Maunulan, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemien puolesta

Ota yhteyttä adressin tekijään

Asukastilaisuus Pihlajamäen ja Pohjois-Helsingin lähiterveysasemien puolesta

2024-02-25 19:44:26
Tervetuloa asukasiltaan Pihlajamäen ja Pohjois-Helsingin lähiterveysasemien puolesta!
Aika: Torstai 29.2.2024 klo 18–19.30
Paikka: Pihlajamäen nuorisotalo, Moreenitie 2 (sijaitsee Pihlajamäen ostoskeskuksen vieressä)
 
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan virkajohto valmistelee Pihlajamäen terveysaseman, neuvolan, hammashoitolan ja laboratorion siirtämistä Malmille rakennettavaan suureen perhekeskukseen ja terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Pohjois-Helsingin terveysasemien palveluja ollaan edelleen siirtämässä Oulunkylään.
 
Lähiterveysasemien ja neuvoloiden lopettaminen vaikeuttaa etenkin lapsiperheiden ja ikäihmisten asemaa. Peruspalvelujen jättikeskuksiin keskittämisen eduista ei ole tutkimuksiin perustuvaa näyttöä. Sen sijaan on vahvaa näyttöä eduista, kun lähipalvelussa on potilaansa ja asuinalueen tunteva moniammatillinen tiimi, ja kynnys hakeutua hoitoon on matala.
 
Kahdeksan kaupunginosayhdistyksen työryhmä esittää, että Pihlajamäen samoin kuin Maunulan, Oulunkylän ja Paloheinän terveysasemien ja neuvoloiden toimintaa jatketaan ja kehitetään näiden alueiden erityispiirteet huomioon ottavina lähipalveluina, joiden kehittämiseen osoitetaan lisää resursseja ja joiden toiminnan kehittämisessä hyödynnetään Kivikon terveysaseman kokeilun positiivisia kokemuksia.
Asukasiltaan on kutsuttu edustaja kustakin sotepe-lautakunnassa edustettuna olevasta poliittisesta ryhmästä.
 
Tule mukaan kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan!
 
Tilaisuuden järjestää kaupunginosayhdistysten työryhmä, jossa ovat mukana Maunula-seura, Oulunkylä-seura, Pakila-seura, Paloheinä-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys, Pihlajamäki-seura, Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV, Pirkkolan omakotiyhdistys ja Viikki-Seura
 
Lisätietoja: Kaupunginosayhdistysten työryhmän kirjelmä sotepe-lautakunnalle 30.1.2024: https://pihlajamaki.info/pihlajamaen-ja-pohjois-helsingin…/

 


Veli-Pekka Kantanen (Torpparinmäki), Milja Parviainen (Pihlajamäki), Tarja Salo (Pirkkola), Tapio Solonen (Oulunkylä), Jukka Tienari (Pakila), Yrjö Hakanen (Pirkkola-Maunula),

Asukastilaisuus 9.11.: Lopetetaanko alueemme lähiterveysasemat ja neuvolat?

2023-11-04 08:01:49

Tervetuloa asukastilaisuuteen Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan virkajohto suunnitelmista lopettaa Maunulan, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemat ja keskittää palvelut Oulunkylään ja Malmille rakennettaviin jättikeskuksiin. Tilaisuus on torstaina 9.11. klo 18 - 19.45 Kustaankartanon seniorikeskuksen K-talon alakerran salissa, Oltermannintie 32 (pikaratikka 15 ja bussit 69, 553)

Lähiterveysasemien ja neuvoloiden lopettamista on esitetty ilman selvityksiä alueiden palvelutarpeista, liikenneyhteyksistä ja keskittämisen vaikutuksista. Pidemmät etäisyydet vaikeuttaisivat etenkin lapsiperheiden, ikäihmisten ja pienituloisten palvelujen saamista.  

Suunnitelmaa ei ole kuitenkaan vielä käsitelty toimialan lautakunnassa. Myös jättikeskusten rakentamisen edellyttämät asemakaavamuutokset ovat vasta valmisteluvaiheessa.  

