Vetoomus Arrakosken voimalan lopettamiseksi

Ota yhteyttä adressin tekijään

KHO piti aiemmat ratkaist voimassa - kalatie ja ohijuoksutus Arrakoskeen!

2015-09-24 14:00:02

Pahoittelen skandimerkkien puuttumista siella missa kirjoitan. Parempi kuitenkin toimia heti.

KHO on 24.9.2015 julkaissut ratkaisunsa, jonka mukaan Vaasan HaO:n aiempi paatos Arrakosken voimalaitoksen toimiluvasta pysyy voimassa. KHO jatti osan valituksesta huomiotta ja hylkasi loput. Nain voimalan omistajan on rakennettava kalatie ja juoksutettava  jatkuvasti 0,35 M3 vetta vanhaan koskiuomaan.

Voimme odottaa ajanpeluun jatkuvan, mutta ei loputtomiin. Viime kadessa vaihtoehdot ovat KHO:n ratkaisun noudattaminen tai voimalan lopettaminen kannattamattomana. Jalkimmaisessa tapauksessa vetoomuksen alkuperainen tarkoitus toteutuisi. Nyt syntynyt ratkaisu puolestaan tyydyttaa kaikkia kalataloudesta vastaavia yhteisoja, Arrakosken kylayhdistysta ja useimpia vesireitin varren asukkaita. Taimenta saamme varmaan odottaa vuosikaudet, ja reitille on julistettava tuntuvia kalastusrajoituksia kun soraikkojen kunnostus ym. on tehty. Mutta kannatti taistella. Kaunis kiitos kaikille adressin allekirjoittajille!

 

 

 


Markku Pietinen

Arrakoski: ratkaisu KHO:n käsissä

2014-07-11 18:50:54

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 10.6.2014 on määräajan umpeutuessa 10.7. poikinut tiettävästi kolme valitusta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen: toimiluvan hakijan Sami Oksasen, Arrakosken kyläyhdistyksen ja yhden yksityishenkilön.

Kyläyhdistys on toistanut aikaisemmat vaatimuksensa ohivirtauksen kasvattamisesta 0,5 kuutiometriin sekunnissa, hyväksyen nyt alhaisemman 0,35 kuutiometrin virtauksen matkailukauden ulkopuolella 16.09.-14.05 välisenä aikana. Lisäksi yhdistys vaatii täsmällisempää juoksutussääntöä, jossa rajattaisiin myös voimalan alapuolisen Alajärven korkeuden vuorokausimuutos, toimiluvan määräaikaisuutta sekä voimalapadon kaiteiden saattamista voimassa olevien turvanormien mukaisiksi.

Määräaikaisuudesta: 1960-luvulla tehtyä suurta virhettä, Arrakosken voimalan rakentamista, ei nytkään voitaisi yrittää korjata, ellei alkuperäinen toimilupa olisi säädetty määräajaksi! Uuden toimiluvan sana "toistaiseksi" merkitsisi takapakkia aikana, jolloin ympäristö- ja luontoarvot saavat aivan toisen ja yhä kasvavan painoarvon verrattuna 1960-luvun arvomaailmaan, ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia alueen hydrologiaan on vaikea ennakoida. Voimalan kapea omistuspohja on myös merkittävä riskitekijä.

Saatteessaan kyläyhdistys totesi vetävänsä valituksensa pois käsittelystä, mikäli muita valituksia ei tule.

Niitä siis tuli. Täsmällinen sisältö ei ole vielä tiedossa, mutta tekstit tuskin poikkeavat suuresti edellisen kierroksen vastaavista.

KHO:n käsittely kestää nykyään keskimäärin vuoden. Tämäkin lykkäys sataa suoraan hakijan laariin. Toivottavasti KHO ei keksi palauttaa asiaa kokonaan uuteen valmisteluun, jolloin edessä olisi taas 6-8 vuotta epävarmuutta, ajanpeluuta ja toimintaa ilman voimassa olevaa toimilupaa. Jos tähän joudutaan, voimala tulisi käsittelyn ajaksi asettaa käyttökieltoon, kuten monissa vastaavissa tapauksissa on tehty.

Valitusten vähentyminen useista kymmenistä kolmeen kertoo, että Etelä-Suomen aluehalintoviraston tekemä ja Vaasan HaO:n vahvistama toimilupa kelpaa monille keskeisille toimijoille, kuten Hämeen ELY-keskukselle, Padasjoen kunnalle, alueen kalastuskunnille ja aiemmin erikseen valittaneille kotitalouksille. Ehkä tämäkin painaa KHO:n vaakakupissa.

