Suomen pohjavesiä ei saa myydä ulkomaalaisomistukseen!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Oikeus pohjaveteen -adressin päivitys

06.06.2014 15:14

Päivitys 06.06.2014
Perehdymme 01.01.2014 voimaan tulleeseen vesilakiin. Päivitämme adressin uusien tietojen pohjalta lähiaikoina.

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587

Olen saanut myös toiveita kansalaisaloitteen laatimiseksi aiheesta. Ohessa linkki google.docs -palvelussa laadittuun muokattavaan ja kommentoitavaan luonnokseen.

Oikeus pohjaveteen -adressista kansalaisaloite
https://docs.google.com/document/d/1N1W3h63VL0fd1MduVujnmtF2lXMqZqei-rW9hy-sh-M/edit?usp=sharing


Ystävällisin terveisin,

Jukka Tuohimetsä
+358 50 367 5006


Jukka Tuohimetsä

Kommentit (25)
Facebook
Pitäisikö yleisestä asevelvollisuudesta luopua?