TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Valtakunnansyyttäjä toimii vastoin perustuslakia – Sananvapaus on demokratian kulmakivi!

2021-05-03 11:17:21

Valtakunnansyyttäjä toimii vastoin perustuslakia – Sananvapaus on demokratian kulmakivi | Kolumni
Julkaistu 03.05.2021 09:03

Sananvapaus on toimivan demokratian kulmakivi. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on päättänyt nostaa syytteet kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan. Toiviaisen mukaan Räsänen on kiihottanut kansaa homoja vastaan, tuomalla esiin sen, mitä Raamattu sanoo homoista.

Valtakunnansyyttäjän mukaan kansanedustaja Päivi Räsäsen lausunnot ylittävät sanan- ja uskonnonvapauden rajat ja aiheuttavat halveksuntaa sekä vihaa homoja vastaan. Täysin poliittisessa ja Suomen perustuslain vastaisessa syytteessä on kyse puhtaasta ajojahdista ja siitä, että valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen toimii vastoin perustuslakiamme.

Perustuslaki antaa selvän suojan niin sananvapaudelle, kuin myös uskonnonvapaudelle. Perustuslaki sanoo asiasta seuraavaa:

”Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.”

Perustuslakimme antaa siis kaksinkertaisen suojan Päivi Räsäsen toiminnalle. Hänellä on perustuslain mukaan oikeus harjoittaa uskontoaan, joka sisältää myös omantunnonvapauden. Lisäksi Räsäsellä on sananvapaus, eli hän on oikeutettu sanomaan omat mielipiteensä asioista, jopa ilman uskonnonvapauden antamaa suojaa.

Asia on sikäli nurinkurinen, että tosiasiassa rikokseen näyttää syyllistyvän valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen. Toiviaisen väite, jonka mukaan Räsäsen sanomisen ylittävät sanan- ja uskonnonvapauden rajat on ristiriidassa perustuslain kanssa.

Perustuslaki ei nimittäin määrittele sananvapauden tai uskonnonvapauden rajoja, vaan se nimenomaan suojaa molemmat. Toiviaisella ei ole myöskään mitään oikeutta yrittää estää sitä, mitä Räsänen haluaa sanoa.

Toiviaisen toiminta on perustuslain vastaista myös toisesta syystä. Perustuslaista löytyy nimittäin rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, jonka mukaan:

”Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi.”

Suomen perustuslaki turvaa sanan- ja uskonnonvapauden, joten valtakunnansyyttäjä Toiviaisella ei ole perustuslain antamaa oikeutta syyttää Räsästä toiminnasta, joka on perustuslain mukaan täysin laillista ja jota perustuslakimme suojaa.

Räsäsen tulisikin tehdä rikosilmoitus Raija Toiviaisesta ja hänet pitäisi asettaa syytteeseen rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen noudattamatta jättämisestä, sekä yrityksestä rajoittaa sananvapautta. Kokonaisuutena koko syyte on täysin poliittinen ja tavoitteena on tuhota sananvapaus lopullisesti Suomesta.

Hyökkäys Raamatun sanaa vastaan maassa, jonka menestys perustuu pitkälti kristillisten arvojen noudattamiseen on asia, jota voi pitää täysin käsittämättömänä. Toimiva demokratia edellyttää sitä, että kansa saa vapaasti kertoa mielipiteensä ja käydä keskustelua kaikista asioista. Jos tätä demokratian kulmakiveä rajoitetaan, vääristyy todellisuus, jolloin demokratia ei enää toteudu.

Kolumni: Risto Huovinen
3.5.2021

Oikeusistuin-lakikirja.jpg


Juhani Starczewski

Kansanedustaja Päivi Räsäselle ja Luther-säätiön Juhana Pohjolalle syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan!

2021-04-29 11:30:59

Päivi Räsänen saamistaan rikos­syytteistä kiihottamisesta kansan­ryhmää vastaan: ”Yllättävä, jopa järkyttävä päätös”
Päivi Räsänen kertoo olevansa valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta ”niin pitkälle kuin on tarve”.
Samassa yhteydessä Suomen Luther-säätiön asiamiestä ja hallituksen jäsentä Juhana Pohjolaa vastaan nostettiin syyte yhdestä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

https://www.is.fi/politiikka/art-2000007948700.html
-
Kansanedustaja Päivi Räsäselle ja Luther-säätiön Juhana Pohjolalle syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kansanedustaja-paivi-rasaselle-ja-luther-saation-juhana-pohjolalle-syytteet-kiihottamisesta-kansanryhmaa-vastaan/8129052?utm_medium=referral&utm_source=upday#gs.zxo90d
-
Levitä tietoa tukiadressista!
-


Juhani Starczewski

Tiedoksi presidentti Sauli Niinistölle jne. Tapio Puolimatkan luento!

2021-04-06 11:49:13

Tiedoksi presidentti Sauli Niinistölle, Eduskunnalle, Hallitukselle, Valtakunnan syyttäjän toimistolle ja Poliisille Tapio Puolimatkan luento!

Laitoin tuon luennon myös kaikille Suomen evlut piispoille ja jokaiseen evlut seurakuntaan.

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021: "Haureuden henki on eksyttäväinen"
Päiväys: 5.4.2021 04:05
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: kirjaamo@tpk.fi, press@tpk.fi

Tiedoksenne!

Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021:
"Haureuden henki on eksyttäväinen"

https://www.youtube.com/watch?v=Etxa122tMjA

Siunattua Pääsiäistä!

