TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE!

Ota yhteyttä adressin tekijään

SIUNATTUA NAISTEN PÄIVÄÄ 8.3.2021! ❤️🌹🙏🤝😍🎂🌷🌹🇫🇮

2021-03-08 09:03:30

SIUNATTUA NAISTEN PÄIVÄÄ 8.3.2021! ❤️🌹🙏🤝😍🎂🌷🌹🇫🇮

36511547_10155761372053262_3869094810128220160_n1.jpgJa mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon MIEHETTÄREKSI, sillä hän on miehestä otettu". 1.Mooseksen kirja 2:23

Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. NAINEN TAAS HEIJASTAA MIEHEN KUNNIAA. 1.Korinttolaiskirje: 11:7

Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin HEIKOMMAN astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. 1.Pietarin kirje: 3:7

1. Korinttolaiskirje 12
Pyhän Hengen lahjat - Yksi ruumis, monta jäsentä

12:18 Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itsekunkin niistä, ruumiiseen, niinkuin hän on tahtonut.
12:19 Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi?
12:20 Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis.
12:21 Silmä ei saata sanoa kädelle: "En tarvitse sinua", eikä myöskään pää jaloille: "En tarvitse teitä."
12:22 Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan HEIKOMPIA, ovat välttämättömiä;
12:23 ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme - NAISET - sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme;
12:24 mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle - NAISELLE - SUUREMMAN KUNNIAN,
12:25 ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan.

1. Korinttolaiskirje 11
Pään peittäminen jumalanpalveluksessa

1 Seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minäkin seuraan Kristusta. [1. Kor. 4:16+]
2 Kiitän teitä siitä, että aina muistatte ja noudatatte niitä opetuksia, jotka olen välittänyt teille. [2. Tess. 2:15]
3 Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. [Ef. 5:23]
4 Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi*, hän häpäisee päänsä ELI MESSIAAN. [Profetoiminen ei ole tässä ennustamista vaan Hengen välittömästä vaikutuksesta syntyvää selväsanaista puhetta, vrt. 14:3.]
5 Sen sijaan jos nainen on AVOPAIN, KUN HÄN RUKOILEE JA PROFETOI, HÄN HÄPÄISEE PÄÄNSÄ, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois.
-
1.Johanneksen kirje:
2:28 Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä HÄPEÄLLÄ KARKOTETTAISI POIS hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.
-
6 Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä.
7 Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. [1. Moos. 1:26, 1. Moos. 5:1, 1. Moos. 9:6]
8 Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, [1. Moos. 2:23; 1. Tim. 2:13]
9 eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia. [1. Moos. 2:18]
10 Sentähden vaimon tulee pitää PÄÄSSÄÄN VALLANALAISUUDEN MERKKI ENKELIEN TÄHDE TÄHDEN.

1. kirje Timoteukselle 2
Ohjeita jumalanpalvelusta varten

2:8 Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä;
2:9 niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla,
2:10 vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.
2:11 Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena;
2:12 mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.
2:13 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
2:14 eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.
2:15 Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.


2:1 Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,
2:2 kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
2:3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
2:4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
2:6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,
2:7 ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu - minä puhun totta, en valhettele - pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa.

19732267_447413925622686_527781167472660633_n2.jpg


Juhani Starczewski

Petollinen puhe Suomen helluntaikirkossa!

2021-03-01 16:35:09

Rauhaa uskon ystävä,

Minulla on ollut monenlaisia kiireitä, jonka takia en ole ehtinyt lähettää kaikkia puheitani ja tekemiäni videoita teille koeteltavaksi, katsottavaksi ja kuunneltavaksi. Lähetän nyt tässä muutamien päivien sisällä useamman videon, kun en ole sitä aikaisemmin ehtinyt tehdä.

Turussa 22 päivä helmikuuta pitämäni kaksiosainen puhe on todella tärkeä ja ajankohtainen:

Saul ja Daavid Jumala vaihtaa kuninkuuden (paimenuuden) Onko tämä esikuvallista lopunaikaan osa 1. Saulin ja Daavidin tarina kertoi heidän keskinäisestä suhteestaan toisiinsa sekä siitä millainen suhde heillä oli Jumalaan. Ensimmäisessä osassa tuodaan esille kuinka Saul lähti menemään väärään suuntaan. Saul teki oman tahtonsa mukaan eikä kuunnellut Jumalaa eikä tehnyt Jumalan tahdon mukaisia valintoja. Saul kirkasti itseään tehden itselleen muistomerkin. Jumala ilmoitti Saulille, että Hän hylkää Saulin ja ottaa häneltä pois kuninkuuden ja antaa sen Daavidille, joka haluaa tehdä Jumalan tahdon. Lopunaikana tulee käymään samalla tavalla kun Jumala ennallistaa seurakuntansa takaisin sen alkuperäiseen tilaan. Jumala vaihtaa lopunajassa paimenuuden ja ottaa sen pois niiltä, jotka eivät tahdo tehdä parannusta vääristä valinnoistaan ja Jumala antaa paimenuuden niille, jotka haluavat tehdä Jumalan tahdon. Tämä on todella tärkeä opetus nyt tähän lopunaikaan.

Opetuksen ensimmäisen osan voit katsoa ja kuunnella netistä:

https://www.youtube.com/watch?v=p02xk3aSkHg

Saul ja Daavid Jumala vaihtaa kuninkuuden (paimenuuden) Onko tämä esikuvallista lopunaikaan osa 2. Toisessa osassa käsitellään sitä miten Saul, joka oli luopunut totuudesta ja Jumalan tahdon noudattamisesta alkoi vihaamaan Daavidia ja yritti monta kertaa tappaa Daavidin, joka oli Jumalan valinta, kun Hän vaihtoi Saulin kuninkuuden Daavidin kuninkuuteen. Samalla tavalla tulee käymään tässä lopunajassa, kun Jumala hylkää totuudesta luopuneet paimenet, koska he eivät tee parannusta. Tässä lopunajassa totuudesta luopuneet paimenet alkavat lyömään ja juonimaan ja punomaan ansoja, mustamaalaamaan, mainemurhaamaan niitä, jotka Jumala valitsee lopunajan seurakunnan ennallistamisen työhön. Daavid antoi kaksinkertaisesti (moninkertaisesti) anteeksi Saulille, jonka seurauksena Saul kaatui ja kuoli, jonka jälkeen Daavid nousi valtaistuimelle kuninkaana. Samalla tavalla tulee käymään myös tässä lopunajassa, kun ennallistuva seurakunta on oppinut elämään anteeksiantamuksessa niitä kohtaan, jotka lyövät heitä ja pyrkivät tuhomaan heidät, niin heidät on koeteltu anteeksiantamuksen kautta ja he saavat palvella Jumalan seurakunnassa ja he kykenevät toteuttamaan sen tehtävän Jumalan armosta ja voimasta, mihin heidät on yksilöinä ja seurakuntana kutsuttu.

Opetuksen toisen osan voit katsoa ja kuunnella netistä:

https://www.youtube.com/watch?v=pJ4PDYYgRXQ

Jumalan siunausta t:pp

 

Ystävällisin terveisin Petri Paavola-

Petollinen puhe Suomen helluntaikirkossa (Helluntaikirkon kannanotto seksuaalietiikkaan)
https://www.youtube.com/watch?v=aI1oSD7j4nc&feature=share

