Räsäsen puolesta: ”Kaikki muut paitsi kristityn mielipiteet sallittuja”
Julkilausuman liki 900 allekirjoittajan joukossa on myös yhteisöjä.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006311044.html?share=7dca2add0304f3879c49a6b462eba426&fbclid=IwAR1A_xahZiV-bbTTWS7FtMBDJMNGIpZR54ExzkIFH_iBcixBeicvLrIsY6M

+

Klikkaa, niin näet allekirjoittajat!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10156964249503262

+

Sananvapaus, Raamattu ja Räsänen

Klikkaa, niin näet allekirjoittajat!

https://docs.google.com/document/d/1QDjSVFwdm8W6w39kVPFmy8Z6lCTfSQNzZVB_bhHY59s/mobilebasic?fbclid=IwAR1XiI-6RuOLz2EEzZnVAgSWScEzWqOWevWLkjIs_zZ7Q1GDW1kdn5kX5JQ 

Me allekirjoittaneet haluamme julkisesti tukea Päivi Räsästä häneen kohdistuneen poliisitutkinnan ja syyteharkinnan vuoksi. Kyse on ennen kaikkea sananvapaudesta ja meille elintärkeästä kirjasta, Raamatusta. Tiedämme, että jokainen suomalainen ei näe Raamattua tärkeänä ja suuri osa ei tunne sitä lainkaan. Meille seurakunnissa se on kuitenkin elämämme perusta. Päivi kuuluu tähän joukkoon. Me kuulumme eri kirkkokuntiin mutta siitä huolimatta olemme samaa perhettä.

Twiitissään Päivi julkaisi kuvan valituista Raamatun jakeista. Jos se ei ole sallittua, se tarkoittaa, että Suomessa Raamattu on tästedes kielletty kirja. Vastaavaa asennoitumista Raamattua kohtaan löytyy mm. Pohjois-Koreasta ja Kiinasta, ja se kertoo hyvin paljon näiden yhteiskuntien sananvapaudesta. Hyvin pitkään on Suomessa ollut sallittua puhua kristityistä pahaa julkisesti. Se on helppoa, koska useimmat kristityt antavat asian olla. Kristityt antavat anteeksi, eivätkä tee numeroa siitä, että heitä kohdellaan väärin.

Viimeisten vuosien aikana on ollut sallittua hyvinkin kovin sanoin arvostella ja mustamaalata uskovia, kun toisaalta vaaditaan suvaitsevaisuutta kaikkia kohtaan. Suvaitsevaisuuskeskustelussa vain äänekkäimmät kuullaan, eivätkä kristityt ole kuuluneet siihen joukkoon. Tuntuu usein siltä, että kaikki muut mielipiteet ovat sallittuja paitsi kristityn mielipiteet. Siksi monet ovatkin hiljaa.

Päivi Räsänen ei ole ollut hiljaa. Hän on rohkeasti seissyt niiden asioiden puolesta, jotka ovat hänelle ja kaikille Raamattuun uskoville tärkeitä. Hän ei ole vaatinut, että kaikkien on uskottava samoin, mutta eikö hänellä ja meillä ole enää oikeutta sanoa mielipidettä? Päivi ei ole yllyttänyt ketään vihatekoihin tai muuhun vastaavaan, hän on vain tuonut esiin Raamatun sanoman. Eikä niinkään heitä varten, jotka eivät Raamattuun usko, vaan sille kirkolle, johon hän itse kuuluu.

Open Doors -järjestö, joka tutkii kristittyjen maailmanlaajuista tilannetta, on jo kauan raportoinut, että kyseessä on maailman vainotuin ryhmä. Tätä ei kuitenkaan huomioida Suomessa, sillä täällähän sitä ongelmaa ei ole. Vai onko? Jos kristitty kansanedustaja joutuu viranomaistutkinnan kohteeksi siitä, että on julkaissut tekstiä Raamattuun perustuen, olemme erittäin kaukana siitä Suomesta, joka taisteli itsensä vapaaksi vain vähän yli 100 vuotta sitten.