Juhani Starczewski

-----------------------------------------------------------------

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021: "Haureuden henki on eksyttäväinen"
Päiväys: 5.4.2021 16:58
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: anu.vehvilainen@eduskunta.fi, tarja.filatov@eduskunta.fi, juho.eerola@eduskunta.fi

ARVOISA PUHEMIEHISTÖ!

Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021:
"Haureuden henki on eksyttäväinen"

https://www.youtube.com/watch?v=Etxa122tMjA

Siunattua Pääsiäistä!

Juhani Starczewski

-----------------------------------------------------------------

-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi <juhani.starczewski@elisanet.fi>
Lähetetty: maanantai 5. huhtikuuta 2021 17.19
Vastaanottaja: Lindtman Antti <Antti.Lindtman@eduskunta.fi>; Salonen Kristiina <Kristiina.Salonen@eduskunta.fi>; Nurminen Ilmari <Ilmari.Nurminen@eduskunta.fi>; Tavio Ville <Ville.Tavio@eduskunta.fi>; Mäkelä Jani <Jani.Makela@eduskunta.fi>; Juvonen Arja <Arja.Juvonen@eduskunta.fi>; Halla-aho Jussi <jussi.halla-aho@eduskunta.fi>; Mykkänen Kai <Kai.Mykkanen@eduskunta.fi>; Sarkomaa Sari <Sari.Sarkomaa@eduskunta.fi>; Kopra Jukka <Jukka.Kopra@eduskunta.fi>; Orpo Petteri <Petteri.Orpo@eduskunta.fi>; Kurvinen Antti <Antti.Kurvinen@eduskunta.fi>; Kalli Eeva <eeva.kalli@eduskunta.fi>; Mattila Hanna-Leena <hanna-leena.mattila@eduskunta.fi>; Kari Emma <Emma.Kari@eduskunta.fi>; Hyrkkö Saara <saara.hyrkko@eduskunta.fi>; Pitko Jenni <jenni.pitko@eduskunta.fi>; Arhinmäki Paavo <Paavo.Arhinmaki@eduskunta.fi>; Lohikoski Pia <pia.lohikoski@eduskunta.fi>; Hänninen Katja <Katja.Hanninen@eduskunta.fi>; anders <Adlercreutz@eduskunta.fi>; Löfström Mats <Mats.Lofstrom@eduskunta.fi>; Bergqvist Sandra <sandra.bergqvist@eduskunta.fi>; Harkimo Harry <Harry.Harkimo@eduskunta.fi>; Turtiainen Ano <ano.turtiainen@eduskunta.fi>
Aihe: Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021: "Haureuden henki on eksyttäväinen"

ARVOISAT EDUSKUNNAN PUHEEN- JA VARAPUHEENJOHTAJAT!

Tiedoksenne:

Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021:
"Haureuden henki on eksyttäväinen"

https://www.youtube.com/watch?v=Etxa122tMjA

Siunattua Pääsiäistä!

Juhani Starczewski

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: VS: Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021: "Haureuden henki on eksyttäväinen"
Päiväys: 6.4.2021 11:21
Lähettäjä: Kurvinen Antti <Antti.Kurvinen@eduskunta.fi>
Vastaanottaja: "juhani.starczewski@elisanet.fi" <juhani.starczewski@elisanet.fi>

Kiitos viestistä.

-----------------------------------------------------------------

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021: "Haureuden henki on eksyttäväinen"
Päiväys: 5.4.2021 19:22
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: kirjaamo@eduskunta.fi

ARVOISA KANSANEDUSTAJAT!

Tiedoksenne:

Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021:
"Haureuden henki on eksyttäväinen"

https://www.youtube.com/watch?v=Etxa122tMjA

Siunattua Pääsiäistä!

Juhani Starczewski

-----------------------------------------------------------------

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: Fwd: Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021: "Haureuden henki on eksyttäväinen"
Päiväys: 5.4.2021 19:18
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: sanna.marin@eduskunta.fi, sanna.marin@vnk.fi, annika.saarikko@eduskunta.fi, annika.saarikko@minedu.fi, tytti.tuppurainen@eduskunta.fi, tytti.tuppurainen@vnk.fi, pekka.haavisto@eduskunta.fi, pekka.haavisto@formin.fi, ville.skinnari@eduskunta.fi, ville.skinnari@formin.fi, anna-maja.henriksson@eduskunta.fi, anna-maja.henriksson@om.fi, thomas.blomqvist@eduskunta.fi, thomas.blomqvist@om.fi, maria.ohisalo@eduskunta.fi, maria.ohisalo@intermin.fi, antti.kaikkonen@eduskunta.fi, antti.kaikkonen@defmin.fi, matti.vanhanen@eduskunta.fi, matti.vanhanen@om.fi, sirpa.paatero@eduskunta.fi, sirpa.paatero@vm.fi, jussi.saramo@eduskunta.fi, jussi.saramo@minedu.fi, jari.leppa@eduskunta.fi, jari.leppa@mmm.fi, timo.harakka@eduskunta.fi, timo.harakka@lvm.fi, tuula.haatainen@eduskunta.fi, tuula.haatainen@tem.fi, mika.lintila@eduskunta.fi, mika.lintila@tem.fi, aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi, aino-kaisa.pekonen@stm.fi, krista.kiuru@eduskunta.fi, krista.kiuru@stm.fi, krista.mikkonen@eduskunta.fi, krista.mikkonen@ym.fi

ARVOISA SUOMEN HALLITUS!

Tiedoksenne:

Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021:
"Haureuden henki on eksyttäväinen"

https://www.youtube.com/watch?v=Etxa122tMjA

Siunattua Pääsiäistä!

