Vastalause koskien tuulivoimaloiden rakentamista Kemiönsaarelle

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kuntalaisaloite / Kommunal initiativ

2014-10-14 16:31:36

----------------------------KUNTALAISALOITE--------------------------------

Pyydän teitä kaikkia Kemiönsaaressa äänioikeutettuja allekirjoittamaan alla olevan kuntalaisaloitteen, jossa vaaditaan 1500 m:n suojaetäisyyttä kaikille saareen suunnitelluille tuulivoimaloille alueesta riippumatta. Sääntöjen on oltava samat riippumatta siitä, missä kohtaa saarta sattuu asumaan. 

 

Jokaisen nimi on tärkeä ja pyydän toimimaan nopeasti, jotta saamme asian vietyä eteenpäin! Kiitos jo etukäteen!

Syy miksi vain Kemiönsaarella äänioikeutet voivat allekirjoittaa aloitteen on se, että jos 2 % äänioikeutetuista allekirjoittaa aloitteen, kunnan valtuusto on velvollinen käsittelemään sen.

http://www.kemionsaari.net/1500m/fi/index.php

Tässä linkki suoraan kuntalaisaloitteeseen

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/1070

 

-----------------------------KOMMUNALINITIATIV---------------------------

Initiativet kan underskrivas av alla i Kimitoöns kommun röstberättigade personer. 

Kommunalinitiativ till 1500 meters skyddsgräns mellan vindkraftverk och bostad på Kimitoön

1500 meters skyddsgräns mellan bostadshus och fritidsbostad skall tillämpas i alla vindkraftsplaneområden. Kommunfullmäktige beslöt den 29.9.2014 om 1500 meters skyddsgräns för Gräsböle.

http://www.kemionsaari.net/1500m/index.php

Här är länken direkt till kommanalinitiativet

https://www.kuntalaisaloite.fi/sv/initiativ/1070

----------------------------------------------------------------------------------------

 


Joachim von Flittner

Nordanå-Lövböle / Olofsgård

2014-07-01 06:52:34

Nordanå-Lövböle 29 tuulivoimalaa

Tekninen lautakunta on 18.6.2014 päättänyt laittaa Nordanå-Lövböle tuulivoimaosayleiskaava nähtäville ajalle 26.6-15.8.2014. Ehdotus liitteineen löytyy ao sivulla. Muistutukset asiaan liittyen pitää  lähettää osoitteseen: Kimitoöns tekniska nämnd, Vretavägen 19, 25700 KIMITO tai shköpostitse osoitteeseen plan@kimitoon.fi

http://www.kemionsaari.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakentaminen_kaavoitus/fi_ideskisser/yleiskaavat/#tuuli_nordana_lovbole

Yleisötilaisuus järjestetään Villa Landessa 5.8.2014 klo 18:00.

Olofsgård enintään 18 tuulivoimalaa

Olofsgårdin tuulipuistohankkeen yva-selostus on nähtävillä 26.6. - 25.8.2014.

www.ymparisto.fi/olofsgardtuulivoimapuistoYVA

--------------------------------------------------

Nordanå-Lövböle 29 vindkraftverk

Tekniska nämnden har den 18.6.2014 fattat följande beslut:

Att sätta följande planer till påseende under tiden 26.6 – 15.8.2014:

• Nordanå-Lövböle vindkraftdelgeneralplan, förslag, i Kimito och Dalsbruks bibliotek.

Planerna finns också på kommunens webbsidor www.kimitoon.fi. Eventuella skriftliga åsikter och anmärkningar lämnas under tiden för påseende till Kimitoöns tekniska nämnd, Vretavägen 19, 25700 KIMITO eller per e-post plan@kimitoon.fi.

Planen hittas här

http://www.kimitoon.fi/bygga-och-bo/byggande_planering/ideskisser/generalplaner/#vindkraft_nordana_lovbole

Informationsmöte om förslaget till Nordanå-Lövböle vindkraftdelgeneralplan hålls i Villa Lande den 5.8.2014 kl. 18.00.

