Suomen ja Ruotsin tulee pysyä Naton ulkopuolella ja harjoittaa rauhanpolitiikkaa

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kampanja vieraan vallan sotilastukikohtia vastaan on alkanut

2023-11-14 15:58:57

Suomen ja Yhdysvaltain välinen sotilaallinen yhteistyösopimus eli DCA on hallituksen käsittelyssä ja menossa lähiaikoina eduskuntaan. Sopimustavastaan on nousemassa laaja kansanliike. Liike ei usko DCA:n mahdollistamien Yhdysvaltain sotilastukikohtien lisäävän turvallisuutta. Päinvastoin ne heikentävät sitä. Sopimuksen nähdään myös heikentävän Suomen itsemääräämisoikeutta. Maamme viranomaiset eivät voisi tarkastaa tukikohtien toimintaa eikä Suomen laki koskisi niitä eikä niiden sotilasjoukkoja.

Nimien keräys sopimuksen hylkäämistä vaativaan kansalaisadressiin on aloitettu. Sen on jo allekirjoittanut joukko nimekkäitä suomalaisia muun muassa kirjailija Rosa Liksom, ohjaaja Aki Kaurismäki, professori Heikki Patomäki, professori Juhani Suomi ja toimittaja Outi Popp. Kuka tahansa voi allekirjoittaa sen osoitteessa: https://www.adressit.com/ei_vieraan_vallan_sotilastukikohtia_suomeen

Kampanjaan vieraan vallan sotilastukikohtia vastaan ovat tähän mennessä liittynyt kymmenen rauhanjärjestöä ja -toimintaryhmää: Rauhanpuolustajat, Rauhanliitto, Sadankomitea, Aseistakieltäytyjäliitto, PAND – Taiteilijat rauhan puolesta, Naiset Rauhan Puolesta, Rauhanryhmä2022, WILPF Suomi, Helsingin Rauhantoimintaryhmä ja Rauhanväki.

Kampanja aikoo levittää mahdollisimman monelle suomalaiselle tietoa DCA-sopimukseen liittyvistä ongelmista. Se on julkaissut nelisivuisen Suvereniteetti Uhattuna ilmaisjakelulehden, joka ilmestyy myös Voima-lehden liitteenä. Kampanjalehden ovat kustantaneet Rauhanpuolustajat ja Rauhanliitto. Vieraan vallan sotilastukikohtien vaaroista tiedotetaan myös internetissä. Kampanja on tätä varten avannut sivuston www.eitukikohtia.fi.

Kampanjan tiimoilla on luvassa myös monenlaisia tapahtumia. Helsingin Rauhantoimintaryhmä, Rauhanväki ja Aseistakieltäytyjäliitto ovat järjestämässä Yhdysvaltain sotilastukikohtia vastustavan mielenosoituksen 25.11. Se alkaa Helsingin Senaatintorilla kello 13.

Myös kansainvälinen rauhanliike on reagoinut. On aloitettu nimien keräys Suomen, Ruotsin ja Tanskan parlamenteille osoitettuun vetoomukseen DCA-sopimuksia vastaan. Allekirjoittajien mielestä lähelle Pietaria ja Kuolan sotilasalueita kaavaillut USA:an tukikohdat lisäisivät väistämättä jännitettä kahden ydinasevallan välillä ja nostaisivat näin ydinsodan riskiä. Vetoomus on osoitteessa: https://worldbeyondwar.org/scandimerica/

Lisätietoja: info@eitukikohtia.fi, puh. 044-5511324 (Mikael Böök)


Marko Ulvila

Kutsu työpajaan: USA:n sotilastukikohtia Suomeen 2.9.2023

2023-08-27 08:39:13

Tervehdys adressin "Suomen ja Ruotsin tulee pysyä Naton ulkopuolella ja harjooittaa rauhanpolitiikkaa" allekirjoittajat

Jatkamme toimintaa adressissa esitettyjen argumenttien pohjalta. Siksi haluamme kiinnittää huomiosi lauantaina 2. syyskuuta Helsingissä Suomen sosiaalifoorumissa järjestettävään tilaisuuteen (tarkemmat tiedot alla). Tilaisuuden tavoitteena on estää alueluovutuksia Yhdysvalloille ja Yhdysvaltojen sotilastukikohtien perustamista Suomeen sekä ajaa vaatimusta Suomen säilyttämisestä ydinaseista vapaana.