Juhani Starczewski

-----------------------------------------------------------------

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021: "Haureuden henki on eksyttäväinen"
Päiväys: 6.4.2021 14:10
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: raija.toiviainen@oikeus.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi, viestinta.syyttaja@oikeus.fi
Kopio: jukka.rappe@oikeus.fi, kaisa.harkisaari@oikeus.fi, virve.streng@oikeus.fi, maria.turkia@oikeus.fi, leena.metsapelto@oikeus.fi, mika.appelsin@oikeus.fi, tuuli.eerolainen@oikeus.fi, sampsa.hakala@oikeus.fi, anssi.hiivala@oikeus.fi, timo.knuutti@oikeus.fi, tom.laitinen@oikeus.fi, lilja.limingoja@oikeus.fi, anu.mantila@oikeus.fi, mikko.mannikko@oikeus.fi, anneli.nikkola@oikeus.fi, jaana.piirto@oikeus.fi, hanne.rautiainen@oikeus.fi, heidi.savurinne@oikeus.fi, heikki.stenius@oikeus.fi, joanna.autiovuori@oikeus.fi, mirja.aarnio@oikeus.fi, thomas.berg@oikeus.fi, birgitta.forsstrom@oikeus.fi, tommi.hietanen@oikeus.fi, virpi.jalkanen@oikeus.fi, taina.keinonen@oikeus.fi, tuula.koponen@oikeus.fi, arja.koski@oikeus.fi, riitta.kuronen@oikeus.fi, linda.leskinen@oikeus.fi, sanna.lummio@oikeus.fi, pia.meri@oikeus.fi, jouko.partanen@oikeus.fi, katri.peurala@oikeus.fi, henrika.rasanen@oikeus.fi, ritva.sahavirta@oikeus.fi, satu.sarkala@oikeus.fi, marja.sevon@oikeus.fi, jukka-pekka.sirvio@oikeus.fi, jaana.tikkanen@oikeus.fi, mira.tuominen@oikeus.fi, seija.lehtonen@oikeus.fi, tiina.rantanen@oikeus.fi, tommi.hietanen@oikeus.fi, Teemu.Jokinen@poliisi.fi, Markku.Silen@poliisi.fi, Olavi.Havio@poliisi.fi, pekka.seppala@poliisi.fi, antti.melasniemi@poliisi.fi, kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi, Kai.Rantala@poliisi.fi, Antero.Rytkola@poliisi.fi, Mikko.Porvali@poliisi.fi, Pasi.Back@poliisi.fi, Harri.Lehtimaki@poliisi.fi, Hannele.Koskela@poliisi.fi, Hannu.Koiramaki@poliisi.fi

Tiedoksenne!

Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021:
"Haureuden henki on eksyttäväinen"

https://www.youtube.com/watch?v=Etxa122tMjA

Siunaten

Juhani Starczewski

 -----------------------------------------------------------------

 


Juhani Starczewski

Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021: "Haureuden henki on eksyttäväinen"

2021-04-04 20:49:32

Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021: "Haureuden henki on eksyttäväinen"
https://www.youtube.com/watch?v=Etxa122tMjA


Juhani Starczewski

TÄMÄ EI OLE APRILLIPILA! 😃🙃 SIUNATTUA PÄÄSIÄISTÄ!

2021-04-01 07:12:11

TÄMÄ EI OLE APRILLIPILA! 
SIUNATTUA PÄÄSIÄISTÄ!
RUKOUS SUOMEN PUOLESTA ILTA-SANOMAT KIIRASTORSTAIN LUKUPAKETTI SIVU 17! 
ILTA-SANOMILLA ON ARVOT VIELÄ KOHDALLAAN, KUN JULKAISIVAT ILMOITUKSEN!
ILTALEHTI KIELTÄYTYI JULKAISEMASTA ILMOITUSTA MISTÄÄN HINNASTA, RUKOUS SUOMEN PUOLESTA EI KUULU HEIDÄN ARVOIHINSA!

1422715618627045_1745997.jpeg


Juhani Starczewski

Prof. John Robinson: "Salaliiton todisteet " v.1789: SEITSEMÄN ASKELTA SAKSAN UNIONISTA PETOVALTAAN

2021-04-01 03:02:30

Prof. John Robinson: "Salaliiton todisteet " v.1789.

SEITSEMÄN ASKELTA SAKSAN UNIONISTA PETOVALTAAN

1. Kristinuskon tuhoaminen elävänä uskontona.

2. Yksityisomaisuuden ottaminen pankkien hallintaan velkaannuttamalla valtiot ja kodit.

3. Perintöoikeuden muuttaminen.

4. Sisältäpäin tapahtuva moraalinen jäytäminen, jolloin perheyksiköt tehdään mitättömiksi,
lapset kapinaan vanhempia vastaan.

5. Isänmaallisuuden tekeminen naurettavaksi.

6. Kansalliset valtiot syrjäytetään, ne ovat vain kulisseja.

7. Yhden uuden maailmanjärjestyshallituksen luominen, joka käyttää poliisivaltaa ja
pakottaa kaikki kapinoivat kansalaisliikkeet alaisuuteensa.

TAVOITE:

Sodalla, taloudellisella masennuksella ja työttömyydellä pakotetaan maailman kansojen ylimmät johtajat näkemään ainoana toivona maailman kaikkien kansojen yhdistäminen yhdeksi ainoaksi kansaksi, yhden diktaattorin hallintaan seka kaikille kansoille yhteinen uskonto.

