Adressi Kankalonselän tuulivoimahanketta vastaan

Haluamme tällä adressilla ilmaista huolemme ja vastustuksemme kyseistä hanketta vastaan. Adressin tarkoitus ei ole vastustaa yleisesti tuulivoimaa tai uusiutuvaa energiaa, vaan ainoastaan tätä edellä mainittua hanketta. Vaadimme, että tuulimyllyjen etäisyyttä asuin- ja lomarakennuksista kasvatetaan vähintään kaksikertaiseksi, koska tuulimyllyjen koko ja teho ovat moninkertaiset. Nyt esim. Kauhajoen valtuusto on päättänyt vähintään 2 km etäisyydestä pysyvään asutukseen.

Allekirjoittamalla tämän adressin vastustat Kankalonselän tuulivoimala-alueen perustamista.

Kannustamme aktiivisesti jakamaan tätä adressia, jotta asia tavoittaisi mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monet. Monet alueen asukkaat ja mökkiläiset ovat hankkeesta edelleen täysin tietämättömiä.

Huom. Allekirjoituksen voi nettiadressissa jättää myös niin, ettei nimesi näy julkisesti.

Adressi tullaan toimittamaan eteenpäin päättäjille 6.6.2024.

***

Elements Suomi Oy suunnittelee Kauhajoen kaupungin ja Karijoen kunnan alueelle Kankalonselän tuulivoimahanketta. Tuulivoimahanke muodostuu korkeintaan 35 tuulivoimalasta, joiden yksikköteho on korkeintaan 10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 m, josta voimalan napakorkeus on 235 metriä ja roottorin halkaisija 230 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan sähköasema sekä tarvittavat huoltotiet ja ilmajohtoyhteys sähköasemalle.

Vrt. vieressä oleva Mustaisnevan tuulivoimapuisto, jossa 9 kpl 2,5 MW tuulimyllyjä, kork. 185 m.

Tuulivoimaloiden määrä ja kokonaistuotantokapasiteetin suuruus aiheuttavat sen, että tuulivoima hankkeeseen sovelletaan YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan seuraavia vaihtoehtoja:

VE0: Hanketta ei toteuteta

VE1: Alueelle toteutetaan 35 tuulivoimalaa.

VE2: Alueelle toteutetaan 21 tuulivoimalaa.

Ks. Kuvat alla

Ennakkoneuvottelu- ja seurantaryhmätyöskentelystä tiedottaminen on ollut Kauhajon kaupungin sekä Teuvan ja Karijoen kuntien osalta puutteellista. Kankalonselän ennakkoneuvottelu on järjestetty 29.1.2024, joten asianomaisilla olisi ollut aikaa kutsua hankealueen kylätoimijat seurantaryhmätyöskentelyyn. Eli käytännössä hankealueen kyläalueet ovat jääneet täysin ennakkoneuvottelu- ja seurantaryhmätyöskentelyn ulkopuolelle. (Ks. YVAO s.58-60)

Kaavahankkeen yleisötilaisuus pidettiin to 16.5.2024. Ilmoitus tilaisuudesta oli Kauhajoki-lehdessä ja kaupungin nettisivuilla 7.5.2024.

Mielipiteet, huolet ja argumentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa 6.6.2024 mennessä: tekninen@kauhajoki.fi tai Kauhajoen kaupunki/tekninen lautakunta, PL 500, 61801 Kauhajoki SEKÄ kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi (viite EPOELY/3300/2023) tai PL 156, 60101 Seinäjoki

https://www.ymparisto.fi/sites/default/files/documents/YVAO_Kankalonselan_tuulivoimahanke.pdf

https://kauhajoki.fi/wp-content/uploads/2024/05/OAS_Kankalonselka_TOYK_20240507.pdf

VE1.jpg

VE2.jpg

Tavoiteaikataulut.jpg

 


Lähialueiden kyläläiset (Kauhajoki, Karijoki, Teuva)    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Lähialueiden kyläläiset (Kauhajoki, Karijoki, Teuva) näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…