Olofsgård maks. 18 vindkraftverk

MKB-beskrivning som gäller vindkraftsprojekt på Olofsgårds område är till påseende 26.6. - 25.8.2014.
www.ymparisto.fi/olofsgardtuulivoimapuistoYVA

 


Joachim von Flittner

Gräsböle ehdotus nähtävillä / Gräsböle planförslag till påseende (8.5-8.6.2014)

2014-05-19 20:17:52

Taistelu jatkuu

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 28.4.2014 tehnyt seuraavan päätöksen:

Asettaa Gräsbölen tuulivoimaosayleiskaava ehdotus III yleisesti nähtäville 8.5 – 8.6.2014 välisenä aikana.

Itse ehdotus löytyy ao linkin takana

http://www.kemionsaari.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakentaminen_kaavoitus/fi_ideskisser/yleiskaavat/#tuuli_grasbole

Edellisen ehdotuksen vastineet löytyvät myös tuolta. Osa muistutuksen tehneet ovat saaneet postitse sen kotiin, mutta osa ei

Kaavat ovat nähtävillä Kemiön kunnantoimistossa, tekninen toimisto sekä kunnan nettisivuilla www.kimitoon.fi. Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee osoittaa nähtävillä oloaikana Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle, Vretantie 19, 25700 Kemiö. Tod. näk voi myös lähettää sen mailitse osoitteeseen jill.karlsson(at)kimitoon.fi (pyytä kuittauksen että on tullut perille ja on rekisteröity)

Jotain positiivista:

Tekninen lautakunta on myös tehnyt päätöksen lopettaa tuulivoimasuunnittelun Kasnäsin asemakaava-alueella.

 

---------------------------------------------

 

Kampen fortsätter

Tekniska nämnden har den 28.4.2014 fattat följande beslut:

Att sätta planförslag III av Gräsböle vindkraftsdelgeneralplan till offentligt påseende under tiden 8.5 – 8.6.2014

Själva planförslaget hittar du bakom denna länk

http://www.kimitoon.fi/sv/bygga-och-bo/byggande_planering/ideskisser/generalplaner/#Grasbole

Föregånde planförslags  genmäl hittas också där. En del har fått per post genmälen men inte alla.

Planerna finns till påseende i Kimito kommunkansli, tekniska kansliet samt på kommunens webbsidor www.kimitoon.fi. Eventuella skriftliga åsikter och anmärkningar lämnas under tiden för påseende till Kimitoöns tekniska nämnd, Vretavägen 19, 25700 KIMITO. Du kan säkert också skicka i din skriftliga åsikt per mail till jill.karlsson(at)kimitoon.fi

Något positivt: Tekniska nämden har och gjort ett beslut att avsluta vindkraftsplaneringen på Kasnäs detaljplaneområde.

 

 

 

 


Joachim von Flittner

Gräsböle vindkraftsdelgeneralplan till påseende 10.10 – 8.11.2013. / Gräsbölen muutettu tuulivoimaosayleiskaavaehdotus nähtävillä 10.10 – 8.11.2013 välisenä aikana

2013-10-06 19:01:21

Nu börjar det vara sista chansen att göra anmärkningar angående Gräsböle vindkraft planer. De nya planerna finns på Kimitoöns hemsida till påseende nu bakom linken nedan. Kom ihåg att detta kommer att vara det första vindkrafts beslut som beslutsfattarna gör och kommer att högst antagligen att fastslå vissa principbeslut för de andra planerade områdena. Det slutliga beslutet kommer kanske till och med före årsskiftet. Kom ihåg att dela denna adress till så många som möjligt per mail, facebook, twitter eller google+, på sätt har vi större chans att påverka.

Rulla ner till Gräsböle, när kommunens länkar inte fungerar.

http://www.kimitoon.fi/sv/bygga-och-bo/byggande_planering/ideskisser/generalplaner/#vindkraft_grasbole/

Här är en länk direkt till dokumentet om du inte råkar hitta

http://www.kimitoon.fi/media/tekniska/pdf/planer/aktuella/generalplaner/grasbole_vindkraft/gr%C3%A4sb%C3%B6le_selostus_2013-09-30_se.pdf

KUNGÖRELSE

Tekniska nämnden har den 30.9.2013 fattat följande beslut:

Ett ändrat planförslag för Gräsböle vindkraftsdelgeneralplan sätts till påseende under tiden 10.10 – 8.11.2013. Planen finns till påseende i Kimito kommunkansli, tekniska kansliet samt påkommunens webbsidor www.kimitoon.fi .