Helluntaikirkkoon kuuluvat
https://suomenhelluntaikirkko.fi/seurakunnat/
Akaan helluntaiseurakunta AKAA
+Alavuden Helluntaiseurakunta ALAVUS
+Bergö Taborförsamling BERGÖ
+Betesda Church – Pingstkyrkan i Raseborg EKENÄS
+Borgå Filadelfiaförsamling BORGÅ
+Elimäen helluntaiseurakunta ELIMÄKI
+Espoon helluntaiseurakunta ESPOO
+Forssan helluntaiseurakunta FORSSA
+Församlingen Ny Start KARLEBY
+Haapaveden helluntaiseurakunta HAAPAVESI
+Helsingfors Filadelfiaförsamling HELSINGFORS
+Helsingin Lähetysseurakunta HELSINKI
+Helsingin Saalem-seurakunta HELSINKI
+Helsingin Siionseurakunta HELSINKI
+Hollolan Helluntaiseurakunta HOLLOLA
+Huittisten Kotikirkko HUITTINEN
+Hyrynsalmen helluntaiseurakunta HYRYNSALMI
+Hyvinkään helluntaiseurakunta HYVINKÄÄ
+Hämeenlinnan Helluntaiseurakunta HÄMEENLINNA
+Imatran helluntaiseurakunta IMATRA
+Ingå bönegrupp INGÅ
+Inkeroisten helluntaiseurakunta INKEROINEN
+Isonkyrön helluntaiseurakunta ISOKYRÖ
+Jakobstad Elimförsamling JAKOBSTAD
+Joensuun helluntaiseurakunta JOENSUU
+Jurvan helluntaiseurakunta JURVA
+Jyväskylän helluntaiseurakunta JYVÄSKYLÄ
+Jämsän helluntaiseurakunta JÄMSÄ
+Karhulan helluntaiseurakunta KARHULA
+Karis Betelförsamlingen KARIS
+Kauhajoen helluntaiseurakunta KAUHAJOKI
+Keiteleen helluntaiseurakunta KEITELE
+Keravan helluntaiseurakunta KERAVA
+Keuruun helluntaiseurakunta KEURUU
+Kihniön helluntaiseurakunta KIHNIÖ
+Kiteen helluntaiseurakunta KITEE
+Kiuruveden helluntaiseurakunta KIURUVESI
+Kokkolan helluntaiseurakunta KOKKOLA
+Korsnäs Filadelfiaförsamling KORSNÄS
+Kotkan helluntaiseurakunta KOTKA
+Kouvolan helluntaiseurakunta KOUVOLA
+Kristiinan Helluntaiseurakunta KRISTIINA
+Kristillinen seurakunta Uusipesula TURKU
+Kuni Betesdaförsamling KUNI
+Kuopion helluntaiseurakunta KUOPIO
+Kuopion Tukikohta-seurakunta KUOPIO
+Kvevlax Elimförsamling KVEVLAX
+Kyrkslätt Elimförsamling KYRKSLÄTT
+Kälviän Helluntaiseurakunta KÄLVIÄ
+Lahden helluntaiseurakunta LAHTI
+Lapinlahden helluntaiseurakunta LAPINLAHTI
+Lappeenrannan helluntaiseurakunta LAPPEENRANTA
+Lohjan Asemakirkko LOHJA AS
+Lohjan helluntaiseurakunta LOHJA
+Loimaan elävät virrat -seurakunta LOIMAA
+Myrskylän Kotikirkko MYRSKYLÄ
+Myyrmäen helluntaiseurakunta VANTAA
+Nastolan Helluntaiseurakunta NASTOLA
+Nurmijärven helluntaiseurakunta NURMIJÄRVI
+Nykarleby salemförsamling NYKARLEBY
+Närpes Filadelfiaförsamling NÄRPES
+Oulun Helluntaiseurakunta OULU
+Oxkangar Betelförsamling ORAVAIS
+Paimion AsemaSeurakunta PAIMIO
+Pargas Filadelfiaförsamling PARGAS
+Pellon helluntaiseurakunta PELLO
+Porvoon helluntaiseurakunta PORVOO
+Punkaharjun helluntaiseurakunta PUNKAHARJU
+Raahen helluntaiseurakunta RAAHE
+Rautavaaran helluntaiseurakunta RAUTAVAARA
+Riihimäen Kotikirkko - helluntaiseurakunta RIIHIMÄKI
+Rovaniemen helluntaiseurakunta ROVANIEMI
+Savonlinnan helluntaiseurakunta SAVONLINNA
+Seinäjoen helluntaiseurakunta SEINÄJOKI
+Sibbo Betaniaförsamling SIBBO
+Siilinjärven helluntaiseurakunta SIILINJÄRVI
+Simsalö Sionförsamling VÄSTERSKOGEN
+Solf Fria församling SOLF
+Someron helluntaiseurakunta SOMERO
+Station Jokela JOKELA
+Suolahden helluntaiseurakunta SUOLAHTI
+Särkimo Fria församling MAXMO
+Tampereen Helluntaiseurakunta TAMPERE
+Tampereen Hervannan Katukappeli TAMPERE
+Tampereen Kristillinen Yhteisö TAMPERE
+Turun helluntaiseurakunta TURKU
+Uudenkaupungin helluntaiseurakunta UUSIKAUPUNKI
+Uuraisten helluntaiseurakunta UURAINEN
+Vaasan helluntaiseurakunta VAASA
+Valkealan Helluntaiseurakunta VALKEALA
+Vantaan Kotikirkko VANTAA
+Vantaan Minttukirkko VANTAA
+Varkauden helluntaiseurakunta VARKAUS
+Vasa Sionförsamling VASA
+Vassor Fria församling VASSOR
+Vålax Pingstförsamling VÅLAX
+Äetsän helluntaiseurakunta SASTAMALA


Juhani Starczewski

Turun uusi piispa Mari Leppänen: homou s ei ole sairaus eikä syntiä!

2021-02-05 22:44:21

146341435_10158120633203262_2139001517538508032_o.jpg
Turun uusi piispa Mari Leppänen asetetaan virkaan su 7.2.2021 Turun tuomitussa kirkossa.

21199391_1612594525481811_911642000601774068_o.jpgTurun tuomittu kirkko piispa Mari Leppäsen vihkimisvalmiudessa
-
Turun uusi piispa Mari Leppänen: Itse henkilökohtaisesti toivoisin, että kirkossa voitaisiin vihkiä kaikki parit, jotka sitä haluavat. Ymmärrys ihmisten seksuaalisuudesta on muuttunut, homous ei ole sairaus eikä syntiä.
-
Arkkipiispa Tapio Luoma: Samaa sukupuolta olevien vihkiminen kirkossa vain ajan kysymys!
-
Arkkipiispa Kari Mäkinen: Homoseksuaalisuus ei ole minkäänlainen synti!
-
Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka Samaa sukupuolta olevien kirkollisen avioliittoon vihkimiseen Hintikka suhtautuu myönteisesti. Hän toivoo kirkolta nopeaa päätöstä asiaan.
-
Piispa Teemu Laajasalo: ”Homoseksuaalisuus ei ole synti, sairaus tai häpeä, homojen syrjiminen on” – Sateenkaarivihkimisiä toimittaneita pappeja ei tällä hetkellä rangaista Helsingissä.
Kirkko ei hyväksy homoparien avioliittoja, mutta esimerkiksi Helsingissä homoliittoja vihitään siitä huolimatta – ”Homoseksuaalisuus on osa Jumalan lahjaa”
-
Porvoon piispa Bo-Göran Åstrand tukee pride-jumalanpalveluksia kirkoissa!
-
Naispiispa emerita Irja Askola palkitsi alaikäisen vuoden homona - Tuukka Boelius!
-
VAROITUS VIERAISTA OPEISTA!
1. Korinttolaiskirje 6
9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, [Room. 13:13+]
10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.
11 Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. [Ap. t. 22:16; 1. Kor. 1:2; Tit. 3:5]
-
Roomalaiskirje: IHMISTEN SYYLLISYYS

1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat KUOLEMAN ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.
-
1.Johanneksen kirje:
5:16 Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole KUOLEMAKSI, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä KUOLEMAKSI.
On syntiä, joka on KUOLEMAKSI; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava.
5:17 Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole KUOLEMAKSI.
-
Roomalaiskirje 1 IHMISTEN SYYLLISYYS
32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kKUOLEMAN ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. [3. Moos. 20:13,16; Room. 6:21 | Ps. 50:18]
-
3. Mooseksen kirja 20
13 Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon KUOLEMALLA, he ovat verivelan alaiset.
-
Roomalaiskirje 6
21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on KUOLEMA. [Sananl. 14:12; Room. 8:13; Ef. 5:12; Fil. 3:19]
-
1.Timoteuksen kirje:
1:8 Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään
1:9 ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille,
1:10 haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan -
1:11 autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu.
-

DAVID WILKERSONIN SAI JUMALALTA VUONNA 1973 NÄYN

Tulee päivä, jolloin homoseksuaalit eivät ainoastaan etsi apua kirkoilta. Sen sijaan porttokirkko - 1. Korinttolaiset 6:12-20 https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Kor.+6%3A1&rnd=1601361517359 - puolestaan ihailee heitä heidän rohkeutensa vuoksi ja siitä syystä, että haluavat olla erilaisia. Tämä porttokirkko mukautuu ihmisen lihan heikkouksiin ja lähtee rohkaisemaan ihmiskuntaa synnissään. Vanhanaikaisia synnistä tuomitsevia saarnaajia syytetään syyllisyyskompleksista.

146269203_10158120633723262_3903257953638311727_o.jpg

Arkkipiispa Tapio Luoma, arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen, piispat: emerita Irja Askola, Kaisamari Hintikka, Bo-Göran Åstrand, Teemu Laajasalo, Kaarlo Kalliala/Mari Leppänen, Matti Repo, Seppo Häkkinen, Jukka Keskitalo, Simo Peura, Jari Jolkkonen -> kompromisseja/hyväksyntä!

146062523_10158120635048262_9126643618408870185_n.jpg

Pride-viikko supistui rajusti Jyväskylässä – seurakunta järjestää lauantaina messun ja yliopistolla liehuvat sateenkaariliput
https://www.ksml.fi/kotimaa/Pride-viikko-supistui-rajusti-Jyv%C3%A4skyl%C3%A4ss%C3%A4-%E2%80%93-seurakunta-j%C3%A4rjest%C3%A4%C3%A4-lauantaina-messun-ja-yliopistolla-liehuvat-sateenkaariliput/1602810#comments

Tiedotusvälineet ja televisio-ohjelmat edistävät vainoa: perinteisiä arvoja halvennetaan ja show-ohjelmista tulee täysin Jumalaa pilkkaavia. Kristillinen kasvatus turmeltuu, kun opettajat, koulujen johtajat ja valtaapitävät eduskunnissa ja hallituksissa liberalisoituvat.

Pääministeri Sanna Marinista Helsinki Priden virallinen suojelija 4.9.2020 vuosina 2020 - 2021:
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/c8379376-4b3e-4ec3-a487-ce344f1a704d

Kristillisten oppilaitosten johtajien pitää valmistautua tulevia vaikeita aikoja varten ja rahallisesti että hengellisesti. Ne, jotka uskovat rukouksen voimaan, kärsivät vähemmän. Ne, jotka antavat etusijam hengellisille asioille, kokevat Jumalan yliluonnollisen avun.

TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE TUTKINTAPYYNTÖPROSESISSA! https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle

Samaan aikaan Wilkerson näkee nousevan yliluonnollisen SEURAKUNNAN, joka koostuu todellisista Jeesuksen Kristuksen seuraajista eri kirkkokunnista - 2.Korinttolaiskirje 6:14-18 https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=2.+Kor.+6%3A1&rnd=1601361631004 .

Kun maallistunut yliporttokirkko saa poliittista valtaa, samalla näkymättömän yliluonnollisen SEURAKUNNAN hengellinen VOIMA kasvaa VALTAVASTI; sen saa aikaan VAINOT 2. kirje Timoteukselle 3:12
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=2.+Tim.+3%3A1&rnd=1601361771102 .
-
HAH! Hevoset miettivät "Mikä rappeutunut hölynpöly tämä on??!!"
Pridekapinasynti kavahdutti hevosetkin!
https://www.facebook.com/tradcatfem/videos/vb.1797840443863829/611719466179341/?type=2&theater
-
TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE TUTKINTAPYYNTÖPROSESISSA!
KLIKKAA, LUE JA ALLEKIRJOITA:
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle
-
JEESUKSEN SIUNAUSTA TALVEEN 2021!
Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden! Jesaja 9:1

RAAMATTU+SINIRISTIMARSSIT
-> VUODESTA 2014 ALKAEN
-> JATKUVAT JYVÄSKYLÄSSÄ JA KOKO SUOMESSA 2021
-> Klikkaa, lue ja allekirjoita:
https://www.adressit.com/raamattumarssi
-
Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa:

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ

Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

1. KÄSKY
Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita Jumalia minun rinnallani.

2. KÄSKY
Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa tai patsasta, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

3. KÄSKY
Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

4. KÄSKY
Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

5. KÄSKY
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

6. KÄSKY
Älä tapa.

7. KÄSKY
Älä tee huorin.

8. KÄSKY
Älä varasta.

9. KÄSKY
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

10. KÄSKY
Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.

Pyhä Raamattu;
Toinen Mooseksen kirja 20 luku jakeet 1-17 ja
Viides Mooseksen kirja 5 luku

Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan: “Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan”, sanoo Herra: “Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä”; ja: “heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista.” Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Hebrealaiskirje 10: 15-18

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Matteus 5:17-18

TOINEN MOOSEKSEN KIRJA, EXODUS 31
18. Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella,
antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.

