Lappeenrannan kaupungin jätevesiä EI saa purkaa Saimaaseen.

Ota yhteyttä adressin tekijään

KHO ei vielä ole antanut päätöstä LPR kaupungin valituslupaan.

2021-05-09 08:45:44

KHO:n päätöstä vielä odotellaan. Kielteisenä se ohjaisi jätevedet puhtaille Suur-Saimaan selkävesille Saimaan norpan kotiin ja meidän monen suomalaisen virkistysveteen ( jätevedet koostuvat ison 72 000 asukkaan Lappeenrannan kaupungin, Taipalsaaren, Lemin, Joutsenon, monen teollisuusyrityksen ja jätteenkäsittelylaitoksen, lietekaivojen... jne "puhdistetuista" riskialttiista jätevesistä ). Nykyiseen paikkaan purettuna ja luvatuilla päästöillä se ei pilaisi ko. vesistön tilaa vaan päinvastoin auttaisi ja olisi samanlaatuista, kuin nyt siihen johdettava Saimaan kanavan vesi. Suur-Saimaan vesistö on karu ja herkkä ekologialtaan, emme edes tiedä miten vesistö tulisi reagoimaan, kun sitä on kuormitettu jo vuosikymmenet selluvesillä, mutta se on selvinnyt tähän asti.  Jos vedotaan siihen, että Savonlinna laskee myös vetensä Saimaaseen, siellä on paljon vähemmän asukkaita, eikä vesistöä kuormiteta sellujätevesillä. Parikkalan uusi membraanipuhdistamo ei ole toiminut, niinkuin sen on odotettu toimivan, tekniikka ei aina toimi niin kun sen pitäisi ja niin voi käydä myös Saimaalla. Riski ja lasku olisivat isot. 

Toivon, että voisimme tarvittaessa luovuttaa tämän adressin yhdessä kaikkien muidenkin asiasta huolta kantavien kanssa Lappeenrannan kuntapäättäjille myös. Minua on mollattu niin paljon, että tarvitsen muiden tukea siinä asiassa. 

Kiitos, jos jaksoit lukea. 


Liisa Lampilahti

KHO ei vielä ole antanut päätöstä

2021-01-16 02:34:59

KHO:n päätöstä valituslupaan ilmeisesti odoteltiin loppuvuodesta marras-joulukuussa, mutta sitä ei vielä ole uusimpiin päätöksiin kirjattu. Kielteinen päätös ohjaisi jätevedet kauniiseen ja vielä puhtaaseen eteläiseen Suur-Saimaaseen, mutta senkin jälkeen voimme vielä valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen, koska he eivät ole käsitelleet asiaa sellaisena, missä  Suur-Saimaa on  purkuvesistö, etenkään sen puhtaimmat osat Natura-alueineen. KHO ei myöskään voi antaa lopullista  päätöstä siitä, että purkuvesistö olisi Suur-Saimaa heille tehdyssä valituslupa käsittelyssä. Kiitos kaikille allekirjoittaneille ja kommentoineille. Ei anneta periksi näin tärkeässä asiassa ja näin arvokkaan kansallisaarteemme vuoksi. Voimia kaikille. 


Liisa Lampilahti

Hienoja kommentteja!

2020-10-11 09:22:32

" Ne, jotka eivät tunne historiaa, ovat tuomittuja toistamaan sitä"-  sydän sinne!


Liisa Lampilahti

Vastaus erääseen kommenttiin

2020-10-02 13:42:28

Haapajärven ennallistaminen vaikeutui aikoinaan sateisen kesän vuoksi. Kun katsoo karttaa ja ilmakuvia, voi huomata, että Rakkolanjokea ja Haapajärveä ympäröivat pellot. On tärkeää, ettei kuormitusta tule jatkossa niiltäkään. Lannoitettujen  peltojen valumavedet sisältävät moninkertaisesti ravinteita hyvin puhdistettuihin jätevesiin verrattuna. Järvi ei palaudu yhtäkkiä. Aikoinaan  70-luvulla pilattiin kaunis osa läntistä Pien-Saimaata muutaman tuhannen asukkaan  jätevesillä (varsinaista puhdistamoa ei ollut)(lapsuuden mökkirantani). Vesi oli kirkasta ja puhdasta ennen tuota. Järvi ei ole kunnolla vieläkään  palautunut, mutta ilmeisesti vedenlaatu ei ole huonontunutkaan. Puhdistuminen vaatii aikaa. Tuossa osassa Pien-Saimaata ei ole juurikaan virtauksia ja sekin on varmasti hidastanut elpymistä. Myös Rakkolanjoki ja Haapajärvi tarvitsevat virtaavan puhtaamman veden (hyvin puhdistettu jätevesi on edellytys sille, laitetaan rahat kertaalleen tuohon kaikkeen,kun koronan yms. vuoksi rahatilanne kunnissa ja kaupungeissa tulevaisuudessa edelleen niukkenee). Tuon hitaan elpymisen vuoksi on juurikin järjetöntä pilata taas uusi arvokas vesistö, eteläinen Suur-Saimaa. Iloitaan, että meillä on jossain vielä puhdasta vettä. 