Kaupungin suunnitelmista keskustelemassa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen ja projektipäällikkö Lars Rosengren. Kaupunginosayhdistysten esityksistä kertoo Milja Parviainen.  

Tervetuloa kuuntelemaan, kysymään ja keskustelemaan!  

Tilaisuuden järjestää kaupunginosayhdistysten työryhmä, jossa ovat mukana Maunula-seura, Oulunkylä-seura, Pakila-seura, Paloheinä-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys, Pihlajamäki-seura, Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV, Pirkkolan omakotiyhdistys ja Viikki-Seura.


Kaupunginosayhdistysten työryhmä

Mihin hanke Oulunkylän jättikeskuksesta perustuu?

2022-12-18 12:31:23

Oulunkylään kaavailtu suuri terveys- ja hyvinvointikeskus hyväksyttiin yllättäen Helsingin 2023 talousarvion investointisuunnitelmaan. Kaupunginvaltuuston marraskuussa hyväksymän investointisuunnitelman mukaan Oulunkylän keskustaan aiotaan rakentaa vuoteen 2028 mennessä 21 000 huoneistoneliömetrin laajuinen terveys- ja hyvinvointikeskus ja perhekeskus.

Maunulan, Oulunkylän, Pakilan, Paloheinä-Torpparinmäen, Pihlajamäen ja Pirkkolan kaupunginosayhdistykset vetosivat ennen budjetin hyväksymistä valtuustoon, että se ei sitoudu Oulunkylän jättikeskuksen toteuttamiseen.

– Tehdään Maunulan, Oulunkylän, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemien alueiden tarpeista ja erityispiirteistä lähtevä lähipalveluihin perustuvaa kehittämishanke. Säilytetään alueella lähiterveysasemat ja neuvolat, turvataan niiden riittävät resurssit ja lisätään kotiin, kouluihin ja päiväkoteihin tarjottavia palveluja, esittivät Paloheinä-Torpparinmäen kaupunginosayhdistyksen puheenjohtaja Veli-Pekka Kantanen, Pihlajamäki-seuran sihteeri Milja Parviainen, Pakila-seuran puheenjohtaja Raimo Rahkonen, Maunula-seuran puheenjohtaja Marja Salmela, Pirkkolan omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Tarja Salo, Oulunkylä-seuran varapuheenjohtaja Tapio Solonen ja allekirjoittanut.  

Missä palvelutarpeiden arviot? Kaupunginosayhdistysten syksyllä järjestämissä keskustelutilaisuuksissa sekä asukkaat että valtuustoryhmien edustajat pitivät tärkeänä, että arvioidaan palvelutarpeet ja palvelujen saavutettavuus sekä kuullaan asukkaita ennen kuin edetään jättikeskuksen suunnittelussa ja tehdään asemakaavaa, investointeja ja hankesuunnitelmaa koskevia ratkaisuja. Vaikka sote-toimiala ei ole tehnyt tällaisia arvioita ja kuulemisia, se sai jättihankkeen investointisuunnitelmaan.

Oulunkylän keskukseen on tarkoitus keskittää kaikki Maunulan, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemien, neuvoloiden, hammashoitoloiden, fysioterapian sekä Suursuolta lapsiperheiden ja toimintaterapian palvelut. Jättikeskuksen alue ulottuisi Latokartanosta ja Pihlajamäestä Maunulaan ja Torpparinmäkeen. Alueen asukasluku nousee erilaisten kaavahankkeiden toteutuessa noin 130 000:een. Asukasmäärältään sitä voi verrata Jyväskylään, jossa on 10 terveysasemaa, ja Kuopioon, jossa on 8 terveysasemaa. Kyse on hajanaisesta alueesta, jossa suurimmalla osalla asukkaista ei ole suoria yhteyksiä Oulunkylään.