TOINEN MOOSEKSEN KIRJA, EXODUS 32
15. Ja Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta, ja hänen kädessään oli kaksi laintaulua.
Ja tauluihin oli kirjoitettu molemmille puolille; etupuolelle ja takapuolelle oli niihin kirjoitettu.
16. Ja taulut olivat Jumalan tekemät, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu.

TOINEN MOOSEKSEN KIRJA, EXODUS 34
1. Ja Herra sanoi Moosekselle: “Veistä itsellesi kaksi kivitaulua, entisten kaltaista,
niin minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, jotka sinä murskasit.
27. Ja Herra sanoi Moosekselle: “Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä näiden sanojen mukaisesti minä olen tehnyt liiton sinun ja Israelin kanssa”.
28. Ja hän oli siellä Herran tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.
29. Ja kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessänsä kaksi laintaulua, ei hän tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa.
-


Juhani Starczewski

ÄLÄ VAIKENE EKUMENIAN EDESSÄ!

2021-01-25 11:01:07

ÄLÄ VAIKENE EKUMENIAN EDESSÄ!
10340147_10206089018933350_1129055689500932954_n.jpg
JEESUS: Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10158073145173262
-
KAHDEKSANNEN EKUMEENISEN SYNODIN PÄÄMÄÄRÄ:
Rooman Kuningatar, Islamin Kuningatar, Kaikkien Kuningatar
Maria-ilmestykset ja kaikkien uskontojen yhdistyminen
https://www.kristitynfoorumi.fi/kaikkienkuningatar.htm
-
EKUMEENINEN RUKOUSVIIKKO
https://www.facebook.com/taivastv7/videos/744282296500073
-
VUONNA 787 SEITSEMÄS EKUMEENINEN SYNODI laillisti ristin, kuvien ja pyhäinjäännösten palvonnan.
2. KÄSKY POISTETTIIN:
"Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla.
Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua.
Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.
-
PEKKA SARTOLA: USKONTOJEN YHDISTÄMINEN ALKAMASSA
Ensimmäinen tätä ennakoiva tapahtuma järjestettiin vuonna 2016 Jerusalemissa. Syyskuun 5-11.päivinä islamin / juutalaisuuden / kristinuskon edustajia kokoontui yhteiseen rukoukseen Jerusalemiin. Uskontojen yhteysjumalanpalvelus on osa festivaalia Mekudeshet.
Yhteinen projekti on yhdistetty Jerusalemin temppeli / kirkko / moskeija / kolmas temppeli!
Breaking Israel News julkaisi 2.9.2019 Adam Eliyahu Berkowitzin kirjoittaman artikkelin: Nations Invited for Animal Sacrifice on Mount of Olives Renewing Noah's Covenant - Kansoja kutsutaan eläinuhriin Öljymäelle Nooan liiton uudistamiseksi.
Sanhedrin järjesti Jerusalemissa 70 kansojen konferenssin, joka sisälti luentoja, keskusteluja keskittyen Nooan liiton velvollisuuksiin koskien koko ihmiskuntaa. Artikkeli kertoi konferenssin huipentuvan Öljymäellä suoritettavaan eläinuhriin Nooan liiton uudistamiseksi, jonka kansojen edustajat suorittivat. Breaking Israel News artikkelin mukaan Öljymäellä suoritettava eläinuhri uudisti liiton, jonka Nooa teki ihmiskunnan ja Jumalan välillä. Artikkelin mukaan keskustelun aiheina ovat myös maailmanlaajuinen talous, kulttuuri, sivistys, mutta keskipiste tulee olemaan kansainvälisen oikeuden perustaminen perustuen Raamatun periaatteisiin.
-
PEKKA SARTOLA: sivulta 162: Heinäkuussa 2016, ja ensimmäistä kertaa roomalaiskatolisen kirkon historiassa myös koraania luettiin katolisen messun aikana. Lukijana imaami Sale Salem, paikka St. Marian kirkko Roomassa. Kunnioittaakseen islamia, kirkossa ollut MARIAN PATSAS OLI PUETTU BURKAAN. Tällä haluttiin tehdä selväksi se, että Maria on merkityksellinen hahmo myös islamille. Näin todella asia onkin, sillä islamin profeetta Muhammad on maininnut Mariasta ja itsestään seuraavaa; Allah on paratiisissa antava minulle vaimoksi Marian, Imranin tyttären, faaraon vaimon ja Mooseksen sisaren. (Ibn Kathir, Qisas alal-Anbiya, s.381). Sekä toisessa hadithissa; Taivaassa, Jeesuksen äiti Maria, tulee olemaan yksi vaimoistani., (alSiyunti, 6/395).
-
Vapaamuurareiden kiihkeä halu jälleenrakentaa Salomonin temppeli on eteenpäin työntävä voima Lähi-Idän tapahtumien takana tänä päivänä. Sitten kun se on loppuun suoritettu, Lopun ajan profetiat toteutuvat!
-
Illuministinen Läntinen vapaamuurarius on jo pitkään halunnut jälleenrakentaa Salomonin temppelin Temppelivuorelle. Vapaamuurarit Englannissa, Yhdysvalloissa ja Israelissa ovat ehdottoman päättäväisiä Salomonin temppelin jälleenrakentamisen suhteen. Tämä suunnitelma tuo Kolmannen maailmansodan, Antikristuksen sekä Ahdistuksen aikakauden alun.
-
Jesuiittapappi Jacques Dupuis: Voi sanoa, että ekumenia on vapaamuurariuden laillinen poika...katolilaisille ortodokseille, protestanteille, israelilaisille, muslimeille, hinduille, buddhalaisille, vapaa-ajattelijoille, vapaa uskoisille...vapaamuurarius on meidän perheemme nimi.
http://www.kotipetripaavola.com/jerusaleminkolmastemppelijapakanauskonnot.html
-
Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar; sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Galatalaiset 4:22-26
-
Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin. Ilmestyskirja 11:8
-
Vuonna 381 alkoivat epäviralliset rukoukset neitsyt Marialle Jumalan äidille ja taivaan kuningattarelle.
-
Vuonna 431 Efeson kirkolliskokouksessa otettiin käyttöön Marian palvonta sekä käsite Jumalan äiti. Babyloniassa rukoiltiin taivaan kuningatarta, joka oli neitsyt. Taivaan kuningatar kuvattiin äitinä, jolla oli lapsi sylissään.
-
Vuonna 600 Rooman kirkko otti käyttöön Marian ja kuolleiden pyhimyksien rukoilemisen.
-
Vuonna 1287 keksittiin skapulaari, joka on palanen ruskeaa kangasta, jota käytetään Neitsyt
Marian kuvan kanssa, koska sen otaksutaan sisältävän yliluonnollista voimaa. Skapulaari suojelee niitä kaikilta vaaroilta, jotka pitävät sitä paljaalla iholla. Esineiden palvonta tuli sisälle Rooman katoliseen kirkkoon
-
Vuonna 1854 Paavi Pius IX julisti Neitsyt Marian siinneen saastattomasti.
-
Vuonna 1870 Paavi Pius IX julisti opin paavin erehtymättömyydestä.
-
Vuonna 1931 paavi Pius XI vahvisti uudelleen opin Neitsyt Mariasta, Jumalan äitinä.
-
Vuonna 1950 paavi Pius XII julisti dogmin Neitsyt Marian taivaaseen ottamisesta.
-
KATOLINEN RUKOUSKIRJA
kokoili MGRE A. CARLING
sivut 365-366 Hyperdulia: Pyhän Neitsyt Maarian kunnioitus
Vapahtajamme Äidille neitsyt Maarialle Jumala on suonut suuremman pyhyyden mitan kuin kenellekään muulle luodulle. Sitä vaati se ylevä tehtävä, johon Maaria oli kutsuttu: olemaan ihmiskunnan Lunastajan Äitinä. Jumala varjeli hänet perisynniltä: varusti hänet elämän ensi silmänräpäyksestä asti pyhittävällä armolla, jonka me saamme vasta p. Kasteessa. Maaria on vaimo, joka on käärmeen kanssa vihoissa. (Moos 3:15). Vähimmälläkään synnillä ei ole häneen pääsyä, hänen tahtonsa oli aina sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa ja valitsi sen, mikä oli täydellisempää. Hän on täydellisin Neitsyt ja samalla Jumalan Pojan todellinen Äiti, neitsyt ennen ja jälkeen, ainainen Neitsyt. Hän on Jumalan Äiti, sillä hänen lapsensa on iankaikkinen Jumala, Sana, joka oli alussa Jumalan tykönä. (Joh 1:1). Hän on toinen Eeva: kaikkein Jumalan lasten hengellinen Äiti, joka meidät ristin juurella suurin kivuin Jumalan lapsiksi synnytti. Hän on Taivaan kuningatar, kirkkauden asuntoon otettu sieluinensa ja ruumiinensakin jo ennen yleistä ylösnousemista. Hänen rukouksensa on kaikkein voimallisin ja tehokkain, hänen palavin halunsa on, että ihmiset, joiden lunastukseksi hänen Poikansa veri vuoti, tulisivat kaikki autuaiksi. Sen tähden turvautukaamme nöyrinä ja luottavaisina Maarian puoltorukoukseen, varsinkin uskokaamme hänelle kuolinhetkemme, että silloin saisimme synnistä puhdistettuina siirtyä ajasta autuaaseen iankaikkisuuteen.
-
Taivaan kuningatar Raamatussa:
Jeremia 7:18, 44:17-19 ja 25
Ilmestyskirja 18:7
-
https://www.kristitynfoorumi.fi/kaikkienkuningatar.htm
-


Juhani Starczewski

SIUNATTUA JOULUNAIKAA JA UUTTA VUOTTA 2021!