TYÖMENETELMÄ:

a. Joukko maailmansotia, jotka hajoittavat kansakuntia.
b. Joukko vallankumouksia ja sisällissotia, jotka heikentävät maita.
c. Taloudellinen masennustila, joka luo työttömyyttä.
d. Teollisuusmaissa teollisuus ajetaan alas ja siirretään se kehitysmaihin.
e. Hyvinvointiyhteiskuntaan lisätään sosiaalipalveluja, mikä huonontaa kansakuntien taloutta.
f. Korkeat korot tulevat kuluttamaan kansojen verotuloja ja pakottavat niitä lainaamaan enemmän rahaa ja siten lisäämään budjettinsa alijäämää.
g. Inflaatiota lisätään vähentämällä veropohjaa ja lisäämällä valtiollisia menoja.
h. Tehdä kristillinen usko naurunalaiseksi, soluttautua seurakuntiin ja opettaa epäuskoa, tehdä Raamatun aitous kyseenalaiseksi ja ottaa käyttöön vapaampi moraalikäsitys.
i. Turmella opetus ottamalla käyttöön koululaitos ilman todistuksia missä jokainen selviytyy jotenkuten. Kaikki kuri poistetaan, opettajilla ei ole oikeutta rangaista tottelemattomia oppilaita.
j. Hajoitetaan kodit, luodaan talous, joka pakottaa äidit ansiotyöhön. Mainostetaan voimakkaasti avoliittoa.
k. Tuetaan taloudellisesti kaikkia vääriä uskontoja.
l. Rappeutetaan yleistä moraalia pornografialla, huumeilla, viinalla ja vapailla aborteilla sekä vääristetyllä seksuaaliopetuksella. Joukkotiedotusvälineet, kuten radio, TV, lehdistö ja viikkolehdet
tukevat tätä lisäämällä väkivaltaa, seksiä ja kiroilua ohjelmissaan ja lehdissään. Lisätään mainontaa vapaan seksin puolesta.
m. Heikennetään poliisin oikeuksia etsiä rikollisia. Liberalisoidaan lait ja tuomioistuimet niin,
että rikolliset pääsevät helpommin vapaiksi ja siten voivat hajoittaa yhteiskuntaa.
n. Voimakas valtiollinen tuki urheilulle, joka sitoo ihmisten kiinnostuksen ja tekee sokeaksi kristinuskolle ja poliittiselle kehitykselle. Kiinnostusta urheiluun lisätään voimakkaasti lehtien, radion ja TV:n välityksellä.
0. Länsimaiden sotilasvoimien yleinen hävittäminen mutta kommunistimaiden sotilasvoimien voimakas rakentaminen.
p. Lisätään mainontaa homoseksuaalisen elämän puolesta miesten sekä naisten keskuudessa.
q. Korotetaan työväenluokan elintasoa kovalla sosiaalisella ohjelmalla. Kun ihmiset kerran ovat tottuneet korkeaan elintasoon, sitten romutetaan talous ja alennetaan heidän elintasoaan. Tämä tulee
1isäämään ihnmisten kiinnostusta vallankumoukseen.

Edellä oleva tavoite ja työmenetelmät ovat kansainvälisen rahanvallan keskusjärjestön tavoitteita ja työmenetelmiä. Bilderberger-ryhmä, jonka tavoite ja työtavat edellä sekä Consil of Foreign Relations eli CFR-ryhmä, joka toimii Amerikassa, sekä Trilateraalinen komissio, joka pyrkii luomaan maailmaan kolme talouskeskusta: USA, Yhdistynyt Eurooppa EU sekä Kauko-idän talousalue.


Juhani Starczewski

Iloinen ja kiitollinen Saara Mörsky kirjoittaa 29.3.2021:

2021-03-29 15:21:17

be901fa9-216a-4b38-a1d0-0003d9dae724.jpg

Iloinen ja kiitollinen Saara Mörsky kirjoittaa 29.3.2021:

Kaikkein suurin ongelma tämän tapaturmajalan kanssa on ollut 10 vuoden ajan se, että puolenkin tunnin istuminen ja siitä nouseminen tuottaa kipua, ja jalka on jäykkä. Kokoustilanteessakkin, kun nousen puheen jälkeen säestämään lauluja, yritän kävellä kuin ei sattuisi, mutta kyllä ystävät ovat vaivani huomanneet.

Lääkärin lopputarkastuksessa lääkäri sanoi minun kärsivän loppuelämäni jalkaoireista. Mutta lisäsi, että voihan raudat poistaa, jos kivut käyvät oikein vaikeiksi. Nyt on se vaihtoehto ollut voimakkaana mielessä!

Kun rukoilit, Juhani, puolestani, senjälkeen olen saanut nousta ilman kipua ja jäykkyyttä, niinkuin heti rukouksen jälkeenkin tapahtui, vaikka olin istunut kenties parin tunnin verran yhteen menoon ti 23.3 Vapiksen kahvitilaisuudessa. Tukipohjallisia en ole pannut mihinkään kenkääni viime tiistain jälkeen. Eli Jeesus Kristus kosketti parantavalla kädellään eikä nyt tarvitse leikkausta ajatella!!!! Kiitos ja kunnia Hänelle ja kiitos Hänen palvelijalleen, sinulle!

Niinkuin olen aiemmin kertonut, ihan siedettävää kipua tai kireyttä tuntuu edelleen leikkauskohdissa. Ymmärrän sen johtuvan uudesta tilanteesta eli nyt jalkaterä taipuu kävellessä, kun ennen se oli aika lailla suorassa kovan tukipohjallisen päällä. Luulen, että pikkuhiljaa iho antaa periksi, ja se oire häviää. Ja lisään: Vaikka ei häviäisikään, kyllä 75-vuotiaalla saa ollakin jotain oiretta ahkerasta jalkojen käytöstä.