Terveisin,

Mikael Böök ja Marko Ulvila

PS: Suomen sosiaalifoorumin koko ohjelma löytyy täältä: https://sosiaalifoorumi.fi/ohjelma-2023/

---

USA:n sotilastukikohtia Suomeen?

Työpaja Suomen sosiaalifoorumissa

Aika: Lauantaina 2. syysuuta klo 12-13.30

Paikka : Arbis Sali 35, Dagmarinkatu 3, Helsinki

Järjestäjät: Rauhanväki ("Folk och fred"), PAND

Työpajan alustava ohjelma

Visa Rantanen avaa tilaisuuden
- Veronica Pimenoff puhuu aiheesta "USA:n sotilastukikohtia Suomeen?"
- Rauhanjärjestöjen mahdolliset kommenttipuheeenvuorot
- Ingeborg Breinesin (Norja) tervehdys ja kommentti Norjan ja USA:n uudesta kahdenvälisestä puolustussopimuksesta
- Mikael Böök luo pienen katsauksen sotilastukikohtiin ja kahdenvälisiin puolustussopimuksiin muualla maailmassa
- Keskustelua

Taustaa:

Natoon liittymisen myötä Suomi on ajautumassa pelinappulaksi suurvaltojen välisessä konfliktissa. Suomi neuvottelee tällä hetkellä Yhdysvaltojen kanssa maiden välisestä DCA-sopimuksesta (Defence Cooperation Agreement). Sopimuksen puitteissa Yhdysvallat voisi perustaa sotilastukikohtia Suomeen. Niitä kutsutaan harhauttavasti ”yhteisalueiksi”. Haluamme vaikuttaa poissa julkisuudesta käytäviin sopimusneuvotteluihin ennen kuin sopimus on valmis. Sopimuksesta ei saa tulla useiden muiden maiden kanssa tehtyjen sopimusten kaltainen. Jos se olisi esimerkiksi samanlainen kuin Norjan ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, Suomen lainsäädäntö ei pätisi alueiden sisällä. Kyseessä olisi siis alueluovutus Yhdysvalloille.

Tukikohdat lisäisivät väistämättä jännitteitä Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Jännitteiden kasvu merkitsee sitä, että ydinsotaan johtava liipaisinsormi herkkenee molemmin puolin, kun USA ja Venäjä tulkitsevat toistensa aikeita ja toimia yhä kasvavin uhkakuvin samalla kun sotakalustoa kasataan Venäjän ja Naton uudelle rajalle. Lisäksi Suomen säilyminen ydinaseista vapaana alueena olisi yhä vaikeampi varmistaa, mikäli Yhdysvallat saa oikeuden toimia itsenäisesti sen hallitsemilla ”yhteisalueilla” Suomen sisällä.

Vastustamme alueluovutuksia Yhdysvalloille. Vaadimme, että Suomeen ei perusteta Yhdysvaltojen sotilastukikohtia eli yhteisalueita, jotka toimisivat Yhdysvaltojen joukkojen sijoituspaikkana. Vaadimme myös, että Suomi säilytetään ydinaseista vapaana ja että Suomi ei osallistu ydinsotaan valmistautumiseen tai ydinsotaharjoituksiin.

Lisäys: Jos olet kiinnostunut toiminnasta ydinaseita, militarismia ja Yhdysvaltain tukikohtia vastaan, ota yhteyttä sähköpostitse:
opt@netti.fi
tai facebookin avulla
www.facebook.com/helsingin.rauhantoimintaryhma
www.pand.fi


Marko Ulvila

Mielenosoitus ydinaseita ja NATOa vastaan 28.2. klo 12.45

2023-02-27 19:42:00

Mielenosoitus NATOa ja ydinaseita vastaan huomenna tiistaina 28.2. klo 12.45 - Kutsu jota voitte jakaa - Inbjudan till demonstration mot kärnvapen och NATO

Mielenilmaisu ydinaseita ja Natoa vastaan huomenna tiistaina 28.2. klo 12.45 Hakanimessä Paasitornin pääsisäänkäynnin edessä, Paasivuorenkatu 5

Tervetuloa mielenilmaukseen, jonka joukko rauhanliikkeen aktiiveja, mm. Naiset Rauhan Puolesta ja allekirjoittanut, järjestämme huomenna tiistaina 28. helmikuuta Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin Helsingin vierailun johdosta.