2020-12-27 00:18:31

SIUNATTUA JOULUNAIKAA JA UUTTA VUOTTA 2021!

132496834_10158015421073262_6534063461361414791_o.jpg

JESAJA 53

Oli Jouluaatto 2001. Isäni ja Äitini olivat perinteisesti tulossa meille jouluaterialle ja aaton viettoon. Valmistellessamme perheenä joulupöytää yms., niin sain yhtä äkkiä erikoisen
kehotuksen:” Lue Jesaja 53 joulupöydässä!” Tyrmäsin tuollaisen ajatuksen, koska aina olemme lukeneet Jouluevankeliumin (Luukas 2) ja siunanneet ruoan Jouluaattona.
Jonkin ajan kuluttua kehotus tuli uudestaan voimakkaampana, mutta vieläkin sivuutin sen, koska ajattelin, ettei Jesaja 53 sovi joulupöydän tekstiksi. Kun kehotus tuli kolmannen kerran ja sen verran vakuuttavana, niin otin Raamattuni ja etsin ja luin Jesaja 53 itsekseni ja rukoilin asian puolesta. Olin todella ihmeissäni tuollaisesta kehotuksesta, mutta päätin totella.
Kun vanhempani saapuivat, pöytä oli valmis ja asetuimme pöydän ympärille seisomaan ja minä avasin Raamattuni
ja luin JESAJA 53 ”Herran palvelijan kärsimys ja korotus” , jonka jälkeen siunasimme yhdessä ruoan. Söimme ja vietimme aattoiltaa yhdessä, eikä kukaan sanonut mitään, eikä ihmetellyt tai kysynyt, miksi olin lukenut Jesaja 53, enkä lukenut perinteistä Jouluevankeliumia (Luukas 2).
Joulupäivänä menimme perinteisesti vanhempieni luokse ja vietimme Joulupäivää yhdessä. Koska oli kova pakkanen, lähdin ennen muiden tuloa lämmittämään autoamme. Äitini tuli perässäni. Istuin kuljettajan paikalla ja äitini oli ”apukuskin” puolella avoimen oven luona. Silloin Äitini sanoi minulle: ”Kiitos, Juhani, niistä sanoista, jotka eilen luit joulupöydässä!” Tunsin voimakkaan tunteen rinnassani sydämeni kohdalla. Liikuttuneena sanoin: ”Älä minua kiitä,
vaan kiitä siitä, että ne Sanat ovat sydämessäsi!” Se oli viimeinen keskusteluni Rakkaan Äitini kanssa. Perhe tuli kyytiin ja lähdimme kotiin. Tapaninpäivänä oli todella kova pakkanen ja vanhempani eivät lähteneet sukulaisiin, vaan pysyivät
kotona. Illalla Äitini soitti ja vaimoni oli puhelimessa ja kaiutin päällä, joten kaikki kuulimme keskustelun, jossa kiiteltiin puolin ja toisin viimeisestä. Puhelun jälkeen vanhempani nauttivat iltapalan. Pöydän ääressä ollessaan Äitini oli sanonut: ” Ei kahta ilman kolmatta! Kukahan se kolmas on?!” Joulukuun aikana olin ollut vanhempieni kanssa kahden sukulaisemme hautajaisissa. Seuraavan aamuna klo 6.00 oli Äitini noussut istumaan sänkynsä laidalle. Isäni kuuli korahduksen ja Äitini lyyhistyi sänkyynsä. Isäni tietysti järkyttyi tilanteesta. Hän soitti hätäkeskukseen ja meille. Lähdin heti heille, vaikka en ollut varma, oliko ambulanssi jo hakenut Äitini. Kun pääsin heidän talonsa pihaan, oli paikalla kaksi ambulanssia. Juoksin ovelle ja soitin ovikelloa. Kun ovi avattiin, niin samaan aikaan vedettiin peitto Äitini pään yli. Häntä oli yritetty elvyttää, mutta kuolema oli tullut silmänräpäyksessä, kun hänen aorttansa oli revennyt. Lääkäri sanoi: ”Äitini ei ole ennättänyt kokea kipua, kun kohtaus tapahtui!” Hän siirtyi ilman tuskia ajasta iankaikkisuuteen uskossa Jeesukseen!
Silloin muistin tuon Jesaja 53 otsikon ”Herran palvelijan kärsimys ja korotus”. Myös Äitini, Vapahtajansa tavoin, joutui elämässään moniin kärsimyksiin, mutta Hänet korotettiin ilman tuskia Jeesuksen luo!

Hääkuvassa vuodelta 1949 edesmenneet Sisko-Äitini ja Henrik-Isäni.

Jesaja 53:
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Jes.+53%3A1&rnd=1445334071061
-
Jesaja 53 -> "The Forbidden Chapter" in the Tanakh
Did you know that there's a "forbidden chapter" in the Tanakh (Hebrew Bible)? What's been hidden from us all these years? It's changed the lives of hundreds of thousands of Jewish people! Watch till the end for a surprising twist!
"Kielletty luku" Tanakhissa
Tiesitkö, että Tanakhissa (heprean Raamattu) on "kielletty luku"? Mitä on piilotettu meiltä kaikki nämä vuodet? Se on muuttanut satojen tuhansien juutalaisten elämää! Katso loppuun asti yllättävä käänne!
https://www.youtube.com/watch?v=lXSBR047MMk&list=PLmfSzuEDGRmJ7i_zys6p7KHxJ5xKAF8p6

SIUNATTUA JOULUNAIKAA JA UUTTA VUOTTA 2021!
-
Jesaja 56
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10158015421163262

Siunaten

Juhani ja Terttu Starczewski
Muurarintie 9 B 8
40520 JYVÄSKYLÄ
+358407573537
juhani.starczewski@elisanet.fi
-


Juhani Starczewski

Julkisuuteen ei ole kerrottu sotaveteraanin jättämää itsemurhaviestiä!

2020-12-11 03:15:12

Julkisuuteen ei ole kerrottu sotaveteraanin jättämää itsemurhaviestiä! 130447131_10157987362783262_2502113006300348733_o.jpgSotaveteraani oli kirjoittanut pitkän kirjeen, jonka oli jättänyt kotinsa pöydälle. Kirjettä ei julkaistu, eikä sen viestiä kerrottu julkisuuteen. Viesti oli lyhyesti se, ettei hän hyväksynyt Itsenäisyydestä luopumista ja maamme itsenäisyyden vieraalle vallalle luovuttamista. Kysymys oli sopimus Euroopan perustuslaista, jota käsiteltiin edellisenä päivänä 5.12.2006.
Olin aivan vieressä, kun hän nousi ylös kaupungintalon edessä olleelta juhlakatsomosta. Hän huusi kovalla äänellä: "Olette myyneet itsenäisyytemme!" Sitten hän käveli ripeästi panssarin eteen mahalleen, eikä kuljettaja ennättänyt jarruttaa, vaan telaketju murskasi hänen kylkensä.
Sotaveteraani protestoi 6.12.2006 Itsenäisyspäivänä Jyväskylässä Sopimusta Euroopan perustuslaista, jota käsiteltiin 5.12.2006
-> Me veteraanit taistelimme Itsenäisyyden, nyt se on myyty EUlle! Veteraani kuoli jäätyään panssarivaunun alle valtakunnallisessa itsenäisyyspäivän paraatissa Jyväskylässä
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000025015.html
Julkisuuteen ei ole kerrottu sotaveteraanin jättämää itsemurhaviestiä!
Itsemurhan motiivi vaiettiin!.
VIDEO: Loukkaantuminen itsenäisyyspäivän paraatissa 6.12.2006
https://www.youtube.com/watch?v=tsjOLvYcuTc - https://www.is.fi/kotimaa/art-200

adf54677f7b8443ab9a09542d924f3c9.jpg


Juhani Starczewski

MOT ohjelma Ilmestyskirjan farmakeia lääkemyrkky

2020-12-09 04:58:25

MOT ohjelma Ilmestyskirjan farmakeia lääkemyrkky
https://www.youtube.com/watch?v=H_IjVopCKaY

YLE:n MOT ohjelma Meitä ette rokota haastatteli koronavirusrokotuksiin kriittisesti suhtautuvia ihmisiä. Tällä videolla on YLE:n toimittajan ja minun koko haastattelu. Videolla tuodaan myös esille se kuinka Raamattu opettaa ILM 18:23 kohdassa lääkemyrkystä, jolla eksytetään kaikkia kansoja. Klassinen kreikka ja sanan etymologia myös todistaa sen, että farmakeia sana tarkoittaa joko parantavaa tai haitallista lääkettä (lääkemyrkky). Videolla tuon myös esille maan mahtavien kauppamiesten kytköksen koronavirusrokotteeseen ja osallisuuden henkioppaisiin (riivaajahenget). Tämän videon sanoman ymmärtää oikealla tavalla vain pieni vähemmistö. Tämä video voi avata sinun silmäsi ja mielesi tavalla, miten et ole aikaisemmin nähnyt ja ymmärtänyt sekä se voi muuttaa sinun elämäsi. Videon kesto noin 59 min. Jumalan siunausta t: Petri Paavola 
+


Ilmestyskirja kertoo farmakeia lääkemyrkky kauppiaista lopunajassa.+
129715934_10157982119678262_2784129651655747414_o.jpg
Sota-ajan ihmeet
Lentäjä Olli Seppänen kertoo Jumalan siunauksesta Suomen kansan yllä sodan aikana sekä tapahtuneista ihmeistä.
https://www.tv7.fi/vod/player/60654/
+++++++
”Jumalan siunaus Suomen yllä” – Suomi 100 vuotta
https://www.youtube.com/watch?v=GDmtvBbBLkQ

