Suomi ei saa luovuttaa tosiasiallista päätösvaltaa kansanterveydestään Maailman terveysjärjestölle / Finland får inte ge bort sin faktiska beslutsrätt angående folkhälsan till WHO

Ota yhteyttä adressin tekijään

Adressi on luovutettu päättäjille

2023-11-15 09:49:26

Hei,

Luovutimme tänään adressin ja sen 9390 allekirjoitusta saatekirjeineen kaikille kansanedustajille ja tasavallan presidentille. Alla oleva teksti on kansanedustajille lähettämämme saatekirje.

Luovutamme adressin myös europarlamentaarikoille, kuntapäättäjille, Maailman terveysjärjestön kokouksissa neuvotteleville Suomen valtuuskunnan virkamiehille, oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle, sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, perustuslakivaliokunnalle, lakivaliokunnalle, korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja aluehallintovirastoille.

Lisäksi lähetämme adressin tekstin vastaavanlaisella saatekirjeellä mm. medioille ja mediavaikuttajille.

Jatkamme allekirjoitusten keräämistä myös adressin luovuttamisen jälkeen ja adressi voidaan luovuttaa myöhemmin uudestaan lisätyin allekirjoituksin.

Olethan tietoinen käynnissä olevasta kannatusten keräyksestä kansalaisaloitteeseemme?

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/12837

 

Lämmin kiitos osallistumisestasi!

Pyrithän edelleen lisäämään kansalaisten tietoisuutta tästä tärkeästä aiheesta. Voit edelleen jakaa tämän adressin linkkiä sekä myös kansalaisaloitteen linkkiä läheisillesi ja verkostoillesi.

Liity seuraamaan tiedotustamme:

- Facebookissa: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550705901268
- Telegramissa:
https://t.me/WHOnKainsainvalisetSopimukset
- Instagramissa:
https://www.instagram.com/muuttunut_who
- X:ssä:
https://x.com/whomuutoksessa?t=3Yg9C5Krzf0J-NOC2fKjLw&s=09


Ystävällisesti,
Jarkko Silvola, Kati Häkkinen, Salla Wilskman ja Ari Parikka

 

 

_________

 

 

 

15.11.2023

 

Hyvä kansanedustaja,

 

Lähestymme Sinua tällä avoimella kirjeellä ja adressilla tärkeästä aiheesta, joka koskettaa Suomen tosiasiallista päätösvaltaa ja suomalaisten ihmis- ja perusoikeuksia. Olemme laatineet adressin ensisijaisesti tietoisuuden lisäämiseksi, koska aiheesta ei käydä sen merkityksellisyyden edellyttämää avointa yhteiskunnallista keskustelua. Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta asiasta ja sen vaietuista ongelmista sekä tuoda esille kansan mielipide asiaan. Adressi on laitettu vireille elokuussa 2023 ja tähän mennessä se on kerännyt jo lähes 10 000 allekirjoitusta.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on aloittanut vuonna 2022 neuvottelut, joissa se tavoittelee merkittävää päätösvaltansa lisäämistä maailmanlaajuisten kansanterveystoimien osalta kahdella kansainvälistä lainsäädäntöä muuttavalla tavalla, pandemiasopimuksella ja kansainväliseen terveyssäännöstöön (IHR) tehtävillä muutoksilla. Neuvotteluiden on määrä päättyä kyseisten asiakirjojen hyväksyntään WHO:n yleiskokouksessa jo toukokuussa 2024. Suomi on mukana neuvotteluissa sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesten johdolla.

Ehdotettujen IHR:n muutosten seurauksena Suomen tosiasiallinen päätäntävalta, kansalaisten oikeudet ja vapaudet sekä osin budjettivalta ollaan luovuttamassa kansainvälisten hätätilojen aikana WHO:n käsiin. WHO:n budjetista 84 % voidaan käyttää korvamerkittynä yksityisten etujen edistämiseen. IHR:n muutosehdotusten mukaan WHO:n pääjohtaja saisi valtuuden julistaa kansainvälisen hätätilan yksinvaltaisesti - jopa vain mahdollisen kansanterveyteen liittyvän uhan perusteella, ilman WHO:n asiantuntijakomitean konsultointia.