Vaikka valtuusto hyväksyi investointisuunnitelman, ei se vielä tarkoita asian ratkaisemista. Varsinaisia ratkaisuja tehdään, kun päätetään Oulunkylän keskustan asemakaavasta ja sitten jättikeskuksen hankesuunnitelmasta. Selvää on, että virkamiesjohto haluaa lopettaa lähiterveysasemat. Mutta meillä asukkailla on vielä sanamme sanottavana.

 


Yrjö Hakanen

Tervetuloa keskustelutilaisuuksiin Pihlajamäen, Paloheinän ja Maunulan terveysasemien tulevaisuudesta

2022-10-19 10:28:19

Hei,

Helsingin kaupungin sote-toimiala valmistelee Maunulan, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemien ja neuvoloiden lopettamista ja palvelujen keskittämistä Oulunkylään rakennettavaan suureen terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Oulunkylään on tarkoitus keskittää vuoden 2028 alusta Latokartanosta ja Viikistä Maunulaan ja Torpparinmäkeen ulottuvan laajan alueen palvelut.

Terveysasemien ja neuvoloiden lopettamisesta ei ole kuultu asukkaita. Siksi alueen kuuden kaupunginosayhdistyksen työryhmä järjestää kaiikille kiinnostuneille avomet keskustelutilaisuudet:

- torstaina 27.10. klo 18 Pihlajamäen kirkon seurakuntasalissa, Liusketie 1. 
Paikalle on kutsuttu edustaja kaikista kaupunginhallituksen poliittisista ryhmistä.
 Keskustelun avaavat MLL:n Pihlajamäen yhdistyksen puheenjohtaja Katri Tarkiainen ja vanhusneuvoston jäsen Olli Salin, keskustelun vetäjänä Milja Parviainen Pihlajamäki-seurasta. Kaupunginhallituksen ryhmistä on tähän mennessä ilmoitettu seuraavat edustaja: Johanna Nuorteva (vihr), Ville Jalovaara (SDP), Samuel Adouchief (Vas), ja Björn Månsson (RKP). Myös kokoomuksen ja perussuomalaisten edustajat on kutsuttu. 

- torstaina 3.11. klo 18 Maunula-talon Metsäpurosalissa, Metsäpurontie 4. Vastaamassa kaupunginhallituksen poliittisista ryhmistä Otto Meri (kok), Johanna Nuorteva (vihr), Ville Jalovaara (sdp), Samuel Adouchief (vas) sekä perussuomalaisten ja RKP:n edustajat. Keskustelun juontaa toimittaja Riina Malhotra. Asukkaiden kuulemisen merkityksestä ja palvelujen käyttäjän näkökulmasta kertoo tutkija Emilia Palonen. Alueen kuuden kaupunginosayhdistysten vaihtoehtoisen ehdotuksen esittelee Yrjö Hakanen.

Konkreettisia päätöksiä lähiterveysasemien lopettamisesta ja Oulunkylän jättikeskuksesta ei ole vielä tehty. Sote-toimiala esittää Oulunkylän keskusta ensi vuoden talousarvioon liittyvään seuraavien vuosien investointiohjelmaan. Asiaan voi edelleen vaikuttaa: talousarvio tulee valtuustoon marraskuun 16. päivä ja jättikeskuksen rakentamiseksi tarvitaan alueelle uusi asemakaava, valtuustossa erikseen päätettävä hankesuunnitelma ja erikseen on myös päätettävä siitä, lopetetaanko lähiterveysasemat. Kannattaa siis olla yhteydessä valtuutettuihin.

Tule kuulemaan, kysymään ja evästämään päättäjiä Pihlajamäen tai Maunulan tilaisuuteen. 


Veli-Pekka Kantanen (Torpparinmäki), Milja Parviainen (Pihlajamäki), Tarja Salo (Pirkkola), Tapio Solonen (Oulunkylä), Jukka Tienari (Pakila), Yrjö Hakanen (Pirkkola-Maunula),Jaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…