Olli Seppänen on Ilmavoimissa palvellut opistoupseeri. Sotilasarvoltaan hän on kapteeni. Virassa ollessaan Olli palveli hävittäjälentäjänä ja ilmataisteluopettajana Karjalan Lennostossa Rissalassa. Viimeiset palvelusvuodet hän toimi operaatiotaidon ja taktiikan opettajana, sekä henkilökunnan kurssien johtajana Korkeakouluosastolla Ilmasotakoulussa, joka sijaitsi tuolloin Kauhavalla. Vuoden 2010 alusta hän on toiminut Kansan Raamattuseurassa avustavana työntekijänä. Nykyinen tehtävä on Kansan Raamattuseuran Koulutuspalvelun kouluttaja. Olli asuu vaimonsa Johannan kanssa Kuopiossa. Heillä on neljä aikuista lasta ja kuusi lastenlasta. ”Jumalan siunaus Suomen yllä” – Suomi 100 vuotta Kristinopissa on perinteisesti opetettu, että Jumalan ilmoittaa itsensä erityisesti Raamatun Sanan kautta, mutta myös mm. kansojen vaiheissa. Erityisen selvästi tämä ilmenee Israelin kansan historiassa ja nykyhetkessä, mutta myös Suomen kansan eri vaiheissa. Historiasta käsin ei voi eikä tarvitse elää tulevaisuutta, mutta sieltä voi ottaa oppia ja saada rohkaisua nykyhetkeen, sekä turvallisia ja toivorikkaita näkökulmia tulevaisuuteen. Suomen suhteen tämä on nähtävissä mm. sotavuosien vaiheissa. Viisi sodan vuotta jätti kipeät arvet monen ihmisen ja perhekunnan elämään. Useat kärsivät niistä vielä tänäkin päivänä. Sota lähensi myös monien suhdetta elävään Jumalaan. Häntä huudettiin avuksi myös valtionjohdon kehotuksesta niin rintamalla kuin kodeissa ja kirkoissa. Uskollisuudessaan ja armossaan Jumala, kaiken kärsimyksen keskellä, antoi Suomen säilyä itsenäisenä. Vaikka käytännön toimet suorittivat miehet ja naiset niin rintamalla kuin kotirintamalla, vaikutti Jumala sen, että Suomi selviytyi. Hänen hyvä kätensä oli kansakuntamme yllä. Meille ovat tuttuja sanonnat ”Talvisodan ihme” ja ”Jatkosodan torjuntavoitto”. Olemme kuulleet lukuisia puheita tai lukeneet kirjoista aidoista sankariteoista. Harvemmin kuulee tai voi lukea Jumalan läsnäolosta ja vaikuttamisesta niiden toteutumiseksi. Jumalan siunaus oli Suomen kansan yllä. Profeetta Jeremian kautta Jumala muistutti ja rohkaisi Juudan kuningaskunnan asukkaita: ”Näin sanoo Herra: -- Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa, ottakaa oppia menneistä ajoista! Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan.” (Jeremia 6:16a) Viesti on ajankohtainen myös nykypäivän Suomen kansalle.
+++++++
Suomen historian kovissa paikoissa ulospääsyä etsittiin rukoillen https://uusitie.com/suomen-historian-kovissa-paikoissa-ulospaasya-etsittiin-rukoillen/

Suomen historian kovissa paikoissa ulospääsyä etsittiin rukoillen Ilmavoimissa kouluttajana ja hävittäjälentäjänä työskennellyt Olli Seppänen on historiaa harrastaessaan löytänyt hämmästyttäviä rukousvastauksia. – Historiasta ei tarvitse lukea tulevaisuutta, mutta sieltä voi ottaa oppia. Kuva: Antti Yrjölä Teksti: Mari Turunen Ilmavoimissa kouluttajana ja hävittäjälentäjänä työskennellyt Olli Seppänen on historiaa harrastaessaan löytänyt hämmästyttäviä rukousvastauksia. – Historiasta ei tarvitse lukea tulevaisuutta, mutta sieltä voi ottaa oppia. Mutta sinä päivänä, jota minä pelkään, minä turvaan sinuun. 30. marraskuuta 1939, Neuvostoliitto aloitti hyökkäyksen Suomeen koko itärajan leveydeltä. Pian talvisodan sytyttyä tasavallan presidentti Kyösti Kallio vetosi armeijaan: Kehoitan kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat isänmaata, lukemaan Raamattua. Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa, sekä ahdingoissa ja vainoissa että rauhan päivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan sanan uudesti luovaa voimaa. Myös Itä-Lapissa hätä oli todellinen, kun Neuvostoliiton 20 000 raskaasti varustettua sotilasta vyöryi Suomen vanhan rajan yli Alakurtin kohdalta. Suomalaisia joukkoja koetettiin koota kiireellä puolustukseen. Häthätää erillinen pataljoona 17 sekä erillinen komppania Kojonen saatiin ryhmittymään ennen taistelua vihollisen kanssa. Jokaiselle 1500 sotilaalle ei riittänyt edes kivääriä. Aseiksi haalittiin jopa polttopulloja ja puukkoja. Vain yhdeksässä päivässä Neuvostoliiton joukot etenivät Sallaan, jossa ne jakaantuivat. Pohjoisen kautta kiertävä joukko eteni Savukosken kautta kohti Pelkosenniemeä ja etelämpää kiertävä joukko jatkoi Märkäjärven kautta kohti Kemijärveä. – Pihtiliikkeen tarkoituksena oli hajottaa entisestään suomalaisten alivoimaista puolustusta ja yhdistyä Kemijärvellä. Suunnitelmana oli marssia Suomen läpi Ruotsin rajalle Tornioon kahdessa viikossa. Silloin olisi katkaistu Suomen elintärkeä maayhteys Ruotsiin, mikä oli huollon kannalta tärkeää, sotahistoriaa harrastava Olli Seppänen kuvaa. Kaisa Kallio sai kansan polvilleen Joulukuun 16. päivänä Pelkosenniemellä pelko muuttui kauhuksi. Vain vajaan neljän kilometrin päässä kirkonkylältä pohjoiseen ensimmäiset vihollisen panssarivaunut sekä vuoristojalkaväkirykmentti ja erikoistiedustelupataljoona tulivat Kemijoen yli lossilla. Jääkärimajuri Armas Perksalon johtama jalkaväkirykmentti 40 sai mahdottoman tehtävän pysäyttää vihollisen joukot ennen Pelkosenniemen kylää. Kun Kaisa Kallio kehotti rukoilemaan, kaikki kaupassa kävivät polvilleen ja itkivät ja rukoilivat. – Se oli täysin kouluttamaton, nopeasti Oulussa koottu joukko. Heiltä puuttuivat panssarintorjunta-aseet, eikä heillä ollut edes telttoja. Ainoastaan lämpimät varusteet, villasukat ja vaatteet, jotka suomalaiset naiset olivat kutoneet. Samalla kun Pelkosenniemelle saatiin puolustuksen vahvistusta, armeijan ylipäällikkö ja tasavallan presidentti Kyösti Kallio piti radiopuheen, jossa hän rohkaisi suomalaisia 17. joulukuuta: Te sotilaat siellä rintamalla saatte joka päivä nähdä ja me täällä kotona olevat saamme ihmeeksemme kuulla, miten elämää johtava käsi antaa teille voimaa seisoa väkivaltaa vastaan ja voittaa silloinkin, kun vastassanne on valtava ylivoima. Pian tämän jälkeen presidentin puoliso Kaisa Kallio kehotti omassa radiopuheessaan kansaa rukoilemaan. Vetoomukset otettiin tosissaan. ”Muistan tilanteen kuin eilisen päivän. Olin silloin 6-vuotias ja menimme äidin kanssa kauppaan kuuntelemaan presidentin puhetta. Kun Kaisa Kallio kehotti rukoilemaan, kaikki kaupassa kävivät polvilleen ja itkivät ja rukoilivat”, eräs aikalainen kertoi Olli Seppäselle muutama vuosi sitten. Vastaavia muistoja on muualtakin. Sodan aikaan kodeissa, kirkoissa ja rukoushuoneissa todella rukoiltiin. – Vaikka työn tekivät miehet ja naiset rintamalla ja kotirintamalla, Jumalan hyvä käsi oli tämän kansan yllä, sillä Jumalan sanaa kunnioitettiin ja häneltä etsittiin apua. ”Tässä auttoi Herra” 18. joulukuuta Pelkosenniemen puolustukseen oli saatu jo muutaman tuhannen miehen joukot, ja jalkaväkirykmentti 40 aloitti tehtävänsä toteuttamisen ryhmittymällä vesisateessa. Samana iltana pakkanen alkoi kiristyä poikkeuksellisesti, aikalaisten arvioiden mukaan lähes 40 asteeseen. Pakkanen halvaannutti panssarivainut ja hyökkääjän sotilaat. Samana päivänä tapahtui muutakin poikkeuksellista. Puna-armeijan taisteluosaston auton kuljettaja sai luodista osuman ja lyyhistyi auton äänitorven päälle. – Presidentin puolison Jenni Haukion puhuessa Helsingin Tuomiokirkon edessä Suomalaisessa messussa elokuussa, Valtioneuvoston linnan yläpuolelle ilmestyi sateenkaari, Jumalan liiton merkki. Se oli viesti, että kansan yhteinen rukous maan puolesta on suloinen tuoksu Herran edessä. Kuva: Johanna Manner Olli Seppänen Työura ilmavoimien opettajana ja hävittäjälentäjänä. Pelkästään MIG-lentoja yli 1000 tuntia. Opistoupseeri, sotilasarvo kapteeni. Ilmavoimista eläkkeelle vuonna 2002. Kansan Raamattuseuran kouluttaja. Neljä aikuista lasta ja kuusi lastenlasta.
+

Uuraisilla tehtiin suuri työ veteraanien ja lottien kunniamerkkien saamiseksi haudoille KESKI-SUOMI 6.12.2020

+
Heidän kielensä ja heidän tekonsa ovat Herraa vastaan ja he uhittelevat hänen kunniansa kasvoja.

https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157968924713262


+
Itsenäisyyspäivän Jumalanpalvelus su 6.12.2020
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157978619078262
+

Juhani Starczewski

Ma 7.12. klo 20.00 MOT Meitä ette rokota Yle TV1

2020-12-02 22:43:33

13-1-3239192-1587038853877.png
Muistakaapa alla olevaa asiaa -> tietoa saa levittää!