Liisa Lampilahti

Tärkeä päivitys 5.9.2020

2020-09-05 08:29:56

Päivitystä 5.9.2020. Samaa vesistöä on uhkaamassa myös kaivosjätevedet. TUKES antanut 3.9.2020 päätöksellään malminetsintä varausluvan vesistön äärelle n. 22000 hehtaarin alueelle, Nyt on erityisen tärkeää suojella herkkää vesistöä kaikelta sen tilaa heikentävältä kuormitukselta. 

Suomen luonnon ja Saimaan puolesta. Kerrotaan, että Saimaa ei ole jätevesiviemäri vaan ainutlaatuinen luontokohde (myös Etelä-Karjalassa), jota on suojeltava. Puhtaat sisävesijärvetkin muuten pian historiaa. Ennaltaehkäisy on halvinta luonnosuojelua, 

Liisa


Liisa Lampilahti

Suomen luonnon päivänä(elokuun viimeinen lauantai)

2020-08-29 09:34:41

Lämpimät kiitokset adressin allekirjoittaneille. Allekirjoituksia on kertynyt jo yli 2000 kpl.Joidenkin allekirjoituksia en ole voinut vahvistaa (vahvistuksen voi tehdä joko allekirjoittaja tai adressin tekijä), ja jos epäilet, että allekirjoituksesi ei ole adressissa, laita se uudelleen. Kahteen kertaan allekirjoitusta ei voi laittaa, kuin siinä tapauksessa, että ensimmäinen on epäonnistunut. 

KHO ei vielä ole antanut päätöstä kaupungin valituslupaan, kielteinen päätös ohjaisi jätevesiä Saimaaseen, mutta Saimaaseenkaan jätevesiä ei voi laittaa ilman uusia YVA selvityksiä ja valitusmenettely on samanlainen kuin Rakkolanjoki vaihtoehdossa. KHO päätös ei siihen voi vaikuttaa.Meillä on mahdollisuus kertoa mielipiteemme. 

Hyvää Suomen luonnon päivää! Pidetään arvokkaimmasta asiastamme hyvää huolta.

terveisin

Liisa


Liisa Lampilahti

Hyvää kesää kaikille!

2020-07-04 07:18:02

Adressissa on nyt yli 1700 allekirjoitusta, mahtavaa!Kiitos kaikille allekirjoittaneille. Olen laittanut adressin saatteineen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Takaisin ei ole laitettu. Kerroin, että Korkeimman hallinto-oikeuden kielteinen päätös valituslupaan tulee vahvasti ohjaamaan Lappeenrannan kaupungin jätevedet puhtaaseen ja arvokkaaseen virkistysvesistöömme. Kerroin myös mielipiteeni paremmalle vaihtoehdolle ja laitoin lisää faktatietoa jätevesien haitallisuudesta Suur-Saimaan puhtaille vesille. KHO ei ole vielä antanut päätöstä kaupungin valituslupaan. Jätevesien purkaminen Saimaaseen tulee myös vaatimaan ympäristöluvan ja myös siinä vaiheessa voidaan/voimme ihan lainmukaisesti valittaa asiasta. Aurinkoista ja sopivan sateista, ihanaa Suomen kesää kaikille! terveisin Liisa


Liisa Lampilahti

Kaunista Helatorstaita!