11.07.2014

 

 


Markku Pietinen

Arrakosken voimalan toimilupa - tilanne 12.6.2014

2014-06-12 20:33:59

Hei! Olet kauan sitten allekirjoittanut verkkoadressin Padasjoen Arrakosken vapauttamseksi. Juridiset prosessit etenevät verkkaan. Nyt on pitkästä aikaa uutta kerrottavaa.

Vaasan hallinto-oikeus on 10.6.2014 päivätyllä ratkaisullaan hylännyt kaikki valitukset, joilla moitittiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) päätöstä joulukuulta 2012.

Näin ollen ESAVIn päätös voimalan toimiluvasta pysyy. Siihen sisältyy velvoite jatkuvasta 0,35 m3/sek ohivirtauksesta vanhaan koskiuomaan ja vaatimus kalatien rakentamisesta voimalapadon ohi.

Ratkaisu vastaa keskeisten asianosaisten, mm. ELY-keskuksen ja Arrakosken kyläyhdistyksen, toiveita. Se edustaa aitoa kompromissia, yritystä ottaa huomioon luontoarvot ja tarjota silti edellytykset yritystoiminnan jatkumiselle.

Päätöksestä voi valittaa 10.7.2014 mennessä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). KHO:n käsittely kestää useita vuosia, minä aikana voimala kehräisi esteettä tuloja omistajilleen. Juoksutushaitat jatkuisivat ja vanhan koskiuoman kunnostustyöt viivästyisivät, samoin ponnistelut uhanalaisen Päijänteen taimenen kutupaikkojen lisäämiseksi.

Arrakosken hyväksi on tehty kaikki mahdollinen. Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen kompromissiin halukkailla osapuolilla ei oikeastaan ole mistä valittaa. Mikäli prosessi edelleen jatkuu KHO:ssa, vastakkain ovat voimalan omistaja Sami Oksanen ja hänen "totaalivastustajansa". Panokset kovenevat, ja lopputulos on kaikkea muuta kuin ennalta varma. Vastustajien takatasku ei ole tyhjä.

Nyt on oikea hetki kohdistaa paineita voimalan omistajaan, jotta hän viimein ymmärtäisi hangoittelevansa ei vain pientä paikallista ryhmittymää tai kalataloudesta huolehtivaa viranomaista vaan koko yhteiskuntaa ja tulevia sukupolvia vastaan.

Timo ja Sami Oksanen menevät historiaan Siuronkosken (tosin kauppasopimuksen velvoittamina) pelastajina. Sama kunnia - lyhentämättömänä - ja sovinnon käsi ovat heille edelleen tarjolla Arrakosken osalta.

 


Markku Pietinen

Arrakoski - tilanne 23.1.2013

2013-01-23 22:56:41

Hyvät vapaan Arrakosken ystävät!

Valitusaika Arrakosken voimalan uudesta toimiluvasta päättyi maanantaina 21.1.2013. Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettuja valituksia saapui viime tingassa neljä: 1) toimiluvan hakijan Sami Oksasen, 2) Arrakosken kyläyhdistyksen, johon yhtyi 17 oikeudenomistajaa, 3) yksittäisen oikeudenomistajan sekä 4) kahden oikeudenomistajaperheen yhteinen.

Oksanen ei hyväksy toimilupaan sisältyvää ohijuoksutus- ja kalaporrasvelvoitetta ja ehdottaa rakentavansa kalaportaan mieluummin Lummenne-järvestä suoraan Päijänteeseen johtavaan Harmoistenjokeen! Hänestä on siis fiksumpaa muuttaa luontoa lisää kuin palauttaa sitä edes osittain entiselleen! Usko omiin kykyihin on näköjään rajaton.

Kyläyhdistys ja 17 muuta hyväksyvät toimiluvan periaatteessa, koska se täyttää kyläläisten keskeiset toiveet kalaportaasta ja jatkuvasta virtauksesta vanhassa koskiuomassa. Huomautettavaa kuitenkin löytyi sekä keskeisistä laintulkinnoista että lukuisista asiakohdista.

Muissa valituksissa tiettävästi vaaditaan voimalan toimiluvan kategorista peruuttamista.

Kyläyhdistys pyrki viimeiseen saakka taivuttamaan muita osapuolia - sekä hakijaa että "totaalikieltäjiä" - ESAVIn päätöksen mukaiseen kompromissiratkaisuun. Se jätti oman valituksensa taktisesti, vastapainoksi Oksasille. Valitus vedetään pois heti jos se osoittautuu tarpeettomaksi (= muutkin vetäytyvät). Tämä on kuitenkin erittäin epätodennäköistä.