Ma 7.12. klo 20.00 MOT Meitä ette rokota Yle TV1

MOT ohjelman tekemä videohaastattelu minun suhtautumisestani koronavirusrokotteeseen kesti noin 40 minuuttia ja televisiossa näytettävä ohjelma kestää 30 minuuttia. Ohjelmaan on haastateltu useita ihmisiä, joten se mitä minun sanomisistani tullaan näyttämään ei voi olla kovin pitkä. Nyt täytyy olla kuitenkin tyytyväinen siihen, että pääsin mukaan ohjelmaan ja sain sanoa sen mihin ja miten uskon. Riippumatta siitä millä tavalla se minun lyhyt osuuteni tullaan näyttämään ja tuleeko siitä esille ihan oikea näkökulma, niin minulla on tulevina päivinä (ensi viikolla) lisää kerrottavaa tästä, mutta koska se ei ole vielä ajankohtaista, niin en sitä nyt vielä tuo esille. Jos olet kiinnostunut tästä asiasta, niin jää seuraamaan tilannetta, sillä tämän asian tiimoilta tulet kuulemaan vielä lisää todella mielenkiintoisia uutisia, sen jälkeen kunhan ohjelma on ensin tullut ulos TV:stä.

Ma 7.12. klo 20.00 MOT Meitä ette rokotaYle TV1 https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/30-1718?t=tulossa&fbclid=IwAR1529HwRaYl3pmhrLvTFnRnGGcroxvamlGX0uohOF_VFVOC5kURNmOy248

e6c6ef59-bea5-450f-aa20-d06e10dcf2e51.jpg

SINIRISTILIPPUMME!
https://www.adressit.com/raamattumarssi

 


Juhani Starczewski

LAHJOITUS: ARVOISA VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ RAIJA TOIVIAINEN / VALTAKUNNAN SYYTTÄJÄN TOIMISTO!

2020-11-25 08:13:46

 

e7dedb2d-68c2-4820-a45e-7251fa2d0aec.jpg

LAHJOITUS: ARVOISA VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ RAIJA TOIVIAINEN / VALTAKUNNAN SYYTTÄJÄN TOIMISTO!

https://syyttajalaitos.fi/valtakunnansyyttajan-toimisto-yhteystiedot

Tämä tiedoksesi -> saa laittaa muillekin mahdollisimman laajalle!

 

-------- Alkuperäinen viesti --------

Aihe: LAHJOITUS: ARVOISA VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ RAIJA TOIVIAINEN / VALTAKUNNAN SYYTTÄJÄN TOIMISTO!

Päiväys: 5.11.2020 14:04

Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi

Vastaanottaja: raija.toiviainen@oikeus.fi

Kopio: valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi

 

ARVOISA VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ RAIJA TOIVIAINEN / VALTAKUNNAN SYYTTÄJÄN TOIMISTO,

JUMALAN RAUHAA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA!

 

Kunnioittaen lähestymme Teitä tällä kirjeellä ja samalla haluamme lahjoittaa Teille ja Valtakunnan syyttäjän toimistolle Jumalan alkuperäiset KYMMENEN KÄSKYÄ ks. liite

Toisen Mooseksen kirjan 20 luvun jakeiden 1- 17 mukaan.

 

Toivomme, että liitteenä oleva huoneentaulu voisi saada paikan työhuoneessanne ja Sydämessänne muistuttamassa Hänestä, jonka kautta kaikki on luotu. Jeesuksessa Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä.

Paavalin kirje kolossalaisille 2 luku jae 3.

 

Raamattu sanoo esivallan olevan Jumalan asettama:

 

Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. Sen tähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on; kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.

Paavalin kirje roomalaisille 13 luku jakeet 1-7.

 

Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi.

Pietarin 1 kirje 2 luku jakeet 13 ja 14.

 

Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit, etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan.

Paavalin kirje Tiitukselle 3 luku jakeet 1 ja 2.

 

Jumala kehottaa rukoilemaan ja kiittämään myös esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.

Paavalin 1 kirje Timoteukselle 2 luku jakeet 1-5.

 

Hallitseminen on jumalallinen hyve. Raamattu puhuukin

esivallasta jumalina, ei luomisen tähden vaan hallitsemisen tähden.

Johanneksen evankeliumi 10 luku jakeet 31-42 ja Psalmi 82.

 

Haluamme siunata Teitä ja myös rukoilla puolestanne, jotta Suomi voisi

yhdessä Jumalan ja Hänen siunauksensa myötä selvitä näistä vaikeista ajoista.

 

Jyväskylässä 5.11.2020

 

Siunaten

 

Juhani ja Terttu Starczewski, Jyväskylä

 

 

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ

 

Toinen Mooseksen kirja Exodus 31

18. Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.

 

Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

 

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita Jumalia minun rinnallani.

 

2. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa tai patsasta, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

 

3. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

 

4. Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

 

5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

 

6. Älä tapa.

 

7. Älä tee huorin.

 

8. Älä varasta.

 

9. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

 

10. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.

 

Pyhä Raamattu

Toinen Mooseksen kirja 20 luku jakeet 1-17 ja Viides Mooseksen kirja 5 luku

 

Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:"Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä"; ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista." Hebrealaiskirje 10: 15-17

 

Hallitseminen on jumalallinen hyve. Raamattu puhuukin esivallasta jumalina, ei luomisen tähden vaan hallitsemisen tähden.

Johanneksen evankeliumi 10 luku jakeet 31-42 ja Psalmi 82.

 

Psalmit:

82:1 Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä:

82:2 "Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomain puolta?" Sela.

82:3 "Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus.

82:4 Vapauttakaa vaivainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomain käsistä.

82:5 Ei ole heillä älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan perustukset horjuvat.

82:6 Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia;

82:7 kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa."

82:8 Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat.

 

Johanneksen evankeliumi:

10:31 Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet.

10:32 Jeesus vastasi heille: "Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?"

10:33 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi."

10:34 Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'?

10:35 Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli - ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin -

10:36 niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: 'Sinä pilkkaat Jumalaa', sentähden että minä sanoin: 'Minä olen Jumalan Poika'?

10:37 Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua.

10:38 Mutta jos minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä."

10:39 Niin he taas tahtoivat ottaa hänet kiinni, mutta hän lähti pois heidän käsistänsä.

10:40 Ja hän meni taas Jordanin tuolle puolelle siihen paikkaan, missä Johannes ensin kastoi, ja viipyi siellä.

10:41 Ja monet tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Johannes ei tehnyt yhtäkään tunnustekoa; mutta kaikki, mitä Johannes sanoi tästä, on totta."

10:42 Ja monet siellä uskoivat häneen.

 

+++++++

Valtakunnansyyttäjän toimisto

Osoite

Lintulahdenkuja 4

00530 Helsinki

auki ma–pe 8.00–16.15

 

Puhelin

029 562 0800 vaihde

029 562 0810 kirjaamo

029 562 0888 faksi

 

Asiakaspalvelunumero

Valtakunnansyyttäjän toimisto palvelee kansalaisia numerossa 029 562 0840. Puheluihin vastataan arkisin klo 9–11.

 

Sähköposti

valtakunnansyyttaja.syyttaja(at)oikeus.fi

Virkamiesten osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)oikeus.fi

 

Viestintä

viestinta.syyttaja(at)oikeus.fi

029 562 0820

 

Johto

valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen

 

apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe

 

Johdon tuen yksikkö

yksikön päällikkö, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen

 

apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe

 

viestintäasiantuntija Kaisa Härkisaari

 

viestintäpäällikkö Virve Streng

 

viestintäassistentti Maria Turkia

 

Syyttäjäntoiminnan yksikkö

yksikön päällikkö, valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto

 

valtionsyyttäjä Mika Appelsin

 

korkeakouluharjoittelija Kristiina Arpiainen

 

valtionsyyttäjä Tuuli Eerolainen

 

valtionsyyttäjä Sampsa Hakala

 

valtionsyyttäjä Anssi Hiivala

 

rikosylikonstaapeli Timo Knuutti

 

valtionsyyttäjä Tom Laitinen

 

valtionsyyttäjä Lilja Limingoja, Suomen kansallinen jäsen Eurojust-yksikössä

 

valtionsyyttäjä Anu Mantila

 

valtionsyyttäjä Mikko Männikkö

 

tarkastaja Anneli Nikkola

 

osastosihteeri Jaana Piirto

 

osastosihteeri Hanne Rautiainen

 

erikoissyyttäjä Heidi Savurinne

 

erikoissyyttäjä Antti Sundberg

 

aluesyyttäjä Tarmo Tanner

 

rikosylikonstaapeli Paula Viitasaari

 

Toiminnan tuen yksikkö

yksikön päällikkö, hallintojohtaja Joanna Autiovuori

 

henkilöstöhallinnon asiantuntija Mirja Aarnio

 

taloushallinnon asiantuntija Birgitta Forsström

 

valtionsyyttäjä Tommi Hietanen

 

tiedonhallinnan asiantuntija Lauri Hirvonen

 

neuvotteleva virkamies Virpi Jalkanen

 

syyttäjänsihteeri Roosa Joensuu

 

koulutussihteeri Taina Keinonen

 

koulutussuunnittelija Tuula Koponen

 

taloushallinnon asiantuntija Arja Koski

 

controller Riitta Kuronen

 

henkilöstöhallinnon asiantuntija Seija Lehtonen

 

henkilöstöhallinnon asiantuntija Linda Leskinen

 

taloushallinnon asiantuntija Sanna Lummio

 

koulutuspäällikkö Pia Meri

 

virastomestari Jouko Partanen

 

tarkastaja Katri Peurala

 

syyttäjänsihteeri Juha Puutula

 

tarkastaja Tiina Rantanen

 

johtava asiantuntija Henrika Räsänen

 

valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta

 

erikoisasiantuntija Satu Sarkala

 

kirjaaja Marja Sevon

 

suunnittelija Jukka-Pekka Sirviö

 

henkilöstöhallinnon asiantuntija Jaana Tikkanen

 

henkilöstöhallinnon asiantuntija Mira Tuominen

+++++++

Suomen Eduskunnnan 200 kansanedustajaa saivat JJUMALAN KYMMENEN KÄSKYN TAULUN Helsingissä 23.4.2019!