Näin hyvin on asiat! Olen jo kertonut ihmeestä ystäville. Eilen kerroin myös Saarijärven vapaakirkon pastorille
ollessani siellä säestämässä Hiekkavirran sisaruksia.

Iloinen ja kiitollinen Saara Mörsky
Viestiä saa jakaa!


Juhani Starczewski

TÄMÄHÄN MENI YLITÖIKSI!

2021-03-26 17:38:23

TÄMÄHÄN MENI YLITÖIKSI!
14409870_10153994842568262_3889694518875510970_o1.jpg
Olin kesälomalla ja vuorotteluvapaalla. Vietin vapaita kesämökillä. Ystävät kutsuivat minut Jyväskylään Keskisuomalaisessa olleeseen julkisen sanan neuvoston tilaisuuteen. Ajoin sunnuntaina Vaimoni Tertun kanssa kesämökiltä kotiin. Oli hieno aurinkoinen päivä keskiviikkona 29.8.2012. Oloni oli ihan hyvä ja normaali. Lähdin polkupyörällä tilaisuuteen. Ajaessani katselin Kuokkalan sillalta Lutakkoon ja Hotelli Paviljonkia, johon ”taistelimme” huhtikuussa 2012 Gideoneitten Uudet Testamentit, joita hotelliketju ei ensin halunnut ottaa vastaan.

Sillalla rinnassani posahti kovasti ja tunsin kovaa kipua, joka eteni vatsaani ja oikeaan jalkaani. Ajattelin, että oliko minua ”ammuttu” (Efesolaiset 6:10-20). Verta ei kuitenkaan näkynyt vaatteissa.
Vointini huononi nopeasti ja oikea jalkani ei enää toiminut, enkä pystynyt sillä enää polkemaan.
Pääsin vaivoin pois pyörän päältä ja romahdin Rantaraitilla olleen aidan päälle. En pystynyt enää liikkumaan. Sain vaivoin puhelimeni rintataskusta ja soitin 112. Sitten soitin Vaimolleni tilanteesta parilla sanalla, että ambulanssi on tulossa ja sattuu kovasti.

Ambulanssi tuli ja minut nostettiin paareille ja tutkittiin alustavasti. Keski-Suomen Keskussairaalan ensiavussa todettiin, että aorttani oli revennyt nivusiin asti. Veri ei enää päässyt oikeaan jalkaani, joka oli halvaantunut liikuntakyvyttömäksi. Vaimoni soitti ja hoitaja toi puhelimen ja silloin lääkäri sanoi, että puhu Vaimosi kanssa viimeinen puhelu, sillä tilanne oli niin vakava. Hyvästelimme Vaimoni kanssa ja sanoin, että jos on anteeksipyydettävää niin pyydän anteeksi. Sanoin: ”RAKASTAN HÄNTÄ JA PERHETTÄNI, KERRO HEILLE TERVEISET. TAIVAASSA TAVATAAN!” Puhelun jälkeen jäin odottamaan rajan taakse siirtymistä!

Minulle oli kuitenkin tilattu lääkäriambulanssi Kuopioon. Olin joten kuten tajuissani. Jälkikäteen kuulin, että 95% ihmisistä kuolee aortan repeämään. Rakas Äitini kuoli aortan repeämiseen sekunnissa 27.12.2001.

Kuopiossa minut vietiin suoraan leikkaussaliin ja sain silloin toisen puhelun Vaimoltani. Sanoin hoitajalle, joka toi puhelimen, että tämähän menee ylitöiksi! Hän ihmetteli, mitä puhuin ja sanoin, että nyt on jo toinen puhelu, kun Jyväskylässä jo hyvästelimme. Sanoin Vaimolleni, että, jos selviän leikkauksesta ja siitä ettei oikeaa jalkaani amputoida, niin pyydä rukousta puolestani. Hän olikin jo soittanut Uskoville ja puhelimeen vastannut sanoi, että ovat juuri kokoontuneet rukoilemaan. Myös Ystäväni KSML:ssa rukoilivat sydämeni puolesta, he olivat näin kokeneet, kun minua ei näkynyt.

Leikkaus kesti yön yli. Ruumiini lämpötila laskettiin +19 asteeseen, rintakehäni avattiin ja minulle laitettiin tekoläppä ja proteesi. Perheeni tuli teholle. En pystynyt liikkumaan, enkä saanut vielä edes silmiäni auki. Kuulin, kun Vaimoni sanoi, että Juhani on niin vahva ihminen, että kyllä hän tuosta selviää. Elämäni heikoimmalla hetkellä tullaan ”kehumaan”... Terttu piti kädestäni kiinni ja sanoi myös, että jos kuulet puheeni niin purista kättäni. Sen pystyin tekemään ja puristin heikosti kättä joka kerta, kun hän kertoi, ketkä ovat paikalla.

Teho-osastolla huomasin, että halvaantunut, melkein kuolioon mennyt jalkani oli vielä tallella. Hoitajat ja lääkärit kävivät jonkin kerran nivusissani ja ihmettelin, että mistä on kysymys. He sanoivat, että he eivät tunne nivusissa pulssia, kun verenkierto oikeaan jalkaani tukkeutui, mutta he ihmettelivät, että kylmennyt jalkani alkoi lämpenemään, eikä sitä tarvinnutkaan amputoida. Rukouksiin oli vastattu.