Tiedossa on siis ainakin vuoden viivästys päätökselle, jonka kanssa useimmat keskeiset asianomistajat olisivat voineet elää. Esimerkiksi Hämeen ELY-keskus ja alueen kalastuskunnat eivät valittaneet. Niitä toki kuullaan prosessin edetessä.

Vaikka olin vuosi sitten käynnistämässä voimalan vastaista verkkoadressia, olin itsekin valmis hyväksymään ESAVIn päätöksen, jota esimerkiksi ELY-keskuksessa luonnehditaan "historialliseksi" ja "käänteentekeväksi". Se olisi ollut helpoin, nopein ja yhteiskunnalle edullisin ratkaisu.

Nyt on palattu lähtöruutuun. Kaikki argumentit ovat olleet pöydällä moneen kertaan. Realiteetti on se, että tässä maassa on vesivoimaa suosiva lainsäädäntö ja hallintokäytäntö, joka nyt oli piirun-pari kääntymässä avarakatseisempaan suuntaan.

Megafonilla ei asiaa ratkaista, ja aionkin viikon sisään sulkea tämän jo ikääntyneen verkkoadressin. Jos joku toinen haluaa jatkaa vaikuttamista kansalaismielipiteen kautta, se vain sopii. Entä jos pantaisiin Oksasen yrtit ostoboikottiin?

Jatkan aktivismia Arrakosken kyläyhdistyksen riveissä, luottaen viranomaisten harkintaan ja siihen, että heidänkin kärsivällisyytensä Oksasten suhteen joskus loppuu. Rajansa ajanpeluullakin!

Edellisestä tiedotteesta unohtui yksi tärkeä sana, kun huudettiin kesken kaiken joulupuurolle: KIITOS!

Jokainen allekirjoitus on lisännyt tietoutta Arrakosken tilanteesta. Valitettavasti haitat voivat jatkua vielä vuosia elleivät viranomaiset viimein aseta suitsia yhä vain ilman toimilupaa pyörivälle häirikkövoimalalle.

Kiitos vielä kerran ja hyvää vuodenjatkoa!

23.1.2013

 

 

 

 

 


Markku Pietinen

Arrakosken voimala - tilannekatsaus 28.12.2012

2012-12-28 12:20:59

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on 20.12.2012 antanut päätöksen (Nro 278/2012/2), jonka mukaan Arrakosken voimala voi jatkaa toimintaansa ja rakentaa lisäkoneiston edellytyksellä, että Arrakosken vanhaan uomaan ohjataan jatkuvasti vettä 0,35 m3/sek ja säännöstelypadon ohittava kalatie rakennetaan. Päätös tyydyttänee esimerkiksi Hämeen ELY-keskusta ja Arrakosken kyläyhdistystä, mutta tuskin luvan hakijoita enempää kuin niitä yli  700 henkilöä, jotka ovat vaatineet voimalan toiminnan lopettamista ja kosken palauttamista alkuperäiseen tilaansa. Valituskierre näyttää väistämättömältä.

Vaasan hovioikeus on edellyttänyt, että hakemus käsitellään kokonaan uutena vesivoimahankkeena. ESAVI ei ainakaan maallikon näkökulmasta ole tehnyt näin, vaan käsitellyt asiaa olemassa olevan voimalan pysyttämisenä. Päätös on myös voimassa "toistaiseksi", mikä tarkoittaa periaatteessa ikuisesti. ESAVI on sulkenut tarkastelunsa ulkopuolelle mm. Miestämäjärven säännöstelytarpeen ja -rajat, voimalan toimintaan, ikääntymiseen ja kapeaan omistuspohjaan liittyvät riskit sekä laajemmat yhteiskunnalliset näkökohdat ja luontoarvot kalataloutta lukuunottamatta. Nämä kaikki ovat tulleet vahvasti esille asianomistajien tekemissä yli 40:ssä muistutuksessa.

Päätöksen julkistaminen aivan joulun alla, jolloin puolet 21.1.2013 päättyvästä valitusajasta kuluu pyhien vietossa, lienee viranomaistaktikkaa, samoin valitukselle asetettu 90 euron maksu. Halusin saattaa kaiken tämän adressin allekirjoittajien tiedoksi.

Hyvää uutta vuotta!

Markku Pietinen


Markku PietinenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.