Vetoomus Loukonlahden väljemmän rakentamisen puolesta

Ota yhteyttä adressin tekijään

Vaikutetaan kaikki vielä yhdessä Loukonlahden kaavaan

2022-12-04 20:52:02

Hei  kaikki adressin allekirjoittaneet, tässä vähän väliaikatietoa

 

Kuten varmaan kaikki Loukonlahden kaava-asiaa seuranneet olette huomanneet, että Loukonlahden asemakaavasta tuli uusi ehdotus, johon oli tehty pieniä muutoksia, mutta ei kuitenkaan sellaista väljyyttä, mitä meistä suurin osa toivoi.

Ehdotus löytyy oheisen linkin takaa: 

https://www.pirkkala.fi/loukonlahden-asemakaavan-muutos-ja-laajennus-260?fbclid=IwAR2pyn3Mf4wXXLa_pAn2hViyTNQyQj0pjXIffmwgFlUISMTobNcPPypirvI

 

"Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 16.11. – 16.12.2022 kunnan palvelupisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla. Asemakaavaehdotusta koskevat muistutukset on toimitettava nähtävillä oloaikana kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33960 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Lisätietoja antaa arkkitehti Santeri Kortelahti, puh. 050 4355109."

Kerään tähän muutamia faktoja, mitä voitte vapaasti käyttää omissa palautteissanne. Toivon mahdollismman monen nyt vielä jaksavan aktivoitua tämän tärkeän asian puolesta ja laittavan edes lyhyen palautteen kuntaan määräajan puitteissa.

- Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto kritisoi monessa kohtaa suunniteltua kaavaa mm. kulttuurihistoriallisesti 

Tässä linkki maakuntamuseon lausuntoon: https://www.pirkkala.fi/library/files/637389f5475a6c443b8c73a2/260_liite5a_oaspalaute.pdf

- Ely keskus nostaa palautteessaa esiin mm seuraavaa: "Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 mukaan virkistys ja ulkoilualueet on tarkoitettu pääsäänöisesti yleiseen virkistykseen. Yleismääräyksen mukaan taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja varata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa yleiseen virkistyskäyttöön."

Ely keskuksen lausunnossa on muitakin tärkeitä huomioita: " Loukonlahden rantaa myötäilevä puustoinen alue on määritelty Tampereen kaupunkialueen viherrakenneselvityksessä seudullista viherverkostoa tukevaksi reitiksi. Viherverkostolla on merkitystä mm. liito-oravan ja lepakoiden kannalta.Sekä lepakot, että liito-orava kuuluvat EU:n luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen IV- lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain (1096/1996) 49§ mukaisesti. Myös lajien kulkuyhteksien turvaaminen tulee huomioida kaavoituksessa."

tässä linkki ely keskuksen lausuntoon : https://www.pirkkala.fi/library/files/63738a07475a6c2179975197/260_liite5b_palaute_luo.pdf

Ilmastovaikutuksissa on nostetu esiin mm. hiilinielujen pienenneminen.

Yhtenä tärkeänä asiana voi nostaa esiin luonnon vaikutuksen ihmisten terveydelle. Loukonlahden rannat on aktiivisessa käytössä ympäri vuoden, sitä aluetta käyttää muutkin kuin Loukonlahtelaiset. 

Kiitos kun olet mukana vaikuttamassa. Periksi ei anneta!

 

Mukavaa joulunodotusta kaikille!

 

Terveisin 

 

Sanna Kauppinen


Sanna Kauppinen

Loppukiri Loukonlahden kaavan väljentämisen puolesta

2022-01-23 17:52:08

Hei

Kiitos, kun olette mukana tässä adressissa, millä vaaditaan Loukonlahden kaavan väljentämistä. Adressissa on nimiä nyt 960, mikä on oikein hieno määrä.

Olisi kuitenkin mahtavaa saada 1000 nimeä kasaan vielä ennen keskiviikkona 26.1.2022 tapahtuvaa adressin luovutusta. Tapaan silloin yhdyskuntalautakunnan puheenjohtajan ja vien meidän kaikkien terveiset Teamsin välityksellä koko lautakunnalle.

Haluan haastaa teidät kaikki vielä miettimään, löytyykö lähipiiristä tai naapurustosta joku väljemmän kaavan kannattaja, joka ei ole vielä laittanut nimeään adressiin. Otetaan yhdessä vielä muutaman päivän mittainen loppukiri ja saadaan kasaan vielä näyttävämpi lista nimiä. Yhdessä se meiltä kyllä onnistuu. 

 

Ystävällisin terveisin

 

Sanna Kauppinen


Sanna Kauppinen



Jaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.



Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…