Olin viikon Kuopiossa ja viikon Jyväskylässä sairaalassa. Ensimmäinen osasto 10 ulkopuolinen ”vieraani” oli ensiavun lääkäri, joka tuli tervehtimään viimeistä puhelua soittanutta!
Jouduin opettelemaan kävelemään uudestaan rollaattorin kanssa. Kävelin ensin metrin, sitten viisi metriä ja välillä istuin rollaatorin päällä ja lepäsin.

Kun tulin kotiin oli totuttelemista sydänläpän ääneen, koska sen ääni kuului selvästi, kun oli hiljaista. Olin pitkälläni sängyssä ja katsoin kirjoja vieressä olevassa kirjahyllyssä. Otin käteeni ”Maailman onnellisimmat ihmiset”- kirjan. Sain kirjan 1992 Martti Issakaiselta Stelkin kokouksessa. Alun muistan kyllä lukeneeni, mutta, mitä pitemmälle luin, niin teksti tuntui vieraalta, onkohan lukeminen jäänytkin kesken. Pääsin sivulle 141, kun sydämeni meinasi pysähtyä ja liikutuin siitä, mitä siinä luki. ”Sydäntautinen potilas sai uuden sydämen (ei parantunutta sydäntä vaan uuden, jossa ei ollut jälkeäkään muoviputkista ja läpistä, jotka oli aikaisemmassa leikkauksessa sinne asetettu). Jopa kaksi kuollutta heräsi eloon Stelkkiläisten kautta. Koin tuon profeetallisena kohdallani. En usko, että se oli sattumaa!

Autolla ajaminen oli alussa kielletty ja siksi soitin lähistöllä asuvalle Aittilan Jormalle, jonka kyydissä pääsin Stelkin kokouksiin Albaan.

Tulin Uskoon Helsinki Mission jälkeen 1987 kotonani, kun JEESUS ilmestyi minulle kirkkaudessaan makuuhuoneessamme. Tutkin Missiosta saatua kirjaa, jossa oli kuva kuilusta, jonka vasemmalla puolella olevat olivat jumalattomia ja oikealla puolella olevat Uskovia. Kuilun keskellä oli risti. Koin, että olin kuilun vasemmalla puolella eli jumalaton. Vaimoni oli pesulla ja sammutin valot. Suljin silmät...Yhtäkkiä huone tuli valtavan kirkkaaksi ja säikähdin, että mistä on kysymys? Kirkkaus häikäisi silmiäni, kun katsoin sitä. Kirkkaudesta kuului ystävällinen ääni: ”JUHANI, KAIKKI SINUN SYNTISI OVAT ANTEEKSIANNETUT!” Kysyin: ”AI, KAIKKIKO?” JEESUS VASTASI: ”KAIKKI!” Sitten kirkkaus katosi ja koin, että nyt minut siirrettiin vasemmalta puolelta ristin poikkipuun kautta oikealle puolelle. Tajusin, että olen nyt Uudestisyntynyt, jota asiaa en aikaisemmin ymmärtänyt.

Uskoon tuloni jälkeen täytyin Pyhällä Hengellä ja sain armolahjoja mm. parantamisen lahjan, joita olen sitten vuosien varrella JEESUKSEN NIMESSÄ JA HENGESSÄ” käyttänyt ihmisten auttamiseksi. JEESUS sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi." Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Markus 16:15-20
Raamattumarssi https://www.adressit.com/raamattumarssi


Jatkoaikaterveisin
Juhani Starczewski

15697726_10154287392893262_2043504146327755615_n.jpg


Juhani Starczewski

SIUNATTUA NAISTEN PÄIVÄÄ 8.3.2021! ❤️🌹🙏🤝😍🎂🌷🌹🇫🇮

2021-03-08 09:03:30

SIUNATTUA NAISTEN PÄIVÄÄ 8.3.2021! ❤️🌹🙏🤝😍🎂🌷🌹🇫🇮

36511547_10155761372053262_3869094810128220160_n1.jpgJa mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon MIEHETTÄREKSI, sillä hän on miehestä otettu". 1.Mooseksen kirja 2:23

Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. NAINEN TAAS HEIJASTAA MIEHEN KUNNIAA. 1.Korinttolaiskirje: 11:7

Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin HEIKOMMAN astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. 1.Pietarin kirje: 3:7

1. Korinttolaiskirje 12
Pyhän Hengen lahjat - Yksi ruumis, monta jäsentä

12:18 Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itsekunkin niistä, ruumiiseen, niinkuin hän on tahtonut.
12:19 Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi?
12:20 Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis.
12:21 Silmä ei saata sanoa kädelle: "En tarvitse sinua", eikä myöskään pää jaloille: "En tarvitse teitä."
12:22 Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan HEIKOMPIA, ovat välttämättömiä;
12:23 ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme - NAISET - sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme;
12:24 mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle - NAISELLE - SUUREMMAN KUNNIAN,
12:25 ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan.

1. Korinttolaiskirje 11
Pään peittäminen jumalanpalveluksessa

1 Seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minäkin seuraan Kristusta. [1. Kor. 4:16+]
2 Kiitän teitä siitä, että aina muistatte ja noudatatte niitä opetuksia, jotka olen välittänyt teille. [2. Tess. 2:15]
3 Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. [Ef. 5:23]
4 Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi*, hän häpäisee päänsä ELI MESSIAAN. [Profetoiminen ei ole tässä ennustamista vaan Hengen välittömästä vaikutuksesta syntyvää selväsanaista puhetta, vrt. 14:3.]
5 Sen sijaan jos nainen on AVOPAIN, KUN HÄN RUKOILEE JA PROFETOI, HÄN HÄPÄISEE PÄÄNSÄ, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois.
-
1.Johanneksen kirje:
2:28 Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä HÄPEÄLLÄ KARKOTETTAISI POIS hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.
-
6 Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä.
7 Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. [1. Moos. 1:26, 1. Moos. 5:1, 1. Moos. 9:6]
8 Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, [1. Moos. 2:23; 1. Tim. 2:13]
9 eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia. [1. Moos. 2:18]
10 Sentähden vaimon tulee pitää PÄÄSSÄÄN VALLANALAISUUDEN MERKKI ENKELIEN TÄHDE TÄHDEN.

