Adressi lasipajan rakentamiseksi Otaniemeen

Adressi lasipajan rakentamiseksi Aalto-yliopiston Otaniemen kampukselle

(in english below)

Tällä hetkellä Aalto Artsin lasipajan tulevaisuus on uhattuna. Opiskelijoilta, alan tekijöiltä ja tukijoilta toivotaan kannanottoa lasipajan tarpeellisuudesta Otaniemen kampusalueella. Mikäli lasipaja kampuksella todetaan tarpeettomaksi, lasisuunnittelun ja -taiteen käytännön opetus lakkautetaan, ja todennäköisesti toteutetaan Nuutajärven lasikylässä yhteistyössä jonkun paikallisen toimijan kanssa. Tämä Nude Ryn toimeenpanema adressi kerätään lasipajan kohtalosta päättäviä varten Aalto Artsin johdolle. Allekirjoita adressi viimeistään 31.12.16.

What’s going on Arts tapahtumassa 17.11.2016 kävi ilmi, että lasipajaa ei voida rakentaa Väre-rakennukseen EU-direktiivien takia, joiden mukaan uudella rakennuksella tulee olla nollaenergia-status. Tämän takia lasipajalle on varattu Otaniemen kampusalueelta toinen paikka. Kuitenkin lasipajan tarpeellisuus on nyt uudelleen arvioinnissa, mikä tuli ilmi WGOA -tapahtumassa ja lasisuunnittelun opetukselle on suunnitteilla uudenlainen järjestely yhteistyössä Nuutajärven lasitoimijoiden kanssa. Nuutajärvelle on noin kahden tunnin ajomatka ja ilmeisesti opetus olisi tarkoitus toteuttaa intensiivikursseina. Tämä matka olisi opiskelijoille pisin Euroopassa lasiopetuksen saamiseksi.

Lasiopetuksen tulee säilyä muun opetuksen läheisyydessä, sillä se on materiaali jonka kanssa työskentely vaatii pitkää prosessia, johon liittyvät jatkuva testaaminen ja uudelleensuunnittelu. Lasisuunnittelua ei voi oppia teoriassa, ilman ymmärrystä materiaalin käyttäytymisestä. Käsillä tekeminen on olennainen ja välttämätön osa oppimista, eikä intensiivikursseilla ehditä saamaan syvällistä ymmärrystä materiaalista. Tuotemuotoilun saralla varhainen kosketus, sekä jatkuva pääsy materiaaleihin on kansainvälisesti koulumme vahvuus. Lasistudion helposti saavutettavuus on välttämätöntä tehtäessä poikkitieteellisiä projekteja ja kehitettäessä uusia teknologioita.

Yhteistyö Nuutajärven lasikylän toimijoiden kanssa on erittäin toivottavaa paikallisen lasiopetuksemme lisäksi, mutta ei voi olla ainoa reitti oppimisen saavuttamiseksi. Jos tämä olisi ainoa reitti, on kyseenalaista onko yhteistyöhanke todella käytännöllistä tai kannattavaa: opetuksen, väliaikaisasumisen, ruokailun ja välimatkojen kustannukset kasaantuvat koululle, veronmaksajille ja opiskelijoille.

Aikataulullisesti opetuksen toteuttaminen toisella paikkakunnalla intensiivikurssina on täysi mahdottomuus koulussamme, sillä useamman kurssin ja projektin päällekkäisyys aiheuttaa jo nyt yhden rakennuksen sisällä suuria ongelmia. Tämänkaltainen korvaava opetus vain venyttäisi opintoja, ja lisäisi henkistä stressiä ja loppuunpalamisen todennäköisyyttä. Pitkä matkat ja tiukat aikataulut aiheuttavat myös turvallisuusriskejä lasia työstettäessä.

Aalto-yliopisto on ainoa instituutio Suomessa joka tarjoaa yliopistotasoista opetusta lasisuunnittelun saralla. Jopa Euroopan laajuisesti lasiopetuksessa keskitytään ennemmin taiteeseen, ja lasidesigniin erikoistuneet opetusohjelmat ovat harvassa. Tämä on ehdottomasti yksi yliopistomme vahvuuksista. Lasitaiteen erikoistekniikat voidaan viedä muotoilun kenttään, jolloin meillä on kaikki mahdollisuudet toimia suunnannäyttäjänä lasisuunnittelun ja innovaatioiden kehityksessä. Jos mahdollisuudet studio-opetukseen tiloissamme ajetaan alas, lasisuunnittelu Suomessa kuihtuisi hitaasti pois, ja tulevaisuudessa käsite suomalaisesta lasimuotoilusta olisi historiaa. Haluammeko me olla se sukupolvi, joka ajoi suomalaisen lasimuotoilun alas?