Eventuella skriftliga anmärkningar lämnas under tiden för påseende till Kimitoöns tekniska nämnd,

Vretavägen 19, 25700 KIMITO.

Kimitoön 7.10.2013

Tekniska nämnden

Högst antagligen kan man också skicka sin anmärkning per mail till jill.karlsson (at) kimitoon.fi. Lönar sig att be att hon kvitterar att anmärkiningen  registrerats

 

---------------------------------------------------------

Nyt alkaa olla viimeinen hetki vaikuttaa Gräsbölen tuulivoima suunnitelmiin. Muuttuneet suunnitelmat ovat nyt nähtävillä kunnan sivuilla ao linkin takana. Kunnan päättäjät tulevat tekemään suurella todennäköisyydellä tiettyjä periaate päätöksiä jotka varmasti vaikuttaa myös muiden alueiden suunnitelmiin. Lopullinen päätöksen teko tapahtuu näillä näkymin vielä ennen vuodenvaihdetta. Muista jakaa tämä adressi Facebokissa, sähköpostitse, Twitterissä tai Google+ , mitä enemmän on allekirjoituksia sitä suuremmat vaikutusmahdollisuudet meillä on.

http://www.kemionsaari.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakentaminen_kaavoitus/fi_ideskisser/yleiskaavat/#tuuli_grasbole

KUULUTUS

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 30.9.2013 tehnyt seuraavat päätökset:

• Asettaa Gräsbölen muutettu tuulivoimaosayleiskaavaehdotus nähtäville 10.10 – 8.11.2013 välisenä aikana. Kaava on nähtävillä Kemiön kunnantoimistossa, tekninen toimisto sekä kunnan nettisivuilla www.kimitoon.fi .

 

Mahdolliset kirjalliset muistutukset tulee osoittaa nähtävillä oloaikana Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle, Vretantie 19, 25700 Kemiö.

Kemiönsaari 7.10.2013

Tekninen lautakunta

Oletettavasti muistutuksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen jill.karlsson (at) kimitoon.fi. Kannattaa pyytää kuittauksen että on vastaanotettu.

 


Joachim von Flittner

Tuulivoimailta / Vindkrafts kväll 12.9.2013 18.00-21.00, Bio Pony

2013-09-05 19:52:02

Paikka: Bio Pony, Taalintehdas.

Järjestämme tuulivoima-aiheisen yleisötilaisuuden kuntalaisille ja päättäjille. Monipuolisten alustusten lisäksi valtuustoryhmien edustajat ovat luvanneet osallistua paneelikeskusteluun. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Kenneth Ahlqvist ja järjestäjänä Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry. Paneelikeskustelun vetää Göran Eriksson.

Ohjelma:

http://www.kemionsaari.net/tervetuloa-tuulivoimailtaan-12-9-klo-18-21/

Plats: Bio Pony, Dalsbruk
Vi ordnar en vindkraftsinriktad offentlig tillställning för kommuninvånarna och beslutsfattarna. Tillfället har ett mångsidigt program med ett flertal talare. Fullmäktigegruppernas representanter har även lovat ställa upp i en paneldiskussion.
Som ordförande fungerar Kenneth Ahlqvist och som arrangör är Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta rf. Paneldiskussionen dras av Göran Eriksson.

http://www.kemionsaari.net/valkommen-till-vindkraftskvall-den-12-9-kl-18-21-2/?lang=svJoachim von Flittner

Rahalla suu kiinni. Ei kiitos!

2013-08-09 09:07:52

Mielenkiintoinen uutinen Posiolta. Taalerintehdas kun touhuaa myös Kemiönsaarella niin mitä sinne on luvattu?