Me allekirjoittaneet olemme johtajia ja vaikuttajia kristillisissä seurakunnissa ja järjestöissä. Olemme osa kristillisyyden monimuotoisuutta, joten uskomme, että myös meidän äänemme saa kuulua. Suomessa on paljon uskovia, niitä, jotka uskovat Raamatun olevan Jumalan Sana. Me elämme luottaen Raamatun lupauksiin ja Raamatussa itsestään ilmoittavaan Jumalaan. Hän on meille rakastava Isä, Veli ja Auttaja. Hän on kanssamme joka hetki. Hän on tie, totuus ja elämä. Me emme tule luopumaan Raamatusta; me tulemme aina tukemaan toisiamme.

Mutta sananvapaudesta Suomessa päättää koko kansa. Me allekirjoittaneet toivomme, että kansa nousee rohkeasti puhumaan sen puolesta.

+


Isänmaan asialla - ryhmä

Helsingin Sanomien häikäilemätön toiminta kärjistyy!

2019-12-03 09:42:57

 


Julkilausuma: Sananvapaus, Raamattu ja Räsänen

Me allekirjoittaneet haluamme julkisesti tukea Päivi Räsästä häneen kohdistuneen poliisitutkinnan ja syyteharkinnan vuoksi. Kyse on ennen kaikkea sananvapaudesta ja meille elintärkeästä kirjasta, Raamatusta. Tiedämme, että jokainen suomalainen ei näe Raamattua tärkeänä ja suuri osa ei tunne sitä lainkaan. Meille seurakunnissa se on kuitenkin elämämme perusta. Päivi kuuluu tähän joukkoon. Me kuulumme eri kirkkokuntiin mutta siitä huolimatta olemme samaa perhettä.

https://docs.google.com/document/d/1QDjSVFwdm8W6w39kVPFmy8Z6lCTfSQNzZVB_bhHY59s/mobilebasic?fbclid=IwAR3rCljEynk-Z0yAANzmfc0Pe-Pfq19uKLcj6uZnp8X_BwgH1gY99PlqskQ

+
Helsingin Sanomien häikäilemätön toiminta kärjistyy: Räsänen syypää jopa toimittajan väärinkäsityksiin - Sodomasta ja Gomorrasta ei pelastunut kuin kolme henkilöä eli hengellisesti kuolleet sodomiitit saivat lopulta ihan fyysisenkin kuoleman, joten turha meidän on väitellä Jumalan tuomioita vastaan. JEESUS: piskuinen lauma pelastuu tulevina päivinä. 

2.Pietarin kirje: 3:7 Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.

Loot ei lähtenyt tappamaan sodomiitteja, vaan jätti homman Kaikkivaltiaalle, joten jätetään mekin! 

1 Mooses 19 Sodoman pahuus

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Moos.+19%3A1&rnd=1575328882202

+

2.Pietarin kirje:

2:6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.

 

Juudaan kirje:

1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

 

2.Pietarin kirje:

2:5 Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle.

+

Helsingin Sanomien häikäilemätön toiminta kärjistyy: Räsänen syypää jopa toimittajan väärinkäsityksiin

 

https://timoeskola.wordpress.com/2019/12/02/helsingin-sanomien-haikailematon-toiminta-karjistyy-rasanen-syypaa-jopa-toimittajan-vaarinkasityksiin/?fbclid=IwAR33ZwDzAZACGjHt6yCaZ2hzijw9Rl4vrQYPyzvwqUV2025NGaF5KphzEeQ
+

Päivi Räsäsen kannattaisi puhua homoista ja kuolemasta niin, että maallikkokin ymmärtää

Raamattua siteerataan kuin se olisi joku sisäpiirijuttu, kirjoittaa kolumnissaan Maria Manner.

Sunnuntai | Viikon lopuksi

Julkaistu: 1.12. 2:00 , Päivitetty: 1.12. 6:17

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000006326003.html

+

 


Isänmaan asialla - ryhmäJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…