Tietojen mukaan Stoltenberg puhuu Paasitornissa klo 13.15 Pohjoismaisen Työväenliikkeen yhteistyökomitea SAMAKin vuosikokouksessa. Tilaisuus alkaa klo 13 ja loppuu klo 17. Noin 14.30 ohjemassa on mediatilaisuus.

Mielenosoitus alkaa Paasitornin edessä (Paasivuorenkatu 5 ) klo 12.45 ja loppuu viimeistään mediatilaisuuden jälkeen.

Mielenosoituksen tunnus on: EI YDINASEILLE - EI NATOlle.

Voitte tuoda tähän teemaan sopivia banderolleja ja kylttejä, ei kuitenkaan puolueiden tunnuksia. Olen jättänyt tilaisuudesta ilmoituksen poliisille.

Mielenilmaus on tietysti täysin rauhanomainen. Ei vihapuhetta, ei rasismia.

Thomas Wallgren


RUBRIK:

Demonstration mot kärnvapen NATO i Helsingfors imorgon kl 12.45, Hagnäs, Paasivuorigatan 5.

Välkomna till en demonstration som ordnas av fredsaktivister, bl a av Kvinnor för fred och mig, imorgon tisdagen 28.2. med anledning av att NATOs generalsekreterare, Jens Stoltenberg, besöker Helsingfors.

Enligt uppgift talar Stoltenberg i Folkets Hus kl 13.15 på den nordiska arbetarrörelsen samarbetskommittés, SAMAKs, årsmöte . Mötet börjar kl 13 och slutar kl 17. Ungefär 14.30 är det enligt programmet presstillfälle.

Demonstrationen börjar kl 12.45 framför Folkets Hus (Paasivuorigatan 5) och slutar senast efter presstillfället.

Demonstrationen paroller är: NEJ TILL KÄRNVAPEN - NEJ TILL NATO.

Deltagarna kan hämta med sig egna banderoller och plakat, men inte partiers logon, symboler eller motsvarande. Jag har anmält om demonstrationen till polisen.

Demonstrationen är naturligtvis helt fredlig. Ingen hatretorik, ingen rasism.

Thomas Wallgren


Marko Ulvila

Tilaisuus 7.5. Turvallinen Suomi ilman Natoa ja ydinaseita

2022-04-28 14:59:11

Lämmin kiitos kaikille vetoomuksen allekirjoittaneille!

Yhteinen tekstimme on toimitettu Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdolle, eduskuntaryhmille ja kansanedustajille. Lisäksi sitä on jaettu tiedotusvälineille ja jaettu runsaasti sosiaalisessa mediassa.

Vetoomuksesta saatu palaute on ollut valitettavan vähäistä. Tasavallan presidentin kanslia sentään vastasi: "Kiitos tasavallan presidentti Sauli Niinistölle osoittamastanne viestistä ja välittämästänne kannanotosta. Presidentti Niinistö ja muu valtiojohto työskentelevät jatkuvasti tutkien eri vaihtoehtoja, joilla Suomen ja suomalaisten turvallisuutta entisestään vahvistetaan. Toivotamme teille hyvää ja rauhallista kevättä."

Keskustelun ja vaikuttamisen jatkamiseksi rauhanjärjestöt järjestävät 7.5. tapahtuman "Turvallinen Suomi ilman Natoa ja ydinaseita". Tervetuloa mukaan! Tilaisuus on klo 12.00 - 16.00 Arbiksella Helsingissä (Dagmarsgatan 3). Tapahtuma lähetetään myös verkossa Rauhanpuolustajien youtube-kanavalla.  Lisätietoa: Rauhanliitto, Rauhanpuolustajat ja tilaisuuden Facebook tapahtuma.

Ruotsissa tätä samaa vetoomusta on hyödynnetty voimistumassa liikkeessä Natoon liittymistä vastaan. Tietoa ruotsalaisesta toiminnasta löytyy mm. täältä. 


Marko UlvilaJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
  • Ota yhteyttä ystäviisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…