Lasidesignin ja taidelasin perinne on ollut vahva sekä Suomessa, että koulussamme. Lasi materiaalina tarjoaa uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa myös tieteen ja teknologian saralla, ei ainoastaan tuotemuotoilun ja taiteellisen ilmaisun työkaluna. Meille on tulevaisuudessakin taattava laadukasta, kattavaa ja materiaaliin perehdyttävää opetusta koulumme tiloissa jotta voimme todella kehittää ja kehittyä.

Me allekirjoittaneet kannatamme lasipajan rakentamista Aalto-yliopiston Otaniemen kampusalueelle ja lasimuotoilun opetuksen säilyttämistä Aalto-yliopistossa oppilaiden ja muun opetuksen läheisyydessä.

Nuoret Designerit Ry

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Petition for building a glass studio in Aalto University Otaniemi campus

The future of the glass studio of Aalto Arts is under a threat. A statement about the necessity of the glass studio in Otaniemi campus is urgently required from the students, professionals of the field and it's supporters. If the studio is deemed unnecessary, the practical teaching of glass design and art will be discontinued in Aalto University and most likely to be done in cooperation with a local operator in Nuutajärvi glass village. This petition of NuDe Ry will gather names for the glass studio and will be delivered to the people in charge of the decision in the management of Aalto Arts. Sign the petition latest on 31.12.2016.

In What’s going on Arts event in 17.11.2016 it was established that the glass studio would not be built in the Väre-building because of EU-directives, which state that the new building must have zero energy-status. This is why there is another place reserved for the studio in Otaniemi campus. However, the need to have a glass studio in the university is now being re-evaluated, which came up in the WGOA-event, and it is planned that the teaching would be arranged in cooperation with Nuutajärvi glass village. Nuutajärvi is at least two and a half hour ride away from Helsinki, and the teaching would be executed as intensive courses. This journey would be the longest one for students in Europe to access glass teaching in their studies.

The teaching and the possibility to learn by doing should be available at the campus, because glass as a material demands a long process which includes trial and error, redesigning and rethinking. It is not possible to learn to design glass by merely studying theory, without understanding how the material behaves. Learning by doing is fundamental and crucial part of the process. In the timeframe of an intensive course it is not possible to attain this kind of profound knowledge in glass. In the field of product designing early and continual access to the material is internationally our forte. For multidisciplinary projects and developing new technologies it is crucial to have the glass studio available for the students.

The cooperation with Nuutajärvi glass village is desirable in addition to our local glass teaching, but cannot be the only way to achieve education in glass art and design. If it would be the only way, it is questionable if the cooperation would really even be practical or productive: The teaching, living, food and commute would be a financial burden to the school, taxpayers and students.

It is also practically impossible to schedule an intensive course held in a different locale, when it is already made extremely difficult to manage even few courses at the same time inside one department. This kind of replacement would only delay graduation, add more mental stress and the probability of a burnout. The long commute and tight scheduling might also be a safety issue.

Aalto University is the only institution in Finland which offers university level teaching in the field of glass design. Even on an European level the main focus of glass teaching is on art instead of design. This is definitely one of the greatests strengths of our university. Special techniques from glass art can be transferred to design work and we have all the possibilities to act and we should act as pioneers in developing glass design and innovation. If the students are underprivileged of the possibility to learn by doing in our facility, this would be fatal to the glass design culture in Finland, and in the future the concept of well-established Finnish glass design would be history. Do we want to be the generation that ran down Finnish glass design?

The tradition of glass art and design is strong in our university and in Finland, and that is truly valuable and something that we are proud of. Glass as a material offers new possibilities in the future also in the fields of science and technology, as well as product design and as a tool of artistic expression. The students have to have comprehensive, material oriented, quality teaching guaranteed, so that we can truly develop and evolve.

We who signed support that a glass studio will be built in Aalto University Otaniemi campus area and glass design teaching must stay in Aalto-university on a close proximity with the students and other studies.

Nuoret Designerit Ry

 

 


Nuoret Designerit Ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi


TAI

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista sivustollamme. Adressin tekijä näkee kaikki antamasi tiedot.

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.
Facebook
Pitäisikö Suomen myöntää Edward Snowdenille turvapaikka?