1. kirje Timoteukselle 2
Ohjeita jumalanpalvelusta varten

2:8 Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä;
2:9 niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla,
2:10 vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.
2:11 Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena;
2:12 mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.
2:13 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
2:14 eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.
2:15 Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.


2:1 Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,
2:2 kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
2:3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
2:4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
2:6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,
2:7 ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu - minä puhun totta, en valhettele - pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa.

19732267_447413925622686_527781167472660633_n2.jpg


Juhani Starczewski

Petollinen puhe Suomen helluntaikirkossa!

2021-03-01 16:35:09

Rauhaa uskon ystävä,

Minulla on ollut monenlaisia kiireitä, jonka takia en ole ehtinyt lähettää kaikkia puheitani ja tekemiäni videoita teille koeteltavaksi, katsottavaksi ja kuunneltavaksi. Lähetän nyt tässä muutamien päivien sisällä useamman videon, kun en ole sitä aikaisemmin ehtinyt tehdä.

Turussa 22 päivä helmikuuta pitämäni kaksiosainen puhe on todella tärkeä ja ajankohtainen:

Saul ja Daavid Jumala vaihtaa kuninkuuden (paimenuuden) Onko tämä esikuvallista lopunaikaan osa 1. Saulin ja Daavidin tarina kertoi heidän keskinäisestä suhteestaan toisiinsa sekä siitä millainen suhde heillä oli Jumalaan. Ensimmäisessä osassa tuodaan esille kuinka Saul lähti menemään väärään suuntaan. Saul teki oman tahtonsa mukaan eikä kuunnellut Jumalaa eikä tehnyt Jumalan tahdon mukaisia valintoja. Saul kirkasti itseään tehden itselleen muistomerkin. Jumala ilmoitti Saulille, että Hän hylkää Saulin ja ottaa häneltä pois kuninkuuden ja antaa sen Daavidille, joka haluaa tehdä Jumalan tahdon. Lopunaikana tulee käymään samalla tavalla kun Jumala ennallistaa seurakuntansa takaisin sen alkuperäiseen tilaan. Jumala vaihtaa lopunajassa paimenuuden ja ottaa sen pois niiltä, jotka eivät tahdo tehdä parannusta vääristä valinnoistaan ja Jumala antaa paimenuuden niille, jotka haluavat tehdä Jumalan tahdon. Tämä on todella tärkeä opetus nyt tähän lopunaikaan.

Opetuksen ensimmäisen osan voit katsoa ja kuunnella netistä:

https://www.youtube.com/watch?v=p02xk3aSkHg

Saul ja Daavid Jumala vaihtaa kuninkuuden (paimenuuden) Onko tämä esikuvallista lopunaikaan osa 2. Toisessa osassa käsitellään sitä miten Saul, joka oli luopunut totuudesta ja Jumalan tahdon noudattamisesta alkoi vihaamaan Daavidia ja yritti monta kertaa tappaa Daavidin, joka oli Jumalan valinta, kun Hän vaihtoi Saulin kuninkuuden Daavidin kuninkuuteen. Samalla tavalla tulee käymään tässä lopunajassa, kun Jumala hylkää totuudesta luopuneet paimenet, koska he eivät tee parannusta. Tässä lopunajassa totuudesta luopuneet paimenet alkavat lyömään ja juonimaan ja punomaan ansoja, mustamaalaamaan, mainemurhaamaan niitä, jotka Jumala valitsee lopunajan seurakunnan ennallistamisen työhön. Daavid antoi kaksinkertaisesti (moninkertaisesti) anteeksi Saulille, jonka seurauksena Saul kaatui ja kuoli, jonka jälkeen Daavid nousi valtaistuimelle kuninkaana. Samalla tavalla tulee käymään myös tässä lopunajassa, kun ennallistuva seurakunta on oppinut elämään anteeksiantamuksessa niitä kohtaan, jotka lyövät heitä ja pyrkivät tuhomaan heidät, niin heidät on koeteltu anteeksiantamuksen kautta ja he saavat palvella Jumalan seurakunnassa ja he kykenevät toteuttamaan sen tehtävän Jumalan armosta ja voimasta, mihin heidät on yksilöinä ja seurakuntana kutsuttu.