Hätätilan aikana WHO saisi vallan antaa oikeudellisesti jäsenvaltioita sitovia määräyksiä, jotka koskisivat kansalaisten kehollista itsemääräämisoikeutta, liikkumisvapautta, yksityisyyttä ja sananvapautta. WHO:n perinteinen rooli suosituksia ja neuvoja antavasta järjestöstä on muuttumassa perusteellisesti. Onko Suomi luopumassa kansalaistensa oikeuksista ja päätösvallasta yksityisten etujen edistämiseksi?

Erityisen huomionarvoista on, että WHO:n ehdottamat IHR:n muutokset poistaisivat velvoitteen kunnioittaa kansalaisten ihmisarvoa sekä ihmis- ja perusoikeuksia täysimääräisesti säännöstöä noudatettaessa. (ks. Viite 1, Artikla 3)

Katsomme, että ei ole oikeusvaltion periaatteiden mukaista, että kansalaisten selän takana vailla julkista keskustelua tehdään oikeudellisesti Suomea sitovaan säännöstöön muutoksia, joilla on vaikutuksia kansalaisten ihmisarvoon ja perusoikeuksiin.

Luovutamme tämän adressin saatekirjeineen mm. tasavallan presidentille, kuntien päättäjille, Maailman terveysjärjestön kokouksissa neuvotteleville Suomen valtuuskunnan virkamiehille, sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, perustuslakivaliokunnalle, eduskunnan oikeusasiamiehelle sekä oikeuskanslerille.

Jatkamme adressin luovuttamisen jälkeenkin tietoisuuden edistämistä ja allekirjoitusten keräämistä tästä koko Suomen kansaa koskevasta tärkeästä asiasta.

Asiaan liittyen on laitettu vireille 31.10.2023 kansalaisaloite turvaamaan Suomen kansan ja kansalaisten perusoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta, koska perustuslaki ei nykyisessä muodossaan kykene takaamaan niiden koskemattomuutta. (ks. Viite 3)

 

Toivoisimme Sinulta vastauksia seuraaviin kysymyksiin ja toivomme saada vastaukset 30.11.2023 mennessä osoitteeseen silvolaja@murena.io.

Kannatatko WHO:n yleiskokouksessa toukokuussa 2024 äänestettäviä ehdotettuja muutoksia kansainväliseen terveyssäännöstöön? (ks. Viite 1)

Mikä on näkemyksesi WHO:n pandemiasopimukseen, kun se tulee eduskunnan ratifioitavaksi? (ks. Viite 4)

 

 

Kohteliaimmin,

Jarkko Silvola, Kati Häkkinen, Salla Wilskman ja Ari Parikka

 

 

Viitteet

 

 1. World Health Organization. Article-by-article compliation of proposed amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9) (2022). https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

 2. Suomi ei saa luovuttaa tosiasiallista päätösvaltaa kansanterveydestään Maailman terveysjärjestölle. https://www.adressit.com/who_ei_saa_suomen_paatosvaltaa

 3. Suomen kansan ja kansalaisten perusoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta ei voida luovuttaa pois. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/12837

 4. World Health Organization. Proposal for negotiating text of the WHO Pandemic Agreement. https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb7/A_INB7_3-en.pdf


Jarkko Silvola, Kati Häkkinen, Salla Wilskman, Ari Parikka

Suomen adressin allekirjoittajia on jo lähes 10 000 ja kansalaisaloite keräsi viikon kuluessa julkaisusta 3 000 kannatusta

2023-11-10 09:48:11

Suomen_maisema1.png

Sydämelliset kiitokset jo lähes 10 000 adressin allekirjoittaneelle ja erityisesti aktiivisille tiedon, linkkien ja flyereiden jakajille! Käynnistimme 3.11.2023 keräyksen myös kansalaisaloitteelle oikeuksiemme ja itsemääräämisoikeutemme suojelemiseksi.

Kansalaisaloite: "Suomen kansan ja kansalaisten perusoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta ei voida luovuttaa pois"

Suomi on sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesten johdolla mukana neuvotteluissa, jotka koskevat Maailman terveysjärjestö WHO:n ehdottamia muutoksia kansainväliseen terveyssäännöstöön (IHR). Ehdotettujen IHR:n muutosten seurauksena kansalaisten oikeudet ja vapaudet, Suomen tosiasiallinen päätäntävalta ja osin budjettivalta ollaan luovuttamassa kansainvälisten hätätilojen aikana WHO:lle, jonka budjetista 84% voidaan käyttää yksityisten etujen edistämiseen.