2020-05-21 14:46:08

Lämmin kiitos jo aiemmin adressin allekirjoittaneille sekä  uusille Saimaan puolustajille. Adressi meni Etelä-Karjalan liiton kuulemiseen ja huomioitiin myös Yle Lappeenranta.fi uutistekstissä. Adressia voi edelleen allekirjoittaa ja jakaa. Seuraavaksi aion tiedustella Korkeimman hallinto-oikeuden sihteeriltä, voiko adressin laittaa heille tiedoksi siitä, mitä mieltä ihmiset ovat jätevesien purkamisesta Saimaasen. Olen saanut toivetta ja myönteistä suhtautumista asiaan. Aiemmin olen luullut, ettei adressin toimittaminen  korkeimpaan oikeusasteeseen olisi mahdollista. Korkein hallinto-oikeus ei vielä ole antanut päätöstä Lappeenrannan Energian laatimaan valituslupahakemukseen. Valituslupahakemushan on laadittu kesäkuussa 2019 Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen, jonka seurauksena puhdistettuja jätevesiä ei voi jatkossa purkaa Rakkolanjokeen, minne ne aiemmin ja tälläkin hetkellä menevät. Valitusluvassa vedotaan mm. siihen, että  fosforin määrää jätevesissä on Vaasan hallintp-oikeuden päätöksen jälkeen tiukennettu tuntuvasti aiemmasta. Rakkolanjoki kärsii myös ravinteista, joita tulee maa-ja metsätaloudesta. Virtaava puhtaampi puhdistettu jätevesi olisi elinehto, sille että joki voisi tulevaisuudessa paremmin. Jos puhtaampia jätevesiä ei enää päästettäisi jokeen virtaus tyrehtyisi ja joelle se olisi sen tilaa huonontava asia. Jokea on elvytetty aiemmin samanlaatuisella vedellä Saimaan kanavasta ja saatiin hyviä tuloksia. Saimaan vedenlaatu on erinomainen ja jätevedet heikentäisivät puhtaan vesistön tilaa, se miten paljon ei varmaan tiedä kukaan. 

Toivon, että edelleen saisin allekirjoittajia. Rakkolanjoen tilalle purkuvedeksi tulisi  siis erinomaisessa tilassa oleva Suur-Saimaan puhdas virkistysvesistö ja Saimaan norpan kotivesi, ellei Korkein hallinto-oikeus päätä asiaa Saimaalle suotuisasti ja tai keksitä jotain muuta järkevää. 

Meillä on vielä toivoa. 

Terveisin, hyvää kevättä ja kesää!

Liisa 


Liisa Lampilahti

Etelä-Karjalan liiton kuuleminen jäteveden purkupaikoista tulossa

2020-04-19 07:54:15

Hei,

Lämmin kiitos adressin allekirjoittaneille!Nimiä on nyt 1117 eli tuhannen raja on ylitetty. Lisää allekirjoituksia kuitenkin toivon saatavan.Laitan adressin uudelleen Etelä-Karjalan liiton kuulemiseen, nyt erityisesti purkupaikoista halutaan mielipiteitä. Ulostepitoinen jätevesi on vaikeasti hallittavissa oleva riski laaja-alaisessa virkistysvesistössä. Vaikka tämän päivän pandemia viruksen (SARS-CoV-2 eli korona-viruksen) ei ole vielä todettu aiheuttaneen jäteveden kautta infektioita jätevesien kanssa työtätekeville, jotka tietenkin on ohjattu muiden ulosteperäisten tautiriskien vuoksi suojautumaan asianmukaisesti, on hyvä huomioida, että nämä koronavirukset aiheuttavat myös suolistoinfektioita. 

Pysytään terveinä. Pidetään huolta kanssaihmisistä ja luonnosta, erityisesti upeista puhtaista järvistämme.

Liisa


Liisa Lampilahti

Lämmin kiitos adressin allekirjoittajille ja jakajille. Lisää nimiä tarvitaan, että vakuuttaisimme päättäjät.

2020-03-24 08:32:10

Hei,

Lämmin kiitos Saimaan suojeluadressin allekirjoittaneille ja jakajille. Allekirjoituksia on nyt 1025. Korkein hallinto-oikeus ei vielä ole antanut päätöstä valitusluvasta. Meillä on aikaa vielä. Lisää nimiä kuitenkin tarvitsemme, että vakuuttaisimme paikalliset päättäjät. Kiitos, että sain keskustella aiemmin muutama vuosi sitten vastaavanlaisen adressin laatineen henkilön kanssa. Itsekin silloin allekirjoitin paperisen adressin, joka laatijan mukaan  keräsi muutamassa päivässä lähes tuhat nimeä. Kiitokset heille silloisesta työstä, joka tuotti tulosta. Asia on aivan sama tänäkin päivänä. Jakakaa vain adressia ja kertokaa ystäville. Lupaan toimittaa adressin päättäjille. Olen iloinen, että olen löytänyt tukihenkilöitä.

Pysytään terveinä. Arvostetaan näitä hienoja asioita, kuten puhdasta Saimaata, joita ei rahalla saa takaisin, jos ne menetämme. 

Terveisin

Liisa 


Liisa LampilahtiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…