https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/edustajakuvat.aspx

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 

Marko Asell

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Kim Berg

Vaasan vaalipiiri

 

Eeva-Johanna Eloranta

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Seppo Eskelinen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Tarja Filatov

Hämeen vaalipiiri

 

Jukka Gustafsson

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Maria Guzenina

Uudenmaan vaalipiiri

 

Tuula Haatainen

Helsingin vaalipiiri

 

Timo Harakka

Uudenmaan vaalipiiri

 

Eveliina Heinäluoma

Helsingin vaalipiiri

 

Mika Kari

Hämeen vaalipiiri

 

Anneli Kiljunen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Kimmo Kiljunen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Krista Kiuru

Satakunnan vaalipiiri

 

Johannes Koskinen

Hämeen vaalipiiri

 

Johan Kvarnström

Uudenmaan vaalipiiri

 

Suna Kymäläinen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Antti Lindtman

Uudenmaan vaalipiiri

 

Aki Lindén

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Niina Malm

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Sanna Marin

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Riitta Mäkinen

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Merja Mäkisalo-Ropponen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Matias Mäkynen

Vaasan vaalipiiri

 

Ilmari Nurminen

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Johanna Ojala-Niemelä

Lapin vaalipiiri

 

Sirpa Paatero

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Raimo Piirainen

Oulun vaalipiiri

 

Piritta Rantanen

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Antti Rinne

Uudenmaan vaalipiiri

 

Kristiina Salonen

Satakunnan vaalipiiri

 

Ville Skinnari

Hämeen vaalipiiri

 

Hussein al-Taee

Uudenmaan vaalipiiri

 

Katja Taimela

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Erkki Tuomioja

Helsingin vaalipiiri

 

Tytti Tuppurainen

Oulun vaalipiiri

 

Pia Viitanen

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Heidi Viljanen

Satakunnan vaalipiiri

 

Tuula Väätäinen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Paula Werning

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

 

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

 

Sanna Antikainen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Juho Eerola

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Ritva Elomaa

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Jussi Halla-aho

Helsingin vaalipiiri

 

Petri Huru

Satakunnan vaalipiiri

 

Olli Immonen

Oulun vaalipiiri

 

Vilhelm Junnila

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Kaisa Juuso

Lapin vaalipiiri

 

Arja Juvonen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Toimi Kankaanniemi

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Ari Koponen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Jari Koskela

Satakunnan vaalipiiri

 

Jouni Kotiaho

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Sheikki Laakso

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Rami Lehto

Hämeen vaalipiiri

 

Mikko Lundén

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Leena Meri

Uudenmaan vaalipiiri

 

Juha Mäenpää

Vaasan vaalipiiri

 

Jani Mäkelä

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Jukka Mäkynen

Vaasan vaalipiiri

 

Veijo Niemi

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Mika Niikko

Uudenmaan vaalipiiri

 

Tom Packalén

Helsingin vaalipiiri

 

Mauri Peltokangas

Vaasan vaalipiiri

 

Sakari Puisto

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Riikka Purra

Uudenmaan vaalipiiri

 

Lulu Ranne

Hämeen vaalipiiri

 

Mari Rantanen

Helsingin vaalipiiri

 

Minna Reijonen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Jari Ronkainen

Hämeen vaalipiiri

 

Sami Savio

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Jenna Simula

Oulun vaalipiiri

 

Riikka Slunga-Poutsalo

Uudenmaan vaalipiiri

 

Ville Tavio

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Sebastian Tynkkynen

Oulun vaalipiiri

 

Veikko Vallin

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Ville Vähämäki

Oulun vaalipiiri

 

Jussi Wihonen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

 

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

 

Heikki Autto

Lapin vaalipiiri

 

Markku Eestilä

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Sanni Grahn-Laasonen

Hämeen vaalipiiri

 

Janne Heikkinen

Oulun vaalipiiri

 

Timo Heinonen

Hämeen vaalipiiri

 

Antti Häkkänen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Anna-Kaisa Ikonen

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Kalle Jokinen

Hämeen vaalipiiri

 

Ilkka Kanerva

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Pia Kauma

Uudenmaan vaalipiiri

 

Ville Kaunisto

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Pihla Keto-Huovinen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Marko Kilpi

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Pauli Kiuru

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Jukka Kopra

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Terhi Koulumies

Helsingin vaalipiiri

 

Mia Laiho

Uudenmaan vaalipiiri

 

Elina Lepomäki

Uudenmaan vaalipiiri

 

Matias Marttinen

Satakunnan vaalipiiri

 

Sari Multala

Uudenmaan vaalipiiri

 

Kai Mykkänen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Petteri Orpo

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Jaana Pelkonen

Helsingin vaalipiiri

 

Paula Risikko

Vaasan vaalipiiri

 

Wille Rydman

Helsingin vaalipiiri

 

Janne Sankelo

Vaasan vaalipiiri

 

Sari Sarkomaa

Helsingin vaalipiiri

 

Arto Satonen

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Saara-Sofia Sirén

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Ruut Sjöblom

Uudenmaan vaalipiiri

 

Mari-Leena Talvitie

Oulun vaalipiiri

 

Kari Tolvanen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Juhana Vartiainen

Helsingin vaalipiiri

 

Heikki Vestman

Uudenmaan vaalipiiri

 

Sofia Vikman

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Anne-Mari Virolainen

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Sinuhe Wallinheimo

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Ben Zyskowicz

Helsingin vaalipiiri

 

 

Keskustan eduskuntaryhmä

 

Kansanedustajat

 

Pekka Aittakumpu

Oulun vaalipiiri

 

Hannakaisa Heikkinen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Petri Honkonen

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Hannu Hoskonen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Hanna Huttunen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Antti Kaikkonen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Eeva Kalli

Satakunnan vaalipiiri

 

Anne Kalmari

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Hilkka Kemppi

Hämeen vaalipiiri

 

Tuomas Kettunen

Oulun vaalipiiri

 

Mikko Kinnunen

Oulun vaalipiiri

 

Esko Kiviranta

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Pasi Kivisaari

Vaasan vaalipiiri

 

Hanna Kosonen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Katri Kulmuni

Lapin vaalipiiri

 

Antti Kurvinen

Vaasan vaalipiiri

 

Mikko Kärnä

Lapin vaalipiiri

 

Joonas Könttä

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Jari Leppä

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Mika Lintilä

Vaasan vaalipiiri

 

Markus Lohi

Lapin vaalipiiri

 

Hanna-Leena Mattila

Oulun vaalipiiri

 

Jouni Ovaska

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Arto Pirttilahti

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Juha Pylväs

Oulun vaalipiiri

 

Annika Saarikko

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Mikko Savola

Vaasan vaalipiiri

 

Juha Sipilä

Oulun vaalipiiri

 

Ari Torniainen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Matti Vanhanen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Anu Vehviläinen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

 

Vihreä eduskuntaryhmä

 

Outi Alanko-Kahiluoto

Helsingin vaalipiiri

 

Tiina Elo

Uudenmaan vaalipiiri

 

Bella Forsgrén

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Pekka Haavisto

Helsingin vaalipiiri

 

Atte Harjanne

Helsingin vaalipiiri

 

Satu Hassi

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Hanna Holopainen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Mari Holopainen

Helsingin vaalipiiri

 

Inka Hopsu

Uudenmaan vaalipiiri

 

Saara Hyrkkö

Uudenmaan vaalipiiri

 

Heli Järvinen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Emma Kari

Helsingin vaalipiiri

 

Noora Koponen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Krista Mikkonen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Maria Ohisalo

Helsingin vaalipiiri

 

Pirkka-Pekka Petelius

Uudenmaan vaalipiiri

 

Jenni Pitko

Oulun vaalipiiri

 

Mirka Soinikoski

Hämeen vaalipiiri

 

Iiris Suomela

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Sofia Virta

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

 

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

 

Li Andersson

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Paavo Arhinmäki

Helsingin vaalipiiri

 

Veronika Honkasalo

Helsingin vaalipiiri

 

Katja Hänninen

Oulun vaalipiiri

 

Juho Kautto

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Mai Kivelä

Helsingin vaalipiiri

 

Anna Kontula

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Merja Kyllönen

Oulun vaalipiiri

 

Pia Lohikoski

Uudenmaan vaalipiiri

 

Markus Mustajärvi

Lapin vaalipiiri

 

Jari Myllykoski

Satakunnan vaalipiiri

 

Aino-Kaisa Pekonen

Hämeen vaalipiiri

 

Jussi Saramo

Uudenmaan vaalipiiri

 

Hanna Sarkkinen

Oulun vaalipiiri

 

Matti Semi

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Johannes Yrttiaho

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

 

Anders Adlercreutz

Uudenmaan vaalipiiri

 

Sandra Bergqvist

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Eva Biaudet

Helsingin vaalipiiri

 

Thomas Blomqvist

Uudenmaan vaalipiiri

 

Anna-Maja Henriksson

Vaasan vaalipiiri

 

Mats Löfström

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri

 

Anders Norrback

Vaasan vaalipiiri

 

Mikko Ollikainen

Vaasan vaalipiiri

 

Veronica Rehn-Kivi

Uudenmaan vaalipiiri

 

Joakim Strand

Vaasan vaalipiiri

 

 

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

 

Sari Essayah

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Antero Laukkanen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Päivi Räsänen

Hämeen vaalipiiri

 

Sari Tanus

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Peter Östman

Vaasan vaalipii

 

 

​Liike Nyt -eduskuntaryhmä

 

Harry Harkimo

Uudenmaan vaalipiiri

 

 

Eduskuntaryhmä Ano Turtiainen

 

Ano Turtiainen

Eduskuntaryhmä Ano Turtiainen


Juhani Starczewski

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen vastaus!