Muutosehdotusten mukaan WHO:n pääjohtaja saisi valtuuden julistaa kansainvälisen hätätilan yksinvaltaisesti - jopa vain mahdollinen kansanterveyteen liittyvä uhka perusteenaan. Ollaanko kansalaisten oikeudet ja päätösvalta uhraamassa yksityisten etujen edistämiseksi?

Kansainvälisen terveyssäännöstön muutokset ovat pandemiasopimusta vaarallisempia

WHO:n pandemiasopimus on määrä hyväksyä WHO:n yleiskokouksessa toukokuussa 2024, jonka jälkeen eduskunta käsittelee sopimuksen ratifioinnin. Pandemiasopimuksen rinnalla neuvotellaan kansainvälisissä hätätiloissa noudatettavan IHR:n muuttamisesta, joka on myös määrä hyväksyä toukokuussa 2024.

Pandemiasopimus ja IHR täydentävät toisiaan, mutta juuri WHO:n ehdottamat IHR:n muutokset heikentäisivät kansalaisten oikeuksia ja kansan itsemäärämisoikeutta. IHR on oikeudellisesti sitovaa kansainvälistä lainsäädäntöä WHO:n 194 jäsenvaltiossa - eivätkä siihen tehtävät muutokset vaadi eduskunnan käsittelyä.

Kansalaisaloite perusoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden puolustamiseksi

Eduskunnan on ryhdyttävä kiireellisiin lainsäädäntötoimiin kansalaisten oikeuksien ja Suomen kansan itsemääräämisoikeuden luovuttamisen estämiseksi, koska perustuslaki ei nykyisessä muodossaan kykene takaamaan niiden koskemattomuutta.

Esitämme Suomen perustuslain 2 §:n kansanvaltaisuuden vahvistamista lauseella, "Suomi on kaikkien kansalaistensa valtio, jonka olemassaolo perustuu Suomen kansan ja kansalaisten pysyvään ja luovuttamattomaan itsemääräämisoikeuteen ja jossa kansalla ja kansalaisilla on valta ja luovuttamattomat perusoikeudet”.

Suojellaan oikeuksiamme ja oikeutta päättää Suomen asioista yhdessä

Kansalaisaloitteeseen tarvitsemme 50 000 kannatusilmoitusta, jotta voimme toimittaa sen eduskunnan käsittelyyn. Aika on käymässä vähiin ja tarvitsemme jokaisen panosta, jotta tietoisuus asiasta lisääntyisi kansalaisten keskuudessa.

Kohta 10 000 tietoista ja valveutunutta adressin allekirjoittanutta kansalaista on liittynyt mukaan suojelemaan ihmisarvoa, perusoikeuksia sekä itsemääräämisoikeuttamme!

Ihmisarvon, perusoikeuksien ja itsemäärämisoikeutemme puolustaminen kuuluu meille kaikille. ❤️

 

Linkki kansalaisaloitteeseen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/12837 

 

Seuraa tiedotustamme

Facebookissa: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550705901268

Telegramissa: https://t.me/WHOnKainsainvalisetSopimukset

Instagramissa: https://www.instagram.com/muuttunut_who

X:ssä: https://x.com/whomuutoksessa?t=3Yg9C5Krzf0J-NOC2fKjLw&s=09

 

Ystävällisesti,

Jarkko Silvola, Kati Häkkinen, Salla Wilskman ja Ari Parikka

 

 

 


Jarkko Silvola, Kati Häkkinen, Salla Wilskman, Ari Parikka

Sydämellinen kiitos kaikille adressin allekirjoittaneille

2023-10-23 15:42:52

Elämämme_on_oltava_omissa_käsissämme.png

Meitä on jo yli 6 000 vaatimassa, että Suomi ei luovuta päätösvaltaa kansanterveydestä WHO:lle.