Opetuksen toisen osan voit katsoa ja kuunnella netistä:

https://www.youtube.com/watch?v=pJ4PDYYgRXQ

Jumalan siunausta t:pp

 

Ystävällisin terveisin Petri Paavola-

Petollinen puhe Suomen helluntaikirkossa (Helluntaikirkon kannanotto seksuaalietiikkaan)
https://www.youtube.com/watch?v=aI1oSD7j4nc&feature=share

Helluntaikirkkoon kuuluvat
https://suomenhelluntaikirkko.fi/seurakunnat/
Akaan helluntaiseurakunta AKAA
+Alavuden Helluntaiseurakunta ALAVUS
+Bergö Taborförsamling BERGÖ
+Betesda Church – Pingstkyrkan i Raseborg EKENÄS
+Borgå Filadelfiaförsamling BORGÅ
+Elimäen helluntaiseurakunta ELIMÄKI
+Espoon helluntaiseurakunta ESPOO
+Forssan helluntaiseurakunta FORSSA
+Församlingen Ny Start KARLEBY
+Haapaveden helluntaiseurakunta HAAPAVESI
+Helsingfors Filadelfiaförsamling HELSINGFORS
+Helsingin Lähetysseurakunta HELSINKI
+Helsingin Saalem-seurakunta HELSINKI
+Helsingin Siionseurakunta HELSINKI
+Hollolan Helluntaiseurakunta HOLLOLA
+Huittisten Kotikirkko HUITTINEN
+Hyrynsalmen helluntaiseurakunta HYRYNSALMI
+Hyvinkään helluntaiseurakunta HYVINKÄÄ
+Hämeenlinnan Helluntaiseurakunta HÄMEENLINNA
+Imatran helluntaiseurakunta IMATRA
+Ingå bönegrupp INGÅ
+Inkeroisten helluntaiseurakunta INKEROINEN
+Isonkyrön helluntaiseurakunta ISOKYRÖ
+Jakobstad Elimförsamling JAKOBSTAD
+Joensuun helluntaiseurakunta JOENSUU
+Jurvan helluntaiseurakunta JURVA
+Jyväskylän helluntaiseurakunta JYVÄSKYLÄ
+Jämsän helluntaiseurakunta JÄMSÄ
+Karhulan helluntaiseurakunta KARHULA
+Karis Betelförsamlingen KARIS
+Kauhajoen helluntaiseurakunta KAUHAJOKI
+Keiteleen helluntaiseurakunta KEITELE
+Keravan helluntaiseurakunta KERAVA
+Keuruun helluntaiseurakunta KEURUU
+Kihniön helluntaiseurakunta KIHNIÖ
+Kiteen helluntaiseurakunta KITEE
+Kiuruveden helluntaiseurakunta KIURUVESI
+Kokkolan helluntaiseurakunta KOKKOLA
+Korsnäs Filadelfiaförsamling KORSNÄS
+Kotkan helluntaiseurakunta KOTKA
+Kouvolan helluntaiseurakunta KOUVOLA
+Kristiinan Helluntaiseurakunta KRISTIINA
+Kristillinen seurakunta Uusipesula TURKU
+Kuni Betesdaförsamling KUNI
+Kuopion helluntaiseurakunta KUOPIO
+Kuopion Tukikohta-seurakunta KUOPIO
+Kvevlax Elimförsamling KVEVLAX
+Kyrkslätt Elimförsamling KYRKSLÄTT
+Kälviän Helluntaiseurakunta KÄLVIÄ
+Lahden helluntaiseurakunta LAHTI
+Lapinlahden helluntaiseurakunta LAPINLAHTI
+Lappeenrannan helluntaiseurakunta LAPPEENRANTA
+Lohjan Asemakirkko LOHJA AS
+Lohjan helluntaiseurakunta LOHJA
+Loimaan elävät virrat -seurakunta LOIMAA
+Myrskylän Kotikirkko MYRSKYLÄ
+Myyrmäen helluntaiseurakunta VANTAA
+Nastolan Helluntaiseurakunta NASTOLA
+Nurmijärven helluntaiseurakunta NURMIJÄRVI
+Nykarleby salemförsamling NYKARLEBY
+Närpes Filadelfiaförsamling NÄRPES
+Oulun Helluntaiseurakunta OULU
+Oxkangar Betelförsamling ORAVAIS
+Paimion AsemaSeurakunta PAIMIO
+Pargas Filadelfiaförsamling PARGAS
+Pellon helluntaiseurakunta PELLO
+Porvoon helluntaiseurakunta PORVOO
+Punkaharjun helluntaiseurakunta PUNKAHARJU
+Raahen helluntaiseurakunta RAAHE
+Rautavaaran helluntaiseurakunta RAUTAVAARA
+Riihimäen Kotikirkko - helluntaiseurakunta RIIHIMÄKI
+Rovaniemen helluntaiseurakunta ROVANIEMI
+Savonlinnan helluntaiseurakunta SAVONLINNA
+Seinäjoen helluntaiseurakunta SEINÄJOKI
+Sibbo Betaniaförsamling SIBBO
+Siilinjärven helluntaiseurakunta SIILINJÄRVI
+Simsalö Sionförsamling VÄSTERSKOGEN
+Solf Fria församling SOLF
+Someron helluntaiseurakunta SOMERO
+Station Jokela JOKELA
+Suolahden helluntaiseurakunta SUOLAHTI
+Särkimo Fria församling MAXMO
+Tampereen Helluntaiseurakunta TAMPERE
+Tampereen Hervannan Katukappeli TAMPERE
+Tampereen Kristillinen Yhteisö TAMPERE
+Turun helluntaiseurakunta TURKU
+Uudenkaupungin helluntaiseurakunta UUSIKAUPUNKI
+Uuraisten helluntaiseurakunta UURAINEN
+Vaasan helluntaiseurakunta VAASA
+Valkealan Helluntaiseurakunta VALKEALA
+Vantaan Kotikirkko VANTAA
+Vantaan Minttukirkko VANTAA
+Varkauden helluntaiseurakunta VARKAUS
+Vasa Sionförsamling VASA
+Vassor Fria församling VASSOR
+Vålax Pingstförsamling VÅLAX
+Äetsän helluntaiseurakunta SASTAMALA


Juhani StarczewskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 1000 ihmiselle.

Lisätietoja…