 

http://yle.fi/uutiset/uusi_suomi_mokkilaisia_ostetaan_tuulivoimamyonteisiksi_posiolla/6769701


Joachim von Flittner

Viimeinen hetki tehdä Olofsgårdenin suunnitelmien osalta muistutus

2013-05-28 06:14:13

Tänään 28.5.2013 on viimeinen päivä jättää muistutus liittyen Olofsgårdenin hankkeseen.

Olofsgårdin tuulivoimapuisto

Alueelle on suunnitteilla 0–18 tuulimyllyä, mikä tarkoittaa sitä, että kaavan tulee käydä läpi YVA-prosessi, jonka vastaava viranomainen ELY-keskus on. Toimija Föreningen Konstsamfundet r.f. ja kaavoittaja Ramboll Finland Oy ovat laatineet YVA-ohjelman, jonka ELY-keskus asettaa nähtäville ja josta se pyytää mielipiteitä ajalla 26.4.–28.5.2013

Alla linkki materiaalin sekä lomake jolla muistutus voi tehdä

http://www.kemionsaari.fi/fi/kuulutukset/olofsgardin-tuulivoimapuistoa-koskeva-ymparistovaikutusten-arviointiohjelma/

Tässä lomake johon muistutuksen voi kirjoittaa

http://www.kemionsaari.fi/media/tekniska/pdf/planer/aktuella/generalplaner/olofsgard/mielipidelomake.pdf

ja tässä itse YVA (ympäristövaikutusten arviointiohjelma)

http://www.kemionsaari.fi/media/tekniska/pdf/planer/aktuella/generalplaner/olofsgard/olofsg%C3%A5rd_yva_ohjelma-150dpi.pdf

Mielipiteen voi toimittaa 28.5.2013 mennessä yhteysviranomaiselle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen os. Itsenäisyydenaukio 2, PL 523, 20101 Turku, myös sähköpostitse kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

 


Joachim von Flittner

Pro Kimitoön - Kemiönsaaren puolesta ry tapaaminen/träff 29.6.2013

2013-05-16 12:10:51

Pro Kimitoön - Kemiönsaaren puolesta ry

Föreningen har en träff 29.6.2013 som du har fått inbjudan till om du är medlem och anmälningar tas emot redan. Om du inte är redan kom med, så får du inbjudan.

Pro Kimitoön - Kemiönsaaren puolesta rf:s internetsidor öppnade på adressen http://www.kimitoon.net/ Kolla sidorna och kom med, endast 10 eur/år.

Yhdistyksellä on jäsentapaaminen 29.6.2013. Jos olet jos jäsen olet saannut kutsun ja ilmoittautuminen on menossa. Jos et ole jo jäsen niin liity mukaan niin saat kutsun.

 

Pro Kimitoön - Kemiönsaaren puolesta ry:n internetsivut avattu osoitteessa http://www.kemionsaari.net/ Tutustu sivuihin ja liity jäseneksi, ainoastaan 10 eur/vuosi hyvän asian puolesta

Mvh/Terveisin, Joachim von Flittner


Joachim von Flittner

Pro Kimitoön - Kemiönsaaren puolesta ry

2013-03-22 18:02:52

Pro Kimitoön - Kemiönsaaren puolesta ry:n internetsivut avattu osoitteessa http://www.kemionsaari.net/ Tutustu sivuihin ja liity jäseneksi, ainoastaan 10 eur/vuosi hyvän asian puolesta

 

Pro Kimitoön - Kemiönsaaren puolesta rf:s internetsidor öppnade på adressen http://www.kimitoon.net/ Kolla sidorna och kom med, endast 10 eur/år.

 


Joachim von Flittner

Info paketti tuulivoimasta ja Kemiönsaaren tuulivoima suunnitelmista / Information om vindkraft och Kimitoöns vindkraft planer

2013-03-10 14:32:38

Här är information om vindkraft och Kimitoöns vindkraft planer

http://vastatuuli.omasivu.fi/files/2013/03/Motvind2.pdf

Tässä infoa tuulivoimasta sekä Kemiönsaaren tuulivoima suunnitelmista

http://vastatuuli.omasivu.fi/files/2013/03/Vastatuuli3.pdf

 


Joachim von FlittnerJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.