WHO:n ehdottamissa muutoksissa kansainväliseen lainsäädäntöön ei ole kyse ainoastaan päätösvallan siirtymisestä jäsenvaltioilta WHO:lle, vaan myös siitä, että kansainvälistä terveyssäännöstöä noudatettaessa ei täytyisi kunnioittaa täysimääräisesti kansalaisten ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia (Artikla 3, kohta 1; https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf).

Jokainen adressin allekirjoitus on siten myös arvokas symboli sille, että haluamme suojella yhdessä ihmisoikeuksia, kehollista koskemattomuutta sekä perusoikeuksiamme, kuten liikkumisvapautta ja sananvapautta.

Haluamme kiittää erityisesti teitä, jotka ovat jakaneet adressin linkkiä, tiedotuskanaviamme ja tärkeää tietoa WHO:n sopimuksiin liittyen. Se on valtavan arvokasta, koska aiheesta vaietaan valtamedian ja päättäjien keskuudessa ympäri maailman. Jos me kansalaiset emme ole aktiivisia keskustelun herättäjiä, tätä välttämätöntä keskustelua ei käydä lainkaan.

Tiedotuskanaviltamme (Facebook, Telegram, Instagram ja Twitter) saatte runsaasti tietoa WHO:n ehdottamista muutoksista kansainväliseen lainsäädäntöön, sekä siitä, kuinka näitä muutoksia vastustetaan maailmanlaajuisesti. Tässä muutamia esimerkkejä:

Lähes 22 000 ruotsalaista vaatii eroa WHO:sta.

https://exitwho.se/

Yli 150 000 brittiä vaatii pandemiasopimuksesta kansanäänestystä.

https://petition.parliament.uk/petitions/614335

Yli 330 000 amerikkalaista vaatii eroa WHO:sta.

https://alignact.com/go/the-american-sovereignty-declaration

 

Katso myös Sveitsiläisen asianajajan Philipp Krusen selkeä esitys WHO:n suunnittelemista muutoksista kansainväliseen lainsäädäntöön: https://www.youtube.com/embed/fxumRLqB87E

 

Luovutamme adressin laajasti päättäjille ja virkamiehille marraskuun alussa, viikolla 45. On ensisijaisen tärkeää, että jatkamme ahkeraa tiedon jakamista ja nimien keräämistä adressiin, jotta tavoittaisimme aivan jokaisen suomalaisen. Tukemalla toisiamme voimme saada paljon aikaan!

Seuraavassa esimerkkejä, kuinka voit edistää tietoisuuden lisääntymistä WHO:n sopimuksiin liittyen.

 • Jakamalla adressin linkkiä ja sosiaalisen median kanaviemme julkaisuihin liittyvää tietoa verkostoissasi ja esimerkiksi sosiaalisen median keskusteluiden yhteydessä.

 • Herättämällä keskustelua tästä tärkeästä aiheesta lähipiirissäsi.

 • Kirjoittamalla aiheesta paikallislehtiin.

 • Jakamalla adressin flyereita postilaatikkoihin, ilmoitustauluihin ja suoraan kanssaihmisille (ota yhteyttä: perusoikeudet@tutamail.com).

 • Ottamalla yhteyttä sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiin sekä kansanedustajiin aiheeseen liittyen.

 • Ottamalla selvää, kuinka EU ja WHO tekevät yhteistyötä suunniteltujen kansainvälisen lainsäädännön muutosten osalta ja ottamalla yhteyttä asiassa Suomen europarlamentaarikkoihin.

 • Ottamalla kantaa tuleviin lausuntopyyntöihin.

 

Liity seuraamaan kanaviamme

Facebookissa: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550705901268

Telegramissa: https://t.me/WHOnKainsainvalisetSopimukset

Instagramissa: https://www.instagram.com/muuttunut_who

Twitterissä: https://x.com/whomuutoksessa?t=3Yg9C5Krzf0J-NOC2fKjLw&s=09

 

Suomen adressi: https://www.adressit.com/who_ei_saa_suomen_paatosvaltaa

 

Toiveikasta syksyä! Yhteistyössä on voimaa.

 

Ystävällisin terveisin,

Jarkko Silvola, Kati Häkkinen, Salla Wilskman ja Ari Parikka

 

 

 


Jarkko Silvola, Kati Häkkinen, Salla Wilskman, Ari ParikkaJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
 • Ota yhteyttä kavereihisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…