2020-11-02 16:22:04

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen vastaus!

e81f921d-7652-4662-a319-ece44c80e16d.jpg

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: VL: ad 204/28/19 Starczewski
Päiväys: 2.11.2020 16:44
Lähettäjä: "Mantila Anu (SY)" <anu.mantila@oikeus.fi>
Vastaanottaja: "juhani.starczewski@elisanet.fi"
<juhani.starczewski@elisanet.fi>
Kopio: Syyttäjälaitos Valtakunnansyyttäjä - Åklagarmyndigheten Riksåklagaren <valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi>

Juhani Starczewski

Keskusteltuani valtakunnansyyttäjän kanssa ilmoitan, että hänellä ei ole syytä arviodia oheisesta tutkinnan päätöksestä ilmenevää asiaa toisin kuin poliisi. Kirjoituksenne 30.10.2020 valtakunnansyyttäjälle ei anna aihetta valtakunnansyyttäjän toimenpiteisiin.

Ystävällisin terveisin

Anu Mantila
Valtionsyyttäjä
Syyttäjälaitos, valtakunnansyyttäjän toimisto Åklagarmyndigheten, riksåklagarens byrå Lintulahdenkuja 4 / Fågelviksgränden 4
00530 Helsinki / 00530 Helsingfors
Puh./Tel. 029 562 0882
anu.mantila@oikeus.fi


-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi <juhani.starczewski@elisanet.fi>
Lähetetty: perjantai 30. lokakuuta 2020 14.00
Vastaanottaja: Toiviainen Raija (SY) <raija.toiviainen@oikeus.fi>
Aihe: Arvoisa valtakunnansyyttäjä, onko kuolemantuomion esiintuominen sananvapautta Suomessa?

Arvoisa valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen!

Teillähän on jo ollut tieto poliisin tutkinnasta liittyen imaami Abbas Bahmanpurin lausuntoon sharialain mukaisesta kuolemantuomiosta homoseksuaaleille, kuitenkin minun piti mennä uudestaan poliisille pyytämään tutkintapyyntöä. Päätös 26.11.2019 5500/R/75556/19 ks liite.

POLIISI: Näkemykseni mukaan Starczewskin tutkintapyyntö kytkeytyy keskeisimmiltä osin imaami Abbas Bahmanpourin esittämiin sharia-lakia ja homoseksuaalisuutta koskeviin lausumiin Ylen Ajankohtaisen kakkosen Islam-illassa 29.10.2013. Bahmanpourin Ylen Islam-illassa esittämistä lausumista on aiemmin kirjattu ilmoitus 5500/R/75556/19, jossa olen tutkinnanjohtajana arvioinut esitutkintakynnyksen ylittymistä asiassa ja tehnyt päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä. Päätöksessä olen katsonut, että Bahmanpourin esittämässä lausumassa on kyse islamin uskon homoseksuaalisuuteen suhtautumistavan esiin tuomisesta ajankohtaisen ja yhteiskunnallisesti merkittävän keskustelun yhteydessä, eikä lausuma siten merkitse kiihottamisrikossäännöksessä tarkoitetulla tavalla kansanryhmän uhkaamista, panettelua tai solvaamista. Edelleen olen katsonut, että Bahmanpour ei ole esittänyt mielipidettä tai toivetta siitä, että homoseksuaalit tulisi tappaa, vaan välittänyt tiedon siitä, miten tietty uskonto suhtautuu homoseksuaalisuuteen. Näin ollen lausumia on pidettävä kontekstissaan sallittuna sananvapauden käyttönä. Tästä on seurannut se, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa toimiteta.
Koska Bahmanpourin lausumia Ylen Ajankohtaisen kakkosen Islam-illassa on jo asian 5500/R/75556/19 yhteydessä arvioitu ja asiassa on tehty päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä, ei asiaa ole tarpeen arvioida tässä päätöksessä enempää.

Haluan nyt tarkistaa, eteneekö asia Teidän taholtanne vai mikä on päätöksenne sharialain esiintuomisen suhteen Suomessa? Nythän kuolemantuomio on sananvapauden mukaan suojattu Suomessa ja tätä sharilalain mukaista tuomiota saa tuoda esiin missä ja milloin tahansa!

TV2 ohjelma on edelleen kaikkien ihmisten saatavilla netissä ja siellä tuo sama lausunto kuolemantuomiosta on esillä. ks liite

Koen, että kristittynä olen ihmeissäni toimintanne ja sananvapauden suhteen siitä, että Suomessa saadaan tuoda esiin sharialain mukaista kuolemantuomiota homoseksuaaleille, mutta JEESUKSEN KRISTUKSEN vapauttavaa tuomiota syntisille homoseksuaaleille ja meille KAIKILLE MUILLEKIN SYNTISILLE EI SAA TUODA ESIIN!

Miten asia etenee vai onko tämä Suomen ristiriitainen tilanne totta ja jatkuvaa?

Toimenpiteitänne odottaen ja vastaustanne pyytäen!

Kunnioittavasti

Juhani Starczewski
Muurarintie 9 B 8
40520 JYVÄSKYLÄ
+35840 7573537


-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: VL: Mikä on sharia-lain mukainen rangaistus homoseksuaalisesta teosta. – Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi. (VKST dnro ad
204/28/19)
Päiväys: 20.5.2020 17:56
Lähettäjä: "Mantila Anu (SY)" <anu.mantila@oikeus.fi>
Vastaanottaja: "juhani.starczewski@elisanet.fi"
<juhani.starczewski@elisanet.fi>
Kopio: Syyttäjälaitos Valtakunnansyyttäjä - Åklagarmyndigheten Riksåklagaren <valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi>

Juhani Starczewski

Olette toimittanut valtakunnansyyttäjän toimistoon sähköpostikirjoituksen koskien imaami Abbas Bahmanpourin lausuntoja Ylen
islam- illassa sekä Valtioneuvoston suomalaisuuden videolla 12.5.2020.
Kirjoituksenne on valtakunnansyyttäjän toimistossa tulkittu tutkintapyynnöksi.

Esitutkinnan toimittaminen Suomessa kuuluu esitutkintaviranomaisille eli tässä tapauksessa poliisille. Valtakunnansyyttäjä ei ole esitutkintaviranomainen. Pyydän teitä ystävällisesti toimittamaan tutkintapyyntönne poliisille, joka ottaa kantaa tutkintakynnyksen ylittymiseen. Valtakunnansyyttäjä ei ota asiaa välittömästi tutkittavakseen eikä määrää poliisi suorittamaan esitutkintaa, vaan asian suhteen noudatetaan normaalia menettelyä.

Ystävällisin terveisin

 

Anu Mantila
Valtionsyyttäjä
Syyttäjälaitos, valtakunnansyyttäjän toimisto Åklagarmyndigheten, riksåklagarens byrå Lintulahdenkuja 4 / Fågelviksgränden 4
00530 Helsinki / 00530 Helsingfors
Puh./Tel. 029 562 0882
anu.mantila@oikeus.fi

-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi <juhani.starczewski@elisanet.fi>
Lähetetty: keskiviikko 20. toukokuuta 2020 13.06
Vastaanottaja: Toiviainen Raija (SY) <raija.toiviainen@oikeus.fi>
Aihe: Mikä on sharia-lain mukainen rangaistus homoseksuaalisesta teosta.
– Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.

Arvoisa valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen!

Ymmärrän, että olette tarkka homoseksuaalien puolustaja. Ymmärrän myös, että toimitte takautuvasti tässä asiassa sekä myös nyt hetkessä ja varsinkin katse tulevaisuuteen. Nyt tuon esiin valtakunnassamme olevan sharia-lain, jota islam sharia-lain kautta edustaa. Suomalainen
ihmisoikeus- ja sosiaalialan kansalaisjärjestö Seta Ry on ilmoittanut uutiskirjeessään pitävänsä Bahmanpourin lausuntoa sietämättömänä.

Mellunmäen imaamina toimiva Abbas Bahmanpour totesi Ylen Islam-illassa suorasanaisesti, että homoseksuaalisuus on kielletty, ja että siitä seuraa shariassa kuolemanrangaistus. Ohjelmaan keskustelijana osallistunut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana toimiva kansanedustaja Tarja Filatov (sdp.) ei nähtävästi pitänyt asiaa kummoisena pulmana, koska hän puhkesi nauramaan asiaa käsiteltäessä.
– Islam suhtautuu homoseksuaalisuuteen moraalisena paheena.
Ohjelman juontajat pyysivät täsmennystä siihen, mikä on sharia-lain mukainen rangaistus homoseksuaalisesta teosta.
– Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.
Islamin opettaja Ahmad Fadil on sitä mieltä, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön sharialaki:
– Kyllä kyllä, totta kai. Meille sopisi sharia-laki, Fadil kommentoi.
Tämä sharialaki on aivan sama nyt kuin aikaisemminkin, se ei ole muuttunut, eikä muutu!

Tämä Bahmanpour puhuu jälleen 12.5.2020 Valtioneuvoston suomalaisuuden videolla!
https://www.facebook.com/watch/?v=1696485760505109
Valtioneuvosto
Rauhallista ramadania kaikille!
12. toukokuu klo 12.41 · Julkinen
Rauhallista ramadania!
Tällä hetkellä vietetään muslimien pyhää ramadania. Rauhallista ramadania kaikille!
http://www.suomitoimii.fi
#Suomitoimii #yhdessä Näytä vähemmän

Toivon, että toimitte valtakunnansyyttäjänä ja tuotte esiin, miten valtakuntamme suhtautuu islamin sharia-lakiin ja sen edustajiin täällä Suomessa!

Varmaan olisi hyvä kuulla näitä sharia-lakia esittäviä ja ylläpitäviä tahoja, jotta tasapuolisuus niin islamin kuin kristinuskon kannalta tulisi selvästi esiin!

Toimenpiteitänne odottaen!

Kunnioittavasti

Juhani Starczewski
Muurarintie 9 B 8
40520 JYVÄSKYLÄ
+35840 7573537


Juhani StarczewskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.