Adressi Bovallius ammattiopiston Laitilan koulun säilymisen puolesta

Bovallius ammattiopiston sulkeminen Laitilassa!

 

 

Laitilassa on toiminut 1990 – luvulta lähtien koulutusyksikkö erityistä tukea tarvitseville ja kehitysvammaisille nuorille Bovallius -  ammattiopiston Laitilan yksikön nimellä. Koulutusta järjestää Bovallius Säätiö.  Ensi vuoden alusta nimenä on Ammattiopisto Spesia, jolloin koulutuksen järjestäjinä ovat Bovallius säätiö ja Invalidiliitto.  Opiskelijat tulevat pääsääntöisesti Vakka-Suomesta ja Satakunnasta.

Koulu tarjoaa työhön, itsenäiseen elämään ja jatkokoulutuksiin valmentavaa koulutusta sekä kodinhuoltajan ja kokin ammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Opiskelijoita on n. 40  ja henkilökuntaa 14. Koulun Garpintien toimitilat ovat nykyisin kohtuullisen kuntoiset, joissa pystytään koulutusta tarjoamaan ja joihin on vuosien varrella panostettu. Tilat tuottavat Laitilan kaupungille vuokratuloja. Koulun yhteydessä toimii myös asuntola, jossa opiskelijat kouluviikon asuvat ja samalla opettelevat käytännön taitoja itsenäiseen asumiseen. Asuntolassa asuminen on opiskelijalle maksutonta.

Tämän vuoden keväällä henkilökunnalle on tiedotettu, että Bovallius -  ammattiopiston koulutuspalvelut loppuvat Laitilassa ja toiminta alasajetaan lukukauden 2018 aikana. Laitilan yksiköllä on kuitenkin vastaisuudessakin opetuksen järjestämisvastuu Vakka-Suomen ja Satakunnan alueella.  Tiedon mukaan koulutus jatkuisi opiston Turun koululla.

Tämä tarkoittaa monelle kehitysvammaiselle opiskelijalle ylipääsemättömiä vaikeuksia.  Koulumatkat pitenevät, kulkeminen kouluun tapahtuisi päivittäin. Joudutaan käyttämään taksikyydityksiä. Liikkuminen Turun keskustassa on melko mahdotonta ja sopeutuminen suureen kouluun luo haasteita. Turun koululta puuttuu myös asuntola.

Jos Laitilan koulun toiminta loppuu, jää monen kehitysvammaisen nuoren haave itsenäisestä elämästä, koulutuksesta ja omasta työstä toteutumatta. Ja he mahdollisesti joutuvat vastaisuudessa turvautumaan esim. laitos -palveluihin

Me Laitilan Superin ammattiosaston edustajat olemme hyvin huolissamme koulutuksen loppumisesta Laitilassa. 

Me allekirjoittaneet vetoamme Laitilan kaupungin johtaviin viranhaltijoihin ja kunta päättäjiin, että he pikaisesti aloittavat neuvottelut koulutuksen järjestäjien kanssa koulutuksen säilymisestä Laitilassa.

 


Päivi Muuvila Laitilan Superin Ao 601    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Tulisiko lääkäreitä kouluttaa enemmän?